FNV-träff i Oslo: Fria bildningens roll i integrationsarbetet

SFV-Magasinet 1-2016, sid. 41
Flyktingströmmen från krigsdrabbade länder var temat för den årliga träffen för FNV-förbundens generalsekreterare och rektorer som hölls i Oslo i januari 2016.

Temat engagerade alla och diskussionerna var livliga kring frågan vad FNV och den fria bildningen kan göra för att integrationen skall bli så smidig som möjlig för dem som nu kommer till våra länder.
Planeringen sattes igång och ett slutligt beslut om hur FNV går vidare i integrationsarbetet tas vid årsmöte i Lillhammer i september 2016. Innan dess kommer en ny träff att arrangeras i april i Stockholm. Temat för dagen är asylsökande och integration; inbjudna är förutom rektorerna för studieförbunden, även centralt ansvarig personal.

Projektet Ny i Norden. FNV erhöll under åren 2012–13 finansiering av Nordiska Ministerrådet för projektet Ny i Norden. Syftet med projektet var att utarbeta ett material för studiecirklar och diskussionsträffar kring temat Den nordiska samhällsuppbyggnaden, kulturen och historien.
Målet är att ge nyanlända en förståelse för det nordiska samhället. FNV kommer nu att lyfta upp projektet på nytt och marknadsföra materialet för alla FNV:s medlemmar.

Förbundet Nordisk Vuxenupplysning. Det nordiska studieförbundet FNV grundades 1970. De grundande medlemmarna var Maaseudunsivistysliitto (MSL), Svenska studieförbundet (i grunden SFV) och Opintotoiminnan Keskusliitto OK, från Finland tillsammans med ett studieförbund från Danmark, två från Norge och ett från Sverige.
Idag består FNV av nio studieförbund. Termen studieförbund på nordisk nivå står för centralorganisationer som får direkt statlig finansiering för det som vi i Finland kallar kurs- och cirkelverksamhet.
Nordiska Ministerrådet har sedan FNV grundades understött den nordiska verksamheten med direkt finansiering för kurs- och seminarieverksamhet fram till 2003. Årsskiftet 2003–2004 samställdes de nordiska studieförbunden och folkhögskolorna med övrig nordisk vuxenutbildning, som t.ex. universitet, och sedan dess har FNV jobbat med fyra planeringsprojekt och två utvecklingsprojekt.
Teman för projekten har varit demokrati, klimat, integration och drop outs (ungdomar som fallit ur systemen) bland ungdomar. I samband med att förändringarna under 2003-2004 genomfördes togs också de baltiska staterna med i det nordiska finansieringssystemet. ◆

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Beatrice Östman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
flyktingar
Tid
2016
Typ
Text
Media id/signum
M-2016-9
Ingår i samlingen
SFV-magasinet
Skapat 18.01.2017 av Rabbe Sandelin
Uppdaterat 18.01.2017 av Rabbe Sandelin