SFV-huset G18

I SFV-huset G18 vid Georgsgatan 18 i Helsingfors hittar du organisationer som arbetar med bildning och kultur, främst på svenska. Organisationerna ordnar flera av sina egna föreläsningar och tillställningar i huset.

Finlandssvenska organisationer och föreningar kan kostnadsfritt utnyttja möteslokalen i G18. Boka här.

Medlemsorganisationerna i Svenska studieförbundet har också möjlighet att kostnadsfritt ordna evenemang i festsalen G18 dagtid (mån-ons). Hör dig för om lediga datum via festsalen@sfv.fi

Vill du ordna en privat fest? Den kommersiella uthyrningen (tor-lör) av festsalen G18 sköts av restaurang Pjazza (ballroom@pjazza.fi).

VI ARBETAR I HUSET

Fri bildning i Svenskfinland
Beskrivning

Bildningsalliansen är samarbetsorganisationen för fri bildning i Svenskfinland.

Det betyder i klartext att våra medlemmar är svensk- och tvåspråkiga folkhögskolor, arbetar- och medborgarinstitut, sommaruniversitet, SFV Bildning och Folkhälsan Utbildning Ab.

Bildningsalliansen erbjuder

 • en plats för diskussion kring gemensamma frågor
 • fortbildning av lärare, rektorer och övrig personal
 • tematiska seminarier.
#d1d73a
DUA inspirerar unga att ta plats i samhället
Beskrivning

Med fokus på bemötande, delaktighet och jämlikhet vill vi stärka, stöda och inspirera unga till att ta plats i vårt samhälle och till att forma sitt eget aktiva medborgarskap. Vi jobbar för ett samhälle där ungas förmåga och kreativitet uppskattas och tillvaratas.

 

De Ungas Akademis verksamhet är inriktad på grupputveckling och ledarskap. En del av vår verksamhet består av kompetensutveckling för professionella inom ungdomssektorn.

 

PÅ VILKET SÄTT?

De Ungas Akademi vill erbjuda unga kunskap genom normkritisk och kreativ pedagogik. Vi arbetar med upplevelsebaserad inlärning och vill särskilt lyfta fram gruppens dynamiska processer och motverkande av diskriminering. De Ungas Akademi samarbetar med skol- och organisationsvärlden och är religiöst och politiskt obundna.

DUA:s verksamhet förändras och utvecklas i takt med samhället.

#000000
Alla har rätt till psykisk hälsa
Beskrivning

Psykosociala förbundets regionkansli i Helsingfors

 

Vi sprider kunskap om psykisk ohälsa genom attitydpåverkan, informationsspridning och upplysningsarbete.

Vi påverkar intressefrågor som berör människor med erfarenheter av psykisk ohälsa på regional- riks- och internationell nivå.

Att erbjuda psykosocial rehabilitering för psykiskt funktionshindrade.

#c10c75
Kreativitet, lärande och utveckling
Beskrivning

I SFV-huset G18 verkar SFV:s studiecentral, som är den enda svenskspråkiga studiecentralen i Finland. Vi förmedlar statsbidrag för kurser och studiecirklar som finlandssvenska eller tvåspråkiga organisationer ordnar.

Årligen genomför vi i samarbete med olika organisationer drygt 950 kurser och studiecirklar, med närmare 20 000 deltagare. SFV arrangerar också egna kurser, föreläsningar och evenemang med aktuella teman som riktar sig både till organisationsanställda (IT, kommunikation, ekonomi, föreningskunskap) och allmänheten.

#003843
inom det sociala området
Beskrivning
 
 
 
inom det sociala området
Beskrivning

DETTA ÄR FSKC :

 • ett av de elva kompetenscentren för det sociala området
 • vår uppgift är att koppla ihop teori och praktik på det sociala området
 • vi samarbetar därför intimt med kommunernas personal, universitet och högskolor
 • vi stöder forskning inom det sociala området inom ramen för Mathilda Wrede-institutet
 
 
#be9bde
Välkommen till ungdomsrörelsen!
Beskrivning
 • Ungdomsföreningsrörelsen är en svenskspråkig arrangör av kultur- och ungdomsverksamhet. Rörelsen omspänner ca 270 lokala föreningar, med ca 250 föreningshus och ca 50 000 personmedlemmar i hela Svenskfinland. Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen föddes år 1888 då den första ungdomsföreningen Malax UF grundades av Johannes Klockars. Ungdomsföreningsrörelsen är partipolitisk obunden.

