Förvaltning

Enligt SFV:s stadgar handhas föreningens angelägenheter av en styrelse, som har sitt säte i Helsingfors och består av nio medlemmar, och som utses för perioder om tre år vid föreningens årsmöte. Av styrelsens medlemmar avgår årligen en tredjedel.

Vid styrelsens sida står som rådgivande organ ett förvaltningsråd som väljs vid årsmötet, bestående av tre medlemmar, utsedda för perioder om tre år. Av förvaltningsrådets medlemmar avgår årligen en medlem.


Styrelsen
 

bildningsdirektör Heidi Backman

filosofie magister, rektor Joakim Bonns

filosofie doktor, akademisekreterare Åsa Lindberg

filosofie magister Stig-Björn Nyberg (vice ordförande)

musikmagister Wivan Nygård-Fagerudd (ordförande)

direktör Gun Oker-Blom

jur.kand. Jan-Erik Stenman

kulturjournalist Gustaf Widén

verksamhetsledare, filosofie magister Pia Österman

 


Förvaltningsrådet

diplomekonom Peter Storsjö (ordförande)

politices magister Kim Lindström

vicehäradshövding Jarl Sved

SFV:s förvaltningsråd 2017

Jarl Sved, Peter Storsjö, Kim Lindström. 


SFV:s understödsförening

Styrelse:

Matts Granö, ordförande
Lars Nyström, vice ordförande
Johan Aura, medlem
Bernt Morelius, medlem
Camilla Nordblad, sekreterare