Holmberg, Sten

Fotografi, Sten Holmberg
Kontextuppgifter
Copyright Pressfoto, Helsingfors
Aktörer
upphovsman: Svenska folkskolans vänner r.f.
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
fotografier
Typ
Bild
Media id/signum
F-p-144
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 02.08.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 02.08.2017 av Sandra Waller