Andersson, Otto

Porträttfotografi och negativ, Otto Emanuel Andersson, född 1879
Kontextuppgifter
neg 74515
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner r.f.
ägare: Museiverket
Ämnesord
fotografier, porträttfotografering
Typ
Bild
Media id/signum
F-p-010
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 31.07.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 26.09.2017 av Sandra Waller