Estlandssvenskar-resa

3 fotografier (färgbilder), Estlandssvenskar-resa
1) Solkors, Ormsö. 2) Aapo Roselius. 3) Alan Schönberg, Aibolands museum.
Aktörer
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
fotografier
Typ
Bild
Media id/signum
F-S-041
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 26.09.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 26.09.2017 av Sandra Waller