Fordell, Erik

Fotografi av Erik Fordell, 1977
Kontextuppgifter
HBL
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner r.f.
upphovsman: HBL
Ämnesord
fotografier
Tid
1977
Typ
Bild
Media id/signum
F-p-090
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 01.08.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 01.08.2017 av Sandra Waller