Gravar, gravgårdar

10 fotografier, 1 text; gravar och gravgårdar
1) Gravgård, 2) gravsten, 3) gravgård, Åland, 4) radbandsstenen, Oravais kyrkogård, 5-6) Gravsten och text: "I väntan på återvändande till Polen [---] (namnen) "Föll som offer för blodiga sammanstötningar på Helsingfors gator den 12 maj 1918. Må jorden lätt vila över dem." 7-8) Vilhelm Grefbergs gravsten 9-10) Petrus Nordmans grav 11) "Anders Svedbergs grav blomstersmyckad"
Aktörer
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
fotografier, gravar, begravningsplatser
Typ
Bild
Media id/signum
F-T-034
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 24.08.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 05.09.2017 av Sandra Waller