Byggnader-serie

4 fotografier, bildserie, husbyggnader
Aktörer
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
fotografier, byggnader, hus
Typ
Bild
Media id/signum
F-G-017
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 05.09.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 05.09.2017 av Sandra Waller