Bibliotek och arkiv

Bibliotek

SFV-biblioteket är en facklitterär boksamling, som återspeglar föreningens 135 år på bildningsområdet i Finland. Bibliotekets status är ett vetenskapligt referensbibliotek, utan utlåningsfunktion. Läsplats för forskning finns. Bibliotekets databas kommer snart att vara sökbar på nätet, tillsvidare finn det en boklista. Har du en specifik bok i tankarna kan vi också göra sökningen för dig. Kontakta redaktion@sfv.fi.

Arkiv

SFV:s dokumentarkiv upprätthålls av Svenska centralarkivet. Svenska centralarkivet uppbevarar även de små arkiv SFV mottagit efter att föreningar och skolor upphört med sin verksamhet (se lista nedan). 

TIll svenska centralarkivet

Fotografiarkivet uppbevaras på SFV. Pappersbilderna är sökbara nedan.

Artikel- och fotografikatalog

Artiklarna i SFV:s årsböcker och tidningar (SFV-kalendern, Svenskbygden och SFV-magasinet) från 1886 framåt finns systematiskt kategoriserade, och är sökbara med sökfunktionen nedan. Även alla fotografier i pappersformat har katalogiserats. Hittar du något intressant du behöver en kopia på? Kontakta redaktion@sfv.fi.

Minnesrunor

minnesrunor.fi hittar du minnesskrifter över bortgågnna finlandssvenskar, eller personer med anknytning till det svenska i Finland. Grunden utgör de minnesrunor som sedan 1886 publicerats i SFV-kalendern. Av detta material är minnesrunorna från 2004 och framåt kompletta, liksom många andra som digitaliserats. Övriga runor är sökbara, med möjlighet att beställa avskrifter från SFV. Vi hoppas på att personer som skriver minnesskrifter för tidningar och tidskrifter även skickar in dem till minnesrunor.fi.

Porträttsamlingen

På SFV-kansliets väggar hänger porträtt på föreningens ordförande och kanslichefer (kanslicheferna kallades tidigare sekreterare). Två långvariga och för SFV:s utveckling viktiga kassörer/skattmästare återfinns också bland porträtten.


SFV har inte arkiv från folkskolorna

SFV är inte arkivbildare för de finlandssvenska folkskolorna. Det går därför inte att hitta material om specifika folkskolor, deras protokoll eller matriklar hos SFV (se några undantag nedan). Folkskolornas arkiv är i regel överförda i de kommunala arkiven. Kontakta alltså din egen kommun om du söker uppgifter om folskolorna.

 I SFV:s eget arkiv finns däremot en hel del intressanta bidragsansökningar som skickats in från folkskolarna till SFV, och som bifogats SFV:s protokoll.

Om en skola eller annan organisation gett ut en historik eller annan skrift, finns det en chans att boken kan återfinnas i vårt bibliotek. Sök i bibliotekets boklista. Vissa skolor och andra organisationer och föreningar kan också vara omnämnda eller behandlade i någon av SFV:s egna skrifter (använd sökfunktionen ovan).

Under olika perioder har man från olika skolor och föreningar som stängts eller avslutats, enligt stadgarna överfört egendom och även material i arkivform till SFV. Dessa små arkiv är överförda till Svenska centralarkivet

 • Mataskär folkskola 1895-1920 (räkenskap, verifikat)
 • Föreningen för barnens väl i Esbo
 • Stiftelsen Barnens och Ungdomens väl i Esbo
 • Vik svenska småskoleförening
 • Sottungsby svenska småskoleförening
 • Konstitutionella Arbetarföreningen (protokoll, arkiv)
 • Kasaböle privata folkskola (dagböcker)
 • Kasaböle högre folkskola (dagböcker)
 • Svenska skolan i Lauritsala
 • Hermans feriekoloni / Hermans sommarkoloni (1 fotoalbum)
 • Sorjos privata svenska folkskola (Arkiv & fotografier)
 • Östsvensk samling i Grankulla (Arkiv)
 • Kaukas svenska folkskola i Lauritsala (Arkiv)
 • Svenska förbundet (Arkiv)
 • Svenska småskolans vänner i Sockenbacka
 • Svenska bildningens vänner i Sockenbacka