Gruppbilder; prisutdelning

3 fotografier, ev. olika prisutdelningar
Aktörer
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
fotografier
Typ
Bild
Media id/signum
F-E-032
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 25.09.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 25.09.2017 av Sandra Waller