Bilder målade med tusch på siden

SFV-magasinet 2-2016, sid. 44
En av de sista intervjuerna med Lars Huldén

Det är som bilder målade med tusch på siden. Bilder från ett nittioårigt liv. Färgskalan går från svartaste svart med inslag av gråaste grått, tegelrött till himmelsblått.

Inför 90-årsdagen den 5 februari utkom Lars Huldéns senaste diktsamling Läsning för vandrare. Omslaget – ett symboliskt färgspektrum – av Anders Carpelan innesluter skaldens liv som ett färgskimrande pussel. Men än fattas några bitar.
Samtalet med Lars Huldén försiggår i servicehuset Majblomman där han sedan år 2006 har haft sitt hem. Innan det bodde han med sin hustru Ingeborg ”Bojen” Huldén i en våning vid Nylandsgatan.
En lång tid, över tjugo år, bodde paret Huldén i Diktarhemmet i Borgå. Efter stor tvekan blev det flyttning till Diktarhemmet från Folkhälsans hus Dalby vid Bodom träsk som kändes som det närmaste himmelriket man kunde komma. År 1972 efter att Rabbe Enckell hade lämnat Diktarhemmet var Lars Huldén i fjärde förslagsrummet efter Tove Jansson, Solveig von Schoultz och Bo Carpelan som alla tackade nej.
Inflyttningen till skaldehemmet som då ägdes av Finlands svenska författareförening skedde år 1973. Av paret Huldéns fyra söner var de äldsta utflugna vid det laget men yngsta sonen Niklas följde med till Borgå. Numera ägs Diktarhemmet av Svenska litteratursällskapet.
Från sitt nuvarande hem har Lars Huldén en himmelsvid utsikt över hustaken i Helsingfors. Då vi träffar honom har han dagen innan föreläst i Helsingfors Universitet om Carl Michael Bellman, i egenskap av stiftare av Bellmansällskapet 1974. På hans bordet finns en massa födelsedagsgratulationer.
– Omöjligt att besvara dem alla, konstaterar jubilaren, men alla finns i mina tankar.
SFV-magasinets utsända har fått den äran att sitta i folkbildaren och skalden Petrus Nordmanns (1858–1923) stol som Lars Huldén såsom äldsta styrelsemedlem i SFV en gång fick överta på livstid.
– Historikern och författaren Petrus Nordmann var under årtionden aktiv som sekreterare och ordförande i SFV. Han överlät sin länsstol till föreningen och förordnade att den efter honom på livstid skulle övertas av den som vid besittarens frånfälle längst hade varit medlem i föreningens styrelse. Därför övertas stolen undan för undan, när den blir ledig, av styrelsens äldste, berättar Lars Huldén
Alla som har förfogat över ”Petri stol” får sitt namn inristat på en silverbricka bakpå stolen. I mars 2016 finns det sex brickor fastspikade på ryggstödet. Den unika traditionen fortlever och stolen har flera gånger reparerats.
Majblomman är Lars Huldéns hem under vinterhalvåret. Om somrarna bor han i hemgården Nörråkers i Munsala.
– Det har med tiden blivit allt svårare, eftersom där inte längre finns någon service. Jag kör inte längre bil. Numera hör jag till de äldsta i hembyn.
Det är knappast någon överraskning att Lars Huldén är omgiven av böcker och åter böcker. Ändå var han i samband med flyttningen till Majblomman tvungen att avstå från en del av litteraturen.
– Det var svårt, eftersom så många av exemplaren var dedicerade, men det var nödvändigt.
Blicken fäster sig vid Mikael Lybecks samlade arbeten.
– Till Lars på myndighetsdagen 5.2.1947 av Far och Mor står det på försättsbladet i del ett.
Lars Huldén berättar att han fick välja mellan Karl August Tavaststjerna och Mikael Lybeck, och att han stannade för Lybecks serie på tolv band som föräldrarna köpte i Munsala andelshandel.
