Allmänna bidrag

Kriterier för septemberansökan 2018
                     

Ansökningstiden var 1.9-30.9.2018

Ändamål

 • Finlandssvensk identitet
  • Projekt som stärker den finlandssvenska identiteten eller kulturen.
 • Samarbete över språkgränser
  • Projekt som höjer värdet av att kunna svenska och därmed även ökar förståelsen för olika språkgrupper eller kulturer. 
 • Evenemang inom bildning eller kultur 
  • I år prioriteras musik.
 • Verksamhetsbidrag
  • Bidragen är avsedda för förbund.

Bidragen kan sökas av organisationer: registrerade föreningar eller bolag med allmännyttigt ändamål. De beviljade projekten skall genomföras år 2019. 

Beslut skickas per e-post till alla sökande i slutet av november 2018. De beviljade bidragen utbetalas 31.1.2019.

Redovisa här

SFV:s allmänna bidrag avser bildnings- och kultursträvanden, och riktas till Finlands svenskspråkiga befolkning samt till övriga som önskar främja det svenska språket i Finland.


Läs gärna våra Frågor och svar om SFV:s webbtjänst för ansökningar.

Information om beviljade bidrag från februariomgången 2018 hittar du under SFV:s redovisningssida.

Har du fler frågor? Kontakta koordinator Viveka Åberg, stipendier@sfv.fi eller tfn 040-533 17 10.