Validering

Inom den fria bildningen lär vi oss på varierande sätt och i olika sammanhang. Ett sätt att synliggöra det lärande som sker inom föreningsverksamhet och frivilliguppdrag är genom validering.

Validering är en process som består av en strukturerad dokumentation och bedömning av en utbildning i syftet att erkänna det lärande som sker. Det betyder att man tydliggör de kunskaper, färdigheter och/eller kompetenser som uppstår under utbildningen. Genom valideringen skapas en studiepoängsrekommendation som följer (inter)nationella referensramar. 

Med hjälp av studiepoängsrekommendationen kan du:

 • Anhålla om att få studiepoängen tillgodoräknade inom den formella utbildningen (t.ex. yrkesutbildning eller gymnasium).
 • Synliggöra det lärande som du har fått i din fritidsverksamhet för en bredare målgrupp t.ex. arbetsgivare.
 • Bestyrka ditt kunnande, färdigheter eller komptenser t.ex. i en ansökan.

Validera med SFV

När du deltar i en utbildning inom den fria bildningen som validerats får du ett intyg med en studiepoängsrekommendation. I intyget finns en beskrivning av utbildningen och dess omfattning i antal studiepoäng (1 studiepäng motsvarar ungeför 27 timmar arbete), innehåll, mål för kunnande och bedömning.

Validerade utbildningar

Valideringen sker i samarbete mellan SFV:s studiecentral som officiell läroinrättning och organisationen som förverkligar utbildningen. Följande utbildningar har validerats i samarbete med SFV:s studiecentral och ger studiepoäng:

Finlands Svenska 4 H

 • Klubbledarutbildning, 2 sp
 • Körkort till arbetslivet, 0,5 sp
 • 4H i Trädgården, 2 sp
 • 4H i Skogen, 2 sp

Finlands Svenska Scouter FiSSc

 • Gruppledarutbildning för explorerscouter, 10 sp
 • Akelautbildning, 1,5 sp
 • Kaptensutbildning, 1,5 sp
 • Lotsutbildning, 1,5 sp
 • Grundutbildning för scoutledare, 7 sp
 • Båtförarkurs, 5 sp
 • Skärgårdsskepparkurs, 3 sp
 • Skepparkurs, 10 sp

Folkhälsans Förbund

 • Simlärarutbildning, 4 sp

Norr om Stan

 • GLU- gruppledarutbildning för unga, 2 sp

Vill er förening validera en utbildning? Kontakta SFV:s studiecentral för handledning!

Kompetensmärken

Ett kompetensmärke, också kallad Open Badge, är ett flexibelt system för att synliggöra de kunskaper du uppnått i hobby- och kursverksamhet eller genom frivilligarbete. De digitala märkena är internationella och kan användas i stället för, eller vid sidan om traditionella intyg i arbetssökning eller inom studier. Kompetensmärkena är till skillnad från validering  inte bunda till nationella referensramar och ger inte automatiskt en studiepoängsrekommendation.

Syftet med kompetensmärkena är att:

 • Synliggöra kunskaperna du fått i föreningsverksamheten
 • Synliggöra den motivation och engagemang som ingår i frivilliguppdraget
 • Visa på nivån av verksamheten i frivilliguppdraget.

Vilka kompetensmärken delar SFV ut?

Kompetensmärkena som SFV delar ut kan ansökas av dig som är föreningsaktiv och varit delaktig i en svenskspråkig förening i Finland. Kompetensmärkena som delas ut av SFV och SFV i samarbete med andra föreningar är riktade till alla föreningsaktiva, oberoende av vilken förening du varit delaktig i.

Genom att ansöka om kompetensmärket kan du synliggöra ditt engagemang och de kunskaper du har fått genom frivilliguppdraget. Kompetensmärket är i kraft i tre år. Efter det kan du anhålla om ett nytt märke om du vill.

Kompetensmärkena som du kan ansöka om är:

 • Ordförande i föreningen
 • Kassör i föreningen
 • Sekreterare i föreningen

Innehållet i kompetensmärkena har fastställts av en arbetsgrupp bestående av Svenska folkskolans vänner, Finlands svenska 4 H, Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Ungdomsförbund och Folkhälsans Förbund.

Anhållan om kompetensmärken

Anhåll om ett kompetensmärke här!

Det är möjligt att samla alla sina kompetensmärken i Open badge passport- tjänsten. Från den avgiftsfria tjänsten går det sedan att dela de digitala kompetensmärkena på sociala medier i kanaler som LinkedIn, Facebook eller Google+.

Fri bildning ger studiepoäng och kompetensmärken

Många gläds över möjligheten att få studiepoäng från fria bildningen och tredje sektorn.
Läs mera »
16.06.2022 kl. 10:33

Föreningar! Validera era utbildningar

Validering handlar om att identifiera och erkänna kompetenser, oberoende av hur man lärt sig. Inom föreningar och förbund är validering nu på framfart.
Läs mera »
12.11.2020 kl. 09:38