SFV:s bibliotek - boklista


Det "Danska itinerariet" : franciskansk expansionsstrategi i Östersjön / Jarl Gallén. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1993. - 133 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842). - ISBN 951-9018-95-6

"Sol, sol! - jag vill va’ solen!" : kontextbyggande och perspektivbyten i barns berättande och drama / Anna-Lena Østern. - Vasa Åbo Akademi, 1994. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0848 ; nr 9). - ISBN 951-650-488-4

100 Jahre howaldt / herausg. vom Vorstand der howaldswerke. - Kiel : Howaldtsweke, 1938. - 298 s.

100 vuotta Suomen talvimerenkulkua / Jorma Pohjanpalo. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1978. - 366 s.

100 år för Lojobygden / Lojosamfundet r.f. - 2009. - 137 s. - ISBN 978-951-97029-6-4

100+ finlandssvenska profiler 1906-2006. / bilder: Matias Uusikylä. - [Helsingfors] : [Svenska folkpartiet], 2006. - 136 s. - ISBN 951-97014-3-5

1001 böcker du måste läsa innan du dör : i urval av Göran Hägg / Göran Hägg. - Stockholm : Wahlström && Widstrand, 2008. - 955 s. - ISBN 9789146216490

125 historiska minuter / Jan-Erik WIIK. - Semaforum ab, 1995. - 143 s. - ISBN 951-97171-0-2

125 plock ur dagboken. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet, 1989. - ISBN 951-95174-9-9

1900-talssvenska / Bertil. Molde. - Stockholm : Läromedelsförlagen, 1970. - 77 s.

222 kirkollista nähtävyyttä / toim. Kirsti Ritopeura. - [Saarijärvi] : Kirjapaja, 1982. - 97 s. - ISBN 951-621-364-2

25 år spelglädje : Finland svenska spelmansförbund rf 1969-1994 / Anders G. Lindqvist [utgivare: Finlands svenska spelmansförbund]. - Vasa : : [Finlands svenska folkmusikinstitut],, 1994. - 64 s. - (Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut, ISSN 1237-475X ; v.13). - ISBN 952-9669-03-8

30 år seniordans i Finland : 1979 - 2009 / Margareta Grigorkoff. - Helsingfors : Finlands seniordansförbund, 2011. - 91 s. - ISBN 978-952-92-6552-7

4 tulevaisuutta ja kunnat / Torsti Kirvelä. - Helsinki : Suomen kuntaliitto, 1998. - 136 s. - ISBN 951-755-075-8

40 år med Esbo idrottsförening  [1916-1956] / Rainer Holmberg. - [Esbo] : Esbo idrottsförening, 1956. - 60 s.

A. Ahlström osakeyhtiö / Gösta Tallqvist, [translator Helen af Enehjelm]. - [Helsinki] : Ahlström, [1949]. - 109 s.

A. G. Blomqvists reseberättelser från åren 1867-1869  =  A. G. Blomqvistin matkakertomukset vuosilta 1867-1869. / A. G. Blomqvist. - Helsingfors : Suomen metsätieteellinen seura, 1959. - 132 s. - (Silva Fennica, ISSN 0037-5330 ; 100)

Aallontarkkailijan opas / Gavin Pretor-Pinney. - Porvoo : Atena, 2011. - 330 s. - ISBN 9789517967617

Aate ja yhteiskunta : Mikko Juvalle omistettuja tutkielmia / toim. Markku Heikkilä. - Helsinki : Otava, 1978. - 382 s. - ISBN 951-1-04941-0

abc stilprov. - Ekenäs tryckeri, [197?]. - [102] s.

Academia Aboensis rediviva 1918-1968 / Werner Edward Nordström. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1968. - 648 s.

Adeln och dess hus / redaktör: Johanna Aminoff-Winberg. - Helsingfors : Fontana Media, 2013. - 294 s. - ISBN 978-951-550-785-3

Adolph Fredric Munck 29.4.1749-18.7.1831 : en hovgunstlings uppgång och fall / Oscar Nikula. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1991. - 357 S. - ISBN 951-9018-71-9

Adressaten okänd / Vivica  Bandler, i samarbete med  Carita Backström. - [Esbo] : Schildt, 1992. - 277 s. - ISBN 951-50-0571-X

Affärer, allianser, anseende : konsten att tillhöra eliten i Helsingfors ca 1740-1820 / Jessica Parland-von Essen. - [Helsingfors] : Schildt, 2010. - 224 s. - ISBN 978-951-50-1900-4

Affärs- och industrimannen Wilhelm Bensow : nydanare av Finlands näringsliv / Wilhelm Bensow,  [nedtecknat av Kurt Sundvall]. - [Helsingfors] : Söderström, 1993. - 124 s. - ISBN 951-52-1489-0

Aforistiska tankesprång / K-G BACKHOLM. - Vitling Production, 2010. - 70 s. - ISBN 978-952-92-7434-5

Afternoon Tea : iltapäivän teehetki. - Helsingfors : Schildts, 2002 [2001]. - 69 s. - ISBN 9789515012630

Aftonsolens länder : en resa i Portugal och Galicien / Håkan Mörne. - Helsingfors : Holger Schildt, 1956. - 212 s.

Agronomit 1856-1954 = Agronomerna 1853-1954 / [kirj. Aune Enkainen]. - Helsinki : Agronomien yhdistys, 1955. - 792 s. - (Agronomien yhdistyksen julkaisuja = Agromernas förenings publikationer ; 54)

Agronomit 1965 = Agronomerna 1965 / [toimikunta: Olavi Jaakkola ... et al.]. - Helsinki : Agronomien yhdistys, 1965. - 486 s. - (Agronomien yhdistyksen julkaisuja = Agromernas förenings publikationer ; 68)

Agronomit 1972 = Agronomerna 1972 / [toimikunta: Olavi Jaakkola ... et al.]. - Helsinki : Agronomien yhdistys, 1972. - 551 s. - (Agronomien yhdistyksen julkaisuja = Agromernas förenings publikationer ; 78)

Aikalaiskirja : henkilötietoja nykypolven suomalaisista. - Helsinki : Tietosanakirja-osakeyhtiö, 1920. - 531 s. - (Kuka kukin on (Aikalaiskirja))

Aikalaiskirja : henkilötietoja nykypolven suomalaisista / [Red. Osmo Durchman, I. Havu, Lauri Hendell]. - Helsinki : Otava, 1934. - 771 s. - (Kuka kukin on (Aikalaiskirja))

Aikalaiskirja : henkilötietoja nykypolven suomalaisista / [Red. J.A. Wecksell, Osmo Durchman, I. Havu]. - Helsinki : Otava, 1940. - 864 s. - (Kuka kukin on (Aikalaiskirja))

Aikuiskasvatuksen perussanasto = Basic Adult Education Terminology : Suomi. Englanti. Suomi = Finnish. English. Finnish / red. Anne Rosenius, Kimmo Absetz, Timo Toiviainen. - Helsingfors : Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Finnish Adult Education Association, 1998. - 76 s. - ISBN 951-97339-5-7

Ajö ajö fall int i sjö : rim och ramsor från Svenskfinland / Carola Ekrem. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1988. - 160 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 554). - ISBN 951-9018-49-2

Akademiska sångföreningen 1838-1938 / redigerad av Finn E. Sommerschield ; Historiken författad av Guy Topelius [et al.]. - Helsingfors : Akademiska sångföreningen, 1938. - 655 s.

Aktiviteter på hemmafronten i Korsholm under krigsåren / utgiven av Inventeringsgruppen inom Korsholm. - Vasa : Fram, 1999. - 120 s.

Alaska. Del 1 : Ryska tiden ; [Den okända historien på jordklotets baksida] / K.-G.  Olin. - Jakobstad : Olimex, 1995. - 280 s. - ISBN 952-9600-05-4

Alaska. Del 2 : Guldruschen ; [Det sista stora äventyret) / K.-G.  Olin. - Jakobstad : Olimex, 1996. - 264 s. - ISBN 952-9600-06-2

Alaska. Del 3 : Namnlistan ; [Vad gjorde farfar i Alaska?] / K.-G. Olin. - Jakobstad : Olimex, 1996. - 142 s. - ISBN 9789529600076

Album utgifvet af nyländingar. VIII : [med musikbilagor]. - Helsingfors : G W Edlund

, 1881. - 232 s.

Album utgifvet af nyländingar. X. - Helsingfors : G W Edlund

, 1891. - 96 s. .

Aleko Lilius : med äventyr i portföljen / Marit Lindqvist. - [Helsingfors] : [Svenska folkskolans vänner], 2012. - 240 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; 193). - ISBN 978-951-9087-11-5

Alexander Armfelt. [II] : Början av en statsmannabana / Hans Hirn. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1948. - 388 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0355-9963 ; CCCXV)

Alexander den gåtfulle / Ellen Rydelius, Alexandra Beloborodoff. - Helsingfors : Söderström, 1943. - 297 s.

Alexandra Edelfelt : en levnadsteckning byggd på traditioner, minnen och brev / Berta Edelfelt. - Helsingors : Schildt, 1921. - 226 s.

Alg, pytare och skridstång : sälfångstens och säljaktens terminologi i finlandssvenska folkmål / Lars Nyström. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2000. - 274 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 623). - ISBN 951-583-056-7

Alice i underlandet / Lewis CARROLL, bilder av Tove Jansson. - Stockholm : Bonnier, 1966. - 112 s.

Alla mina skepp / Gustaf B. Thordén. - Göteborg : G. Skoog, 1962. - 262 s.

Alla tiders viloplatser : vandringar på åländska kyrkogårdar / Benita MATTSON-EKLUND, Sune Eklund. - Helsingfors : Söderström, 2003. - 182 s. - ISBN 9789515221193

Alla tiders Åland : från istid till EU-inträde / Benita MATTSON-EKLUND. - Ålands landskapsstyrelse, 2000. - 396 s. - ISBN 951-8946-71-X

Alldeles hemlikt : Georg August Wallins Egypten 1843-1845 / Sofia HÄGGMAN. - Stockholm : Atlantis, 2011. - 463 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 758). - ISBN 9789515832313

Allmogekulturen i Estland : kort översijt / red. Karin Aasma. - Stockholm : Nordiska museet, 1980. - 82 s. - ISBN 91-7108-185-2

"Allt liv är ett" : Prästen och författaren Valdemar Nyman / Katarina GÄDDNÄS. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2015. - 158 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; volym 204). - ISBN 9789527076170

Allt under linden den gröna : Studier i folkmusik och  folklore tillägnade Ann-Mari Häggman 19.9.2001 / [redaktionsråd: Anders G. Lindqvist .. et al.]. - Vasa : Finlands svenska folkmusikinstitut, 2001. - 371 s. - (Publikationer utgivna av Finlands svenska  folkmusikinstitut, ISSN 1237-475X ; v31). - ISBN 952-9669-19-4

Amerikafararna : tillbaka till Nya Sverige / K.-G. Olin. - Jakobstad : Olimex, 2006. - 244 s. - ISBN 952-9600-14-3-3

Amerikansk demokrati : grunddragen av Förenta staternas statsliv / Herbert Tingsten. - Stockholm : Natur och Kultur, 1929. - 197 s. - (Natur och kultur ; 94)

Amos Anderson / Torsten Steinby. - [Helsingfors] : Söderström, 1979. - 339 s. - (Föreningen Konstförbundets publikationsserie II). - ISBN 951-99209-5-1

Amos Anderson : press och kultur / Torsten Steinby. - [Helsingfors] : Konstsamfundet, Söderström, 1982. - 557 s.

Anders Chydenius samlade skrifter. Band 3 : 1777-1803 / Maren Jonasson, Pertti Hyttinen. - Stockholm : Atlantis ; Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2015. - 798 s. - ISBN 9789515832399

Anders Chydenius samlade skrifter. Band 4 : predikningar över tio Guds bud 1781-1782 / Maren Jonasson, Pertti Hyttinen. - Stockholm : Atlantis ; Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2016. - 494 s. - ISBN 9789515832405

Anders saga II / Anders ALBORG. - 2009. - 410 s. - ISBN 9789529259380

Andersudde : en plats i solen / Kjell EKSTRÖM. - 2012. - 190 s. - ISBN 9789529307111

De andra och det annorlunda : etnologiska texter / Bo Lönnqvist. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1996. - 184 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 0789-6085 ; Serie III, vol. 12). - ISBN 951-9087-42-7

Andra varningen : ett ord från Finland / Sven Hedin. - Stockholm : Norstedt, 1914. - 80 s.

Andra världskriget och Sverige : historia och mytbildning / JAn LINDER. - Svenskt Militärhistorisk Bibliotek, 2002. - 224 s. - ISBN 91-974056-3-9

Ane Gyllenberg som konstamlare och samlingen i Villa Gyllenberg / Camilla Nyberg. - Signe && Ane Gyllenbergs stiftelse, 2002. - 189 s. - (Acta Gyllenbergiana ; III). - ISBN 951-98786-1-0

Ane Gyllenbergs liv = Ane Gyllenbergin elämä : skrivet ur arkivet = arkistot kertovat / Annika NYLUND. - Signe && Ane Gyllenbergs stiftelse, 2018. - 159 s.

Animadversione de libris raris / Henrik Gabriel Porthan. - 1983. - 119 s. - ISBN 951-45-3102-7

Animadversiones de libris raris : [...praeside M. Henrico Gabriele Porthan] ; [publico examini modeste submittit Petrus Johannes Alopaeus, Wiburgensis...]. / Henrik Gabriel Porthan. - [Hki] : [Helsingin yliopiston kirjasto], 1983. - ISBN 951-45-3102-7

Ankarplats Leros : Göran och Christine Schildts grekiska liv / text: Camilla Lindberg ; bild: Magnus Lindberg && Göran Schildt. - Helsingfors : Schildt, 2010. - 194 s. - ISBN 978-951-50-2015-4

Anna Bondestam : det röda Svenskfinlands röst / Pia Heikkilä. - [Helsingfors] : [Svenska folkskolans vänner], 2013. - 280 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; volym 195). - ISBN 978-951-9087-15-3

Anna Hermanson : några drag af en lifsbild : diakonissanstalten i Helsingfors och dess vänner tillägnade / Lina Snellman och Irene Rosenqvist. - Helsingfors : Diakonissanstalten, 1912. - 80 s.

Annas bok : läslära med miljö- och naturkunskap / Tove Fagerholm. - [Esbo] : Editum, 1994. - 165 s. - ISBN 951-50-0655-4

Annie och Berta Edelfelts förberedande skola 1887-1934 / Mary Söderhjelm-Zilliacus, Marita Ahlström. - [Helsingfors] : Svenska folkskolans vänner, 2001. - 55 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; 162). - ISBN 951-9087-56-7

Antecknat 1941-1944 : akvareller, teckningar och fotografier samt utdrag ur fältpostbrev skrivna på Aunusnäset åren 1941-1944 / Torsten NYGÅRD. - Helsingfors : Holger Schildts förlag, 1985. - 221 s. - ISBN 951-50-0317-2

Anteckningar från det Helsingfors, som gått / Zacharias Topelius, utgivna av Torsten Steinby. - Helsingfors : Hufvudstadsbladets förlag, 1968. - 183 s.

Anteckningar om Immanuel Ilmoni : enligt bref och dagböcker / G. Heinricius. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1912. - 330 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; CIX)

Antti Ahlström : hänen elämänsä: muistokirjoitus / Juhani Aho. - Noormarkku : A. Ahlström, 1927. - VIII, 195 s.

Arbetare i Bella Lovisa : Bella svenska arbetarförening - Lovisa svenska socialdemokratiska förening 1936-1996 / Alf-Erik Helsing. - Lovisa : Östra Nylands tryckeri, 1996. - 65 s. - ISBN 951-9114-58-0

Arcada : alltid litet bättre. - Arcada, 2007. - 141 s. - ISBN 952-5260-27-5

Arkeologen Jacob Tegengren / Mirja Miettinen. - [Vörå] : Jacob Tegengren-sällskapet, 2010. - 171 s. - ISBN 978-952-92-7729-2

Arkitektur i Finland : utställning arrangerad av Finlands arkitekturmuseum på inbjudan av Moderna museet och Svenska arkitekters riksförbund 4/11-4/12 1960. - Stockholm : Moderna museet, 1960. - [43] s. - (Moderna museets utställningskatalog ; nr 14)

Arvet som förpliktar : bfriherre Carl Axel von Kothen (1863-1937) : en närbild / Rolf Lagerborg. - Helsingfors : Söderström, 1938. - 150 s.

Arvid Mörne Uudessakaupungissa / Helmer. Winter. - Uusikaupunki : Författaren, 1947. - 15 s.

Arvottomat miljoonat : inflaation historiaa ja suuria seteleitä / Bengt FAGERHOLM. - Jyväskylä : Atena, 2005. - 136 s. - ISBN 9789517964029

Aspects of linguistic organisation : evidence from lexical processing in L1-L2 translation / Anna. Herwig. - Vasa : Åbo Akademi University, 2003. - 226 s. - (Report from the Faculty of Education / Åbo Akademi University, ISSN 1458-7777 ; v 13). - ISBN 952-12-1419-8

The atlantic crossing guide / edited by Philip Allen. - second edition. - [London] : Rcc Pilotage Foundation, 1988. - 278 s. - ISBN 0 299 11828 3

Atlas Diesel 1873/1889/1948 : minnesskrift över ett pionjärföretag vid sjuttiofemårsjubileet 1948 / Karl Modin. - Stockholm : Aktiebolaget Atlas Diesel, 1949. - 189 s.

Att bedja i dag : en liten bönbok antagen av 1970 års kykomöte. - Stockholm : Verbum, 1971. - 151 s.

Att förstå det stora i det lilla : byskolan som pedagogik, kultur och struktur / Gunilla KARLBERG-GRANLUND. - Åbo : Åbo akademis förlag, 2009. - 353 s. - ISBN 9789517654579

Att förstå inom humaniora / under redaktion av René  Gothóni. - Helsingfors : Finska vetenskaps-societeten, 2002. - 335 s. - ISBN 951-653-313-2

Att förvalta en musiktradition : Finlands svenska folkmusikinstitut 1978-2003 / Ann-Mari Häggman. - Vasa : Finlands svenska folkmusikinstitut, 2004. - 202 s. - (Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut, ISSN 1237-475X ; v34). - ISBN 952-9669-22-4

...att inte gå i ledband... = ...talutusnuorasta vapaa... / Lars Hamberg. - [Helsingfors] : [L. Hamberg], 1992. - 134 s. - ISBN 951-96392-5-x

Att jag vill nånting mer : essäer om nordisk samtidsprosa / Åsa Stenwall. - Helsingfors : Schildts, 2011. - 316 s. - ISBN 978-951-50-2144-1

Att skriva sin värld : den finlandssvenska memoartraditionen / Merete  Mazzarella. - [Helsingfors] : Söderström, 1993. - 306 s. - ISBN 951-52-1486-6

Att spana i tiden : pedagogiska utblickar / red. Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg och Gunilla Eklund-Myrskog. - Vasa : Pedagogiska fakulteten (Åbo Akademi), 2000. - 235 s. - ISBN 952-12-0625-X

Att upptäcka systemnätverk i edukativ slöjd : analyser av elevens slöjdhandlingar i en kontext : en paradigmutvecklande ansats / Eva. Malmberg. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1995. - 433 s. - ISBN 952-9616-54-6

Att välja eller välja bort läraryrket : manliga klasslärares karriärval / Bo Blomqvist ... [et al.]. - Vasa : Åbo Akademi. Pedagogiska fakulteten, 2008. - 71 s. - (Publikation från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1458-7785 ; nr 15). - ISBN 978-952-12-2137-8

Att växa till lärare / Gunilla Eklund && Jan Sjöberg (red.). - Vasa : Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, 2010. - 138 s. - ISBN 978--952-12-2389-1

August Strindberg / Olof Lagercrantz. - Stockholm : Wahlström && Widstrand, 1979. - 466 s. - ISBN 91-46-13477-8

Australian Press Council : Annual Report No. 22: 30 June 1998 / Australian Press Council. - Sydney : Australian Press Council, 1998. - 164 s.

Autenttinen ihminen : Tulkintoja irtautumisen etnografiasta / Bo Lönnqvist, Laura Aro. - Jyväskylä : Atena, 2006. - 147 s. - ISBN 9789517963527

Av Bonaparternas ätt / Alma Söderhjelm. - Helsingfors : Schildt, 1936. - 369 s.

Av den blir det ingenting : mitt liv 1918-1939 / Göran von Bonsdorff. - Helsingfors : Söderström, 1986. - 277 s. - ISBN 951-52-1085-2

Av hela vårt hjärta : Människorna bakom Folkhälsan 1921-2001. - 2. - Folkhälsan, 2001. - 135 s. - ISBN 951-9170-81-2

De avgörande slagen del 1 : från antiken till Hastings 1066 / J. F. C. FULLER. - Historiska Media, 2003. - 310 s. - ISBN 9789189442795

Axel Olof Freudenthal : liv och gärning / Arvid Mörne. - Helsingfors : Centralstyrelsen för Svenska folkpartiet i Finland, 1936. - 126 s.

Axel Olof Freudenthal och den finlandssvenska nationalitetstanken / Arvid Mörne. - Helsingfors : Svenska folkpartiets centralstyrelse, 1927. - 309 s. - (Skrifter utgivna av Svenska Folkpartiets centralstyrelse ; 1)

Axel Slangus : en oförglömlig scengestalt / Anne-Marie Franck. - Helsingfors] : Svenska folkskolans vänner, 2000. - 60 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; volym 157). - ISBN 951-9087-52-4

Axel von Fersens dagbok : Andra delen / Axel von Fersen,  utgiven av Alma Söderhjelm. - Stockholm : Bonnier, 1926. - 536 s.

Axel von Fersens dagbok : Andra delen / utgiven av Alma Söderhjelm / Axel von Fersen. - Stockholm : Bonnier, 1926. - 536 s.

Axel von Fersens dagbok : Första delen / Axel von Fersen,  utgiven av Alma Söderhjelm. - Stockholm : Bonnier, 1925. - 447 s.

Bakelser : en studie i lyxens kulturella formspråk / Bo Lönnqvist, med fotografier av Katja Hagelstam. - [Esbo] : Schildt, 1997. - 152 s. - ISBN 951-50-0818-2

Bakom dubbla lås : en studie av små och långsamma värderingsförändringar / Thorleif PETTERSSON. - 1990 [1988]. - 181 s. - ISBN 91-38-09974-8

Baltic democracy at the crossroads : an elite perspective / redaktörer Sten berglund, Kjetil Duvold. - Høskoleforlaget, 2003. - 284 s. - ISBN 9788276345216

Banbrytare : När idrotten kom till Finland. - [Borgå] : Finlands svenska idrott, FSI, 2009. - 191 s. - ISBN 978-951-98651-3-3

Bara en grind som lutar mot skogen / Birgitta Maria STORGÅRDS. - Skellefteå : Ord && visor, 2009. - 89 s. - ISBN 978-91-85515-78-3

Bara i mörkret är alla katter grå : en bok om Jin / Anna Lena BENGELSDORFF. - Kila Bok, 2016. - 88 s. - ISBN 978-952-67396-2-5

Barndom i Åbo : rackartyg och skruvlockar. - Åbo : Åbosamfundet, 2011. - 120 s. - ISBN 9789526740447

Barndomsminnen : en borgarfamiljs liv och leverne på 1920- och 1930-talen i Jakobstad / Brita. Hyyppä. - Ekenäs : [Arkmedia], 1999. - 48 s. - ISBN 952-91-1325-0

Barnens språk i tvåspråkiga familjer och valet av skolspråk / Fjalar FINNÄS. - 1990. - 43 s. - ISBN 951-649-772-1

Barnets sekel i solfbygden / Bjarne Berg m.fl. - Vasa : Boktryckeri ab Fram, 1987. - 181 s. - ISBN 951-99767-8-7

Barösund. - Helsingfors : Schildts, 2006. - 240 s. - ISBN 9789515016010

Bastukväll = Volga : noveller ur Arvid Mörne-tävlingen 2007 = noveller ur Solveig von Schoultz-tävlingen 2007. - Helsingfors : Schildt, 2007. - 94 + 104 s. - ISBN 978-951-50-1726-0

Bataljon Sederholm : evakueringen av Karelen i mars 1940 / Eric BJÖRKLUND. - Helsingfors : Schildts, 2010. - 183 s. - ISBN 9789515019707

Becoming a Teacher : Nordic Perspectives on Teacher Education and Newly Qualified Teachers / Ulla [et al.] Lindgren. - Vasa : Åbo Akademi, 2011. - 123 s. - (Publikation från Pedagogiska fakulteten, ISSN 14587777 ; nr 30). - ISBN 9789521225857

Belgien i hjärtat av Europa : [revid. under ledning av P. De Prins ]. - Bryssel : Belgiska inst. för information och dokumentation, 1975. - 135 s.

Bemötande i frågan om Finlands statsrättsliga ställning / Robert Fredrik Hermanson. - Helsingfors : G.W. Edlund, 1894. - 126 s.

Bengtskär : fyr, hem och slagfält / Paula WILSON. - Helsingfors : Schildts, 2001. - 198 s. - ISBN 9789515011961

Bennäs : folk och historia fram till 1970-talet / Bennäs hembygdsforskargrupp. - 2001. - 176 s. - ISBN 952-91-4237-4

Benois teaterhus / Marius af SCHULTÉN. - 1970. - 145 s.

Bergsrådet Bergroth i Esbo skären / Kaj-Peter Mattsson. - [Esbo] : Esbo hembygdsförening, 2011. - 126 s. - ISBN 978-952-99191-5-4

Berndt Olof Grönblom : en levnadsteckning / Rolf Lagerborg. - Åbo : Åbo Akademi, 1943. - 159 s.

Berättelse över Svenska litteratursällskapet i Finland verksamhet 1974. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1974. - 29 s.

Berättelser från Nargö / Margit Rosen Norlin. - 2007. - 103 s. - ISBN 9789949152681

Beskattning av ideella föreningar, stiftelser och fonder : regler för inkomst- och förmögenhetsbeskattning. Deklarationsexempel / Allan STENSHAMN. - Stockholm : Forum, 1967. - 154 s.

Beskrivning av Runö i Livland : nyutgåva av Fredric Joachim Ekmans bok Beskrifning om Runö i Liffland från 1847, förkortad och bearbetad av Marianne Blomqvist / Fredric Joachim EKMAN. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2003. - 164 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233). - ISBN 951-9087-60-5

Beskydd och räddning : Förklaring av innebörden i två av Gud iscensatta och ledda profetiska dramer, som finnas återgivna i de bibliska böcker, vilka bära namnen Ester och Rut ... / Joseph Franklin Rutherford. - Stockholm : Vakttornets bibel- och traktatsällskap, 1932. - 351 s.

Bevara Lojo i bild =Vanhaa Lohjaa kuvina. - [Ekenäs] : Lojosamfundet, 2006. - 93 s. - (Lojoana, ISSN 0358-6871 ; v. 56). - ISBN 951-97029-5-4

Bevingade ord / Pelle HOLM. - 8. - Stockholm : Bonnier, 1960 [1939]. - 388 s.

Bevingade ord : våra allmännaste citat efter utländska och svenska källor / Arvid Ahnfelt, red. - Stockholm : Seligmann, 1879. - 410 s.

Bevingade ord och uttryck på främmande språk / Helge Pettersson. - Stockholm : Natur och Kultur, 132 s.

