Finska kommuner villiga ordna svensk undervisning – Språkbadsombudet hjälper föräldrar att starta nya grupper

Svenskbygden 02/2009, sid. 22-23.
Johanna Metsämäki intervjuar Veronica Hertzberg om hennes jobb som språkbadsombud för föreningen Folkhälsan.
Kontextuppgifter
ISSN 0356-1755
Aktörer
upphovsman: Johanna Metsämäki
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
utgivare: Svenska folkskolans vänner r.f.
beskrivet objekt: Veronica Hertzberg
intervjuare: Johanna Metsämäki
redaktör: Christoffer Grönholm
Ämnesord
personhistoria, språkbad, finlandssvenskar, intervjuer
Tid
2009
Typ
Text
Ponduskategori
Språk
Media id/signum
S-2009-09
Ingår i samlingen
Svenskbygden
Skapat 24.07.2015 av Lasse Sundman
Uppdaterat 24.07.2015 av Lasse Sundman