Vistelsestipendier

Ansökningsperioden till SFV:s vistelsestipendier är årligen i december. Följande ansökningsperiod är 1-31.12.2018. En länk till det elekroniska ansökningsformuläret publiceras på denna sida.

Biskops Arnö

Vistelsestipendiet för författare (sammanlagt tre veckor) förläggs på Biskops Arnö, vid Mälaren i Bålsta, cirka 60 kilometer nordväst om Stockholm. SFV bekostar uppehället samt en tur- och returresa. 

 

Anökningskriterier:

  • Den ansökande skall vara finländsk medborgare, skriva skönlitteratur på svenska och skall ha gett ut 1-3 böcker.
  • TillI ansökan bifogas en arbetsplan, närmare uppgifter om skrivarprojektet och vilken genre det hör till, hur man planerar ta sig an uppgiften, tidtabell och mål. Dessutom bifogas en kort CV samt en förteckning över hittills utgivna böcker, utgivningsår och förlag.
  • Vistelsestipendiet omfattar en period om tre veckor och skall utnyttjas inom 12 månader efter beviljandet, antingen i ett sträck eller uppspjälkat enligt författarens eget behov. SFV bekostar uppehället samt en tur och retur resa.
  • SFV:s styrelse fattar det slutliga beslutet om mottagare. Vistelsestipendiet delas ut under föreningens prisutdelningsfest i mars. 

Stipendiaterna på Biskops Arnö bloggar på Biskops Arnö-bloggen.


Beijarholmen

Beijarholmsstipendiet ger, i enlighet med donatorn Birgit Ekbergs önskan, möjlighet till en två månader lång sommarvistelse på Beijarholmen i Barösund, Ingå, för lärare och barnträdgårdslärare. 

 

Beijarholmen är en fyra hektar stor ö i Barösunds yttre skärgård. På holmen finns två välutrustade stugor med kök, matrum, sovrum och var sin bastu. Stället lämpar sig ypperligt för en barnfamilj, och den ena byggnaden kan utmärkt fungera som gäststuga.

En båt ställs till förfogande för hela vistelseperioden. Av stipendiaten förutsätts vissa praktiska färdigheter i båthantering och navigation. För dem som är intresserade av skärgårdsliv är holmen ett paradis. Vistelsen är hyresfri, men stipendiaterna ansvarar själva för konsumtionskostnaderna.

Vistelseperioderna fördelas enligt följande:

  • en finlandssvensk lärare under perioden 15.5—14.7,
  • en färdigt utbildad barnträdgårdslärare under perioden 16.7—15.9.

Vistelsestipendiaterna bloggar på Beijarholmsbloggen.


Lillholmen

Lillholmen är ett idylliskt allmogetorp beläget tre kilometer från Lammala, Västanfjärd. Lillholmen är naturskönt beläget med bilväg ända fram. Huvudbyggnaden består av två rum och kök och en vindsvåning med ett litet sovrum.

 

El och rinnande vatten finns. I den separata bastubyggnaden finns ett sovrum, idealiskt för gäster. Tillgång till roddbåt. Vistelsen är hyresfri, men stipendiaten ansvarar själv för alla konsumtionskostnader.

Den som ansöker skall vara finländsk medborgare. Vistelseperioderna fördelas enligt följande:

  • en kulturarbetare under perioden 15.5—14.7,
  • en bibliotekarie under perioden 16.7—15.9.

Vistelsestipendiaterna bloggar på Lillholmsbloggen.


Lista på tidigare vistelsestipendiater