Bevingat : från Adam && Eva till Oväntat besök / Birgitta Hellsing, Magdalena Hellquist, Anders Hallengren. - Stockholm : Bonnier, 2000. - 413 s. - ISBN 91-34-51775-8

Bhagavad - Gita : som den är / A.C. Bhaktivedanta. - Stockholm : Bhativedanta Book Trust, 1985. - 772 s. - ISBN 91-85580-42-2

Bibliska historier / Morten Pontoppidan, Gustave Doré. - Stockholm : Rabén && Sjögren, 1987. - 187 s. - ISBN 91-29-58134-6

Bidrag till Helsingfors stads historia. II / samlade och utgifna af P. Nordmann. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1906. - 129 s. - (Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet i Finland ; vLXXII)

Bidrag till Helsingfors stads historia. III / samlade och utgifna af P. Nordmann. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1906. - 210 s. - (Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet i Finland ; LXXVI)

Bilagor till andra delen af förslag till ekonomi- och politi-lag för storfurstendömet Finland. - Helsingfors : Finska litteratursällskapets tryckeri, 1857

De bildande konsternas historia : under nittonde århundradet / Georg NORDENSVAN. - 1900. - 456 s.

Bilderna tala : mästare och deras verk i Åbo konstmuseums samlingar / Axel HAARTMAN. - Åbo : Kustannusosakeyhtiö Aura, 1945. - 236 s.

Bildhuggarens dotter / Tove Jansson. - 2. uppl. - Helsingfors : Schildts, 1969. - 146 s.

Bildning för alla : en pedagogikhistorisk studie kring abnormskolornas tillkomst i Finland och deras pionjärer som medaktörer i bildningsprocessen 1846-1892 / Karl-Gustav Jossfolk. - Helsingfors : Svenska skolhistoriska föreningen i Finland, 2001. - 361 s. - (Skolhistoriskt arkiv, ISSN 0489-0760 ; 27). - ISBN 952-91-3442-8

Bildningens villkor / Gunnar BERGENDAL. - Lund : Studentlitteratur, 1985. - 95 s. - ISBN 91-44-23381-7

Bildningens väg : pedagogiska uppsatser / Gösta Cavonius, redaktionskommitté: Karl Ekman ... [et al.]. - [Helsingfors] : Svenska folkskolans vänner, 1965. - 205 s.

Bildningsväsendets förvaltning med författningar / Gustav Wikström, Ditte Winqvist. - Helsingfors : Finlands Kommunförbund, 2008. - 316 s. - ISBN 978-952-213-388-0

Bildningsväsendets lagstiftning : med kommentarer / Gustav WIKSTRÖM. - Helsingfors : Finlands Kommunförbund, 2004. - 276 s. - ISBN 951-755-838-4

Bildstorm : kompetenshöjande inspirationsdagar för bildlärare / Saina Westerholm (red.), Camilla Lindberg (text). - Ekenäs : Stiftelsen Pro Artibus, 2010. - 36 s. - ISBN 978-952-99875-7-3

Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Runeberg. Supplementband : 1860-1877 : med ledning av J. E. Strömborgs efterlämnade dagboksanteckningar / utarbetat av Karin Allardt. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1927. - 408 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 192)

Biografiskt lexikon för Finland. 1 : Svenska tiden / [Henrik Knif (huvudred.)]. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2008. - 775 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; v710:1). - ISBN 978-951-583-166-8

Biskop Hemming av Åbo / Birgit. Klockars. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1960. - 263 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; v379)

Bispens svärd svaret i S:t Lars. - Ekenäs : Lojosamfundet, 1988. - 11 s. - (Lojoana ; 47)

Björkbacka lägre folkskola 1916-1958. Nabba byahemsförening 1969-2000 / Helena SJÖBLOM. - Nabba byahemsförening, 2000. - 68 s.

Björneborgs svenska ortnamn / Stellan Waldenström. - [Björneborg] : Svenska kulturfonden i Björnebog, 2007. - 559 s. - ISBN 978-952-92-2742-6

Björneborgs svenska samskola : årsberättelse för läsåret 1988-1989 / Björneborgs svenska samskola. - [Björneborg] : Björneborgs svenska samskola, 1989. - 48 s.

Björneborgs svenska samskola 1892-1992 / Björneborgs svenska samskola. - [Björneborg] : [Björneborgs svenska samskola], 1992. - 311 s.

Björnstjerne Björnson i lif och lära / Petrus Nordmann. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1916. - 163 s. - (Skrifter utgifna af Svenska Folkskolans Vänner ; v 76)

Blad ur livet som det var förr / Nelly Fågelbärj : redigering och släktdiagram av Annika Wiklund-Engblom. - Hirvlax : Nelly Fågelbärj, 1999. - 155 s. - ISBN 952-91-1274-2

Blad ur min tänkebok. Upplysningar / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1905. - 262 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 25)

Blekingeboken 2002 : Årsbok för Blekinge Hembygdsförbund och Blekinge museum / Blekinge Hembygdsförbund. - Karlskrona : Blekinge Hembygdsförbund, 2002. - 90 s. - (Årsbok för Blekinge Hembygdsförbund och Blekinge museum, ISSN 0348-9639 ; Årgång 80 2002)

Bli något eller någon? : en finlandssvensk folkbildningsodyssé / Matts Granö, Björn Wallén. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2003. - 245 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; vol. 167). - ISBN 951-9087-61-3

Blick på Finlands historia / Matti Klinge ; [översatt till svenska av Myrika Ekbom]. - 6. omarb. uppl. - [Helsingfors] : Otava, 1990. - 148 s. - ISBN 951-1-11253-8

Blod : noveller ur Arvid Mörne-tävlingen 2009= Min Ellinor : noveller ur Solveig von Schoultz -tävlingen 2009. - Helsingfors : Schildt, 2009. - 84+120 s. - ISBN 978-951-50-1905-9

Blueberry God : the education of a Finnish-American / Reino Nikolai HANNULA. - Quality Hill Books, 1981. - 252 s. - ISBN 0-9605044-0-0

Blå-vit bok om utvecklingen av relationerna mellan Finland och Rådsunionen hösten 1939 i belysning av officiella  dokument / utgiven av Finlands utrikesministerium. - Stockholm : Kooperativa förbundet, 1940. - 121 s. - (Internationell politik ; v11)

Bodbacka : vår hembygd vid Hinjärv. - Närpes : Bodbacka hembygdsförening r.f., 2007. - 128 s. - ISBN 952-5280-18-7

Boerer och engelsmän : skildringar ur det sydafrikanska kriget 1899-1901 / Matts Gustavsson, Nils. Viklund, P. Nordmann. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1910. - 101 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; 68)

Boken i Finland : bokbeståndet hos borgerskap, hantverkare och lägre sociala grupper i Finlands städer enligt städernas bouppteckningar 1656-1809 / Henrik Grönroos, Ann-Charlotte Nyman. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1996. - 637 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 596). - ISBN 951-583-020-6

Boken i Finland : utsällning i Nationalmuseet i anledning av bokens jubileumsår 25.8-31-12.1988. - Helsingfors : Helsingfors universitetsbibliotek, 1988. - 271 s. - ISBN 951-45-4705-5

Boken om Gallen-Kallela / Akseli Gallen-Kallela,  bemyndigad översättning av Bertel Gripenberg,  med förord av Karl Asplund. - Helsingfors : Schildt, 1932. - 215 s.

Boken om Ham : tecknaren Signe Hammarsten Jansson / Erik Kruskopf. - [Esbo] : Schildt, 1994. - 172 s. - ISBN 951-50-0675-9

Boken om Helsingfors / Ture Janson. - Helsingfors : Schildt, 1926. - 237 s.

Boken om Svenskfinland / Barbro Ahlskog-Sandberg..[et al.]. - Esbo : Svenska läromedel, 1982. - 179 s. - ISBN 951-553-321-X

Boken om våra modersmål : festskrift till Mikael Reuter på hans 60-årsdag den 17 maj 2003 / redaktion: Ann-Marie Ivars...[et al.]. - [Esbo] : Schildt, 2003. - 350 s. - ISBN 951-50-1343-7 (

Boken om vårt land : läsebok för de lägsta läroverken i Finland : andra kursen / Zacharias Topelius. - [Esbo] : Schildt, 1998. - 438 s. - ISBN 951-533-209-4

Boken om vårt land 1996 : festskrift till professor Matti Klinge = juhlakirja professori Matti Klingelle ; 31.VIII.1996 / [redaktionsgrupp: Kerstin Smeds, Rainer Knapas, John Strömberg]. - Helsingfors : Otava : Söderström, 1996. - 380 s. - ISBN 951-1-14538-X

Boken om Åboland / Ole Torvalds..[et al.]. - Esbo : Svenska läromedel, 1985. - 148 s. - ISBN 951-553-407-0

Bokhuset : människor, möten, minnen / Stig-Björn NYBERG, översättning Tobias Pettersson. - Helsingfors : Schildts && Söderströms, 2017. - 230 s. - ISBN 9789515243386

Boktryckarna Frenckell och deras föregångare vid Åbo Akademi : en krönika i bilder om vårt äldsta boktryckeri / Oscar NIKULA. - Helsingfors : Frenckellska tryckeriet ; Frenckellska tryckeri, 1942. - 151 s.

Bomärken på Åland / Göran Dahl. - [Mariehamn] : Ålands folkminnesförbund, 1994. - 574 s. - (Bygdeserie, ISSN 0357-6574 ; nr 15). - ISBN 951-95220-6-9

Bord - duka dig! : herrgårdsmat i Finland / Gun de la CHAPELLE, Katja Hagelstam. - 2. - [Helsingfors] : Finlands svenska Marthaförbund ; Schildts, 1993. - 183 s. - ISBN 8782715006349

Borgå barn och borgare : hågkomster och hörsägner / Petrus Nordmann. - Helsingfors : Söderström, 1917. - 306 s.

Borgå folkhögskola 100 år / Göran Selén. - 1989. - 131 s. - ISBN 951-9416-23-4

Borgå gymnasii historia : enligt uppdrag av f. d. Borgå gymnasister. Förr delen : 1725-1840 / Arvid Hultin. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1920. - 368 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 154)

Borgå gymnasii historia : enligt uppdrag av f. d. Borgå gymnasister. Senare delen : 1840-1872 / Arvid Hultin. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1923. - 346 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 169)

Borgåbladets 100 år / Gunnar Mårtenson. - Borgå : Tryckeri- && Tidnings, 1960. - [106 ] s.

Borgånejden i krig och kris : en bok om Borgånejdens män, kvinnor och barn inför, under och efter andra världskriget / Thure MALMBERG. - Borgå : Borgånejdens Krigsveteraner rf, 2005. - 242 s. - ISBN 9789529183173

Borgåprofiler : elever vid Borgå Gymnasium skriver om kulturpersoner i staden / red. Bodil Lund, Stefan Hagman. - Helsinfors, 2014. - 130 s. - ISBN 9789526797328

Borgåsläkten Söderström : familjen bakom WSOY, Söderströms och Schildts / [redigering:] Maj-Britt Paro. - [Esbo] : : [Maj-Britt Paro], 2009. - 252 s. - (Tore och Herdis Modeens stiftelse ; nr 12). - ISBN 978-952-92-6431-5

Bragdmedaljen : den finlandssvenska bragdmedaljen genom tiderna / Ingmar Björkman. - [Borgå] : Finlands svenska idrott, 2008. - 108 s. - ISBN 978-951-98651-2-6

Brage 100 år : arv, förmedling, förvandling : Brages årskrift 1991-2006 / utgiven av Sektionen för folkslivsforskning ; under redaktion av Bo Lönnqvist, Anne Bergman, Yrsa Lindqvist. - [Helsingfors] : : Föreningen Brage, 2006. - 260 s. - ISBN 951-9224-60-2

Brage 123 Folkvisor från Svenskfinland : arrangerade för blandad kör. - 7. uppl. - Helsingfors : Brages förlag, 1957. - 120 s.

Brage folkvisor från Svenskfinland. Del 1 : 73 folkvisor arrangerade för blandad kör. - Helsingfors : Brages förlag, [1924?]. - 171 s.

Brage folkvisor från Svenskfinland. Del 2 : 50 folkvisor arrangerade för blandad kör. - Helsingfors : Brages förlag, [1924?]. - 120 s..

Brage i Vasa : festskrift 1908-1993 / redaktion: Inga Skott, Birgit Nabb. - [Vasa] : [Brage], 1993. - 104 s. - ISBN 952-90-4691-X

Brev till sonen Walter 1861-1879 : Köpenhamn, Rom, Paris / Fredrika Runeberg ; inledning och kommentarer av Karin Allardt Ekelund. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1971. - 589 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 447)

Briggen "Rurik" : den första i Finand byggda världsomseglaren / Albert MELLBERG. - 2001. - 12 s. - ISBN 952-91-9805-1

Brittisk socialpolitik / A.D.K Owen. - Stockholm : Kooperativa förbundets bokförlag, 1945. - 82 s.

Brobyggaren : Carl Enckells liv och verksamhet fram till slutet av 1917 / Cecilia af FORSELLES-RISKA. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2001. - 272 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litterartursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 628). - ISBN 951-583-062-1

Brooar : till Roger Broo på 50-årsdagen. - Jakobstad : Svenska kulturfonden, 1995. - 151 s. - ISBN 951-9211-37-3

Bruno Liljefors : en studie / K. E. Russow. - Stockholm : C. E. Fritz, 1929. - 188 s

Brändö Scoutkår före, under och efter sin existens : historia, tidsbilder, minnen och funderingar / Rolf GRÖNBLOM. - 1999. - 104 s.

Brödrahjälp i 50 år : med Esbo-Grankulla krigsveteraner 1967-2017 / Ulf JOHANSSON. - Esbo-Grankulla Krigsveteraner rf. - ISBN 978-952-93-9434-0

Budkavlen  Årg. XXXVIII : organ för Brages sektion för folklivsforskning och Institutet för nordisk etnologi vid Åbo akademi / under redaktion av Sven Andersson. - Åbo : Etnologiska institutionen och Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi , 1959. - 184 s.

Budkavlen Årg. XL-XLI : organ för Brages sektion för folklivsforskning och Institutet för nordisk etnologi vid Åbo akademi / under redaktion av Sven Andersson. - Åbo : Etnologiska institutionen och Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi , 1961-1962. - 255 s.

Budkavlen Årg. XLII : organ för Brages sektion för folklivsforskning och Institutet för nordisk etnologi vid Åbo akademi / under redaktion av Sven Andersson. - Åbo : Etnologiska institutionen och Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi , 1963. - 128 s.

Budkavlen Årg. XXX!X : organ för Brages sektion för folklivsforskning och Institutet för nordisk etnologi vid Åbo akademi / under redaktion av Sven Andersson. - Åbo : Etnologiska institutionen och Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi , 1960. - 132 s.

Burgundiska sviten / Carl-Gustaf LILIUS. - Tredje upplagan. - Helsingfors : Schildts, 1990 [1966]. - ISBN 951-50-0375-X

Burmeister && Wain : gennem hundrede aar / Johannes Lehmann. - København : Burmeister && Wain, 1943. - 243 s.

Byaplan : redskap för framtiden / Tomas Lundqvist. - [Helsingfors] : Svenska studiecentralen, 1977. - 28 s. - (Institutet för framtidsstudier ; 7). - ISBN 951-97713-1-X

Byar och hemman i Lojo : svensk-finsk namnförteckning / Helmer W. BÄCKMAN. - Ekenäs : Lojosamfundet, 1996. - 18 s. - (Lojoana ; 53). - ISBN 951-9114-61-0

Byggnadskalendern : 1981 / Svenska byggmästare- och ingenjörsförbundet YH i Finland r.f. - Helsingfors : Svenska byggmästare- och ingenjörsförbundet YH i Finland r.f, 1980. - 1146 s. - (Svenska byggmästare- och ingenjörsförbundet YH i Finland r.f. Byggnadskalendern, ISSN 0357-427X). - ISBN 951-99273-3-6

Byggnadskalendern : för år 2013-2014 / Svenska byggmästare- och ingenjörsförbundet YH i Finland r.f. - 82. - Helsingfors : Svenska byggmästare- och ingenjörsförbundet YH i Finland r.f, 2013. - 560. - (Svenska byggmästare- och ingenjörsförbundet YH i Finland r.f. Byggnadskalendern, ISSN 0357-427X)

Byns näringspolitik / Eero UUSITALO. - Vasa : Svenska Österbottens landskapsförbund, 1991. - 166 s. - ISBN 951-962-79-0-1

Båtar : från ekstock till trålare / Albert ESKERÖD. - Stockholm : LTs förlag, 1970. - 248 s.

De bästa citaten : visdomsord från A till Ö / Gösta Åberg. - En bok för alla, 1999. - 238 s. - ISBN 9789174489095

Bästis : textbok 8 / Seija Kinnunen ...[et al.]. - Helsinki : Otava, 1996. - 156 s. - ISBN 951-1-11550-2

C. G. Mannerheim / H. Kekoni och H. J. Viherhuuri (red.). - Helsingfors : Kivi, 1937. - 301 s.

C. L. Engel : Koti Helsingissä, sydän Berliinissä = Hemmet i Helsingfors, hjärtat i Berlin / valokuvat = fotografier Taavetti Alin && Risto Törrö ; översättning Ulla Pedersen Estberg. - [Helsinki] : Schildts, 2012. - 140 s. - ISBN 978-951-50-2183-0

Carl Axel Nordman / C. F. Meinander. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1991. - 182 S. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 569). - ISBN 951-9018-70-0

Carl Cederblad : forskare, författare och föreläsare. - Uppsala, 2002. - ISBN 91-631-2679-6

Carl Gustaf Estlander : levnadsteckning / M. G. Schybergson. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1916. - XIII, 592 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0355-9963)

Carl Gustaf Tessin : en grandseigneur från XVIII:de seklet / Walfrid Holst. - Stockholm : Gebers förlag, 1936. - 280 s.

Carl Johan : ett karaktärsporträtt / Alma Söderhjelm. - Stockholm : Bonnier, 1939. - 437 s.

Carl Ludvig Engel 1778-1840 : huvudstadens arkitekt = architect of the capital = Architekt der Hauptstadt / Kalevi Pöykkö ; svensk övers. Nils Holmqvist. - [Helsingfors] : Helsingfors stadsmuseum, [1990]. - 159 s. - (Memoria, ISSN 0786-3454 ; v.6). - ISBN 951-772-066-1

Châteaux of the Loire Valley / Jean-Marie Pérouse de Montclos ; photographs Robert Polidori. - Cologne : Könemann, 1977. - 359 s. - ISBN 3-89508-598-7

Cisrtercian abbeys : history and architecture / Jean-François Leroux-Dhuys, Henri Gaud. - Cologne : Könemann, 2006 [1998]. - 399 s. - ISBN 9783833120770

Citadellet i norr / Christoffer GRÖNHOLM. - Helsingfors : Schildts, 1987. - 194 s. - ISBN 951-50-0378-4

Citron : om citronen i Europas historia, konst, läkekonst, trädgårdar, formgivning och matlagning samt 40 citronrecept / Lotte Möller. - [Stockholm] : Bonnier, 1997. - 191 s. - ISBN 91-0-056376-5

Civilisation kontra inre människa : en studie i "Jag lever" med utgångspunkt i Hagar Olssons 40-tal / Maria Wegelius. - Åbo : Åbo Akademi, Litteraturvetenskapliga institutionen, 1991. - 130 s. - (Meddelanden / Åbo Akademi, litteraturvetenskapliga  institutionen, ISSN 0358-3988 ; vnr 16). - ISBN 951-649-948-1

Come to Finland : julisteita && matkoja = affischer && resor 1851-1965 / Magnus Londen, Joakim Enegren, Ant Simons. - 2. - 2008 [2007]. - 256 s. - ISBN 9789513754051

The Complete Dictionary of Symbols : in myth, art and literature / red. Jack Tresidder. - London : Duncan Baird Publishers, 2004. - 544 s. - ISBN 9781844830138

Cygnaeus lågstadieskola : hundra år ung / Mardy LINDQVIST. - 2010. - 159 s. - ISBN 978-952-92-7540-3

Dagbok : [anteckningar 1844-1916] / Johan Wenelius. - Otalampi : Sahlgrens förlag, 1990. - 288 s. - ISBN 952-9543-04-2

Dagbok från Salutorget / Ingemar Hägglöf. - Helsingfors : Söderström, 1990. - 332 s. - ISBN 951-52-1314-2

Dagens namn / Marianne Blomqvist. - [Esbo] : Schildt, 2020. - 303 s. - ISBN 951-50-1271-6

Dan Anderssons härstamning : svenskt och finskt / Erik Hellerström. - g.Nyut. - [S.l.] : Zindermans, 1981. - 58 s. - ISBN 91-528-0347-3

Daniel Hjort : sorgespel i fem akter med fyra tablåer / Josef Julius Wecksell. - Helsingfors : K. E. Holm, 1901

Dans i lag / Gunnel BISKOP. - Helsingfors : Finlands svenska folkdansring rf, 2007. - 335 s. - ISBN 9789519562827

Dansk-svensk ordbok / Karen Widman. - Stockholm : Svenska Bokförlaget, 1951. - 309 s.

Danska pendrag = Tanskalaisia kynänkäyttäjiä / Lars Hamberg. - [Helsingfors] : [L. Hamberg], 1993. - 132 s.

Debattinlägg om Europa / Rütger Essén. - Stockholm : Albert Bonniers förlag, 1934. - 227 s.

Dementjeffin kiwikartano 1885-1985 : kertomus / Lasse Raustela. - [Helsinki] : Bostads ab Skatan, 1990. - 174 s. - ISBN 952-90-2273-5

Demokratian itsepuolustus / Urho Kekkonen. - Porvoo : WSOY, 1934. - 103 s.

Demokratiens problem / Herbert Tingsten. - Stockholm : Norstedt, 1945. - 270 s.

Demokratins öde = Demokratian kohtalo / Nils Erik Forsgård (red.) Sami Borg, Tuuli Kaskinen, Johanna Korhonen, Erkki Liikanen, Mikko Majander, Leif Salmén, Suvi-Anne Siimes, Pär Stenbäck, Janne Virkkunen, Olav S. Melin. - Förlaget, 2017. - ISBN 9789523330894

Det demokratiska statsskicket : jämförande politiska studier / utg. av Nils Edén och Erik Staaff. - Stockholm : Wahlström && Widstrand, 1917. - 390 s.

Detta är ingen sanning ; Som en februarifjäril : dikter ur Arvid Mörne -tävlingen 2008 - dikter ur Solveig von Schoultz -tävlingen 2008. - Helsingfors : Schildt, 2008. - 93, 86 s. - ISBN 978-951-50-1816-8

Diakonissan Karin : mitt i människovimlet. - Helsingfors, 2017. - 99 s. - ISBN 9789526797380

Dialekter och småstadsspråk : svenskan i Finland - i dag och i går I:1 / Ann-Marie IVARS. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2015. - 464 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litterartursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 798). - ISBN 9789515833365

Dialog / Anna-Lisa Österberg. - Helsingfors : Söderström, 1974. - 95 s. - ISBN 951-52-0196-9

Dickursby skola : 100 år / Erland Eklund,  [Redigering: Ulla Kurko-Eklund]. - [Vanda] : [s.n.], 1996. - 44 s.

Different learners - different math? : proceedings of the 4th Nordic research conference on special needs education in mathematics / Karin Linnanmäki and Linda Gustafsson (eds.). - Vasa : Åbo Akademi. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning , 2009. - 338 s. - (Publication from the Faculty of Education, Åbo Akademi University, ISSN 1458-7785 ; No 17). - ISBN 978-952-12-2252-8

Dikten genom tiderna / Börje MATTSSON. - Helsingfors : Söderström, 1970. - 436 s. - ISBN 951-52-0009-1

Dikten ger tröst och glädje : diktsamling / Gertrud STRANDÉN. - 2002. - 28 s.

Diktonius : ett liv / Jörn DONNER. - Helsingfors : Schildts, 2007. - 148 s. - ISBN 9789515016942

Dimensioneringen av och rekryteringen till den svenskspråkiga utbildningen. - Helsingfors : Svenska Finlands folkting, 1993. - 59 s. - (Finlandssvensk rapport, ISSN 0358-4542 ; nr 23). - ISBN 952-9700-02-4

Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 1965 = Diplomingenjörer och arkitekter 1965 / STS:n ja TFiF:n julkaisema matrikkeli - matrikel utgiven av TFiF och STS. - [Helsinki] : Insinöörijärjestöjen kustannus, 1965. - 703 s.

Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 1973 = Diplomingenjörer och arkitekter 1973 / [matrikkelitoimikunta: Matti Kaario, puheenjohtaja]. - [Helsinki] : Suomen teknillinen seura, Tekniska föreningen i Finland, 1973. - 807 s. - ISBN 951-9110-00-3

Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 1982 = Diplomingenjörer och arkitekter 1982 / toim. = red. av Sirkka Pöyry, päätoim. = huvudred., Anja Pietarinen, toimitussihteeri = redaktionssekreterare ; julk. = utg.: Suomen teknillinen seura ja Tekniska föreningen i Finland. - [Helsinki] : Suomen teknillinen seura, 1982. - 1134 s. - ISBN 951-9110-10-0

Distans och närhet / Nils Göran Engström. - Helsinki : Yleisradio, 1991. - 115 s. - ISBN 951-43-0620-1

Dockskåpets hemlighet : essäer om tingens förvandlingar / Bo LÖNNQVIST. - Scriptum, 2016. - 155 s. - ISBN 9789527005354

Dramatiska dikter. Andra bandet : Titians första kärlek. Ett skärgårdsäfventyr. Veteranens jul. Hangös öga. Brita Skrifvars. Sancta Maria / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1903. - 283 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 6)

Dramatiska dikter. Första bandet : Efter femtio år. Kung Carls jagt. Regina von Emmeritz; Prinsessan av Cypern / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1903. - 436 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 5)

Drömmar och kultur : drömböcker och drömtolkning / Ulf PALMENFELT, Annikki Kaivola-Bregenhøj. - Stockholm : Carlsson, 1992. - 286 s. - ISBN 91-7798-562-1

Drömmen, vägen, målet : att få en tjänst, att akta på tjänsten, att få behålla spänsten / Erik LILJESTRÖM. - Vörå, 2013. - 248 s. - ISBN 9789529320554

Du kan om du vill : lärares tankar om fostran till företagsamhet / Bettina BACKSTRÖM-WIDJESKOG. - Åbo : Åbo akademis förlag, 2008. - 356 s. - ISBN 9789517654234

Du måste vara döv för att förstå : finlandssvenska dövas fotspår i historien / Birgitta WALLVIK. - Helsingfors : Finlandssvenska teckenspråkiga r.f., 2005. - 231 s. - ISBN 952-91-8223-6

Du sköna sång : finladssvenska ballader / Ragnar Hollmérus och Otto Andersson. - 2. uppl. - Åbo : Bro, 1946. - 175 s.

Duggregn från scenerna : teatertexter i urval / Lars Hamberg. - [Helsingfors] : [L. Hamberg], 1992. - 174 s. - ISBN 951-96392-7-6

Dåtid, nutid, framtid : lärarskap, skola och utbildning i Vasa under 40 år. Vasa svenska lärarförening 1975-2015 / red. Benita Kavander. - Vasa svenska lärarförening, 2015. - 262 s. - ISBN 978-952-93-5214-2

Där ljuset faller som vackrast : litterärt skapande 2013-2015. - Scriptum, 2015. - 159 s. - ISBN 9789527005248

De dödas boningar : lutherska begravningsplatser, kyrkogårdar och gravar i Finland / C. J. Gardberg. - [Esbo] : Schildt, 2003. - 158 s. - ISBN 951-50-1363-1

Dödens ansikte : tro och sed bland herre och folk / Bo LÖNNQVIST. - Scriptum, 2013. - 216 s. - ISBN 9789525496994

The early contribution of adult education to the European unification process : the genesis of the European Bureau of Adult Education and "Meeting Europe" courses, 1950-1970 / Timo Toiviainen. - Helsinki : University of Helsinki, 1995. - 219 s. - (Research bulletin / Department of Education, University of Helsinki, ISSN 0359-5749 ; 88). - ISBN 951-45-7015-4

Ebeneserkoti : katsaus Hanua Rothmanin ja Elizabeth Alanderin laitosten 32-vuotiseen toimintaan 1890-1922 / Elisabeth Alander. - Helsinki : WSOY, 1923. - 75 s.