#00acf1
Musikkurser, orkestrar, ensembler och konserter
Beskrivning

Är du intresserad av musik?
Vill du utvecklas på ditt instrument och med din sång?
Drömmer du om att spela i kammarmusikgrupper, orkester eller sjunga i kör?
Önskar du utveckla dina dirigentkunskaper?

MWI arrangerar musikkurser för barn, unga och vuxna. Institutet upprätthåller orkestrar och ensembler, arrangerar konserter samt administrerar musikprojekt.

Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet grundades 1956 och har som sin uppgift att upprätthålla ett institut för utbildandet av dirigenter, sångare och instrumentalister.

#82207e
VI ♡ ÖRON
Beskrivning
Vi arbetar för personer med bl.a. nedsatt hörsel, tinnitus, bullerskada, ljudöverkänslighet, kokleaimplantat, otoskleros och Ménières sjukdom. Vi ger ut medlemstidningen Vi hörs, ordnar kurser, framställer material, idkar påverkansarbete på nationell och internationell nivå och synliggör hörselskador. Våra hjärtan bultar extra hårt för att alla hörselskadade skall kunna vara delaktiga i ett samhälle med god ljudmiljö och att det skall finnas svenskspråkig information och hörselvård.
#0078c1
Vi producerar allt från idé till färdig produkt
Beskrivning

Parad Media är ett produktionsbolag. Vi är mest kända för våra stora flödesprogram (Min Morgon, Efter nio) men producerar allt från företagsvideor till dokumentärserier. 

#000000
Resurscentrum inom missbrukarvården och drogförebyggande arbete
Beskrivning

 

 • Upprätthåller kontinuerliga kontakter till medlemsförsamlingarna och medlemsorganisationerna
 • Stöder medlemmarnas egen verksamhet och utvecklandet av den
 • Aktiverar och stöder församlingar, samfund och föreningar (även icke medlemmar) i kristen rehabilitering av rusmedelsmissbrukare, samt verka för upprättande och drivande av kristna vårdenheter för alkohol- och narkotikamissbrukare
 • Aktiverar och stöder församlingar, samfund och föreningar (även icke medlemmar) till insatser för att förebygga rusmedelsberoende
#5c54e8
Beskrivning

Åbo Akademi är ett svenskspråkigt universitet som bedriver akademisk utbildning på flera orter i Svenskfinland. I Helsingfors kan man inom Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier utbilda sig till barnträdgårdslärare genom ett samarbete mellan Åbo Akademi och Helsingfors universitet. Här ordnas också kurser inom pedagogiska studier för lärare enligt avtal för ämneslärarstuderande vid Helsingfors universitet. Inom fakultetens pedagogiska studier för yrkeslärare ordnas en del av studierna i Helsingfors. Till och från ordnar fakulteten även andra studiehelheter som komplettering för lärarbehörighet, t.ex. för klasslärare. Dessutom ordnar öppna universitet kurser ur fakultetens utbud i Hangö sommarunis regi.

#a73034
Din webbleverantör
Beskrivning

Vi har en uppgift - att erbjuda användarvänliga och trygga webbaserade verktyg för dig och din organisation.

Vi erbjuder våra produkter åt vem som helst, men vi fokuserar på förenings- och kulturlivet i Svenskfinland.

Med våra webbverktyg är det lätt och tryggt att ta steget ut på nätet, finnas och hittas.

#40c1b5
De finlandssvenska förbundens
eget förbund
#be9bde

Byggnadsritning: Byggnadsstyrelsen, Foto 1 och 2: Riksarkivet

Huset på Georgsgatan 18 är ritat av arkitekt Sebastian Gripenberg och stod färdigt 1884, ursprungligen för Helsingin Suomalainen tyttökoulu (Helsingfors finska flickskola). Under åren har olika skolor verkat här, bland annat Bildkonstakademin åren 1984-2003, tills Svenska folkskolans vänner köpte huset 2005.