Tre år innan, 1944, hade Lars Huldén blivit militärstudent i Riihimäki mitt under brinnande krig. Inkallelseordern till artilleriet kom i februari samma år. Han blev hemförlovad efter storoffensiven 1944 eftersom han behövdes på jordbruket. År 1948 stod bröllopet mellan Ingeborg ”Bojen” Slotte och Lars Huldén. Familjelivet blev säkert lidande, då Lars Huldén som professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet hade en väldig arbetsbörda, vartill kom att han med tiden fick många förtroendeuppdrag, bland annat som styrelseledamot i SFV. Bojen Huldén arbetade som journalist på Hufvudstadsbladet och på Veckan fram till sin pensionering 1989.
Diktsamlingen Dräpa näcken, 1958, var Lars Huldéns förstlingsverk. Efter det följde ett oräkneligt antal diktsamlingar och berättelser. En stor del av sin forskarmöda har Lars Huldén ägnat åt Johan Ludvig Runeberg som bland annat har resulterat i utgivningen av Runebergs dramatik, 1966 och lyriksamlingen J.L.Runeberg och hans vänner, 1978, och Konkordans över Johan Ludvig Runebergs lyrik som han utgav år 1990 tillsammans med Helena Solstrand-Pipping.
– Detta att vara född samma dag som nationalskalden, den 5 februari, förpliktar, småler Lars Huldén. Men en annan historia är att det råder delade meningar om nationalskaldens födelse­dag. Enligt somliga forskare var det egentligen den sjunde februari.
Carl Michael Bellman har genom åren intresserat Lars Huldén. Bellman 500 med bordsvisor fick Lars Huldén i födelsedagspresent av Bellmansällskapet i Finland. Lasses Epistlar 2006 innehåller ett större antal visor för det illustra sällskapet.
– Den samlingen ligger helt på sidan om min väsentliga produktion. Den är inte tillgänglig i bokhandeln.
Redan som barn närde Lars Huldén tankar på att bli psalmdiktare. Det blev han också, med till exempel den mycket omtyckta nr 584 Jag har ett hem i vår nuvarande psalmbok och ett par till i kyrkohandboken. Inför det aktuella psalmbokstillägget ombads Lars Huldén att skriva några psalmer som tyvärr inte vann gehör hos psalmbokskommittén. År 1991 utkom Lars Huldéns Psalmer för trolösa kristna.
Lars Huldén har också skrivit pjäser bland annat för Svenska teatern som Smugglarkonungen i samarbete med Bengt Ahlfors och skådespel för radioteatern.
Många förknippar Lars Huldén med hans forskning i ortnamn som har resulterat i flera publikationer.
Det är alltid intressant att veta hur författare arbetar. Lars Huldén skriver gärna första utkasten för hand för att senare fortsätta elektroniskt. Han arbetar snabbt och tycker ofta att den första versionen är den bästa.
– Jag känner i näsan när det är dags att skriva, säger han.
På senaste tid har han intresserat sig för haiku-dikter, fascinerad av versmåttet 5-7-5. Till dikterna hör också en naturiakttagelse med en överraskning på slutet.

--
❖ Lars Huldéns 90-årsdag uppmärksammades av Schildts & Söderströms med en utgåva av Läsning för vandrare och andra. Början av boken är ett nytryck av boken Läsning för vandrare som utkom 1974, därefter följer andra omtryck och dessutom ett antal nyskrivna kortdikter.
❖ Den nu aktuella boken kan enligt författaren ses som en enda lång dikt i 238 delar. I boken ingår 32 opublicerade epigram och haikuer skrivna i september-oktober 2015. Tankar på en stig i en skog, Fem orsaker att fly från Finland och Skogens ordspråksbok serveras som efterrätter.
❖ En i likhet med författarens tidigare produktion, synnerligen läsvärd bok som man tack vare det behändiga formatet gärna bär med sig som följeslagare på livsvandringen. Anders Carpelan förtjänar en eloge för det symboliska omslaget, ränder i olika schatteringar, med en fyrklöver intill skaldens porträtt.

Aktörer
upphovsman: Benita Ahlnäs
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare
Tid
2016
Typ
Text
Media id/signum
M-2016-22
Ingår i samlingen
SFV-magasinet
Skapat 18.01.2017 av Rabbe Sandelin
Uppdaterat 18.01.2017 av Rabbe Sandelin