Eddan : de nordiska guda- och hjältesångerna / översättning Erik Brate. - Stockholm : Klassikerförlaget Niloé, 1992. - 320 s. - ISBN 9789171022912

Edgar Allan Poe : lyhyt elämä / Peter Ackroyd, suomentanut Helene Bützow. - Jyväskylä : Atena, 2008. - 175 s. - ISBN 978-951-796-534-7

Edvin Sundqvist - tidningsman : Del 1. / N-B Stormbom. - Vasa : [Vasabladet], 1988. - 228 s. - (Scriptums kulturhistoriska skriftserie nr 3, ISSN 0784-4913). - ISBN 951-99965-6-7

Edvin Sundqvist - tidningsman : Del 2. Vid  Vasabladets roder från "korstågstiden" till vinterkriget / N-B Stormbom. - Vasa : [Vasabladet], 1999. - 499 s. - ISBN 952-91-0756-0

Efter 1809 : en krönika i ord och bild om finlandssvenskarna. - Bernces förlag, 1968. - 680 s.

Efteråt är allting annorlunda / K-G BACKHOLM. - Sahlgrens förlag, 1997. - 84 s. - ISBN 952-9543-54-9

Ei voisi vähempää kiinnostaa : kirjoituksia nihilismistä / Kalle Haatanen. - Jyväskylä : Atena, 2008. - 169 s. - ISBN 978-951-796-536-1

Eirik Hornborg : orädd sanningssägare och rättskämpe / Anna Lena Bengelsdorff. - [Helsingfors] : [Svenska folkskolans vänner], 2012. - 184 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; 194). - ISBN 978-951-9087-12-2

Ekenäs samskola, Västra Nylands samlyceum, Ekenäs samlyceum 1905-1975 / [Anita Blumenthal]. - Ekenäs : [Ekenäs samlyceum], 1977. - ISBN 951-9491-58-9

Ekenäs segelsällskap 1897-1997 : Hundraårsskrift / av Henrik Cederlöf. - Ekenäs : [Ekenäs segelsällskap], 2000. - 134 s. - ISBN 952-91-1794-9

Ekenäs seminarium : - ett samhälle i samhället / Maria Schulman. - [Karis] : Västnyländska kultursamfundet , 1994. - (Västnyländska kultursamfundets skrifter, ISSN 0783-0203 ; 5). - ISBN 951-96364-2-0

Ekenäs seminarium 75 år : samt berätelse över verksamheten läsåret 1945-1946 avgiven till årsavslutningenden 8 juni 1946 / Johannes Cederlöf. - Ekenäs : [Ekenäs seminarium], 1946. - 93 s.

Ekenäs stad och bygd. Häft. IV : natur- och  kulturskildningar / cutgivna av Jonatan Reuter ; medverkande: H. Hausen .. [et al.]. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1992. - s. 241-320. - ISBN 951-9001-24-7

Ekenäs stad och bygd. Häft. V : natur- och  kulturskildningar / cutgivna av Jonatan Reuter ; medverkande: H. Hausen .. [et al.]. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1993. - s. 321-400. - ISBN 951-9001-27-1

Ekenäs stads historia. Del 2 : 1721-1809 / Johannes Cederlöf. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1955. - 568 s.

Ekenäs stads historia. Del 3 : 1810-1930 / Johannes Cederlöf. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1964. - 675 s.

Ekenäs stads historia. Del 4 : 1930-1980 / Henrik Cederlöf. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1993. - 616 s. - ISBN 951-96448-1-4

Ekenäs stads historia. Del I : Till stora ofreden / Alfons Takolander. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1930. - XIII, 400 s.

Eko deko : sisusta kierrättäen / Raija Puukko, Marjo Koivumäki. - Jyväskylä : Atena, 2011. - 128 s. - ISBN 9789517967105

Eko teamboken : hushålletss handlingsprogram för ekologisk livsstil / David Gershon och Robert Gilman , finska utgåvan : Hannes Jumppanen ; översättning till svenska: Maria Slotte. - [Helsingfors] : GAP Finland, 1990-1992. - 143 s. - ISBN 951-96817-1-X

Ekonomi och kultur : festskrift tillägnad Hugo E. Pipping 12. 6. 1955 / Eilif Appelberg ... [et al.] (red.). - Helsingfors : Söderström, 1955. - 325 s.

Ekonomi och kultur : festskrift tillägnad Hugo E. Pipping 12.6.1955 / red. Eilif Appelberg ...[et al.]. - Helsingfors : Söderström, 1955. - 325 s.

Ekonomimatrikkeli : henkilötietoja Ekonomiyhdistys r.y:n jäsenistä. - Helsinki : Ekonomiyhdistys, 1947. - 303 s.

Ekonomimatrikkeli 1960 / [julkaisija: Ekonomiliitto] ; [matrikkelitoimikunta: Valter Hämeen-Aalto ... et al.]. - Helsinki : Ekonomiliitto, 1961. - 863 s.

Ekonomisk teori och politik / Carsten Welinder. - Stockholm : Kooperativa förbundets bokförlag, 1953. - 547 s.

De ekonomiska ideernas historia / Philip Charles Newman. - Stockholm : KF, 1953. - 366 s.

Det ekonomiska tidevarvet i Finlands litteraturhistoria : ur odlingens hävder under frihetstidens senare del / Arvid Hultin. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1910. - 383 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 94)

Ekonommatrikel : Svenska handelshögsskolan, Handelshögskolan vid Åbo akademi / [red.: Kerstin Ohls]. - Helsingfors : Ekonomföreningen Niord, 1974. - 541 s.

Elanto : 1905 - 1955. - Helsingfors : Elanto, 1955. - 115 s.

Eldfågelns dans / Marianne Backlén. - Helsingfors : Schildt, 2011. - 317 s. - ISBN 9789515020468

Eldsjälar = Tulisieluja : Krematoriestiftelsen 1889-2017 = Krematoriosäätiö 1889-2017 / Nicolas von KRAEMER, översättning Lars Böhling. - 2017. - 189 s. - ISBN 9789529389926

Eldsjälen Karin Allardt Ekelund : "Ett sekel är ett vingslag i tidens flykt" / Benita AHLNÄS. - Helsingfors, 2013. - 108 s. - ISBN 8782726797304

Elefantens rike och drakens / Håkan Mörne. - Helsingfors : Schildt, 1931. - 259 s.

Elevtillströmningen till svenska grundskolor / Fjalar Finnäs. - Åbo : Åbo Akademi, 1996. - 28 s. - (Forskningsrapporter utgivna av Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr 30). - ISBN 951-650-746-8

Elias Lönnrots svenska skrifter 2. : Bref, anteckningar och reseskildringar / Utg. af Jenny af Forselles. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland,, 1911. - 580 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; XCIX)

Elin Danielson-Gambogi : Italian valossa=I italienskt ljus=Nella luce italiana / Vive HEININEN. - Didrichsens konst- och kulturmuseum, 2007. - 261 s. - ISBN 952-5567-11-7

Elin och Karl Pentzin : donatorer och kulturfrämjare : en minnesteckning / Levi Ulfvens. - Åbo : Svenska kulturfonden, Åbo Akademi, 1997. - 128 s. - ISBN 951-9211-39-X

Elinvoimaa maaseudulle : miksi, kenelle ja miten? :maaseutupolitiikan perusteet / Eero Uusitalo. - Helsinki : Otava, 1998. - 311 s. - ISBN 951-1-15776-0

Elisabeth Blomqvist : hennes liv och gärning. I / Helena Westermarck. - Helsingfors : Söderström, 1916. - 251 s.

Elisabeth Blomqvist : hennes liv och gärning. II / Helena Westermarck. - Helsingfors : Söderström, 1917. - 237 s.

Eliten, riket och riksdelningen : sociala nätverk och geografisk mobilitet mellan Sverige och Finland 1720-1820 / Jan Samuelson. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2008. - 254 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; vnr 705). - ISBN 978-951-583-158-3

Elämä järjestykseen ilman rahtuakaan itsekuria / Kathrin Passig && Sascha Lobo, suomentanut Tiina Hakala. - 283 s. - ISBN 978-951-796-591-0

Elämässä tapaa ja tapahtuu / Tyyne Leivo-Larsson. - Helsinki : Weilin + Göös, 1970. - 184 s.

Emigrationen : tvänne uppsatser i en af dagens brännande frågor. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1883. - 68 s. - (Skrifter utgifna af sällskapet Svenska folkskolans vänner ; 2)

Emil och hans brigg / Gustav WICKSTRÖM. - Litorale, 2014. - 197 s. - ISBN 9789525045581

Emma Irene Åström : Finlands första kvinnliga filosofie magister / Margit Åström. - Helsingfors : Söderström, 1967. - 268 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 421)

En annan historia / Birger Thölix. - [Vasa] : [Vasabladet], 1981. - 457 s.

En bit av Det stora äpplet / Jutta Zilliacus. - (Helsingfors] : Söderström, 1978. - 166 s. - ISBN 951-52-0510-7

En bit i taget / Birger THÖLIX. - Labyrinth Books, 2007. - ISBN 9789529974092

En bok om Estlands svenskar : 2, Ortnamn och terrängord, jordbruk och boskapsskötsel, sjöfart och fiske, livets och årets högtider / red. Edvin Lagman. - Stockholm : Kulturföreningen Svenska odlingens vänner, 1966. - 383 s.

En bok om Estlands svenskar : 3 B, Estlandssvenskar berättar : dialekttexter med översättning och kommentar / red. Edvin Lagman. - Stockholm : Kulturföreningen Svenska odlingens vänner, 1990. - 236 s. - ISBN 91-9-70619-2-1

En bok om Estlands svenskar : 4, Kulturhistorisk översikt / Kulturföreningen Svenska odlingens vänner. - Stockholm : Kulturföreningen Svenska odlingens vänner, 1992. - 733 s. - ISBN 91-970619-6-4

En bok om Estlands svenskar : Bosättningsområde, Historia, Andra världskriget och överflyttningen till Sverige, Folklig kultur / red. Edvin Lagman. - Stockholm : Kulturföreningen Svenska odlingens vänner, 1961. - 336 s.

En bok om Houtskär. 1 : Bygdens öden till slutet av 1900-talet / medverkande: Tapani Tuovinen ... et al.] ; [huvudredaktör: Bernt Mårtensson]. - [Houtskär] : Houtskärs kommun, 266 s. - 266 s. - ISBN 952-90-9370-5

En bok om Houtskär. 2 : Bygdens öden till slutet av 1900-talet / [huvudredaktör: Bernt Mårtensson]. - [Houtskär] : Houtskärs kommun, 2000. - 465 s. - ISBN 952-90-9370-5

En by i gamla Helsinge och dess 50-åriga förening : Käinby hembygdsförening 1948-1998 / Gustav Åstrand && Rea Collin. - [Vanda] : [Käinby hembygdsförening], 1988. - 52 s. - ISBN 952-90-9683-6

En byhistorie : teckning ur folklifwet / Parus Ater. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1883. - 33 s. - (Skrifter utgifna af sällskapet Svenska folkskolans vänner ; 3)

En bärande idé i 100 år : livränteanstalten Hereditas 1905-2005 / Bo FINNE. - ISBN 952-91-8347-X

En farlig färd : Pentti berättar / Annakarin Seiplax, Wava Stürmer, Ulrica Löfholm. - Jakobstad : Arktiska Museet Nanoq, 2012. - 47 s. - ISBN 9789526768809

En finsk adelssläkts öden : Standertskjöld - Standertskjöld-Nordenstam / Bo LÖNNQVIST. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2007. - 335 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 695). - ISBN 9789515831477

En folkets man : berättelsen om Anders Svedberg från Munsala / Lars Huldén och AnCi Holm. - [Helsingfors] : [Svenska folkskolans vänner], 2001. - 101 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; vol. 161). - ISBN 951-9087-55-9

En folkrörelse väller fram : de finlandssvenska  de finlandssvenska  ungdomsföreningarna, deras uppkomst, verksamhet och samarbete under de första femtio åren, 1888-1938 / Anders G. Lindqvist. - [Helsingfors] : Ungdomsföreningsrörelsens stöd r.f., 2006. - 175 s. - (Uf-historiskt arkivs skrift ; v4). - ISBN 978-951-95542-3-5

En förläggare och några av hans författare : kring Holger Schildts förläggardebut 1913-1917 / Olof Mustelin. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1983. - 91 s. - ISBN 951-9087-24-9

En gammal akademisk släkt : enligt familjebrev tecknad / Hugo Lagus. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1936. - 335 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0355-9963 ; CCLVII)

En grund att bygga på : SFSI 75 år 1926-2001 / Bo FINNE. - 2001. - 272 s. - ISBN 951-98875-0-4

En gång hankeit, alltid hankeit : från Kamratförbund till Casa Academica : Svenska handelshögskolans studentkår 100 år. / Kim Björklund. - Helsingfors : Svenska handelshögskolans studentkår, 2009. - 278 s. - ISBN 978-952-92-6033-1

En hälsning i glädje och sorg. - Vasa : Församlingsförbundet, 1995. - 125 s. - ISBN 951-550-477-5

En jurist ser på världen : Kolumner i Hufvudstadsbladet 1973-2001 / Tore Modeen. - Vasa : Tore och Herdis Modeens stiftelse, 2011. - 260 s. - (Tore och Herdis Modeens stiftelse ; nr 15). - ISBN 9789529286799

En konstens världsman : Bertel Hintze 1901-1969 / Erik Kruskopf. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; vNr 611). - ISBN 951-583-041-9

En köpman och hans värld / Lars G Bonsdorff. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1977. - 185 s. - ISBN 951-9000-45-3

En liten Internethjälpreda / Mediegruppen vid Svenska kulturfonden. - Version 1.1. - 1995. - 34 s. - ISBN 951-9211-36-5

En man och hans samvete / Jarl HEMMER. - faksimil av första upplagan 1931. - Helsingfors : Schildts, 1993 [1931]. - 293 s. - ISBN 8782715005892

En medeltida frälsningsspegel / Olga Alice Nygren. - [Helsingfors] : Söderström, 1957. - 194 s.

En mur mot öst : Svenska Arbetskåren i FInland 1940 / Eric BJÖRKLUND. - SÅ-Åkeriförlaget, 2007. - 176 s. - ISBN 9789186748166

En nyckel till Zachris Topelius / Selma Lagerlöf..[et al.] ; [ansvarig redaktör: Anna Simberg]. - [Helsingfors] : Svenska folkskolans vänner, 1998. - 50 s. - ISBN 951-9087-46-x

En spegling av himlen : Sankta Birgitta kyrka i Nykarleby, 300 år / [ansvarig utgivare: Lars-Johan Sandvik]. - [Nykarleby] : [Nykarleby församling], 2008. - 152 s. - ISBN 978-952-92-4163-7

En spelman minns / Alf. Sund. - Vasa : Finlands svenska folkmusikinstitut, 1995. - 70 s. - (Finlands svenska folkmusikinstituts publikationer ; 19). - ISBN 952-9669-08-9

En stadsdels barndom : tillkomsten av femte stadsdelen i Ekenäs / Egil Nicklin. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1975. - 96 s. - ISBN 951-9000-18-6

En svensk folkspillra : gammal-svenskbyborna. - Stockholm : Ernst Wessmans bokförlag, 1925. - 81 s.

En visa vill jag sjunga : 192 finländska visor och sånger / [samlade av] Egil Cederlöf. - Helsingfors : Fazer , 1978. - 300 s. - ISBN 951-757-064-3

En vykortsvandring genom Stockholm : 1900-1925 / Tommy Broomé. - Stockholm : Svenska dagbladet, 1991. - 132 s. - ISBN 91-7738-276-5

En vårfest i Aten : Grekiska scener: sammanställda av lärljungar på Point Loma och uppförda i grekiska friluftsteatern därstädes 1911, 1912 och 1939. - Stockholm : Universella broderskapet,, 1913. - 40 s.

En ö mitt i ett sekel : skol- och skärgårdsliv i Kejfsalö skärgård 1945-1958 / Kristina Stenstrand. - [Helsingfors] : Svenska folkskolans vänner, 2004. - 144 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; 169). - ISBN 951-9087-63-X

Engelsk-svensk ordbok = English-Swedish dictionary : dictionary = skolupplaga / Karl Kärre ... [et al.]. - 2. uppl., 5. tr. - Stockholm : Svenska Bokförlaget, 1949. - 1024 s.

Ensam tant i Ryssland / Lena LINDERBORG. - Scriptum, 2014. - 235 s. - ISBN 9789527005187

Ensimmäinen juhlapuku = Den första festdräkten = Christening gowns / Marja-Liisa Lehto, Bo Lönnqvist. - [Helsingfors] : Helsingfors stadsmuseum, 1988. - 69 s. - (Memoria, ISSN 0786-3454 ; 2). - ISBN 951-771-872-1

Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 1872-1958. 1 / Victor Hoving. - Helsingfors : [s.n.], 1961. - 348 s.

Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 1872-1958. 2 / Victor Hoving. - Helsingfors : [s.n.], 1961. - 361-793 s.

Episoder : några kapitel om lif och litteratur under sjuttonhundratalet / Yrjö Hirn. - Helsingfors : Holger Schildt, 1918. - 319 s.

Erdkunde : archiv für wissenschaftliche geographie. - Bonn : Ferd. Dümmlers verlag, 1958. - 240 s.

Erich, Maydell och legationsschismen i Stockholm / Teo Snellman. - Helsingfors : [Teo Snellman], 1934. - 261 s.

Erik Bergman : 90 år /vuotta / years. - 2001. - 93 s.

Erik Bergman 1911-2006 : programkatalog. - 2006. - 42 s.

Erik von Frenckell : En finländsk olympier / Ingmar Björkman. - 2007. - 143. - ISBN 978-952-92-2331-2

Eros och Eris : studier i grekisk poesi / Emil Zilliacus. - Helsingfors : Schildt, 1948. - 178 s.

Esbo idrottsförening 1996-2006. - 2006. - 93 s. - ISBN 952-92-1250-5

Esbo. [I] : Esbo socken och Esbogård på 1500-talet / August Ramsay. - Helsingfors : Söderström, 1924. - 347 s.

Espoo värikuvina = Esbo i färg = Espoo in colour / Reino Lounimo. - [Helsinki] : WSOY, 1964. - 29, [48] s. - ISBN 951-0-01460-5

Espoon koulujen historiaa = Kring Esboskolornas historia / Arja Nissinen, Liisa Ropponen. - Esbo : Esbo stadsmuseum, 1983. - 30 s.

Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema = Byggnadskulturen och kulturlandskapet i Esbo / Erkki Härö, käännös = övers.: Erik Stenmark. - [Esbo] : Esbo stadsmuseum, 1984. - 308 s. - ISBN 951-857-059-0

Esternas uppror 1343 / Svante JAKOBSSON. - 1989. - 59 s. - ISBN 91-970246-3-5

Estland / red. Sergej Snegow. - Moskva : Novosti, 1980. - 160 s.

Estland / Ressi Kaera. - Moskva : Novosti, 1987. - 99 s. - (De Socialistiska sovjetrepublikerna)

Estlands svenskar 25 år i Sverige : Jubileumsskrift. Kustbon. 1944-1968. - Stockholm : Svenska Odlingens Vänner, 1968. - 227 s.

Estlandssvenska kyrkominnen : en utställning på Historiska Museet. Narvavägen. - 51 s. - ISBN 91-7192-331-4

Estlandssvenskar minns : vardagsliv och krigstid i Estlands svenskbygder / red. Anna-Greta Heyman,  Kåge Karlsson. - Svenska Odlingens Vänner, 1987. - 247 s. - ISBN 91-970619-1-3

Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön : flyktberättelser och namnförteckning över anlända 1940-1945 / red. Margareta Hammerman. - Stockholm : Svenska Odlingens Vänner, 2014. - 440 s. - ISBN 9789197361002

Ethnische Symbole und ästhetische Praxis in Europa : Tama´s Hofer zum 70. Geburtstag am 21. December 1999 / herausgegeben von Reinhard Johler, Herbert Nikitsch, Bernhard Tschofen. - Wien : Selbstverlag des Instituts fu¨r Volkskunde, 1999. - 142 s. - (Veröffentlichungen des Instituts für Volkskunde der Universität Wien ; Bd 17). - ISBN 3-902029-00-5

Etiikan haasteet : FI2 / Jari KEINÄNEN, Tere Vadén, Marika Enwald. - Jyväskylä : Atena, 2018. - 202 s. - ISBN 8782723002746

Etisk fostran i svensk obligatorisk skola från 1842 / Erik MELANDER. - 1963. - 312 s. - (Årsböcker i svensk undervisningshistoria ; 109)

Ett arv som bär frukt : föreningen Konstsamfundet 60 år. - Helsingfors : Föreningen Konstsamfundet, 2000. - 191 s. - (Konstsamfundets skriftserie ; 18). - ISBN 951-97549-2-X

Ett halvsekel kabelindustri : 1912-1962 Finska kabelfabriken aktiebolag / [av Eige cronström, Holger Sttröm ...[et al.]. - Helsingfors : Finska kabelfabriken aktiebolag, 1965. - 400 s.

Ett land i kamp : veteranernas insats i krigen 1939-1945 / Henrik Ekberg, red. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2000. - 71 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; 154). - ISBN 9789519087498

Ett land två språk - den finländska modellen / [Kristina Beijar ... et al.]. - [Esbo] : Schildt, 1998. - 103 s. - ISBN 951-50-0892-1

Ett liv i läggspel / Teddy Biaudet. - Helsingfors : Söderström, 1954. - 236 s.

Ett nordiskt rum : historiska och framtida gemenskaper från Baltikum till Barents hav. RJ:s jubileumsbok 2011/2012 / Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. - Makadam, 2011. - 192 s. - ISBN 9789170610967

Ett ramverk för ett självständigt Åland / Dag ANCKAR, Barry Bartmann,  översättning Ann-Christin Waller. - 2000. - 216 s. - ISBN 952-91-2518-6

Ett sekel med Svenska Teaterföreningen i Finland 1913-2013 / Linnea Stara. - Helsingfors : Svenska Teaterföreningen i Finland, 2013. - 128. - ISBN 978-952-93-2515-3

Ett skepp kom lastat : människor, tankar, handlingar i forna tiders Helsingfors / Bo LÖNNQVIST. - Helsingfors stadsmuseum, 1996. - 152 s. - (Memoria, ISSN 0786-3454 ; 9). - ISBN 951-772-715-3

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria / red. Brita Högnäs-Sahlgren, Karl Sahlgren. - Sahlgrens förlag, 2001. - 328 s. - ISBN 9789519016146

Ett trappsteg mot Tibet : Anna Kempe, 40 år i Himalaya. En biografisk brevsamling / Maria HOLMSTRÖM. - Miramer, 2009. - 171 s. - ISBN 978-952-92-3968-9

Ett val för framtiden : skatter och samhällsdebatt inför riksdagsvalet 2011 / [redaktör: Nils Torvalds]. - Helsingfors : Lokus, 2010. - 252 s. - ISBN 978-951-9087-88-7

Eugène Nygrén och Nygrénska stiftelsen / Henrik Ekberg. - Ekenäs : Svenska folkskolans vänner, 1995. - 45 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner., ISSN 0789-6085 ; Serie 3, volym 9). - ISBN 951-9087-39-7

EUR : fakta om Europa och EG / Elisabet PALENIUS, Oiva Louhisola. - Editum, 1992. - 262 s. - ISBN 9789515537348

EUR : kansalaisen Eurooppa- ja EY-tieto / Oiva Louhisola. - Esbo : Editum, 1992. - 263 s. - ISBN 951-553-733-9

Europas förstörda konstverk = Lost treasures of Europe / [introduction by Ernest T. DeWald], [preface by Henry La Farge]. - Stockholm : Ljus, 1946. - 39 s., 427 bilder

Europas idéhistoria / Erik Lund, Mogens Pihl, Johannes Slok. - Stockholm : Wahlström && Widstrand, 1967. - 312 s. - (W && Wserien ; 168)

Europas människoraser och folkslag / Rolf Nordenstreng. - Stockholm : P. A. Norstedt , 1917. - 327 s.

Europas val av framtid : problem och utvecklingslinjer under 70-talet / Göran von Bonsdorff. - [Helsingfors] : Söderström, 1971. - 160 s. - (Utrikespolitiska institutets skrifter)

Europas öde : Euron - omstöpt eller bortsmält / [redaktör: Nils Torvalds ; författare: Sten Berglund ... et al.]. - Helsingfors : Lokus, 2013. - 118 s. - ISBN 978-951-9087-13-9

Europeisk mosaik : nationella minoriteter som utmaning / Sten BERGLUND, Kjetil Duvold. - Magma, 2010. - 217 s. - ISBN 978-952-5864-08-3

Euterpe : tidskriften och kretsen kring den : en kulturhistorisk skildring / Olof Mustelin. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1963. - 415 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 398)

Euterpe : tidskriften och kretsen kring den.: en kulturhistorisk skildring / Olof Mustelin. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1963. - 415 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 398)

Evangelisationsarbetets framtid / Kalevi Lehtinen. - Vasa : Församlingsförbundet, 1973. - 40 s. - ISBN 951-550-063-X

Den evangeliska rörelsen i svenska Österbotten 1845-1910 / Ingvar Dahlbacka. - Åbo : Åbo Akademi, 1987. - 331 s. - ISBN 951-9498-16-8i

Evangelium för barnen : Korta förklarningar öfver årets  evangelietexrer / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1907. - 253 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 34)

Evitskog uf : - evigt ung / Pipsan Hellström. - Kyrkslätt : Evitskog Ungdomsförening, 2012. - 156 s. - ISBN 978-952-93-1090-6

Exercitia latina : B-painos=upplaga / F. Gustafsson, Heikel, Ivar A. - 4. uppl. - [Helsingfors] : Söderström, 1955. - 27 s.

Facklan : Ingermansby - Rudom ungdomsförenings tidskrift 1920-1954 / Linnéa Lindfors (red.). - Helsingfors : Nylands svenska ungdomsförbund, 2010. - 157 s. - ISBN 978-952-92-7773-5

Facts about Finland / [text editing by Matti Eskola] ; [translated by Michael Wynne-Ellis]. - Helsinki : Otava, 1994. - 189 s. - ISBN 951-1-13555-4

Fallna för Finland : minnesskrift över i vinterkriget 1939-40 fallna svenska krigare från Nyland, Åboland och det inre  Finland; / [redaktionskommitté: Karl Forsman, Kaj Snellman, Holger Wikström]. - Helsingfors : Svenska upplysningsbyrån, 1942. - 449 s.

Fallåker 100 år : historik över Fallåker UF r.f. / Jacob Mickelsson. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2008. - 230 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; v. 182). - ISBN 9789519087764

Familjen Carpelan : en adelsätt i 600 år / Joachim MIckwitz (red.). - Åbo landskapsmuseum, 2007. - 159 s. - (Åbo landskapsmuseum, ISSN 1457-9219 ; 13). - ISBN 8782715951182

Familjen i dalen : Tove Janssons muminvärld / Boel WESTIN. - Stockholm : Bonnier, 1988. - 351 s. - ISBN 91-0-047460-6

Familjen i samhället / red. Georg Karlsson, Jan Trost. - Svenska Bokförlaget, 1965. - 183 s.

Familjen Storgårds : en prästfamiljs liv i Hangö i början av 1900-talet / Torsten STORGÅRDS, Tony Karlsson. - Litorale, 2009. - 159 s. - ISBN 9789525045352

Faraonernas Egypten / Rolf GRÖNBLOM. - Helsingfors : Schildts ; Valentin, 2000. - 576 s. - ISBN 951-50-1243-0

Farleder och lotsplatser i Ekenäs skärgård / Henrik CEDERLÖF. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2008. - 142 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; 183). - ISBN 978-951-9087-77-1

Felix Nylund - liv och verk / Bengt von Bonsdorff. - Helsingfors : Konstsamfundet, 1990. - 243 s. - ISBN 951-95948-2-5

Fem resebrev, fem rapporter som Fulbright-Asla-stipendiat januari-juni 1955 i USA / Ragnar Mannil. - Jakobstad : [Ragnar Mannil], 1998. - 44 s.

Feminister i farten : 100 år av kvinnopolitik i  Svenskfinland / credaktörer: Johanna Aminoff-Winberg, Mona Rautelin och Harriet Silius. - [Helsingfors) : Schildt, 2007. - 285 s. - ISBN 978-951-50-1721-5

Festskrift till Olof Enckell  12.3.1970 / [redaktionskommitten: Per Olof Barck, Johan Wrede && Ingmar Svedberg]. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1970. - 218 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; v437)

Festskrift tillägnad professor Nicken Rönngren : på hans sjuttioårsdag 2. XI. 1950. - Helsingfors, 1950. - 229 s.

Filosofian haasteet : FI1 / Jari KEINÄNEN, Tere Vadén. - Jyväskylä : Atena, 2018. - 202 s. - ISBN 9789523002739

Filosofilexikonet / red. Poul Lübcke, översättning Jan Hartman. - Stockholm : Forum, 1988. - 606 s. - ISBN 91-37-90488-2

Finland / pictures and text by J. C. Jordan. - [Urjala] : Kraft Team, [2008]. - 123 s.

Finland framställdt i teckningar / Zacharias TOPELIUS, Jens Grandell, Rainer Knapas. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2011. - 479 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litterartursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 12). - ISBN 9789515832177

Finland framställt i teckningar / Marta Hirn. - Nyutg. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1988. - 102 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; vnr 551). - ISBN 951-9018-46-8

Finland för Norden : uttalanden om vårt nordiska samarbete / [redaktör: J. O. Tallqvist]. - Helsingfors : Söderström, 1944. - 130 s.

Finland förvandlas / Ilmari HUSTICH. - [Esbo] : Schildt, 1967. - 111 s.

Finland i bild / [red.] Maija Suova. - Porvoo : WSOY, 1956. - 127 s.

Finland i blickpunkten : politiska uppsatser / Göran von Bonsdorff. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1976. - 144 s. - ISBN 951-9000-29-1

Finland i det svenska riket / red.: Sulo Huovinen. - [Stockholm] : Kulturfonden för Sverige och Finland, 1986. - 102 s. - ISBN 91-86824-03-1

Finland i krig. Andra delen : 1940-1944 / [förf.: Kaj Brunila...et al.]. - [Esbo] : Schildt, 2000. - 285 s. - ISBN 951-50-1140-X

Finland i krig. Första delen : 1939-1945 / [förf.: Börje Backström...et al.] ; [konsult: Jarl Gallén]. - Helsingfors : Schildt, 1986. - 246 s. - ISBN 951-50-0373-3

Finland i krig. Tredje delen : 1944-1945 / [förf.: Erik Appel...et al.]. - [Esbo] : Schildt, 2001. - 207 s. - ISBN 951-50-1140-X

Finland och andra världskriget / Charles Leonard Lundin ; [översättning av Frank Jernström]. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1958. - 549 s.

Finland år 1918 och relationerna till utlandet / Juhani Paasivirta ; övers. Henrik von Bonsdorff. - Helsingfors : Schildt, 1962. - 290 s.

Finlandiafreskernas år : bilder av ett folk i kamp / Lennart Segerstråle. - Helsingfors : Schildt, 1944. - 151 s.

Finlands biodlarförening r.f. 100 år : 1908-2008 / Kaj. Kiljander. - [Helsingfors] : [Finlands biodlarförening], 2008. - 132 s. - ISBN 978-952-92-4221-4

Finlands blåvita bok II : Sovjetunionens inställning till Finland efter freden i Moskva. - Helsingfors : [Finlands utrikesministerium], 1941. - 139 s.

Finlands blåvita färger / Matti Klinge ; [översättning: Kerstin Smeds]. - [Esbo] : Schildt, 1988. - 96 s. - ISBN 951-50-0411-X

Finlands export efter kriget / Oscar Lundell. - Helsingfors : Mercators tryckeri aktiebolag, 1930. - 179 s.

Finlands folkskola 100 år : 1966-1966 / Finlands svenska folkskollärarförbund ; Svenska folkskolans vänner. - Helsingfors, 1966. - 152 s.

Finlands försvarsmakt : I. armén, II. Skyddkårsorganisationen / utg. Felix Jonasson. - Borgå : WSOY, 1931. - 414 s.

Finlands handel på Sverige 1920-1938 / Gösta Mickwitz. - Helsingfors : [Helsingfors universitet], 1952. - 265 s.

Finlands historia / Carl Mikael Runeberg. - 2. korr. uppl. - [Helsingfors] : Söderström, 1971. - 317 s. - ISBN 951-52-0329-5

Finlands historia. 1 / Torsten Edgren, Lena Törnblom ; [huvudredaktör Märtha Norrback]. - 4. uppl. 1998. - [Esbo] : Schildt, 1992. - 437 s. - ISBN 951-50-0566-3

Finlands historia. 2 / Rainer Fagerlund, Kurt Jern, Nils  Erik Villstrand ; [huvudredaktör Märtha Norrback]. - [Esbo] : Schildt, 1993. - 442 s. - ISBN 951-50-0597-3

Finlands historia. 3 / Matti Klinge ; [huvudredaktör Märtha Norrback]. - [Esbo] : Schildt, 1996. - 511 s. - ISBN 951-50-0730-5

Finlands historia. 4 / Henrik Meinander ; [huvudredaktör Märtha Norrback]. - [Esbo] : Schildt, 1999. - 638 s. - ISBN 951-50-0883-2

Finlands historia. Förra delen / M. G. Schybergson. - 2. omarb. uppl. - Helsingfors : G.W. Edlund, 1903. - 656 s.

Finlands historia. Senare delen. / M. G. Schybergson. - 2. omarb. uppl. - Helsingfors : G.W. Edlund, 1903. - 563 s.

Finlands hävder.  Andra delen : Stormakten Sverige-Finland ; tiden 1523-1697 / Eirik Hornborg. - Helsingfors : Schildt, 1930. - 512 s.

Finlands hävder.  Fjärde delen : Finlands väg till frihet ; tiden 1809-1919 / Eirik Hornborg. - Helsingfors : Schildt, 1933. - 523 s.

Finlands hävder.  Tredje delen : Det svenska väldets upplösning ; tiden 1967-1809 / Eirik Hornborg. - Helsingfors : Schildt, 1931. - 537 s.

Finlands hävder. Första delen : Huru Finland blev till ; forntiden och medeltiden till 1523 / Eirik Hornborg. - Helsingfors : Schildt, 1929. - 532 s.

Finlands kamp för hem, tro och fosterland 1939-1940 : kriget byter ut, krigshändelserna, fredsslutet / [redaktion: J. O. Hannula och Birger Fagerström]. - Helsingfors : Suomen kirja, [1940]. - 143 s.

Finlands kungaäventyr 1918 / Anders Huldén. - [Helsingfors] : Söderström, 1989. - 341 s. - ISBN 951-52-1161-1

Finlands lagverk : Del 1 : Familje- och personrätt, arvs- och testamentsrätt, jord- och vattenrätt, motsvarande rättsområdena i giftermåls balken, ärfda balken, jorda balken och byggninga balken av 1734 års lag / sammanställd av Edvard Hällfors. - Helsingfors : Juridiska föreningen i Finland, 1953. - 881 s.

Finlands lagverk : Del 2 : Handels balken av 1734 års lag jämte senare tillkommen lagstiftning i obligationsrätt, handelsrätt, arbetsrätt och näringsrätt / sammanställd av Gunnar Palmgren. - Helsingfors : Juridiska föreningen i Finland, 1956. - 889 s.

Finlands lagverk : Del 3 : Straff- och processrätt samt förvaltningsrättsliga författningar av procesuell betydelse / sammanställd av W. A. Palme under medverkan av Marga Ahlqvist och Åke Kuhlefelt. - Helsingfors : Juridiska föreningen i Finland, 1958. - 803 s.

Finlands och Sveriges rätt : en samling uppsatser av Tore Modeen / Tore MODEEN. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1989. - 130 s. - ISBN 951-9498-42-7

Finlands politik efter kriget / Göran von Bonsdorff. - Stockholm : Kooperativa förbundets bokförlag, 1950. - 31 s.

Finlands ridderskaps och adels kalender : 1935 / enligt uppdrag av Riddarhusdirektionen utgiven av Tor Carpelan. - Helsingfors : Frenckellska tryckeri, 1934. - 564 s.

Finlands ridderskaps och adels kalender : 1938 / enligt uppdrag av Riddarhusdirektionen utgiven av Tor Carpelan. - Helsingfors : Frenckellska tryckeri, 1937. - 571 s.

Finlands ridderskaps och adels kalender : 1941 / enligt uppdrag av Riddarhusdirektionen utgiven av Tor Carpelan. - Helsingfors : Frenckellska tryckeri, 1940. - 580 s.

Finlands ridderskaps och adels kalender : 1944 / enligt uppdrag av Riddarhusdirektionen utgiven av Tor Carpelan. - Helsingfors : Frenckellska tryckeri, 1944. - 595 s.

Finlands ridderskaps och adels kalender : 1947 / enligt uppdrag av Riddarhusdirektionen utgiven av Tor Carpelan. - Helsingfors : Frenckellska tryckeri, 1946. - 595 s.

Finlands ridderskaps och adels kalender : 1950 / enligt uppdrag av Riddarhusdirektionen utgiven av Tor Carpelan. - Helsingfors : Frenckellska tryckeri, 1949. - 602 s.

Finlands ridderskaps och adels kalender : 1953 / enligt uppdrag av Riddarhusdirektionen utgiven av Torsten G. Aminoff. - Helsingfors : Frenckellska tryckeri, 1952. - 603 s.

Finlands ridderskaps och adels kalender : 1956 / enligt uppdrag av Riddarhusdirektionen utgiven av Torsten G. Aminoff. - Helsingfors : Frenckellska tryckeri, 1955. - 613 s.

Finlands ridderskaps och adels kalender : 1962 / enligt uppdrag av Riddarhusdirektionen utgiven av Torsten G. Aminoff. - Helsingfors : Frenckellska tryckeri, 1961. - 633 s.

Finlands ridderskaps och adels kalender : 1965 / enligt uppdrag av Riddarhusdirektionen utgiven av Torsten G. Aminoff. - Helsingfors : Frenckellska tryckeri, 1964. - 634 s.

Finlands ridderskaps och adels kalender : 1968 / enligt uppdrag av Riddarhusdirektionen utgiven av Torsten G. Aminoff. - Helsingfors : Frenckellska tryckeri, 1967. - 642 s.

Finlands ridderskaps och adels kalender : 1971 / enligt uppdrag av Riddarhusdirektionen utgiven av Torsten G. Aminoff. - Helsingfors : Frenckellska tryckeri, 1970. - 653 s.

Finlands ridderskaps och adels kalender : 1974 / enligt uppdrag av Riddarhusdirektionen utgiven av Torsten G. Aminoff. - Helsingfors : Frenckellska tryckeri, 1973. - 667 s.

Finlands ridderskaps och adels kalender : 1977 / enligt uppdrag av Riddarhusdirektionen utgiven av Torsten G. Aminoff. - Helsingfors : Frenckellska tryckeri, 1976. - 683 s.

Finlands ridderskaps och adels kalender : 1980 / enligt uppdrag av Riddarhusdirektionen utgiven av Torsten G. Aminoff. - Helsingfors : Frenckellska tryckeri, 1979. - 691 s. - ISBN 951-95311-2-2

Finlands ridderskaps och adels kalender : 1986 / enligt uppdrag av Riddarhusdirektionen utgiven av Carl Ehrnroot. - Helsingfors : Frenckellska tryckeri, 1985. - 603 s. - ISBN 951-95311-7-3

Finlands riksdagshus : under redaktion av Väinö Hakkila, J. S. Siren, H.J. Viherjuuri. - Helsingfors : Kivi, 1938. - 188 s.

Finlands stadsförbund 1912-1962 / Kalevi Hentilä. - Helsinki : Finlands stadsförbund, 1962. - 357 s.

Finlands statsförfattningsrätt / Robert Hermansson. - Helsingfors : Söderström, 1924. - 207 s.

Finlands statskalender för skottåret 1880 : utg. enligt hans kejserliga majestäts nådigaste förordnande af Kejserliga Alexanders-universitet i Finland. - Helsingfors : J.C Frenckell && Son, 1879. - 154 s.

Finlands statskalender för skottåret 1940 : utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1940. - 101 s.

Finlands statskalender för skottåret 1953 : utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1952. - 141s.

Finlands statskalender för skottåret 1956 : utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1961. - 124 s.

Finlands statskalender för året 1889 : utg. enligt hans kejserliga majestäts nådigaste förordnande af Kejserliga Alexanders-universitet i Finland. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1888. - 204 s.

Finlands statskalender för året 1900 : utg. enligt hans kejserliga majestäts nådigaste förordnande af Kejserliga Alexanders-universitet i Finland. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1889. - 240 s.

Finlands statskalender för året 1920 : utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1919. - 262 s.

Finlands statskalender för året 1937 : utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1936. - 115 s.

Finlands statskalender för året 1941 : utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1941. - 101 s.

Finlands statskalender för året 1950 : utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1950. - 137 s.

Finlands statskalender för året 1955 : utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1954. - 120 s.

Finlands statskalender för året 1959 : utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1958. - 134 s.

Finlands statskalender för året 1962 : utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1961. - 151 s.

Finlands statskalender för året 1963 : utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1962. - 160 s.

Finlands statskalender för året 1965 : utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1965. - 109 s.

Finlands statskalender för året 1966 : utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1966. - 112 s.

Finlands statskalender för året 1967 : utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1967. - 114 s.

Finlands statskalender för året 1969 : utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1969. - 127 s.

Finlands statskalender för året 1973 : utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1973. - 123 s.

Finlands statskalender för året 1975 : utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1975. - 131 s.

Finlands statskalender för året 1976 : utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1976. - 114 s.

Finlands statskalender för året 1978 : utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1978. - 130 s.

Finlands statskalender för året 1979 : 169 årgången, utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1979. - 132 s.

Finlands statskalender för året 1980 : 170 årgången, utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1980. - 133 s.

Finlands statskalender för året 1981 : 171 årgången, utg. av Helsingfors universitet. - Helsingfors : Weilin && Göös, 1981. - 133 s.

Finlands svenska befolkning åren 1936-1945 : en demografisk avhandling / Gunnar Fougstedt. - Helsingfors : Finska vetenskaps-societeten, 1951. - 248 s. - (Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk utgifna af Finska vetenskaps-societeten ; H. 95, n:o 2)

Finlands svenska folkdiktning,. 2. Sägner : 1. kulturhistoriska sägner / utgiven av V. E. V. Wessman. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1928. - 541 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 201)

Finlands svenska folkdiktning,. 2. Sägner : 2. historiska sägner / utgiven av V. E. V. Wessman. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1924. - 411 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 174)

Finlands svenska folkdiktning,. 2. Sägner : 3. mytiska sägner. 2. Sägner till typförteckningen / utgiven av V. E. V. Wessman. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1931. - 660 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 227)

Finlands svenska folkdiktning,. 2. Sägner : 3. mytiska sägner; 1. förteckning över sägentyperna. / utgiven av V. E. V. Wessman. - Helsingfors Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1931. - 105 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 226)

Finlands svenska folkdiktning. 1 A. Sagor, referatsamling : Andra bandet / utg. av Oskar Hackman. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1920. - 322 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 151)

Finlands svenska folkdiktning. 1 A. Sagor, referatsamling : Första bandet / utg. av Oskar Hackman. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1917. - 523 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 132)

Finlands svenska folkdiktning. 3. Ordstäv : . / utgivna av Väinö Solstrand. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1923. - 368 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 172)

Finlands svenska folkdiktning. 4. Gåtor : . / utgivna av V. E. V. Wessman. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1949. - 482 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 327)

Finlands svenska folkdiktning. 6. Folkdans : B. dansbeskrivningar / utgivna av Yngvar Heikel. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1938. - 105 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 268)

Finlands svenska folkdiktning. 7. Folktro och trolldom : 1. övernaturliga väsen / utgivet av Gunnar Landtman. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1919. - 860 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 147)

Finlands svenska folkdiktning. 7. Folktro och trolldom : 2. växtlighetsriter / utgivet av Gunnar Landtman. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1925. - 287 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 184)

Finlands svenska folkdiktning. 7. Folktro och trolldom : 3. människan och djuren / utgivet av V. E. V. Wessman. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1952. - 831 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 337)

Finlands svenska folkdiktning. 7. Folktro och trolldom : 5. magisk folkmedicin / utgivet av Valter W. Forsblom. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1927. - 759 s.. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 195)

Finlands svenska folkdiktning. 7. Folkvisor : 1. den äldre folkvisan / utgiven av Otto Andersson. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1934. - 632 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 246)

Finlands svenska historia. 1 : Sveriges Österland : från forntiden till Gustav Vasa / Kari Tarkiainen. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2008. - 334 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; v702:1). - ISBN 978-951-583-155-2

Finlands svenska litteratur / Ruth Hedvall. - Borgå : Schildt, 1917. - 296 s. - (Skrifter utgivna av Åbo Akademi kommitte ; v5)

Finlands svenska litteratur 2 : från Åbo brand till sekelskiftet / Erik EKELUND. - Helsingfors : Söderström, 1969. - 492 s.

Finlands svenskar : samhälls- och kultursträvanden / redogörelser utgivna på uppdrag av Svenska folkpartiets centralstyrelse. - Helsingfors : Schildt, 1923. - 182 s.

Finlands svenskar : uppslagsverk / Hjalmar Dahl. - Helsingfors : Söderström, 1956. - 658 s.

Finlands sydkust : en kulturhistorisk och nautisk handbok över sydkustens leder från Stockholm över Åland till / Christoffer H. ERICSSON. - Helsingfors : Litorale, 2003. - 181 s. - ISBN 9789525045154

Finlands sågindustri under 100 år : minnesskrift utgiven till100-årsjubileet med anledning av Finlands första ångsågs grundläggning / övers. från finskan av Sigurd Löfström. - Helsingfors : Finlands sågägareförening, 1959. - 138 s.

Finlands tidningspress : en historisk översikt / Torsten Steinby. - [Stockholm] : Söderström, 1963. - 169 s.

Finlands väg 1939-1940 : minnen och dagboksanteckningar från vinterkrigets tider / Väinö Tanner ; [ översättning från finskan av Hjalmar Dahl]. - Helsingfors : Schildt, 1950. - 389 s.

Finlands ära, skyldighet och vilja / Alma Söderhjelm. - Stockholm : Bonnier, 1940. - 274 s.

Finlands öde och Sveriges trygghet : ett ord från Finland / Eirik. Hornborg. - 2. uppl. - Stockholm : Albert Bonnier, 1915. - 31 s.

Finlands ödesår 1939-1943 / Carl Olof Frietsch. - Helsingfors : Söderström, 1945

Finlandssvensk identitet och kultur / red. Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo Akademi, 1995. - 174 s. - (Meddelanden fån Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 0358-5654 ; A:441). - ISBN 951-650-605-4

Finlandssvensk kultur i det nya Europa : assimilering eller profilering? / Tomas Sandell. - Åbo : Svenska kulturfonden, Åbo Akademi, 1993. - 71 s. - (Skrifter utgivna av Svenska kulturfonden 19). - ISBN 951-9211-26-8

Finlandssvensk odling 1917-1967 : Festskrift till 50-årsminnet av Finlands självständighet. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1967. - 141 s.

Finlandssvensk ordbok / Charlotta af HÄLLSTRÖM-REIJONEN, Mikael Reuter. - fjärde upplagan. - Helsingfors : Schildts, 2010 [2008]. - 190 s. - ISBN 9789515017499

Finlandssvensk ordbok / Charlotta af HÄLLSTRÖM-REIJONEN, Mikael Reuter. - fjärde, reviderade upplagan. - Helsingfors : Schildts, 2008. - 190 s. - ISBN 9789515017499

Finlandssvensk ordbok / Charlotta af HÄLLSTRÖM, Mikael Reuter. - 2. - Helsingfors : Schildts, 2000. - 190 s. - ISBN 9789515011367

Finlandssvensk ordbok / Charlotta af HÄLLSTRÖM, Mikael Reuter. - Helsingfors : Schildts, 2000. - 190 s. - ISBN 8782715011367

Finlandssvenska : handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift / Hugo Bergroth. - Helsingfors : Holger Schildt, 1917. - 358

Den finlandssvenska befolkningsutvecklingen 1950-1980 : en analys av en språkgrupps demografiska utveckling och effekten av blandäktenskap / Fjalar Finnäs. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1986. - 216 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842). - ISBN 951-9018-20-4

Den finlandssvenska dikten. 1 : J. L. Runeberg / [urval:  Bo Carpelan]. - [Helsingfors] : Söderström, 2001. - 121 s. - (Den finlandssvenska dikten ; 1). - ISBN 951-52-1917-5

Den finlandssvenska dikten. 10 : Lars Huldén / [urval: Lars Huldén ]. - [Helsingfors] : Söderström, 2001. - 109 s. - (Den finlandssvenska dikten ; 10). - ISBN 951-52-1927-2

Den finlandssvenska dikten. 11 : Bo Carpelan / [urval: Bo Carpelan]. - [Helsingfors] : Söderström, 2001. - 90 s. - (Den finlandssvenska dikten ; 11). - ISBN 951-52-1926-4

Den finlandssvenska dikten. 12 : Peter Sandelin / [urval: Peter Sandelin]. - [Helsingfors] : Söderström, 2001. - 85 s. - (Den finlandssvenska dikten ; 12). - ISBN 951-52-1928-0

Den finlandssvenska dikten. 13 : Märta Tikkanen / [urval: Märta Tikkanen]. - [Helsingfors] : Söderström, 2001. - 85 s. - (Den finlandssvenska dikten ; 13). - ISBN 951-52-1931-0

Den finlandssvenska dikten. 14 : Gösta Ågren / [urval: Gösta Ågren]. - [Helsingfors] : Söderström, 2001. - 81 s. - (Den finlandssvenska dikten ; 14). - ISBN 951-52-1930-2

Den finlandssvenska dikten. 15 : Claes Andersson / [urval: Claes Andersson]. - [Helsingfors] : Söderström, 2001. - 111 s. - (Den finlandssvenska dikten ; 15). - ISBN 951-52-1929-9

Den finlandssvenska dikten. 16 : Tua Forsström / [urval: Tua Forsström]. - [Helsingfors] : Söderström, 2001. - 91 s. - (Den finlandssvenska dikten ; 16). - ISBN 951-52-1932-9

Den finlandssvenska dikten. 2 : Zacharias Topelius / [urval:  Bo Carpelan]. - [Helsingfors] : Söderström, 2001. - 107 s. - (Den finlandssvenska dikten ; 2). - ISBN 951-52-1918-3

Den finlandssvenska dikten. 3 : K.A. Tavatstjerna / [urval:  Bo Carpelan]. - [Helsingfors] : Söderström, 2001. - 87 s. - (Den finlandssvenska dikten ; 3). - ISBN 951-52-1919-1

Den finlandssvenska dikten. 4 : Arvid Mörne / [urval:  Bo Carpelan]. - [Helsingfors] : Söderström, 2001. - 83 s. - (Den finlandssvenska dikten ; 4). - ISBN 951-52-1920-5

Den finlandssvenska dikten. 5 : Edith Södergran / [urval:  Bo Carpelan]. - [Helsingfors] : Söderström, 2001. - 95 s. - (Den finlandssvenska dikten ; 5). - ISBN 951-52-1921-3

Den finlandssvenska dikten. 6 : Gunnar Björling / [urval:  Bo Carpelan]. - [Helsingfors] : Söderström, 2001. - 107 s. - (Den finlandssvenska dikten ; 6). - ISBN 951-52-1922-1

Den finlandssvenska dikten. 7 : Elmer Diktonius / [urval:  Bo Carpelan]. - [Helsingfors] : Söderström, 2001. - 125 s. - (Den finlandssvenska dikten ; 7). - ISBN 951-52-1923-X

Den finlandssvenska dikten. 8 : Rabbe Enckell / [urval:  Bo Carpelan]. - [Helsingfors] : Söderström, 2001. - 121 s. - (Den finlandssvenska dikten ; 8). - ISBN 951-52-1924-8

Den finlandssvenska dikten. 9 : Solveig von Schoultz / [urval:  Bo Carpelan]. - [Helsingfors] : Söderström, 2001. - 101 s. - (Den finlandssvenska dikten ; 9). - ISBN 951-52-1925-6

Finlandssvenska dräktboken / Kari Appelgren...[et al.]. - Helsingforso] : Schildt, 2008. - 257 s. - ISBN 978-951-50-1720-8

Finlandssvenska ord och uttryck / Harry Stenmark. - ny rev. och utök. uppl. - Stockholm : Traffic, 1976. - 100 s. - ISBN 91-7260-092-6

Finlandssvenska tekniker : Det fjärde bandet. - Helsingfors : Tekniska föreningen i Finland r.f.

Driftingenjörsförbundet i Finland r.f., 2003. - 187 s. - ISBN 952-91-6603-6

Finlandssvenskans framtid : rapport från en språkvårdskonferens i Vasa den 4 och 5 maj 1992 / red. Sven-Erik Hansén, Christer Laurén. - Svensk-Österbottniska Samfundet, 1992. - 151 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956)

Finlandssvenskar - ett livskraftigt folk i Norden / Erik Bagerstam. - Kristianstad : Sveriges radios förlag, 1987. - 191 s. - ISBN 91-522-1660-8

Finlandssvenskarna 1993 : en statistisk översikt / Fjalar Finnäs. - Helsingfors : Svenska Finlands folkting, 1995. - 39 s. - (Finlandssvensk rapport ; Nr 29). - ISBN 952-9700-13-X

Finlandssvenskarna 2002 / Fjalar Finnäs. - Helsingfors : Svenska Finlands folkting, 2004. - 56 s. - (Finlandssvensk rapport, ISSN 0358-4542 ; vNr 42). - ISBN 952-9700-42-3

Finlandssvenskarna inför 2000-talet : en statistisk översikt / Fjalar Finnäs. - Helsingfors : Svenska Finlands folkting, 2001. - 63 s. - (Finlandssvensk rapport, ISSN 0358-4542 ; Nr 40). - ISBN 952-9700-40-7

Finlandssvenskarnas nationella grundlagsskydd : del 1 / Tore Modeen. - Åbo : Åbo Akademi, 1977. - 169 s. - (Acta Academiae Aboensis . Ser. A, Humaniora, ISSN 0355-578X ; Vol 54, nr 3). - ISBN 951-648-290-2

Finlandssvenskarnas ödeskamp / Nils Källström. - Stockholm : Föreningen svensk-finlands vänner, 1941. - 15 s. - (Föreningen svensk-finlands vänners skriftserie)

Finlandssvenskt frisinne : festskrift tillägnad John Österholm 5. 10. 1952 / [Nils Meinander ... et al.]. - Ekenäs : Nyliberala studentförbundet, 1952. - 159 s.

Finlandssvenskt författarskap : kåren och villkoren : två undersökningar / Lena. Långbacka, Benita Alanne. - Åbo : Åbo Akademi, Litteraturvetenskapliga institutionen, 1993. - 160 s. - (Meddelanden / Åbo Akademi, litteraturvetenskapliga  institutionen, ISSN 0358-3988 ; vnr 19). - ISBN 951-650-327-6

Finlandssvenskt i pressen : en projektbeskrivning, en bakgrundsanalys och en granskning av fyra svenskspråkiga och fyra finskspråkiga dagstidningar 1.1.-30.6 1984 / Christoffer GRÖNHOLM, Peggy Heikkinen. - Helsingfors, 1985

Finlandssvenskt i skolan. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1994. - 140 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 0789-6085 ; III, vol. 7). - ISBN 951-9087-37-0

Finlandssvenskt i skolan. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2005. - 87 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; vol. 173). - ISBN 951-9087-67-2

Finländsk bokföring : dagbok från tredje republiken / Leif Salmén. - Helsingfors : Söderström && Co, 1983. - 243 s. - ISBN 951-52-0880-7

Finländsk släktkalender : I : 1920 / utgiven av Folke Landgrén. - Helsingfors : Söderström, 1920. - 238 s.

Finländsk sång och visa : sångbok för skolor, hem, föreningar och allsångsstämmor / utg. av Greta Dahlström, Alfhild Forslin. - Åbo : Bro, 1950. - 271 s.

Finländsk" ordet och begreppet : anteckningar till belysande av idéinnehållet i vår nationella utveckling / Börje Colliander. - Helsingfors : Söderström, 1845. - 157 s.

Finländska gestalter : Del I / [Olof Mustelin... et al.]. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri aktiebolag, 1961. - 205 s. - (Finländska gestalter ; 1)

Finländska gestalter : Del II / [Ingrid af Schultén et. al ...]. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1962. - 201 s.

Finländska gestalter : Del III: Eric von Rettig / Nyberg, Paul. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1964. - 192 s. - (Finländska gestalter)

Finländska gestalter : Del IV : Vägledare / av Olof Mustelin, Sven Willner, Axel Öhman, Anna Bondestam, J. O. Tallqvist, Anna-Lisa Stigell. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1964

Finländska gestalter : Del IX : Fin kultur och folklig / Fabian Dahlström, T. Gunnar Nyström, Sven Willner, Lars Ehrnrooth, Ester Cygnel, Erik Bergh. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1971. - 191 s.

Finländska gestalter : Del VI : På scen och estrad / Ester-Margaret von Frenckell, Axel Öhman, Sven Willner, W. E, Nordström. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1967. - 168 s.

Finländska gestalter : Del VII : Dröm och handling / Berndt Federley, W. E. Nordström, Sven Willner, Gösta Cavonius, Harald Öhquist, Eric von Born. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1968. - 202 s.

Finländska gestalter : Del VIII : Nils Ludvig Arppe / Olof Mustelin. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1969. - 262 .

Finländska gestalter : Del X : Fantaster och realister / Olof Mustelin, T. Gunnar Nyström, Kaj Snellman, Gunvor Söderling. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1974. - 191 s. - ISBN 951-9000-10-0

Finländska gestalter : V : Kulturbärare / skriven av Sven Willner, Henrik Cederlöf och OlofMustelin. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1966. - 184 s.

Finländska herrgårdar / C. J. GARDBERG, Kaj Dahl. - 2. - Helsingfors : Schildts, 1990 [1989]. - 205 s. - ISBN 9789515004635

Finnarne i mellersta Sverige : akademisk afhandling / Petrus Nordmann. - Helsingfors : [s.n.], 1888

Finnish Americana : a journal of Finnish American history and culture. Volume I. - 1978. - 120 s. - (Finnish Americana ; 1)

Finnish Americana : a journal of Finnish American history and culture. Volume II. - 1979. - 94 s. - (Finnish Americana ; 2)

Finnish Americana : a journal of Finnish American history and culture. Volume III. - 1980. - 86 s. - (Finnish Americana ; 3)

Finnish Americana : a journal of Finnish American history and culture. Volume IV. - 1981. - 128 s. - (Finnish Americana ; 4)

The Finnish tradition : essays on structures and identities in the North of Europe / Matti Klinge. - Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1993. - 264 s. - ISBN 951-8915

Finns folkhögskola i bildningens tjänst 1891-1984 / [utg.: Finns folkhögskola] ; [redaktionskommitté: Ragnar Mannill..et al.]. - [Helsingfors] : [Svenska folkskolans vänner], 1985. - 186 s. - ISBN 951-9087-27-3

Finsk tidskrift : kultur-ekonomi-politik / Utgiven av föreningen Granskaren ; Ansv. huvudredaktör: Krister Ståhlberg. - Åbo : Föreningen Granskaren, 1988. - ISSN 0015-248X 

Numreringsuppgifter: H. 9 / 1988

Finsk-svensk och finsk-tysk politik under krigsåren : i anledning av artiklar i svenska vänsterpressen / Edvard Immanuel. Hjelt. - Helsingfors : Söderström, 1920. - 38 s.

Finska bataljonen / Gösta af Geijerstam. - 3. uppl. - Stockholm : Svenska  Andelsförl.,, 1918. - 165 s.

Finska gardet : 1812-1905 / Torsten EKMAN. - Helsingfors : Schildts, 2006. - 443 s. - ISBN 9789515015143

Finska gummifabriks aktiebolaget 1898-1948 : 1898 Nokia S.G.T.O.Y / Victor HOVING. - Helsingfors : Frenckellska tryckeri ; Frenckellska tryckeriet, 1948. - 201 s.

Finska kadettkåren : 1887-1903 / Carl Enckell, J.E. O. Screen. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1990. - 243 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 567). - ISBN 951-9018-66-2

Finska kennelklubbens tidskrift. - Helsingfors : Finska kennelklubben, 1949. - 35 s. - (54. årgången ; n:o 1)

Finska kennelklubbens tidskrift. - Helsingfors : Finska kennelklubben, 1949. - 120 s. - (54. årgången ; n:o 4)

Finska läkaresällskapet - 175 år : 1835-2010 / Johan Edgren. - Finska läkaresällskapet, 2010. - 240 s. - ISBN 978-952-92-7184-9

Finska Socker Aktiebolaget : 1918-1968. - Herlsingfors : Finska socker, 1970. - 289 s.

Finska vyer - Näkymiä Suomesta : 1840-talets storfurstendöme i bilder - 1840-luvun suuriruhtinaskunta kuvissa / Petja Hovinheimo (red.), [översättning till svenska: Laura Mattsson]. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2011. - 231 s. - ISBN 978-951-583-218-4

Fiskars - vår hembygd : hembygdsbok och museibeskrivning / Irina Matvejew. - 2. uppl. - Fiskars : Fiskars hembygdsförening, 1976. - 67 s.

Fiskars museums 50-års jubileumsskrift : föremål med historia / [redigering: Tor-Erik Grönroos]. - [Fiskars] : [Fiskars hembygdsförening], 1999. - 47 s. - ISBN 951-98207-2-8

Flickskolan i Wiborg 1788-1937 : några anteckningar om nordens äldsta offentliga flickskolan / Ingrid Borenius. - Wiborg : [Flicksolan i Wiborg], 1937. - 143 s

Florentin Granholmin kivipalatsi 1896-1996 = Florentin Granholms stenpalats 1896-1996 / Lasse Raustela, ruotsinnos ja graafinen suunnittelu = översättning och grafisk formgivning: Rolf Grönblom]. - Helsinki : Fastighets ab Lönnrotsgatan 3 Kiinteistö oy, 1996. - 263 s. - ISBN 952-90-7715-7

Flugtämjaren / Erik WAHLSTRÖM. - Helsingfors : Schildts, 2010. - 302 s. - ISBN 9789515020055

Flydda tider. [I] / [redaktionskommitte: Sheila Lijeberg-Elger, Bo Lundell,  Svanhild Snell]. - [Kyrkslätt] : Kyrkslätts hembygdsförening, 1997. - 157 s. - (Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter, ISSN 0359-9264 ; v. 24). - ISBN 951-96384-4-X

Flydda tider. III / [redaktionskommitte: Ingalill Ihrcke-Åberg, Sheila         Liljeberg-Elgert, Svanhild Snell]. - [Kyrkslätt] : Kyrkslätts hembygdsförening, 1999. - 109 s. - (Kykslätts hembygdsförenings skrifter, ISSN 0359-9624). - ISBN 951-96384-6-6

Folk och musik 1992 / redaktör Ann-Mari Häggman. - Vasa : Finlands svenska folkmusikinstitut, 1992. - 82 s. - ISBN 952-9669-01-1

Folk och musik 1993 / redaktör Ann-Mari Häggman. - Vasa : Finlands svenska folkmusikinstitut, 1993. - 83 s. - ISBN 952-9669-02-X

Folk och musik 1995 / redaktör Ann-Mari Häggman. - Vasa : Finlands svenska folkmusikinstitut, 1995. - 128 s. - (Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut, ISSN 1237-475X ; v 18). - ISBN 952-9669-07-0

Folk och musik 1996 : Folkmusik i förändring / redaktör Ann-Mari Häggman. - Vasa : Finlands svenska folkmusikinstitut, 1994. - 184 s. - (Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut, ISSN 1237-475X ; v 22). - ISBN 952-9669-10-0

Folkbildning i fokus : rapport i anslutning till ett seminarium kring det finlandssvenska fria bildningsarbetet i Vasa 19.05.1994 / Petri Salo (red.). - Vasa : Åbo Akademi, samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten , 1994. - 94 s. - (Diskussion och dokumentation : Österbottens högskola, pedagogiska institutionen, ISSN 1236-3618 ; nr 2). - ISBN 951-650-436-1

Folken runt Östersjön : glimtar ur vår gemensamma historia / Lars Enkler. - Stockholm : Hjalmarson && Högberg, 2003. - 157 s. - ISBN 91-89660-33-1

Folket : studier i olike vetenskapers syn på begreppet / Derek FEWSTER [redaktör]. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2000. - 215 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litterartursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 626). - ISBN 951-583-059-1

Folket på Åsgård : ungdomsföreningen i Tessjö, Marby och Kulla under 110 år / Bo LÖNNQVIST. - 2006. - 101 s. - ISBN 952-91-97098

Folkets dagblad / Leif SJÖSTRÖM. - Vasa : Scriptum, 1991. - 120 s. - ISBN 951-8902-31-3

Folkets språk i folkets skola : studier i modersmålämnets mål- och innehållsfrågor i den svenska folkskolan i Finland 1866-1927 / Sven-Erik HANSÉN. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1988. - 343 s. - ISBN 951-9498-30-3

Folkhögskolan i Vörå 1907-2007 : kulturbärare under 100 år / Birger Enges. - Vörå : Garantiföreningen för Norrvalla folkhögskolan, 2008. - 207 s. - ISBN 978-952-92-3610-7

Folkkulturens skepnader : till folkdräktens genealogi / Bo Lönnqvist. - [Esbo] : Schildt, 1991. - 199 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; serie III) ( ;  vol. 2). - ISBN 951-50-0519-1

Folklivsstudier 1 : utgivna genom Folkkultursarkivet : Kulturgeografiska kartor över svenskfinland / Ragna Ahlbäck. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1945. - 165 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; CCC)

Folklivsstudier 2 : utgivna genom Folkkultursarkivet : Det gamla byggnadsskicket i Kronoby; Stadsplan och byggnadsskick i Borgå intill år 1834 / Haqgar Nikander, Carl Jacib Gardberg. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1950. - 205 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; CCCXXV111)

Folklivsstudier 3 : utgivna genom Folkkultursarkivet : Folklig idrott / Maximilian Stejskal. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1954. - 224 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 344)

Folkloristiska och etnografiska studier 1. / [Ernst Lagus ... et al.]. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1916. - 313 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; CXXVIII)

Folkloristiska och etnografiska studier 2. / [K.Rob. V. Wikman ... et. al]. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1917. - 221 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; CXXXV)

Folkloristiska och etnografiska studier 4.. / utgivna genom K.Rob. V. Wikman. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1931. - 291 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; CCXVII)

Folkloristiska och etnografiska studier 5.. / red. Walter W. Forsblom ... [et al.]. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1934. - 192 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; CCXLI)

Folkskolans kvarsittare : en undersökning om kvarsittningen som pedagogiskt, socialt och skolhygieniskt problem / Gösta Cavonius. - 1954. - 160 s. - (Pedagogisk-vetenskapliga biblioteket ; 5)

Folkskolans metodik / Kurt Falck, Brita Odencrants, Stellan Orrgård, Sven Wikberg. - Stockholm : Bonnier ; Svenska Bokförlaget, 1954. - 627 s.

Folkskoleidéns utveckling i  Finland från nittonde århundradets början till 1866 / Gustaf F. Lönnbeck. - Helsingfors : Finska Litteratur-Sällskapet, 1887. - 112, 87 s.

Folkskolförordning : given i  Nådendal den 23 juli 1958. - Helsingfors : Statsrådets tryckeri, 1959. - 46 s. - (Finlands författningssamling ; N:o  321-323)

Folkskollag : given i  Helsingfors den 1 juli 1957. - Helsingfors : Statsrådets tryckeri, 1958. - 23 s. - (Finlands författningssamling ; N:o  247-251)

Folkskollärarnas föregångare i Finland : klockare och sockenskolmästare under frihetstiden / Gösta Cavonius. - Helsingfors : Författaren, 1943. - 384 s.

Folkskolorna i Helsingfors deras uppkomst och utveckling 1817-1917 : redogörelse, utgiven av Helsingfors folkskolors lärare- och lärarinneförening. - Wasa : Helsingfors folkskolors lärare- och lärarinneförening, 1920. - 144 s.

A force of nature : the frontier genius of Ernest Rherfordut / Richard Reeves. - New York : Atlas Books, 2008. - 207 s. - (Great discoveries series). - ISBN 978-0-393-05750-8

Det forntida Östersverige och svenskdomen / Hugo. Ekhammar. - Uppsala : Almqvist && Wiksell, 1944. - 427 s

Forntidens djurvärld : med särskild hänsyn till ryggradsdjuren / J. J. SEDERHOLM. - Holger Schildts förlag, 1916. - 176 s.

Forskning och vitterhet : Svenska litteratursällskapet i Finland 1885-1985. Del  I Det första halvseklet / av Torsten Steinby. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1985. - 351 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; vnr 523:1). - ISBN 951-9018-07-7

Forskning och vitterhet : Svenska litteratursällskapet i Finland 1885-1985. Del  II Det andra halvseklet / sammanställt av Olof Mustelin. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1986. - 352 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; vnr 523:2). - ISBN 951-9018-27-1

Forskning och vitterhet : Svenska litteratursällskapet i Finland 1885-1985. Del III register / sammanställt av Magnus Petterson. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1989. - 315 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; vnr 523:3). - ISBN 951-9018-51-4

Forum för utbildning : lärartidningar under hundra år / red. Ulla Bäck,Nils Göran Engström, Czrl-Eric Rusk. - [Helsingfors] : Finlands svenska lärarförbund, 1993. - 119 s. - ISBN 952-90-4495-X

Fostrare i fackligt samarbete 1900-1975 : Finlands allmänna svenska folksskollärare- och lärarinneförening 1900-1936 : Finlands svenska folkskollärarförening 1936-1952 : Finlands svenska folkskollärarförbund 1952-1 : Svenska lärarförbundet i Finland 1971- / Gösta Cavonius, redaktionskommitté: Nils Göran Engström ...[et al.). - (Helsingfors) : Ab Svenska läromedels förlag, 1975. - 315 s.

Fot mot jord / Lasse Pöysti, översättning av Bo Carpelan. - [Esbo] : Schildt, 1991. - 271 s. - ISBN 951-50-0509-4

Fotografiet bleknar, hon försvinner : Materia, begär och Gilles Deleuzes litteraturfilosofi i Henry Parlands Sönder / Jenny Wikström. - Åbo : Åbo Akademi, [2013]. - 121 s. - (Meddelanden / Åbo Akademi, litteraturvetenskapliga  institutionen, ISSN 0358-3988 ; nr. 41). - ISBN 978-952-12-2957-2

Det framtida Stockholm = Stockholm in the future : riktlinjer för Stockholms generalplan = principles of the outline plan of Stockholm / Sven Markelius. - Stockholm, 1946. - 122 s.

Framtidens folkkyrka : herdabrev till Borgå stift / Gustav BJÖRKSTRAND. - Helsingfors : Fontana Media, 2008. - 188 s. - ISBN 9789515507129

Framtidens kompetenser - och hur vi utvecklar dem : en rapport från Nordisk tänketank om framtidens kompetenser / Ingegerd GREEN, Arne Carlsen. - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, 2007. - 83 s. - ISBN 978-952-92-2901-7

Framåt med stöd av det förflutna : religiöst historiebruk hos Anders Svedberg / Jakob DAHLBACKA. - Åbo, 2015. - ISBN 9789521232572

Frans Ludvig Schauman. Senare delen / V. T. Rosenqvist. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1928. - x, 360 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0355-9963 ; CCVI)

Frans Michael Franzéns Åbodiktning : ett urval / Frans Michael. Franze´n ; med inledning av Karin Allart Ekelund. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1969. - 417. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 431)

Fransk livssyn / Rolf Lagerborg. - Helsingfors : Söderström, 1931. - 167 s.

Fransk livssyn : minnen och intryck / Rolf Lagerborg. - Helsingfors : Söderström, 1931. - 167 s.

Fransk-svensk ordbok / Johan Vising. - 3. uppl. - Stockholm : Bonnier, 1950. - 779 s.

Fransk-svensk ordbok / Ruben Nöjd. - Stockholm : Bonnier, 1958. - 269 s.

Den franska revolutionen : En översikt / Alma Söderhjelm. - Helsingfors : Söderström, 1924. - 224 s. - (Natur och kultur ; 35)

Fredrik Pacius : lefnadsteckning / Maria. Collan- Beaurain. - Helsingfors : Söderström, 1917. - 88 s.

Fredrika Charlotta född Tengström : en nationalskalds hustru / Merete Mazzarella. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2007. - 330 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842). - ISBN 978-951-583-152-1

Fridolins poesi : och dalmålningar på rim / Erik Axel KARLFELDT. - Stockholm : Wahlström && Widstrand, 1909. - 260 s.

Friherre Rabbe Axel Wrede : universitetslärare och vetenskapsman. Domare. Akademiekansler. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1951. - 221 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0355-9963 ; CCCXXXIII)

Friherre Viktor Magnus von Born : hans person och  politiska verksamhet / Ernst Estlander. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1931. - xii, 708 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0355-9963 ; CCXXI)

Frihetskriget i Finland år 1918 : försedd med illustrationer och kartor / Hannes Ignatius, Kaarle Soikkeli. - Helsingfors : Söderström, 1924. - 222 s.

Frisinnade präster och borgare som organisatörer av abnormundervisningen i Finland under 1800-talet med en historisk bakgrund gällande organiseringen av de handikappade : 1999 / Karl-Gustav Jossfolk. - Stockholm : Lärarhögskolan i Stockholm, 1998. - 204 s.

Frisinne och kvalitet : ett sekel med Schildts / Henrik EKBERG. - Schildts och Söderströms, 2013. - 419 s. - ISBN 9789515231161

Fritt bildningsarbete i Finland : en utvärderande lägesbeskrivning / Jari Sarja, i medverkan. av Leif Finnäs, Petri Salo, Jan Sjöberg. - Åbo : Åbo Akademi, 1994. - 150 s. - (Pedagogiska rapporter ; Nr 5). - ISBN 951-650-495-7

Fritt bildningsarbete i Svenskfinland : en utvärderande lägesbeskrivning / Jari Sarja, Leif Finnäs, Petri Salo, Jan Sjöberg. - Vasa, 1994. - 150 s. - (Pedagogiska rapporter: pedagogiska institutionen vid Åbo Akademi, ISSN 1236-3618 ; 5). - ISBN 951-650-495-7

Frivillig svenska? : utbildningsrelaterade konsekvenser / Åsa PALVIAINEN. - Finlands svenska tankesmedja Magma, 2011. - 113 s. - (Magma-studie). - ISBN 9789525864175

Frivilligt jämlikt samfällt : föreningsväsendets utveckling i Finland fram till 1900-talets början med speciell hänsyn till massorganisationsprincipens genombrott / Henrik Stenius. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1987. - 389 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; vnr 545). - ISBN 951-9018-37-9

Frivilligt skeppsbruten : ensam i gummibåt över Atlanten / Alain   Bombard ; Översättning av Svante Löfgren. - Stockholm : Albert Bonniers förlag, 1953. - 224 s.

Frontsoldaterna blir krigsveteraner : Helsingfors svenska krigsveteraner r.f. Förhistoria och verksamhet 1967-2007 / Göran WESTERLUND. - 2007. - 111 s. - ISBN 978-952-92-2367-1

Fruktkoden : lösenord till det goda livet / [red. Stefan Myrskog ; [illustrationer: Linnéa Ekstrand]. - Helsingfors : Fontana Media, 2007. - 144 s. - ISBN 978-951-550-692-4

Från Aten till Los Angeles : idéhistoriska miljöer / Ronny Ambjörnsson, Kerstin Thörn, Erland Sellberg, Magnus Nyman, Lilian Andersson, Lennart Olausson, Nils Runeby. - Utbildningsradion ; Liber Hermods ; Bra Böcker, 1986. - 200 s. - ISBN 91-23-94012-3

Från barnhusbarn i Uddevalla till överlärare i Sandviken : Fredrik Viktor Samuelsson (1835-1916) berättar om sitt liv som pedagog. Minnesanteckningar utgivna av Göran Dahlbäck / Göran DAHLBÄCK. - 2014. - 147 s. - (Föreningen för svensk undervisningshistoria. Årsböcker i svensk undervisningshistoria, ISSN 0347-8461 ; 218). - ISBN 91-85130-91-5

Från blåbär och björk till hucklebär och douglasgran / Agnes RANDS. - Labyrinth Books, 2007 [2000]. - 351 s. - ISBN 8782729974085

Från Bomarsund till Sveaborg : kriget 1854-1855 / Marta HIRN. - Helsingfors : Schildts, 2004. - 143 s. - ISBN 9789515014696

Från bondpojke till präst / Otto Weckström. - [Helsingfors] : Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland, 1968. - 165 s.

Från dagdrivare till feminister : studier i finlandssvensk 1900-talslitteratur / red. Sven Linnér. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1986. - 353 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 537). - ISBN 951-9018-26-3

Från dårvakter till socialdirektörer : Finlands svenska socialförbund 75 år / Alf Snellman. - [Helsingfors] : [Finlands svenska socialförbund],|, [2003]. - 152 s. - ISBN 952-91-6268-5

Från folkskola till grundskola  = Kansakoulusta peruskouluun : 125 år skola i Sibbo =  125 vuotta koulua Sipoossa / Birgit Lindroos. - Sibbo : Sibbo kommun , 1994. - 107 s. - ISBN 952-90-5982-5

Från folkstyre till styrt folk? : om livet efter en förvaltningsreform / Tankesmedjan Lokus, ordf. Björn Wallén. - Helsingfors : Lokus, 2008. - 42 s. - ISBN 978-951-9087-82-5

Från forntid till nutid. : världshistorien i populär översikt / Eirik Hornborg. - Helsingfors : Schildt, 1938. - 446 s.

Från forntid till nutid. Nya tiden : världshistorien i populär översikt / Eirik Hornborg. - Helsingfors : Schildt, 1938. - 450-855 s.

Från Förenta staterna. Nitton bref jemte bihang : Felix Heikel - en finlandssvensk liberal / Felix HEIKEL, Torsten Steinby. - Helsingfors, 1973 [1873]. - 182 s. - ISBN 951-95174-0-5

Från Geijer till Hjärne : studier i svensk historieskrivning under 1800-talet / Gustaf. Jacobson. - Helsingfors : Söderström, [1945]. - 278 s.

Från hav och hov : amiral Oscar von Kraemers levnadslopp skildrat på grundvalen av efterlämnade papper / Bernhard Estlander, Karl Ekman. - Helsingfors : Schildt, 1931. - 386 s.

Från Helan till lilla Manasse : den svenska snapsvisans historia / Christina MATTSSON. - Stockholm : Atlantis, 2002. - 271 s. - ISBN 9789174865943

Från knutdans till spelmansstämma : spelmansmusiken under 100 år / Ann-Mari HÄGGMAN. - Vasa : Finlands svenska folkmusikinstitut, 1991. - 20 s. - (Finlands svenska folkmusikinstituts småskrifter, ISSN 1235-7049 ; 1). - ISBN 952-9669-00-3

Från krig till fred : Gustaf Mannerheim 1944-1951 / Stig Jägerskiöld. - Helsingfors : Schildt, 1981. - 304 s. - ISBN 951-50-0247-8

Från kulturväktare till nightdrivers : studier i  finlandssvensk 1900-talslitteratur / redigerade av Roger Holmström. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland,, 1996. - 203 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; vnr 599). - ISBN 951-583-025-7

Från Lantingshausen till Jägerhorn : ett värvat regemente i Finland 1751 - 1808 / Hans Hirn. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1970. - 285 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 441)

Från livslång utbildning till livslångt lärande / Petri Salo. - Helsingfors : Svenska studiecentralen, 1997. - 24 s. - ISBN 952-90-8913-9

Från opinion till deliberation / Marina LINDELL. - Vasa, 2008. - 59 s. - ISBN 978-951-9087-79-5

Från pappersbruk till företag : Kymmene aktiebolag 1918-1939 / Jorma Ahvenainen. - Kuusankoski : Kymmene aktiebolag, 1972. - 362 s. - ISBN 951-95014-4-4

Från pappersrubel till guldmark : Finlands bank 1811-1877 / Hugo E. PIPPING. - Helsingfors, 1961. - 560 s.

Från Pyttis till Nedervetil : tjugonio prov på dialekter i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten / utgivare: Gunilla Harling-Kranck ; under medverkan av Johanna Mara. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1998. - 196 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 610). - ISBN 951-583-039-7

Från Runar Schildts novell "Köttkvarnen" till filmen Den stulna döden : en adaptions tillkomst och tidsnivåer / Henrik Rosenberg. - Åbo : Åbo Akademi, Litteraturvetenskapliga institutionen, 1992. - 128 s. - (Meddelanden / Åbo Akademi, litteraturvetenskapliga  institutionen, ISSN 0358-3988 ; vnr 22). - ISBN 951-650-553-8

Från sex årtionden i Finland : I-II : levnadsminnen / August Schauman. - Stockholm : Björck && Börjesson, 1922. - 294, 318 s.

Från skandal till musikal : Wasa teater 1919-1994 : jubileumsskrift / [text och grafisk form: Mao Lindhom]. - Vasa : Wasa teater, 1994. - 176 s. - ISBN 952-90-5888-8

Från skola och förening : tal och föredrag / Herman Ingo. - Vasa : Fram, 1923. - 153 s.

Från stenåldern till nutid : Europas historia och världshistorien i lättläst version / Pertti RAJALA ; svensk översättning. - 2010. - 158 s. - ISBN 9789518976472

"Från tidehvarf till tidehvarf" : Arbetets vänner i Åbo 1894-1994 / Olof Mustelin. - Åbo : Arbetets vänner i Åbo, 1994. - 199 s. - ISBN 952-90-5470-X

Från tider som flytt : minnen och hågkomster / sammanställda 1940 av Laura Holmström. - [Pojo] : Fiskars hembygdsförening, 1994. - viii, 311 s. - ISBN 952-90-5781-4

Från Uf Ny-tid till Smedsby Ungdomsförening r.f. 100 år av verksamhet i både motgång och framgån / Mikael Gädda. - Vasa : Smedsby Ungdomsförening, 2011. - 95 s. - ISBN 9789529286072

Från viljeakt till drivved : hot mot finlandssvenskheten i det nya Europa / Steve Lindberg. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1992. - 135 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 0789-6085 ; III, v 6). - ISBN 951-9087-36-2

Från vän till vän : festskrift till Olof Mustelin - historiker och bibliotekarie - på hans 60-årsdag / red. Torbjörn Söderholm. - Åbo : Åbo Akademi, 1984. - 471 s. - (Skrifter utgivna av Åbo Akademis bibliotek, ISSN 0355-9114 ; 17). - ISBN 951-649-012-3

Från värdshus till Grand Hôtel : hotell och restauranger i Helsingfors före självständighetstiden / Sven HIRN. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2007. - 190 s. - ISBN 9789515831453

Främmande ord i svenskan / Erik Noreen och Gustav Warberg. - Helsingfors : Söderström, 1944. - 412 s.

Det främmande ögat : Utfall och infall / Alma Söderhjelm. - Helsingfors : Söderström, 1921. - 133 s.

FSS - en skola för samhället : Finlands svenska ungdomsförbund r.f 1921-1985. Ssärtryck ur Skolhistoriskt arkiv X!X / Svenskt stöd r.f. - Helsingfors : Svenska skolhistoriska föreningen i Finland, 1987. - 184 s.

FSS 50 år : Förbundet Finlands svenska synskadade rf 1946-1996 / historik sammanställd av Tor Hanner jämte en arbetsgrupp. - [Helsingfors] : FSS, 1996. - 84 s. - ISBN 952-90-7608-8

Furu-Jutte : trettio berättelser från de svenska bygderna i Finland tillegnade våra folkskolors elever / Petrus Nordmann. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1912. - 142 s. - (Skrifter utgivna av Svenska Folkskolans vänner, häft.71)

Fuskfinnar eller östsvenskar? : en debattbok om finlandssvenskhet / Leif HÖCKERSTEDT. - 2. - Helsingfors : Söderström, 2000. - 249 s. - ISBN 9789515218254

Fyrklövern / Helmer Lindholm och Lars Åkesson. - Helsingfors : Förbundet De utvecklingsstördas väl, 1989. - 82 s.

Fyrklövern / Helmer Lindholm och Lars Åkesson. - Helsingfors : Förbundet De utvecklingsstördas väl, 1989. - 82 s.

Fågel, fisk && folk : - från beteendeekologins forskningsfält / Staffan Ulfstrand. - Stockholm : Universitetsforlaget, 1996. - 147 s. - (Forskningens frontlinjer). - ISBN 91-88584-11-9

Fältmarskalken, friherre Mannerheim / Kai Donner. - Helsingfors : Söderström, 1934. - 249 s.

Fältskärns berättelser : Andra cykeln. Rebell mot sin lycka. Häxan. Majniemi slott. / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1899. - 440 s.. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 9)

Fältskärns berättelser : Femte cykeln. Fritänkaren. Aftonstormar. Morgonljusning / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1901. - 529 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 13)

Fältskärns berättelser : Fjärde  cykeln 2. Prinsessan af Vasa / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1900. - 314 s.. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 12)

Fältskärns berättelser : Fjärde cykeln 1. Ödemarkernas vår. Borgarekungen. / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1900. - 429 s.. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 11)

Fältskärns berättelser : Första cykeln. Konungens ring. Svärdet och plogen. Eld och vatten. / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1899. - 348 s.. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 8)

Fältskärns berättelser : Tredje cykeln. De blå. Flyktingen. Skuggan av ett namn. / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1900. - 400 s.. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 10)

Fänrik Ståls män : porträtt tecknade af finska konstnärer med biografier af finska skriftställare. - Helsingfors : Söderström, 1901. - 264 s.

Född till musik : Memoarer / Alice Sjöblom. - S.l. : Norstedts, 1989. - 388 s. - ISBN 91-1-884062-0

För Finlands frihet : jägarrörelsen i södra och mellersta Österbotten : vapenbåten Equitys hjältesaga / K. A. Wegelius. - Helsingfors : Söderström, 1937. - 427 s.

För frihet och framåtskridande : Helsingfors Dagblads etableringsskede 1861-1864 / Lars-Folke LANDGREN. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1995. - 273 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litterartursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 591). - ISBN 951-583-014-1

För nyländska bygder : Andelslaget Varuboden 1921-1996  en berättelse om Varubodens uppkomst och utveckling genom samordning av de svensk- och tvåspråkiga handelslagens verksamhet i mellersta och västra Nyland / Curt Strengell. - [Kyrkslätt] : [Varuboden], [1996]. - 112 s.

För två modersmål : en bok om tvåspråkiga elever : är det mödan värt att gå i svensk skola när hemspråket oftare är finska än svenska? / Martin Gripenberg. - [Helsingfors] : Svenska folkskolans vänner, 2001. - 182 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; volym 163). - ISBN 951-9087-57-5

För vår förkovran : hundra år socialdemokrati i Ekenäs / Alf-Henrik Helsing. - Vasa : Arkmedia, 2004. - 204 s. - ISBN 952-91-7905-7

För vår ungdom : Stiftelsen Pro Juventute Nostra 1948-2008 / Michaela. Bränn. - [Helsingfors] : Stiftelsen Pro Juventute Nostra, 2009. - 155 s. - ISBN 978-952-92-5731-7

"För Österbotten" : Svensk-Österbottniska Samfundet 1920-1994 / Kurt Jern. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1995. - 114 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; 54)

Förankringar / Erik Allardt. - Helsingfors : Söderström && Co, 1970. - 231 s. - (Zoom)

Det fördömda kapitalet : en kritik av dne nymarxistiska mytologin / Kurt Samuelsson. - Stockholm : Bonnier, 1970. - 217 s.

Föreningen  Brage i Vasa r.f. 1908-2008 : Gömt men inte Glömt / [redaktion: Inga Skott, ordf.]. - Vasa : [Brage], 2008. - 150 s. - ISBN 978-952-92-5117-9

Föreningsliv i Gammelstaden : Gammelstadens Ungdomsförening 1908-1983 / Sigbritt Larsson. - [Helsingfors] : [S. n.], [1984]. - 86 s.

Föreningsverksamhetens grunder / Heikki HALILA, Risto RIITESUO. - Helsingfors : Schildts, 1990. - 120 s. - ISBN 951-50-0491-8

Förhandlingar och uppsatser : volym 13 (1889). - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1900. - 254 s. - (Skrifter utgifna av Svenska literatursällskapet i Finland ; xv)

Förhandlingar och uppsatser : volym 13 (1889), volym 14 (1900). - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1900-1901. - 254, 244 s. - (Skrifter utgifna av Svenska literatursällskapet i Finland)

Förhandlingar och uppsatser. 20. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1907. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; LXXVIII)

Det förskräckliga åländska kriget : Krimkriget i Finland 1854-1855 / Raoul JOHNSSON, Ilkka Malmberg. - Helsingfors : John Nurminens stiftelse, 2015. - 464 s. - ISBN 9789529745456

Förslag rörande folkskoleväsendet i Finland / Uno Cygnaeus. - 1861. - 137 s.

Förslag till ekonomi- och politi-lag för storfurstendömet Finland : enligt de intill år 1855 utkomne gällande författningar, uppå hans kejserliga majestets nådiga befallning, sammanfattadt och till wederbörlig granskning utgifwet af dess för Finland i nåder tillförordnade lagkommission. - Helsingfors : Finska litteratursällskapets tryckeri, 1857. - 1137 s.

Försvarad frihet / Bengt Lybäck ... [et al.] ; sammanställare: Märta Lybäck ; fotografer: Johnny Björk ... [et al.]. - Karleby : Karlebynejdens försvarsgille, 2011. - 112 s. - ISBN 978-952-92-9081-9

Förteckning öfver Filosofie-Magistrar promoverade vid Universitetet i Åbo 1643-1827. : Med korta biografiska notiser av Robert A. Renvall / Robert A. Renvall. - Helsingfors : [s.n.], 1882. - 117 s.

Förtroendekris : globala finanser, lyckohjul eller rysk rulett : finanskrisen 2008-09, bakgrund, förlopp och följder / [redaktör: Nils Torvalds]. - Helsingfors : Lokus, 2009. - 149 s. - ISBN 978-951-9087-83-2

Förvaltningsklagan / Allan Rosas. - Åbo : Åbo Akademi, 1980. - 319 s. - (Acta Academiae Aboensis . Ser. A, Humaniora, ISSN 0355-578X ; Vol. 59). - ISBN 951-648-658-4

Föränderligt och oföränderligt i de estetiska begreppen : föredrag hållet vid Finska Vetenskaps-societetens sammaträde den 17 april 1950 / Hans Ruin. - Helsingfors : Societas scientiarum Fennica, 1951. - 23 s. - (Årsbok / Societas scientiarum Fennica ; v29, B 3)

Förändring, kontinuitet, oberoende : Verdandi-Veritas 1905-2005 / K. J Huldén, Göran Grönroos. - Helsingfors : Schildts, 2005. - 178 s. - ISBN 951-50-1544-8

Gaius Julius Caesar : politik och moral i det romerska imperiet / Peter ØRSTED. - Nya Doxa, 2000. - 288 s. - ISBN 9789157803443

Galeasen Albanus : ett åländskt skeppsbygge och dess historiska bakgrund / Per-Ove HÖGNÄS, Jerker Örjans, foto Rita Jokiranta. - Skeppsföreningen Albanus rf, 1989. - 142 s. - ISBN 952-90-1527-5

Galen i musik! : En berärttelse om alla dessa musikanter / Oscar Hedlund, Teckningar: Martin Lamm. - Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 1975. - 2007 s.

Gamla Karleby svenska folkskola, Renlunds folkskola, Svenska folkskolan i Gamlakarleby, Renlunds lågstadieskola, Renlunds skola 1874-1994 / [boken har sammanställts av Mariann Lillhonga med bistånd av John Storbacka]. - [Gamlakarleby] : [Renlunds skola], 1994. - 176 s.

Det gamla Kyrkslätt / Sigbritt Backman ; Ingalill  Ihrcke-Åberg. - [Kyrkslätt] : Kyrkslätts hembygdsförening, 2003. - 301 s. - (Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter, ISSN 0359-9264 ; 29). - ISBN 951-96384-9-0

Gamla staden i Borgå : bebyggelse och sociala miljöer intill mitten av 1800-talet / C. J. Gardberg. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2000. - 174 s. - ISBN 951-583-058-3

Gamla Stockholm : banteckningar ur tryckta och otryckta källor / Claes Lundin, framletade, samlade och utgifna af Claes Lundin och August Strindberg. - Stockholm : Gidlunds förlag, 1974. - 644. - ISBN 91-7021-073-X

Gamla Upsala : fornminnena och kyrkan / till turistens tjänst av Sten Carlsson och Allan Svantesson. - Uppsala : Wretmans boktryckeri, 1963. - 32 s.

De gamlas hem i Borgå : donatorn Gustaf Leopold Söderström / Tore MODEEN, Håkan Stjernvall. - Helsingfors, 2006. - (Tore och Herdis Modeens stiftelse ; 6). - ISBN 952-92-0323-3

Den gamle herrn / Sofia STOLT, Cara Knuutinen. - Helsingfors : Stiftelsen Sedmigradsky, 2011. - 20 s. - ISBN 9789529292318

Gamle herrn och hans skola. - Stiftelsen Sedmigradsky, 1968. - 53 s.

Gammalsvenskby : historien om svenskarna i Ukraina / Jörgen Hedman, Lars Åhlander. - Stockholm : Norstedt, 1993. - 351 s. - ISBN 91-1-939122-6

Gardesjägarbataljonen 14.6.1918-30.4.1934 : en historisk  traditions- och minnesskrift sammanställd av.. Ralf-Erik Klockars / Ralf-Erik Klockars. - Vasa : [Svensk-österbottniska samfundet], 1985. - 254 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; nr 40). - ISBN 951-99648-4-3

Gastronomisk handbok : praktisk hjälpreda i finare matlagning m. m. / Karl, Blunck. - 7. uppl. - Göteborg : Gumpert, 1954. - 406 s.

Den Gastronomiska Hästen : gamla nordiska artistaffischer / Sven HIRN. - Stockholm : Atlantis ; Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2002. - 232 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 648). - ISBN 91-7486-729-6

Gauguin i Söderhavet : Etnografiska museet, Nationalmuseum,Stockholm, 1970 / re. Patrik Reuterswärd. - Stockholm : Nationalmuseum, 1970. - 114 s. - (Nationalmusei utställningskatalog, ISSN 0585-3222 ; 336)

Das Gefühlsproblem : Studien zum peripherischen Mechanismus des Bewusstseinslebens / Rolf Lagerborg. - Leipzig : J.A.Barth, 1905. - 141 s.

Genealogia Caroli Frederici Björnbergi / Holger Lönegren. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1948. - 159 s.

Genealogia Heikeliana : Heikel-Heikinheimon suku / Ilmo Heikinheimo. - [Helsinki] : Sukuseura Heikel-Heikinheimo, 1980. - 249 s. - ISBN 951-99255-1-1

Generalguvernör Bobrikoffs berättelse öfver Finlands förvaltning från sept. 1898 till sept. 1902 / Nikolai Bobrikoff. - Stockholm : Varias, 1905. - 193 s.

Generalregister till Svenska litteratursällskapets i Finland förhandlingar 1885-1909 / Alexander Boldt. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1911. - 127 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 97)

Genom svenska land / Hugo Ekhammar. - Helsingfors : Schildt, 1926. - 183 s.

Genos. 1930-1933 : Sukutieteellinen aikakauskirja = Tidskrift för släktforskning / Suomen sukututkimusseura julkaisema = Utgiven av Genealogiska samfundet i Finland. - Helsinki : Suomen sukututkimusseura, 1930-1933. - 173, 154, 160, 135 s. - (Genos ; 1-4)

Genos. 1934-1937 : Sukutieteellinen aikakauskirja = Tidskrift för släktforskning / Suomen sukututkimusseura julkaisema = Utgiven av Genealogiska samfundet i Finland. - Helsinki : Suomen sukututkimusseura, 1934-1937. - 178, 182, 155, 148 s. - (Genos ; 5-8)

Genos. 1935-1939 : Sukutieteellinen aikakauskirja = Tidskrift för släktforskning / Suomen sukututkimusseura julkaisema = Utgiven av Genealogiska samfundet i Finland. - Helsinki : Suomen sukututkimusseura, 1935-1939. - 182, 155, 148, 136, 144 s. - (Genos ; 6-10)

Genos. 1940-1944 : Suomen sukututkimusseuran aikakauskirja = Tidskrift utgiven av Genealogiska samfundet i Finland / Suomen sukututkimusseura = Genealogiska samfundet i Finland. - Helsinki : Suomen sukututkimusseura, 1940-1944. - 72, 100, 128, 144, 124 s. - (Genos ; 11-15)

Genos. 1945-1949 : Suomen sukututkimusseuran aikakauskirja = Tidskrift utgiven av Genealogiska samfundet i Finland / Suomen sukututkimusseura = Genealogiska samfundet i Finland. - Helsinki : Suomen sukututkimusseura, 1945-1949. - 140, 93, 92, 93, 98 s. - (Genos ; 16-20)

Genos. 1950-1954 : Suomen sukututkimusseuran aikakauskirja = Tidskrift utgiven av Genealogiska samfundet i Finland / Suomen sukututkimusseura = Genealogiska samfundet i Finland. - Helsinki : Suomen sukututkimusseura, 1950-1954. - 95, 96, 88, 120, 124 s. - (Genos ; 21-25)

Geografi för lärdomsskolor II / Sigurd SAHLBERG. - 4. - Helsingfors : Söderström && Co, 1944. - 301 s.

Geografiska iakttagelser : några anvisningar för exkurrenter och amatörer / Ragnar Hult. - Helsingfors : förf., 1898. - 123 s.

Georg Carl von Döbeln / Alma Söderhjelm / Alma Söderhjem. - Stockholm : Schildt, 1937. - 341 s.

Geschichte der politischen Ideen / Walter Theimer. - Bern : Francke Verlag, 1955. - 505 s.

Getakrönikan 2. - Geta : Geta sockensällskap, 2004. - 272 s.

(G)jord att älska - vär(l)d att bevara : Djupsjöbacka skola 1901-2001. - 2001. - 96 s. - ISBN 951-98837-0-3

Glöm oss inte : Esbo-Grankulla krigsveteraner berättar / Ulf Johansson, m.fl. - Esbo-Grankulla Krigsveteraner rf, 2007. - 286 s. - ISBN 978-952-92-2714-3

God förvaltning i stiftelser / Säätioöiden ja rahastojen neuvottelukunta - Delegationen för stiftelser och fonder. - Helsingfors : Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. - Delegationen för stiftelser och fonder rf, 2015. - 67 s. - ISBN 978-952-68460-0-2

God förvaltning i stiftelser / Säätioöiden ja rahastojen neuvottelukunta - Delegationen för stiftelser och fonder. - Helsingfors : Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. - Delegationen för stiftelser och fonder rf, 2010. - 40 s. - ISBN 978-952-67366-2-4

God jul! / Bo LÖNNQVIST. - [Esbo] : Schildt, 1992. - 115 s. - ISBN 9789515005762

Gods och herresäten i Finland / Ragna Ahlbäck. - Helsingfors : Söderström, 1946. - 250 s.

Gotland : ein geistesgeschichtlicher Quellort / Uwe Lemke. - Stuttgart : Verlag Urachhaus, 1970. - 199 s. - ISBN 3878381425

Gotland : en källa för Europas andliga historia / Uwe Lemke, svensk översättning av Margareta Stenström. - Stuttgart : Verlag Urachhaus, 1970. - 24 s. - ISBN 3878381409

Grankulla samskola 1907-1957 : festskrift utgiven till skolans 50-årsjubileum i september 1957. - Helsingfors : Holger Schildts förlag, 1957. - 301 s.

Gravvårdar av metall i Pojo / Per-Olof Blomqvist. - [[Ekenäs] : Fiskars hembygdsförening, 1997. - 122 s. - ISBN 952-90-9170-2

Greek-English Lexicon : founded upon the seventh edition of Liddell and Scott's Greek-English lexicon. - Oxford : Oxford University Press, 2000 [1889]. - 910 s. - ISBN 9780199102068

Grekisk-svensk ordbok : till Nya Testamentet / Ivar Heikel, Anton Fridrichsen. - Lund : Gleerup, 1973. - 258 s.

Gromit samlar sig / Henrik HULDÉN. - Litorale, 2014. - 105 s. - ISBN 9789525045628

Grunddragen av Finlands rätts- och samhällsording : handbok för medborgare / R.A. Wrede. - Helsingfors : Söderström, 1920. - 132 s.

Grunddragen av Finlands rätts- och samhällsording : handbok för medborgare / R.A. Wrede. - Helsingfors : Söderström, 1932. - 263 s.

Grunder för en kontextuell teologi : Ett wittgensteinskt sätt att närma sig teologin i diskussion med Anders Jeffner / Tage Kurtén. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1987. - ISBN 951-9498-15-X

Grunderna för grundskolans läroplan 1994 / Utbildningsstyreklsen. - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1994. - 112 s. - ISBN 951-47-8869-9

Grundkurs i allmän straffrätt : föreläsningar / O. Hj. Granfelt. - Helsingfors : Söderström, 1941. - 88s.

Grundkurs i schack / Gideon Ståhlberg, Zandor Nilsson. - Stockholm : Brevskolan ; Sveriges Schackförbund, 1955. - 63 s.

Gränsfolkets barn : finlandssvensk marginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv / Anna-Maria Åström, Bo Lönnqvist, Yrsa Lindqvist. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2001. - 479 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litterartursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 633). - ISBN 951-583-068-0

Grönland tvärs / Christer BOUCHT. - Helsingfors : Schildts, 1968. - 204 s.

Gud i centrum : kristna kungsord och appeller / Nils Bolander. - Stockholm : Svenska journalen, 1955. - 170 s.

Guldtavlorna i gräset : livslångt lärande för alla. - Nordiska ministerrådet, 1995. - 112 s. - (Nord, ISSN 0903-7004 ; 1995:3). - ISBN 92-9120-588-5

Gunnar Landtman : minnestal vid Finska vetenskaps-societetens sammanträde den 18 maj 1942 / Rolf. Lagerborg. - Helsingfors : [Finska vetenskaps-societeten],, 1942. - 22 s. - (Societas scientiarum fennica. Årsbok ; XXI. C. N:o 1)

Gunnar Lihr : en finländsk flygarlegend = suomalainen lentäjälegenda / Carl-Fredrik GEUST ; översättning till finska, Risto K. Träff. - Fontana Media, 2012. - 288 s. - ISBN 9789515507716

Gustaf Fredric Stjernvall 1767-1815 : en tidsskildring / Hans Hirn. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1931. - vi, 762 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0355-9963 ; CCXXII)

Gustaf III:s syskon : Några spadtag i tidens lösa sand / Alma Söderhjem. - Stockholm : Bonnier, 1945. - 207 s.

Gustaf Mannerheim 1906-1917 / Stig Jägerskiöld. - Helsingfors : Schildt, 1965. - 357 s.

Gustaf Mannerheim 1918 / Stig Jägerskiöld. - Helsingfors : Schildt, 1967. - 410 s.

Gustav III : ett porträtt / Pierre de Luz,  översättning från författarens manuskript av Jane Lundblad. - Stockholm : Norstedt, 1949. - 310 s.

Gustav III:s tid : Svensksund. - 1990

Gustav Mauritz Armfelt. Första delen : levnadsskildring / Carl von Bonsdorff. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1930. - viii, 608 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0355-9963 ; CCXII)

Gåsö arkiv 40 år : Jubileumsårets arkivförteckning / [Gustaf Sundman]. - Gåsö : [Gåsö arkiv], 2012

Gåtans namn : tanken och känslans mönster hos nio finlandssvenska modernister / Torsten PETTERSSON. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland ; Stockholm : Atlantis, 2001. - 332 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 629). - ISBN 9789174865431

Gösta Cavonius : bibliografi 14.4.1985 / Ragnar Mannil. - [Helsingfors] : Svenska folkskolans vänner, 1985. - 217 s. - ISBN 951-9087-31-1

Göteborgs-Emigranten / utgiven av projektet Göeborgs-Emigranten, red. Per Clemensson, Lennart Limberg, Lars Ljungmark. - Göteborg : Göteborgs-Emigranten, 1994. - 160 s. - ([Göteborg-Emigrantens rapportserie], ISSN 0284-8848 ; 4). - ISBN 91-630-2927-8

Göteborgs-Emigranten / utgiven av projektet Göeborgs-Emigranten, red. Per Clemensson, Lennart Limberg, Lars Ljungmark. - Göteborg : Göteborgs-Emigranten, 1996. - 158 s. - ([Göteborg-Emigrantens rapportserie], ISSN 0284-8848 ; 5). - ISBN 91-630-4729-2

Göteborgs-Emigranten : Rapport från symposiet "Amerika tur och retur" i Göteborg 18-19 september 1996 / utgiven av projektet Göeborgs-Emigranten, red. Per Clemensson, Lennart Limberg, Lars Ljungmark. - Göteborg : Göteborgs-Emigranten, 1997. - 252 s. - ([Göteborg-Emigrantens rapportserie], ISSN 0284-8848 ; 6). - ISBN 91-630-6017-5

Haapajärvi min hemby=Haapajärvi kotikyläni : kortfattad historik över Haapajärvi by i Kyrkslätts kommun=lyhyt Haapajärven historiikki / Birger HEDBERG, översättning Maaret Eloranta. - (Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter, ISSN 0359-9264). - ISBN 952-91-6783-0

Haavikko-niminen mies / Mauno Saari. - Helsinki : Otava, 2009. - 543 s. - ISBN 978-951-1-22741-0

Haga svenska förening r.f. : 60 år 1931-1991. - 1991. - 42 s.

Hagar Olsson och den öppna horisonten : liv och diktning  1920-1945 / Roger Holmström. - [Esbo] : Schildt, 1993. - 402 s. - ISBN 951-50-0623-6

Handbok i fattigvård / Gust. Ad. Helsingius. - Helsingfors : Holger Schildts förlag, 1917. - 106 s.

Handbok i husmedicinen : eller anwisning för igenkännandet och den enklaste behandlingen af inre och yttre sjukdomar, jemte en kort sundhetslära och wägledning för de vanligaste medikamenternas rätta bruk / August Timoleon Wistrand. - Stockholm : P. A.Huldbergs förlag, 1864. - 196 s.

Handbok i samhällets barnavård och skyddsuppfostran / Gust. Ad. Helsingius. - Helsingfors : Eget förlag, 1907. - 106 s.

Handbok i vardagsjuridik / Thomas Forss. - [Esbo] : Schildt, 1991. - 313 s. - ISBN 951-50-0536-1

Handel i samarbete : tillbakablick på handelslafgens utveckling i Svenskfinland i 1900-talets samhällsturbulens / Curt STRENGELL. - 2000. - 364 s. - ISBN 952-91-2516-X

Handelsgillet i Helsingfors : 1857-1957 / L. G. von Bonsdorff. - Helsingfors : [S. n.], 1957. - 318 s.

Handelshuset Gustav Paulig 1876-1951 / Victor HOVING. - Helsingfors, 1952. - 235 s.

Handelshuset Simolin i Borgå : 155 år / Lars NYSTRÖM. - 2009. - 131 s. - ISBN 9789526702216

Handelsordbok. - Helsingfors : Schildts, 1997. - 633 s. - ISBN 8782715007285

Handelsutbildningen i Jakobstad = Kaupallista koulutusta Pietarsaasessa : 60 år = 60 vuotta / Tuula SISSALA, Gunnar Björndahl. - Jakobstad : Optima, 2014. - ISBN 9789529344710

Handledning i skötsel av mindre bibliotek / Barbro BOLDT. - 2:a utvidgade upplagan. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1965. - 95 s.

Hangö i tiden. [3] : 1910-1919. - Hangö : Sällskapet för släkt- och hembygdsforskning i Hangö, 1997. - 380 s. - (Skrifter utgivna av Sällskapet för släkt- och hembygdsforskning i Hangö, ISSN 0786-8545 ; publikation no. 8). - ISBN 951-96305-5-4

Hans Majestät konung Gustaf III:s italienska resa och helgfirande i Rom : [en liten berättelse med anledning av ett 200-årsminne MDCCLXXXIII-MCMLXXXIII i ödmjukhet framlagd av] / Lars O Lagerqvist && Nils Åberg. - 2. uppl. om 1000 ex. - Stockholm : Vincent, 1986. - 79 s. - ISBN 911-87064-022

Hans Pöhl : estlandssvenskarnas hövding=rannarootslaste eestvõitleja. - Stockholm, Tallinn : Svenska Odlingens Vänner, 2010. - 344 s. - ISBN 9789949215546

Harmaakiven maa : Zacharias Topelius ja Suomen maantiede / Allan Tiitta. - Helsinki : Suomen tiedeseura, 1994. - 424 s. - (Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk ; 147). - ISBN 951-653-273-X

Harmoni eller konflikt? = Sopusointua vai ristiriitaa? : Forskning om miljömedvetenhet i skolan och lärarutbildningen = Tutkimuksia ympäristotietoisuudesta koulussa ja opettajankoulutuksessa / Irmeli Palmberg && Eila Jeronen (red.). - Vasa : Åbo Akademi. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning , 2008. - 187 s. - (Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1458-7777 ; Nr 24). - ISBN 978-952-12-2157-6

Harry Schaumans stiftelse : 1933-2003 / Kurt JERN. - 101 s.

Die Hausgeräte der alten Mesopotamier nach sumerisch-akkadischen Quellen. Teil 1 : eine lexikalische und kulturgeschichtliche Untersuchung / Armas. Salonen. - Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia, 1965. - 357 s. - (Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja B ; 139)

Hauskanlainen katuperspektiivi : kaupunkikuvallinen aikamatka Jyväskylässä / Jussi Jäppinen. - Jyväskylä : Atena, 2015. - 197 s. - ISBN 8782723001862

Hedvig Sofiahemmet : 150 år. - Stiftelsen Hedvig Sofiahemmet, 2014. - 63 s. - ISBN 978-952-93-4211-2

Helan går : Hundrafemtio visor till skålen / Christina MATTSSON. - Stockholm : Atlantis, 2002. - 368 s. - ISBN 9789174865950

Helena Schjerfbeck / H.   Ahtela. - Helsingfors : Schildt, 1953. - 381 s

Helsingfors : stad vid havet / Marius af Schultén. - Helsingfors : Söderström, 1956. - 102 s.

Helsingfors aktiebank 1913-1986 / Erik Tudeer. - [Helsingfors] : [Helsingfors aktiebank], 1986. - 69 s. - ISBN 951-99765-8-2

Helsingfors aktiebank under ett halvsekel / Egidius Ginström. - Helsingfors : [Helsingfors aktiebank], 1962. - 246 s.

Helsingfors det havsomflutna / Hjalmar Dahl. - Helsingfors : Schildt, 1949. - 110 s.

Helsingfors folkskolors lärare- och lärarinneförening under sju årtionden : 1887-1957 / Beda Kreander ...[et al.]. - Ekenäs : [s.n.], 1957. - 61 s.

Helsingfors gatunamn. - [Helsingfors] : Helsingfors stad, 1971. - 289 s. - (Helsingfors stads publikationer ; Nr 24)

Helsingfors i panorama : panoramabilder över staden från fyra torn / [publ. av] Helsingfors stads stadsplaneringskontor ; [red. och layout: Elina Vesterinen-Sumu] ; [Stadsplaneringskontors arbetsgrupp: Pertti Nykänen..et al.] ; [övers. till svenska: Barbara Tallqvist]. - [Helsingfors] : [Helsingfors stad], 1989. - [20] s. - ISBN 951-771-891-8

Helsingfors inkorporeringsfråga. Första bandet : huvudbetänkande / Yrjö Harvia. - [Helsingfors] : [Helsingfors stad], 1936. - 356 s. - (Betänkande ; no 11)

Helsingfors inkorporeringsfråga. Tredje bandet : utlåtanden / Yrjö Harvia. - [Helsingfors] : [Helsingfors stad], 1940. - 151 s. - (Betänkande ; no 17)

Helsingfors lycei matrikel : 1831-1889 / Harald Dalström. - Helsingfors : [Genealogiska samfundet i Finland], 1953. - 196 s. - (Genealogiska samfundets i Finland skrifter ; 21)

Helsingfors sparbank. 1 : tillblivelsen och första öden / Runar Urbans. - Helsingfors : [s.n.], 1954. - 222 s.

Helsingfors stads historia, IV delen, ,Andra bandet : [Perioden 1809-1875]. - Helsingfors : Helsingfors stad, 1957. - 648 s.

Helsingfors stads historia. I delen : [Till år 1721]. - Helsingfors : Helsingfors stad, 1950. - 429 s.

Helsingfors stads historia. II delen : [Perioden 1721-1809]. - Helsingfors : Helsingfors stad, 1950. - 599 s.

Helsingfors stads historia. III delen, ,Andra bandet : [Perioden 1809-1875]. - Helsingfors : Helsingfors stad, 1950. - 604 s.

Helsingfors stads historia. III delen, Första bandet : [Perioden 1809-1875]. - Helsingfors : Helsingfors stad, 1950. - 573 s.

Helsingfors stads historia. V delen, ,Tredje bandet : [Perioden 1918-1945]. - Helsingfors : Helsingfors stad, 1967. - 627 s.

Helsingfors stads historia. V delen, Andra bandet : [Perioden 1918-1945]. - Helsingfors : Helsingfors stad, 1965. - 471 s.

Helsingfors stads historia., IV delen, Första bandet : [Perioden 1875-1918]. - Helsingfors : Helsingfors stad, 1957. - 482  s.

Helsingfors stads historia., V delen, Första bandet : [Perioden 1875-1945]. - Helsingfors : Helsingfors stad, 1964. - 507  s.

Helsingfors stads kommunalkalender : 1957 / utgiven av Helsingfors stads statistiska byrå. - Helsingfors : Frenckellska tryckeriet, 1957. - 492 s.

Helsingfors stads kommunalkalender : 1965 / utgiven av Helsingfors stads statistiska byrå. - Helsingfors : Frenckellska tryckeriet, 1965. - 559 s..

Helsingfors stads kommunalkalender : 1967 / utgiven av Helsingfors stads statistiska byrå. - Helsingfors : Frenckellska tryckeriet, 1967. - 595 s..

Helsingfors stads kommunalkalender : 1970 / utgiven av Helsingfors stads statistiska byrå. - Helsingfors : Frenckellska tryckeriet, 1970. - 627 s.

Helsingfors stads kommunalkalender : 1971 / utgiven av Helsingfors stads statistiska byrå. - Helsingfors : Frenckellska tryckeriet, 1971. - 636 s.

Helsingfors stads kommunalkalender : 1976 / utgiven av Helsingfors stads statistiska byrå. - Helsingfors : Frenckellska tryckeriet, 1976. - 606 s. - ISBN 951-771-030-5

Helsingfors svenska abetarförening 110 år / Redaktör: Britta Lindblom. - [Helsingfors] : Helsingfors svenska arbetarförening, 2008. - 136 s.

Helsingfors svenska körförbund : 1987. - 1987. - 16 s.

Helsingfors svenska lärarförening 60 år / Ebba HEDBERG. - 1961. - 40 s.

Helsingfors svenska marthaförening r.f. 100 år 1900-2000 / sammanställd av Åsa Forsblom och Valborg Hoffman. - Helsingfors : [Helsingfors svenska marthaförening], 2000. - 53 s.

Helsingfors Universitet 1640-1940 / Ivar A. Heikel. - Helsingfors : Söderström, 1940. - 796 s.

Helsingfors universitet 1640-1990. I-II : Kungliga Akademien i Åbo 1640-1808. Kejserliga Alexanders Universitet 1808-1917 / Matti Klinge, Rainer Knapas, Anto Leikola, John Strömberg. - Otava, 1988, 1989. - 740 s. 931 s. - ISBN 951-1-09794-6

Helsingfors' luftförsvar 1942-1944 : två uppsatser / Per Erik Floman. - [Helsingfors] : [P. E. Floman], 1989. - 27 s.

Helsingfors, Finlands ansikte / foto: K. -G. Roos, text: Jörn Donner. - Helsingfors : Söderström, 1961. - [201] s.

Helsingfors-Paris : Finlands utveckling till nation på världsutställningarna 1851-1900 / Kerstin Smeds. - [Helsingfors] : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1996. - 397 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; vnr 598). - ISBN 951-583-024-9

Helsingholm : från skymningsberättelser till nutid / Monica Bäckström. - [Helsingfors] : Schildt, 2009. - 156 s. - ISBN 978-951-50-1848-9

Helsingin kadunnimet. - Helsinki : Helsingin kaupunki, 1970. - 262 s. - (Helsingin kaupungin julkaisuja ; N:o 24)

Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri : 1971 / Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. - Helsinki : Frenckellin kirjapaino, 1971. - 637 s.

Helsingin pitäjä - Vantaa = Helsinge - Vanda 2018 : talonpojista kaupunkilaisiksi = från bönder till stadsbor / red. Andreas Koivisto. - 2017. - 214 s. - ISBN 9789526784854

Helsingin suomalainen normaalilyseo 1887-1937 : juhlajulkaisu / [toimituskunta: Jalmari Finne, Esko R. Joki, Mika Waltari]. - Helsinki : Otava, 1937. - 364 s.

Helsingin yliopisto : historiaa ja nykypäivää / [toimittanut Niilo Luukanen] ; [suunnittelu ja taitto Kaarina Visakanto]. - Porvoo : WSOY, [1970]. - ISBN 951-0-01762-0

Helsinki , a city in classic style / Eino E. Suolahti. - [Helsinki] : Otava, 1973. - 63 s. - ISBN 951-1-01238-X

Helsinki ennen meitä / Asmo Alho-Uljas RAUANHEIMO. - Otava, 1947. - 286 s.

Hem till gården / text: Katarina Gäddnäs ; foto: Andreas Dienert. - [Helsingfors] : Schildt, 2010. - 191 s. - ISBN 978-951-50-2011-6

Hembygd i fokus : Finlands svenska hembygdsförbunds jubileumsskrift / redaktionskommitté: Peter Sjöstrand ...[et al.]. - Helsingfors : Finlands svenska hembygdsförbund, 2009. - 109 s. - (Skrifter utgivna av Finlands svenska hembygdsförbund ; vol 3). - ISBN 978-952-92-4766-0

Hembygdsvård : en folkrörelse i arbete. - Stockholm : Riksförb. för hembygdsvård, 1977. - 143 s. - ISBN 91-85124-15-X

Hemma bäst : minnen från barndomshem i Helsingfors. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1990. - 239 S. - (Meddelanden från Folkkultursarkivet, ISSN 0355-9963 ; 10). - ISBN 951-9018-60-3

Hemma i Indien : en orienterande faktabok / Rolf Grönblom. - Stockholm : Valentin, 1993. - 303s. - ISBN 91-87686-46-5

Hemmafrontens brödraskap : jordbrukshjälpen och Kvarkentrafiken / Eric BJÖRKLUND. - Scriptum, 2013. - 240 s. - ISBN 9789527005071

Hemmen vid Himmelsberget : Stiftelsen Blomsterfonden i Helsingfors under 80 år. - 2007. - 77 s. - ISBN 978-952-92-1557-7

Hemmets konstgalleri : de yppersta verk av olika tiders och länders mästare, återgivna i förftrogna reproduktioner / urval och text av Jarno Jessen ; tillökad svensk upplaga redigerad av A. Billow. - Stockholm : Spridning av litterära verk, 1922. - 288 s

Hemåt : evangelisk kalender för 1911. - Helsingfors : Lutherska evangeli-föreningen i Finland, 1910. - 168 s.

Hemåt : evangelisk kalender för 1912. - Helsingfors : Lutherska evangeli-föreningen i Finland, 1911. - 168 s.

Hemåt : evangelisk kalender för 1913. - Helsingfors : Lutherska evangeli-föreningen i Finland, 1912. - 176 s.

Heraldiikka - ajaton viestintämuoto = Heraldik - en tidlös form för kommunikation / Tom C. Bergroth. - Åbo : Egentliga Finlands förbund ; Satakuntaförbundet, 2007. - 31 s. - ISBN 952-559-26-4

Herblock looks at communism / Herbert Block. - S.l. : [s.n.], 1950. - [32] s.

Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift : II delen / Matthias Akiander. - Helsingfors : Finska vetenskaps-societeten, 1869. - 534 s. - (Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk ; 14)

Herdaminne för Ingermanland II : de finska och svenska församlingarna och deras prästerskap 1704-1940 / Georg LUTHER. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2000. - 620 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 620). - ISBN 951-583-052-4

Herman Kellgren : ett bidrag till 1840- och 1850-talens kulturhistoria / Gunnar Castrén. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1945. - 428 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0355-9963 ; CCCII)

Herman Kellgren : ett bidrag till 1840- och 1850-talens kulturhistoria / Gunnar Castrén. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1945. - 428 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0355-9963 ; vCCCII)

Hermann Göring / Willi FRISCHAUER. - Helsingfors : Holger Schildts förlag, 1951. - 333 s.

Herrar och herrgårdar / Paul Nyberg. - Helsingfors : Söderström, 1941. - 302 s.

Herrgårdar och rusthåll i Helsingforstrakten / Bo Lönnqvist, foto: Katja Hagelstam. - [Helsingfors] : Schildt, 2009. - ISBN 978-951-50-1849-6

Herrgårdsliv / text: Johanna Törn-Mangs ; foto: Leif Weckström. - [Helsingfors] : [Söderströms] , [Hufvudstadsbladet], 2011. - 143 s. - ISBN 978-951-52-2792-8

Hertig Karl skymfar Clas Flemings lik : till berättartraditionens genealogi / Bo LÖNNQVIST. - 2009. - 30 s.

Hertiginnan af Finland / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1899. - 258 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 7)

Hertiginnan av Finland / Zacharias Topelius. - Andra upplagan. Faksimil av upplaga från 1920. - Helsingfors : Schildts, 1997 [1899]. - 277 s. - ISBN 8782715006462

Heurlinska skolan i Åbo : en minnesskrift / [historikförfattare Gunvor Söderling], [matriklekommitté: Göta Tegengren, Anna Lisa Nygren, Greta Gustafson, Astrid ingbom och Gunvor Söderling]. - Åbo : Heurlinska skolan, 1961. - 332 s.

Hieroglyfikirja : opi lukemaan ja kirjoittamaan muinaisten egyptiläisten tapaan / Lesley ADKINS, Roy Adkins, översättning Jaana Toivari-Viitala. - Jyväskylä : Atena, 2003 [2001]. - 194 s. - ISBN 9789517963220

Himlen har varit nära : mitt liv som präst / Päivikki AHONEN, redaktör Benita Ahlnäs. - Helsingfors, 2013. - 98 s. - ISBN 9789526797731

Hindersby folkskola - Kyrkoby folkskola - Kyrkbacka lågstadieskola 1871-1996 / [redaktion: Börje Söderlund ... et al.]. - [Kyrkslätt] : Direktionen för Kyrkbacka lågstadieskola, [1996]. - 139 s.

Hippologica Accadica : eine lexikalische und kulturgeschichtliche Untersuchung u¨ber die Zug-, Trag- und Reittiere, ihre Anschirrung, Aufzäumung, Besattelung, Bepanzerung und Pflege sowie u¨ber die Gespanne und Karawanen, die Besatzung und Mannschaften der Wagen, u¨ber die Reiterei, das Pflegepersonal usw. bei den alten Mesopotamiern samt einem Verzeichnis der hippologischen Termini und Redewendungen / Armas. Salonen. - Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia, 1956. - 318 s.,. - (Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series B, ISSN 0066-2011 ; 100)

Historien kring ett hus i norr : och ett försök att förstå den / Torsten BERGMAN. - 2006. - 138 s. - ISBN 952-92-0898-7

Historier från Kyrkslätt / Gunnar Takolander. - Helsingfors : Söderström, 1954. - 108 s.

Historik över brandkårsväsendet i Fiskars / Per-Olof Blomqvist. - [Fiskars] : [Fiskars brandkårer], 1999. - 124 s. - ISBN 952-91-1425-7

Historik över den svenskspråkiga skolverksamheten i Varkaus åren 1919 - 1999 / [Asta Olli och Tor-Björn Sjöblom]. - [Varkaus]. - 8 s.

Historik över Fruntimmersföreningen i Kyrkslätt och Kyrkoby gamla syförening 1870-1968 / Margit Janson, Mona Dumell. - Kyrkslätt : Kyrkslätts hembygdsförening, 1975. - 12 s. - (Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter, ISSN 0359-9264 ; 12)

Historik över Helsingfors stads kommunala sjukhusväsen / redaktionskommitté Ragnar Rosén.. [et al.]. - Helsingfors : Helsingfors stad, 1970. - 719 s. - (Helsingfors stads publikationer ; nr. 19)

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1988. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 2.1988. årg. 73

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1988. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 3.1988. årg. 73

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1988. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 4.1988. årg. 73

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1989. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 1.1989 årg. 74

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1989. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 3.1989 årg. 74

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1989. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 4.1989 årg. 74

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1990. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 1.1990 år 75

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1990. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 3.1990 år 75

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1990. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 4.1990 år 75

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1991. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 2.1991 årg. 76

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1991. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 3.1991 årg. 76

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1991. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 4.1991 årg. 76

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1992. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 1.1992 årg. 77

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1992. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 2.1992 årg. 77

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1992. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 4.1992 årg. 77

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1993. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 1.1993 årg. 78

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1993. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 2.1993 årg. 78

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1993. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 3.1993 årg. 78

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1994. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 1.1994 årg. 79

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1994. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 2.1994 årg. 79

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1994. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 3.1994 årg. 79

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1994. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 4.1994 årg. 79

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1995. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 1.1995 årg. 80

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1995. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 3.1995 årg. 80

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1996. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 1.1996 årg. 81

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1996. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 1.1996 årg. 81

Historisk tidskrift för Finland / utgiven av Historiska föreningen r.f., Helsingfors ; Ansvarig redaktör: Professor Max Engman. - Helsingfors : Historiska föreningen, 1986. - ISSN 0046-7596 

Numreringsuppgifter: 3.1986 årg. 71

Historiska bilder : studier kring vårt lands minnen i Livrustkammaren och andra samlingar / redaktion Salamon Kraft och Herbert Seitz. - Stockholm : Bokverk, 1948. - 461 s.

Historiska och litteraturhistoriska studier 16 / [redaktion: Emil Hasselblatt, Eirik Hornborg, C.A. Nordman]. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1940. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 281)

Historiska och litteraturhistoriska studier. 1-50 : 1925-1975. Register uppgjort av Jarl Pousar / Jarl Pousar. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1975. - 346 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 469). - ISBN 951-9017-20-8

Historiska och litteraturhistoriska studier. 33. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland

, 1958. - 231 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 365)

Historiska och litteraturhistoriska studier. 37. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland

, 1962. - 315 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 391)

Historiska och litteraturhistoriska studier. 47 / utgivna genom Torstein Steinby. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1972. - 346 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 449). - ISBN 951-9017-00-3

Historiska och litteraturhistoriska studier. 48 / utgivna genom Torstein Steinby. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1973. - 347 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 456). - ISBN 951-9017-07-0

Historiska och litteraturhistoriska studier. 49 / utgivna genom Torstein Steinby. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1974. - 395 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 460). - ISBN 951-9017-11-9

Historiska och litteraturhistoriska studier. 50 / utgivna av Torstein Steinby. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1975. - 349 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 467). - ISBN 951-9017-18-6

Historiska och litteraturhistoriska studier. 51 / utgivna genom Torstein Steinby. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1976. - 346 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 471). - ISBN 951-9017-22-4

Historiska och litteraturhistoriska studier. 52 / utgivna genom Torstein Steinby. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1977. - 371 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 474). - ISBN 951-9017-22-4

Historiska och litteraturhistoriska studier. 53 / utgivna genom Torstein Steinby. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1978. - 383 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 478). - ISBN 951-9017-36-4

Historiska och litteraturhistoriska studier. 54 / utgivna genom Torstein Steinby. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1979. - 251 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 483). - ISBN 951-9017-43-7

Historiska och litteraturhistoriska studier. 55 / utgivna genom Torstein Steinby. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1980. - 383 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 487). - ISBN 951-9017-50-x

Historiska och litteraturhistoriska studier. 56 / utgivna genom Torstein Steinby. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1981. - 383 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 492). - ISBN 951-9017-60-7

Historiska och litteraturhistoriska studier. 57 / utgivna genom Torstein Steinby. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1982. - 343 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 500). - ISBN 951-9017-73-9

Historiska och litteraturhistoriska studier. 58 / utgivna genom Torstein Steinby. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1983. - 329 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 508). - ISBN 951-9017-84-4

Historiska och litteraturhistoriska studier. 59 / utgivna genom Torstein Steinby. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1984. - 397 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 516). - ISBN 951-9017-96-8

Historiska och litteraturhistoriska studier. 60 / utgivna genom Torstein Steinby. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1985. - 343 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 521). - ISBN 951-9018-03-4

Historiska och litteraturhistoriska studier. 61 / utgivna genom Torstein Steinby. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1986. - 352 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 531). - ISBN 951-9018-18-2

Historiska och litteraturhistoriska studier. 62 / utgivna genom Torstein Steinby. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1987. - 343 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 540). - ISBN 951-9018-31-X

Historiska och litteraturhistoriska studier. 63 / utgivna genom Torstein Steinby. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1988. - 336 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 548). - ISBN 951-9018-41-7

Historiska och litteraturhistoriska studier. 64 / Redaktionskommitté: Helena Solstrand-Pipping, huvudredaktör, Patrick Bruun, Clas Zilliacus. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1989. - 342 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 556). - ISBN 951-9018-52-2

Historiska och litteraturhistoriska studier. 65 / Redaktionskommitté: Helena Solstrand-Pipping, huvudredaktör, Patrick Bruun, Clas Zilliacus. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1990. - 289 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 560). - ISBN 951-9018-58-1

Historiska och litteraturhistoriska studier. 66 / Utgivna genom Helena Solstrand-Pipping. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1991. - 286 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 568). - ISBN 951-9018-69-7

Historiska och litteraturhistoriska studier. 67 / Utgivna genom Helena Solstrand-Pipping. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1992. - 308 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 575). - ISBN 951-9018-88-3

Historiska och litteraturhistoriska studier. 68 / Utgivna genom Helena Solstrand-Pipping. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1993. - 332 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 581). - ISBN 951-9018-99-9

Historiska och litteraturhistoriska studier. 69 / Utgivna genom Helena Solstrand-Pipping. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1994. - 322 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 588). - ISBN 951-583-010-9

Historiska och litteraturhistoriska studier. 70 / Utgivna genom Helena Solstrand-Pipping. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1995. - 282 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 590). - ISBN 951-583-013-3

Historiska och litteraturhistoriska studier. 71 / Utgivna genom John Strömberg och Henrik Svahn. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1996. - 331 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 604). - ISBN 951-583-031-1

Historiska och litteraturhistoriska studier. 72 / Utgivna genom John Strömberg och Henrik Svahn. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1997. - 365 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 608). - ISBN 951-583-037-0

Historiska och litteraturhistoriska studier. 73 / Utgivna genom John Strömberg. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1998. - 365 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 614). - ISBN 951-583-044-3

Historiska och litteraturhistoriska studier. 74 / Utgivna genom Pia Forssell och John Strömberg. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1999. - 260 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 618). - ISBN 951-583-050-8

Historiska och litteraturhistoriska studier. 75 / Redigerade av Pia Forssell och John Strömberg. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2000. - 398 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 624). - ISBN 951-583-057-5

Historiska och litteraturhistoriska studier. 76 / Redigerade av Pia Forssell och John Strömberg. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2001. - 306 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 634). - ISBN 951-583-070-2

Historiska och litteraturhistoriska studier. 77 / Redigerade av Pia Forssell och John Strömberg. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2002. - 341 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 643). - ISBN 951-583-079-6

Historiska och litteraturhistoriska studier. 80 / redigerade av Pia Forssell och John Strömberg. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2005. - 196 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 680). - ISBN 9789515831248

Historiska och litteraturhistoriska studier. 83 / redigerade av Malin Bredbacka-Grahn och John Strömberg. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2008. - 278 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; vnr  708). - ISBN 978-951-583-164-4

Historiska och litteraturhistoriska studier. 84 / redigerade av Malin Bredbacka-Grahn och John Strömberg. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2009. - 160 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr  725). - ISBN 9789515831828

Historiska uppsatser tillegnade Magnus Gottfrid Schybergson på hans sextioårsdag den 26 november 1911 / Carl von Bonsdorff ...[et al. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1911. - 242 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0355-9963 ; C)

A History Of Finnish American Organizations In Greater New York : 1891-1976 / red. Katri Ekman, Corinne Olli, John B. Olli. - Greater New York Finnish Bicentellnial Planning Committee, 1976. - 311 s.

Hitlers bordssamtal i führerhögkvarteret 1941-42 / Henry PICKER. - Stockholm : Prisma, 1967. - 176 s.

Hjalmar J Procopé som aktivist, utrikesminister och svensk partiman : Procopes politiska verksamhet till år 1926 / Magnus Lemberg. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1985. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 524). - ISBN 951-9018-08-5

Hjalmar J. Procopé : en politisk biografi / Magnus Lemberg. - Helsingfors : Schildt, 1989. - 374 s. - ISBN 951-50-0464-0

Hjulen på bussen går runt : rörelsesånger och danslekar för små och större / Anna BRUMMER, Marjo Nygård-Niemistö. - Helsingfors : Fontana Media, 2007. - 143 s. - ISBN 9789515506979

Hjärtat får inga rynkor / Mark Levengood ; illustrationer av Ilon Wikland. - [Helsingfors] : Schildt, 2008. - 152 s. - ISBN 978-951-50-1813-7

Holger Nohrström : Biblioteksman och forskare, publicist och översättare / Olof Mustelin. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1991. - 257 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 571). - ISBN 951-9018-74-3

Holger Schildt : Äventyrare i två länder / Jarl Helleman. - Helsingfors : Schildts, 2003. - 54 s. - ISBN 9789515013750

Hopeakirja : Suomen hopea- ja kultaseppätaidon vaiheita keskiajalta 1870-luvulle / Gunnar Mårtenson. - [Helsinki] : Caius Kajanti, 1966. - 261 s.

Det hotade Israel / Herbert Tingsten. - Stockholm : Wahlström && Widstrand, 1957. - 177 s.

Hufvudstadsbladet under 50 år 1864-1914 / Egidius Ginström. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet, 1964. - 250 s.

Hugo E. Pipping : humanist i ekonomernas värld / Göran Stjernschantz. - [Helsingfors] : Söderström, 1980. - 269 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 491). - ISBN 951-52-0651-0

Hugo Pipping / Olav Panelius. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1955. - 245 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 353)

Hugo Simberg : hans liv och verk / Sakari Saarikivi. - Helsingfors : Söderström, 1951. - 211 s.

Humaniora : forskning och förnyelse / redigerad av Åke Lilliestam. - Stockholm : Norstedt, 1967. - 110 s. - (Svenska humanistiska förbundet ; 76)

Humanister och humaniora : tryckt och talat från sex  decennier / Gunnar Castrén. - Helsingfors : Svenska littertursällskapet i Finland, 1958. - 546 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; v368)

Humor : hundra år av skämtsamhet. Grönköpings Veckoblads jubileumsbok 1984 / utgiven av Gunnar Ljusterdal. - Stockholm : Ordfront, 2002. - 151 s. - ISBN 9789173249324

Hund och jägare : den stående hundens dressyr och bruk på jakt i Norden / C. M. Pay. - Stockholm : Fr. Skoglunds förlag, [1905]. - 201 s.

Hundra år av malmdrömmar : K. H. Renlunsd stiftelse 1915-2015 / Carl EHLERS, Carl-Gustav Lindén, Henry Wiklund. - K. H. Renlunds stiftelse, 2015. - 96 s. - ISBN 978-952-93-6328-5

Hundra år av upplysning och gemenskap : Kimito lantmannagille 1895-1995 / Elis. Sjöberg. - [Kimito] : Kimito lantmannagille, 1995. - 143 s. - ISBN 952-90-6305-9

Hundra år för Lojobygden / redaktionskommitte: Kurt Askolin...[et al. ]. - Ekenäs : Lojosamfundet, 2009. - 137 s. - (Lojoana ; 57). - ISBN 978-951-97029-6-4

Hundra år försäkringsverksamhet i Finland : Försäkringsbolaget Kaleva 1874-1974 / Heikki Eskelinen. - Helsingfors : Ömsesidiga försäkringsbolaget Kaleva, 1979. - 350 s. - ISBN 951-99223-6

Hundra år i nykterhetsrörelsen : 1905-2005. Finlands svenska nykterhetsförbund - Motorförarnas helnykterhetsförbund / red. Tomas Lundqvist. - Vasa : Arkmedia, 2005. - 190 s. - ISBN 952-91-9332-7

Hundra år i Träskolan : Kårböle skola 1896 - 1996 / Mika Huovinen. - Helsingfors : [Kårböle lågstadieskola], 1996. - 43 s.

Hur man reser i Europa. : Ni behöver veta innan Ni reser och när Ni besöker Belgien, England, Frankrike, Holland, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien, Tyskland, Österrike : koncentrerad, praktisk handledning med tusentals nödvändiga upplysningar och råd / [utarb. under ledning av C. A. Strömberg ; red. av Alva Strömberg]. - Stockholm : Strömbergs, 1951. - 464 s.

Hur man skall klara sin sockersjuka / Yngve Larsson. - Stockholm : Forum, 1961. - 100 s. - (Forums medicinska serie)

Hurmio tai turmio / Hannu Tarmio. - Helsinki : Otava, 1998. - 333 s. - ISBN 951-1-15914-3

Huset Hackman.  Andra delen : en wiburgensisk patriciersläkts öden 1790-1879 / Örnulf. Tigerstedt. - Helsingfors : Söderström, 1952. - 741 sw.

Huset Hackman.  Första delen : en wiburgensisk patriciersläkts öden 1790-1879 / Örnulf. Tigerstedt. - Helsingfors : Söderström, 1940. - 518  s.

Husmoderns läkarlexikon : Del 1. A-F / Utgivet av tidningen Husmodern. - Stockholm : Åhlén && Åkerluns förlag, 1934. - 192 s. - (Husmoderns bibliotek)

Husmoderns läkarlexikon : Del 2.  F / Utgivet av tidningen Husmodern. - Stockholm : Åhlén && Åkerluns förlag, 1934. - 192 s. - (Husmoderns bibliotek)

Husmoderns läkarlexikon : Del 3. J-M / Utgivet av tidningen Husmodern. - Stockholm : Åhlén && Åkerluns förlag, 1934. - 192 s. - (Husmoderns bibliotek)

Husmoderns läkarlexikon : Del 4. N-Ö / Utgivet av tidningen Husmodern. - Stockholm : Åhlén && Åkerluns förlag, 1934. - 195 s. - (Husmoderns bibliotek)

Huvuddragen av andelsverksamheten i Finland / Hannes Gebhard, övers. och rev. av Hedvig Gebhard. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1915. - 153 s. - (Skrifter utgivna av Svenska  Folkskolans  Vänner ; Häft 75)

Hågkomster. II : Från min mannaålder / Gustaf Adolf Helsingius. - Helsingfors : Söderström, 1929. - 186 s.

Hårda tider / K. A. TAVASTSTJERNA. - Helsingfors : Söderström, 1991. - 193 s. - ISBN 9789515213792

Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799-1841 / Ernesti Suolahti. - Helsinki : Suomen sukututkimusseura, 1927. - 69 s. - (Skrifter utgivna av genealogiska samfundet i Finland ; 4)

Här är Helsingfors / Ingegerd Lundén Cronström ; med teckningar av Monica Cronström. - Helsingfors : Schildt, 1964. - 270 s. - (Helsingfors-Samfundets skrifter)

Härs och tvärs genom Finland / Ernst Lampén. - Helsingfors : Söderström, 1919. - 307 s.

Högre Svenska Handelsläroverkets Högskoleavdelning : 1909-1927 ; Svenska Handelshögskolan i Helsingfors : 1927-1934 : en tjugufemårig utveckling skildrad i återblickar och biografier / [Red. Henrik Marklund]. - Helsingfors : Seniorklubben Niord, 1934. - 278 s.

Högsäng och klädbod : ur svenskbygdernas textilhistoria / Hjördis Dahl. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1987. - 415 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 54) ( Folklivsstudier ;  v.18). - ISBN 951-9018-36-0

Höjder och stup : hos Ibsen och några andra / Hans Ruin. - Helsingfors : Schildt, 1971. - 151 s.

I aktion för kulturen : artiklar och tal från åttiotalet / Levi ULFVENS. - 1989. - 174 s. - (Skrifter utgivna av Svenska kulturfonden ; 16). - ISBN 951-8902-18-8

I bildningens tjänst : Svenska folkskolans vänner 1882-1972 : festskrift till 90-årsjubileet / redaktionskommitté: Gunnar Bäck. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1997. - 136 s. - ISBN 951-9087-00-1

I borgens skugga : Västnyland från forntid till nutid / Henrik EKBERG. - Västnyländska kultursamfundet , 2006. - 357 s. - (Västnyländska kultursamfundets skrifter, ISSN 0783-0203 ; 7). - ISBN 9789519636443

I bygdens tjänst : Radio Västnyland 50 år / Bengt Bergman. - [Helsingfors] : Rundradion, 1997. - 63 s. - ISBN 951-43-0769-0

I de stora förändringarnas Finland : Folkpensionsanstalten 1937-1997 / Kai HÄGGMAN. - Helsingfors : Folkpensionsanstalten, 1997. - 302 s. - ISBN 951-669-435-7

I egna ögon - och andras : en bok om att känna sig själv / Rolf Lagerborg. - Helsingfors : Söderström, 1942. - 443 s.

I fädrens spår : 50 år av hembygdsverksamhet : 1958-2000 / Redaktionskommitté: Ma,-Len Vestergård, Kaj-Erik Plått, Lisen Stolpe och Birgitta Berg. - [Korsholm] : Replot skärgårds hembygdsförening r.f., 2008. - 144 s. - ISBN 978-952-92-4117-0

I företagens och samhällets tjänst : festskrift tillägnad Caj-Gunnar Lindström 18.4.2002. - Åbo : Åbo Akademi, 2002. - 263 s. - ISBN 951-765.092-2

I Grönköping med tiden : en retrospektiv årsbok från Grönköpings Veckoblad 1984 / utgiven av Gunnar Ljusterdal. - Stockholm : Legenda, 1984. - 126 s. - ISBN 91-582-0552-7

I Hagelstams fotspår : Grankulla samskola 100 år 1907-2007 / red. Marianne Lindberg et al. - [Helsingfors] : Opus Liberum, 2007. - 189 s. - ISBN 978-952-92-2459-3

I Hangö som på utländsk botten II / Birgitta Ekström Söderlund, Marketta Wall. - Hangö : Hangö stad, 2007. - 303 s. - (Hangö museums publikationsserie, ISSN 0781-9560 ; nr 27). - ISBN 978-952-99562-3-4

I herrgårdens skugga : minnen av det glömda folket / Holger Grönroos. - 1456-8233. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2000. - 232 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; volym 159). - ISBN 951-9087-54-0

I hjärtats blomsterkorg / Iris LUMME. - 2009. - 177 s.

I Johannes Takanens fotspår i Köpenhamn / Magnus Kull. - : [Helsingfors] : [Svenska folkskolans vänner], 1994. - 20 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 0789-7085 ; Serie 3 ) ( ;  vol. 8). - ISBN 951-9087-38-9

I mina kvarter : kända finländare berättar om Helsingfors / Esko Aho, Tuula Arkiro, Kirill Babitzin, Adolf Ehrnrooth, Monica Groop, Tarja Halonen, Harry Harkimo, Harri Holkeri, Pia Ilonen, Jari Kurri, Linda Lampenius, Åke Lindman, Stefan Lindfors, Henrik Lilius, Minna Lukander, Marja Matikaninen-Källström, M. A. Numminen, Stig-Björn Nyberg, Tove Olsoni-Nilsson, Kirsti Paakkanen, Elisabeth Rehn, Martin Saarikangas, Arja Saljonmaa, Eca-Riitta Siitonen, Linus Torvalds, Riitta Uosukainen, Markku Valtonen, Lasse Viren, Georg Henrik von Wright. - Helsingfors : Schildts, 2000. - 167 s. - ISBN 9789515011183

I skuggan av framtiden : modernitetens idéhistoria / Sven-Eric Liedman. - Stockholm : Bonnier Alba, 1997. - 597 s. - ISBN 91-34-51952-1

I skuggan av Stalin : en säkerhetspolitisk balansgång : Sveriges bevakning av Finlands öde 1944-49 / Kent Zetterberg. - Stockholm : Probus, 1995. - 144 s. - (Meddelanden från Militärhistoriska avdelningen vid Strategiska Institutionen, ISSN 1400-8734 ; nr 9). - ISBN 91-87184-40-0

I solnedgången . Andra samlingen 1845-1846 : minnen och bilder från Erik Gustaf Geijers senaste lefnadsår / Anna Hamilton Geete. - 10. uppl. - Stockholm : Albert Bonniers förlag, 1924. - 401 s.

I solnedgången . Tredje samlingen, sommaren 1846 : minnen och bilder från Erik Gustaf Geijers senaste lefnadsår / Anna Hamilton Geete. - 8. uppl. - Stockholm : Albert Bonniers förlag, 1924. - 429 s.

I solnedgången .Fjärde samlingen 1846-1847 : Minnen och bilder från Erik Gustaf Geijers senaste lefnadsår / Meddelad av E. G. Lilljebjörn ; Samlade och meddelade av Anna Hamilton Geete. - 7.  uppl. - Stockholm : Albert Bonniers förlag, 1924. - 186 s.

I solnedgången .Första samlingen 1840-1845 : Minnen och bilder från Erik Gustaf Geijers  Minnen och bilder från Erik Gustaf Geijers senaste lefnadsår / Anna Hamilton Geete. - 13. uppl. - Stockholm : Albert Bonniers förlag, 1924. - 407 s.

I spänningen mellan verklig och implicit : textstrategier i Neil Gaimans Coraline återspeglade av elever i årskurs  fem / Monica  Borg-Sunabacka. - Åbo : Åbo Akademi, 2008. - 75 s. - (Åbo akademi, litteraturvetenskapen. Meddelanden, ISSN 0358-3988 ; nr 35). - ISBN 978-952-12-2029-6

I stadens hjärta : åtta försök att beskriva Helsingfors / Jörn Donner. - Helsingfors : Stockmann, 1987. - 117 s. - ISBN 951-99800-7-5

I storm och stiltje / Alfons Eriksson. - [Rosala] : [A. Eriksson]. - 178 s.

I svenskhetens tjänst. I-III : ur mitt livs dagbok / Johannes HOVING. - Stockholm : Skandinaviska släkt studie samfundet, 1944, 1945

I sågens skugga : en Isnäshistorik / Christer ALM. - 2000. - 100 s. - ISBN 952-91-2443-0

I ungdomens vår : och krigets dagar / Inga FORSSELL. - 2002. - 80 s. - ISBN 952-91-5287-6

I vår vackra vintervärld / Håkan WESTÖ. - SandelinMedia, 2015. - 132 s. - ISBN 9789529362462

Idag får ni räkna framåt i era böcker! : en studie av matematikprestationer och matematikböcker i åk 5 och åk 8 / Jan Dahlström, Mattias Stenmark, Ulla Lahtinen. - Vasa : Pedagogiska Fakulteten, Åbo Akademi, 2003. - 62 s. - (Publkation från pedagogiska Fakulteten, Åbo Akademi, ISSN 1458-7785 ; Nr 5). - ISBN 952-12-1235-7

Idogt och egensinnigt i 110 år : En berättelse om Hyvingesvenskarna och deras skola / Jan-Erik Wiik. - Hyvinge : Hyvinge skolförening r.f., 2004. - 207. - ISBN 952-91-6939-6

Idrott först och främst : några finlandssvenska idrottsledare genom tiderna / Ingmar BJÖRKMAN. - [Borgå] : Finlands svenska idrott, 2001. - 238 s. - ISBN 951-98651-0-1

Idrottsföreningen Kamraterna Helsingfors : 1897-1927. - 1927. - 343 s.

Idrottslivet i Finland / Enzio SEVÓN. - 1966. - 99 s. - (Finland i dag)

Idyll och drama / Sofia Stenbäck, anteckningar och brev samlade av Greta Dahlström. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1967. - 199 s.

Ihanteiden nousu : Euroopan historia 1800-1900 / Karsten ALNÆS. - Otava, 2006. - ISBN 9789511201625

Illusioner om planering : en studie i kommunalplaneringens konsekvenser / Göran Djupsund. - Åbo : Åbo Akademi, 1981. - 175 s. - (Acta Academiae Aboensis . Ser. A, Humaniora, ISSN 0355-578X ; vol. 60, nr 1). - ISBN 951-648-704-1

An Illustrated Viking Voyage : retracing Leif Eriksson's journey in an authentic viing knarr / W. HODDING CARTER, Russell Kaye. - Pocket Books, 2000. - 147 s. - ISBN 9780743407021

Illustrerat antiklexikon / Britt TUNANDER. - Stockholm : Natur och Kultur, 1986. - 443 s. - (Natur och kultur). - ISBN 9789127082564

Ilmoille haihtuvat polut : kirjailijan valitut virkkeet / Harri Tapper. - Jyväskylä : Atena, 2008. - 128 s. - ISBN 978-951-796-532-3

Individen, språket, kulturen : idéerna och pengarna bakom Svenska kulturfonden 1908-1998 / 061.09. - 1999. - 247 s. - (Svenska kulturfondens skrifter ; XXVII). - ISBN 951-9211-43-8

Industrisamhälle och arbetarkultur : en etnologisk studie över Tolkis cellulosafabrik i Borgå landskommun 1893-1975 / Bo Lönnqvist .. [et al.]. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1997. - 308 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ., ISSN 0039-6842 ; nr.605) ( Folklivsstudier ;  20). - ISBN 951-583-032-X

Ingå 650 år / Henrik Cederlöf ; Lorenz Grönvik: Mikael Kilpi; Nils Malmberg; Kaj Lindholm; Lars Lindeman; Christoffer Grönholm. - 1988. - ISBN 952-90009-4-4

Initiativ och folkomröstningar som demokratiska redskap / red. Peter Backa. - Helsingfors : Lokus, 2009. - 90 s. - ISBN 978-951-9087-86-3

Inledning till det filosofiska tänkandet / Gunnar Landtman. - Helsingfors : Akademiska bokhandeln, 1929. - 221 s.

Inledning till samhällsläran / Herbert Spencer. - Stockholm : Beijer, 1909. - 162 s.

Insjö-Esbo : dess vattennamn, natur, historia och framtid / redigerad av Sirkka Paikkala ; översättning av Erik Stenmark. - Esbo : Esbo stadsplaneringsverk, 1993. - 128 s. - ISBN 951-857-221-6

Inte bara visor : studier kring folklig diktning och musik tillägnade Bengt R. Jonsson den 19 mars 1990. - Stockholm : Svenskt visarkiv, 1990. - 339 s. - (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv ; 11). - ISBN 91-85374-23-7

Integration contra nationalismus : käsikirja aikuiskouluttajille / hrsg. Jósef Wieszt, Erns Gattol, Kari Kinnunen. - Kauniainen : Töväen akatemia, [19-?]. - 220 s.

Intelligent på tangent - handbok för lärare / Ria Heilä-Ylikallio, Johanna Häggblom. - Vasa : Åbo Akademi, 2011. - 141 s. - (Dokumentation från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 14587793 ; nr 5). - ISBN 9789521225611

Internationell nationalism : Riksföreningen 100 år / Lennart Limberg (red.). - Göteborg : Riksföreningen Sverigekontakt, 2008. - 495 s. - ISBN 978-91-977913-0-4

Internationella avtal och dokument rörande Åland  1856-1992 = International treaties and documents concerning Åland Islands 1856-1992. - Mariehamn : Ålands kulturstiftelse, 1993. - (Meddelanden från Ålands kulturstiftelse, ISSN 0784-1558 ; Nr 6). - ISBN 952-9848-00-5

Invandring av växter på låga grund vid Bottenvikens kust : ett undersökningsmaterial från Larsmo skärgård / Brita SCHWANCK. - 2. - Larsmo Hembygdsförening rf, 2008 [1973]. - ISBN 978-951-97077-3-0

io, Pavarotti / Luciano Pavarotti, a cura di  William Wright. - Milano : Arnoldo Mondadore Editore, 1981. - 330 s.

Iris ja sateenkaari : en brevskrivarbok om barn och blommor, om Iris och den färgrika tillvaron = Iris och regnbågen / Lars Hamberg (red.). - [Helsingfors] : [L. Hamberg], 1993. - 116 s. - ISBN 951-96700-1-7

Iris ja sateenkaari : II. Pia-Marian kirjeenvaihto Chateaurouxin lyseosta 1988-89 / Lars Hamberg (red.). - [Helsingfors] : [L. Hamberg], 1993. - 79 s. - ISBN 951-96700-2-5

Iris ja sateenkaari : III. Janchin kirjeenvaihto Klamath Fallsin lyseosta 1979-80 / Lars Hamberg (red.). - [Helsingfors] : [L. Hamberg], 1993. - 94 s. - ISBN 951-96700-3-3

Isa Gripenberg : aatelisnaisen tarina / Anu Seppälä. - Helsingfors : Otava, 1995. - 256 s. - ISBN 951-1-13325-X

Iscensatt interaktion : strukturer och strategier i politiska mediesamtal / Mats Nylund. - [Helsingfors] : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2000. - 275 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 622). - ISBN 951-583-055-9

Islams konst / Gustaf  Munthe. - Stockholm : Bonnier, 1929. - (Bonniers allmänna konsthistoria)

Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja = Stora svensk-finska ordboken. Band 1-3. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1982, 1984, 1987. - 1072 s. 986 s.1028 s.

Isotopia / Emma AHLGREN. - Vasa : Ellips, 2018. - 53 s. - ISBN 9789527081112

Italiensk renässans : litteratur och kulturstudier / Werner Söderhjelm, Torsten Söderhjelm. - 3. uppl. - Helsingfors : Aktiebolaget Lilius && Hertzbergs förlag, 1912. - 359 s.

Den italienska Sappho : Gaspara Stampa och hennes  kärlekssånger / Greta von Frenckell-Thesleff. - Helsingfors : Holger Schildt, 1955. - 284 s

Itsenäinen suomalainen koulu / Tuula Hyyrö  ... [et al.]. - [Helsinki] : [Suomen kouluhistoriallinen seura], 1997. - (Koulu ja menneisyys, ISSN 0780-7694 ; 35)

J. J. Nervander : 1805-1848 / Torsten STEINBY. - Helsingfors, 1991. - (Föreningen Konstsamfundets publikationsserie ; 11). - ISBN 951-95948-5-X

J. K. Paasikivis dagböcker 1944-1956 : Andra delen : De farliga åren (12.2.1947-16.2.1950) / J. K. Paasikivi,  red. och övers. av Göran Stjernschantz. - Helsingfors : Söderström, 1986. - 403 s. - ISBN 951-52-1080-1

J. K. Paasikivis dagböcker 1944-1956 : Första delen : Vid katastrofens rand (26.6.1944-10.2.1947) / J. K. Paasikivi,  red. och övers. av Göran Stjernschantz. - Helsingfors : Söderström, 1985. - 423 s. - ISBN 951-52-1047-x

J. K. Paasikivis dagböcker 1944-1956 : Tredje delen : De sista åren (17.2.1950-10.4.1956) / J. K. Paasikivi,  red. och övers. av Göran Stjernschantz. - Helsingfors : Söderström, 1987. - 415 s. - ISBN 951-52-1171-9

J. K. Paasikivis minnen : [I] : 1939-1940 / J. K. Paasikivi ; [till svenska av Ragnar Numelin]. - Helsingfors : Söderström, 1958. - 213 s.

J. K. Paasikivis minnen : II : Mellankrigstiden - som sändebud i Moskva / J. K. Paasikivi ; [till svenska av Ragnar Numelin]. - Helsingfors : Söderström, 1959. - 256 s.

Jaakko Päivärinta - kansanvalistajapappi / Eero Rautavirta. - Jyväskylä : Gummerus, 1997. - 238 s. - ISBN 952-90-9302-0

Jac. Ahrenberg : och östra Finland / Erik EKELUND. - Helsingfors : Söderström && Co, 1943. - 392 s.

Jac. Ahrenberg och östra Finland : en litteraturhistorisk studie med politisk bakgrund / Erik Ekelund. - Helsingfors : Söderström, 1943. - 392 s. - (Svenska Litteratursällskapet i Finland ; CCXCV)

Jacob Tegengren-sällskapet 25 år : dokumentation av sällskapets 25-åriga verksamhet 1985-2010 / Erik Liljeström. - Vörå : Jacob Tegengren-sällskapet, 2010. - 52 s. - ISBN 978-952-92-7712-4

"Jag har hittat mig själv och barnen" : barnträdgårdslärares professionella självutveckling genom ett pedagogisk-psykologiskt interventionsprogram / Märta. Sandvik. - Åbo : Åbo akademis förlag, 2009. - 387 s. - ISBN 978-951-765-508-8

Jag minns : minnen och hågkomster nedtecknade och samlade under åren 1973-1990 / Edvin Vikström. - [S.l.] : Edvin Vikströms minnesfond, 1995. - 88 s.

Jag tror på Sverige / Pehr G Gyllenhammar. - Örebro : Askild && Kärnekull

, 1973. - 192 s. - ISBN 91-7008-337-1

Jag är inte rasist. Jag vill bara ha främlingsfientliga röster : en journalists betraktelser av främlingsfientlighetens frammarsch / Marianne LYDÉN. - Helsingfors : Söderström, 2012. - 154 s. - ISBN 9789515229083

"Jag är proffs på det här" : om lärarens arbete under en tid av förändring / Sven-Erik Hansén. - Vasa : Åbo Akademi, 1977. - 151 s. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-08 ; Nr 16). - ISBN 952-12-0025-1

Jagd und Jagdtiere im alten Mesopotamien : eine lexikalische und kulturgeschichtliche Untersuchung / Armas. Salonen. - Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia, 1976. - 357 s. - (Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja B ; 196)

Jakob Rautio - den siste fyrvaktaren på Moikenpää fyr : berättelser frn världsarvet Kvarkens skärgård / Ann-Sofi BACKGREN, J. O. Åberg. - Brand-Sofi, 2016. - 93 s. - ISBN 9789529375561

Jakt och vilt : årsbok för Finlands jägare 1968-1969 / huvudred.: Henrik Rosenius ... [et al.]. - Helsingfors : Tilgmann, 1968. - 167 s.

James A. Garfield : president i Nordamerikas förenta stater : lefnadsteckning / bearb. efter W. M. Thayer m. fl. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1883. - 59 s. - (Skrifter utgifna af sällskapet Svenska folkskolans vänner ; 1)

Jan Anders Jägerhorn : patriot och världsborgare, separist och emigrant : en tidsskildring / Bruno Lesch. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland,, 1941. - 542 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0355-9963 ; CCCXXXVIII)

Jan-Magnus Jansson : ett multiporträtt / Erik ALLARDT, Ralf Friberg, Pär Stenbäck, Bo Stenström. - Helsingfors : Schildts, 1989. - 132 s. - ISBN 951-50-0447-0

Jans dictionnairee de poche = fickordbok : suédois-francais , francais-suédois = svensk-fransk, fransk=svensk. - Stockholm : Jan-förlag, 1959. - 354 s.

Jarl Hemmer : en studie i liv och diktning 1893-1931 / Johannes Salminen. - Helsingfors : Schildt, 1955. - 228 s.

Jatkosota Puna-armeijan silmin / Artem DRABKIN, Bair Irincheev [suomeksi toimittaneet Heikki Tiilikainen ja Jukka-Pekka Laine]. - Jyväskylä : Atena, 2007. - 253 s. - ISBN 9789517964913

Jean Cronstedt 1832 11/11 1932 : minnesskrift på uppdrag av Nordiska Föreningsbanken / Hugo E. Pipping. - Helsingfors : Nordiska Föreningsbanken, 1932. - 113 s.

Jean Sibelius / Margareta Jalas [red]. - Helsinki : Otava, 1952. - 79 s.

Jean Sibelius : åren 1904-1914 / Erik Tawaststjerna ; redigerad av Fabian Dahlström och Gitte Henning. - Helsingfors : Söderström, 1991. - 383 s. - ISBN 951-52-1337-1

Jean Sibelius i Amerika / Otto Andersson. - Åbo : Förlaget Bro, 1955. - 167 s.

Jean Sibelius och hans verk / Karl Ekman. - Helsingfors : Holger Schildts förlag, 1956. - 396 s.

Joh. Ludv. Runeberg. 1 : hans lif och hans diktning / Werner Söderhjelm. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1904. - 468 s. - (Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet i Finland ; v61)

Joh. Ludv. Runeberg. 2 : hans lif och hans diktning / Werner Söderhjelm. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1906. - 558 s. - (Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet i Finland ; v77)

Johan Adler Salvius : krigsbankir och fredsfrämjare. En levnadsteckning / Nils Göran Engström. - Helsinki, 1998. - 47 s. - ISBN 952-91-0067-1

Johan Jakob Tikkanen som konsthistoriker / Osvald Sirén. - Helsingfors : Finska vetenskaps-societeten, 1933. - 111 s. - (Societas scientiarum Fennica ; X B n:o 3)

Johan Vilhelm Snellman : Förra delen / Thiodolf Rein. - Helsingfors : Otava, 1904. - 607 s.

Johan Vilhelm Snellman : Senare delen / Thiodolf Rein. - Helsingfors : Otava, 1904. - 759 s.

Johan Vilhelm Snellman. Förra delen / Thiodolf Rein. - Helsingfors : Otava, 1904. - 607 s.

John William Nylander : aktivist och författare / Henrik Cederlöf. - [Helsingfors] : [Svenska folkskolans vänner], 1997. - 101 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner [serie 3], ISSN 0789-6085 ; 150). - ISBN 951-9087-44-3

Jopo / Iris Helkama ; Janne Suhonen. - Jyväskylä : Atena, 2007. - 93 s. - ISBN 9789517964586

Jordbrukar-spörsmål : jordbrukets rentabilitet och de tillväxande stadssamhällenas inflytande därpå / Emil Schybergson. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1913. - 23 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; Häft. 72)

Jorden går under! : Tove Janssons första muminserie i Ny Tid 1947-1948 / Tove JANSSON, Trygve Söderling, Henrika Ringbom, Juhani Tolvanen. - Helsingfors : Tigertext Ab/Ny Tid, 2007. - 79 s. - ISBN 9789519667560

Jordens länder och folk : geografisk handbok, vol. 1 / Johan Evert Rosberg. - Helsingfors : Söderström, 1925. - 400 s.

Jordens länder och folk : geografisk handbok, vol. 2 / Johan Evert Rosberg. - Helsingfors : Söderström, 1926. - 391 s.

Josef Herler och hans museum / Anna-Maria von SCHANTZ, Bo Kronqvist. - Nykarleby Museiförening rf, 2013. - 54 s. - ISBN 978-952-93-2778-2

Josef Julius Wecksell : en studie / Arvid Mörne. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland,, 1909. - 290 s. - (Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet i Finland ; LXXXIX)

Journalistik : en orientering i tidningsarbete / Set Poppius, Sven Jansson. - Stockholm : Rabén && Sjögren, 1959. - 149 s.

Juhlajulkaisu E. G. Palménin 70-vuotispäiväksi / Kustavi Grotenfelt.. [et al.] (red.). - Porvoo : WSOY, 1919. - 208 s.

Juhlakirja : Lohjan yhteiskoulu - yhteislyseo 60 [vuotta]. - [Lohja] : Lohjan yhteiskoulu - yhteislyseon seniorit, 1974. - 132 s.

Jul på Kulla gård = Joulu Kullan kartanossa / Bo Lönnqvist. - [Lovisa] : Lovisa stads museum, 2007. - (Lovisa stads museums publikationer ; 10)

Julbok för Borgå stift [1998] : svenskt kyrkoliv i Finland. - Vasa : Församlingsförbundet, 1998. - 163 s. - ISBN 951-550-357-4

Der Junge Schumann : Dichtungen und Briefe / Robert Schumann, herausgegeben von Alfred Schumann. - Leipzig : Infel-Verlag, 1910

Juridiken i affärslivet / Gunnar Palmgren, utg. av Curt Olsson. - Helsingfors : Söderström, 1965. - 250 s.

Just for fun : historien om hur jag blev revolutionär av misstag / Linus TORVALDS, David Diamond, övers. Sara Torvalds. - Helsingfors : Schildts, 2001. - 261 s. - ISBN 9789515011985

Jägarna i världskriget / utgiven av Erik Jernström. - Helsingfors : Sotateos, 1933. - 180 s.

Jämlikhet och resultat : forskningsresultat osom kan användas för att minska skillnaderna i PISA-prestationer mellan svenskspråkiga och finskspråkiga elever / Satya BRINK, Kari Nissinen, Jouni Vettenranta. - Jyväskylä universitet, Pedagogiska forskningsinstitutet, 2013. - 114 s. - (Jyväskylä universitet. Pedagogiska forskningsinstitutet. Rapport, ISSN 1456-5153 ; 48). - ISBN 978-951-39-5401-7

Järjestöllisen sivistystyön tuloksellisuuden arviointi : opetushallituksen asettaman työryhmän muistio. - [Helsinki] : Opetushallitus, 1994. - 55 s. - (Opetushallituksen julkaisusarjat, ISSN 2004-57360 ; 68). - ISBN 951-47-9140-1

Järnvägskamrater i 90 år : Svenska Kamratförbundet vid Statsjärnvägarna 1908-1998 / Beatrice LONDÉN, Svenska Kamratförbundet vid Statsjärnvägarna. - 1999. - 104 s.

K-A. