Om SFV

SFV grundades 1882 för att starta folkskolor och bibliotek och för att ge ut skrifter till den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Idag är uppdraget betydligt bredare.

"Svenska folkskolans vänner r.f. har till ändamål att främja bildningsarbetet bland Finlands svenska befolkning genom att understöda skolor, barnträdgårdar och bibliotek, utge studieunderstöd ävensom stödja andra former av finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden."

§ 2 ur Svenska folkskolans vänners stadgar

Kortversion på svenska av den finskspårkiga tv-dokumentären
"Rahvaan asialla", som hade premiär på MTV3 år 2014.


SFV ger också ut egna publikationer och böcker samt entusiasmerar och stöder personer med pris och medaljer.

SFV:s studiecentral är den enda svenskspråkiga studiecentralen i Finland. Studiecentralen förmedlar statsbidrag för kurser och för studiecirklar som finlandssvenska eller tvåspråkiga organisationer ordnar. (Även privatpersoner kan ansöka om bidrag för studiecirklar). Årligen genomför studiecentralen i samarbete med olika organisationer drygt 950 kurser och studiecirklar, med närmare 20 000 deltagare. Studiecentralen arrangerar också egna kurser, föreläsningar och evenemang med aktuella teman som riktar sig till organisationsanställda och allmänheten – i Nyland, Åboland och Österbotten (kontakta våra regionala ombud). Vi ordnar framför allt kurser i föreningsteknik och informationsteknik, men även seminarier om andra aktuella teman som berör de organistationer vi samarbetar med. Se mer under Evenemang

Studiecentralen är medlem i Förbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV). FNV bildades 1970 och är en nordisk samorganisation för studieförbunden från de nordiska länderna. FNV är ett av de största nordiska samorganisa­tionerna inom folkbildningen.

Föreningsresursen, webbplatsen för föreningskunskap, upprätthålls av SFV:s studiecentral. SFV upprätthåller även Uppslagsverket Finland, idag en gratistjänst på nätet. 

SFV är också en genuin folkrörelse med cirka niotusen medlemmar i understödsföreningen. Att bli medlem i Svenska folkskolans vänners understödsförening kostar bara 15 euro i året. Som medlem får du vår kultur- och organisationstidning SFV-magasinet och den omtyckta årsboken SFV-kalendern. Som extra förmån får alla nya medlemmar dessutom en bok ur SFV:s bokserie.


Kärnideologi
Vi vill stärka det svenska i Finland…

Verksamhetsform
genom utbildning, förlagsverksamhet och understöd…

Kärnvärden
som en folkrörelse för bildning, kunskap och kultur.

Vision
Svenskan är en självklar del av den finländska vardagen.


Bilderna på SFV:s webbsida är arkitektoniska detaljer från SFV:s fastigheter i centrala Helsingfors: SFV-huset G18, Georgsgatan 16, och Annegatan 12.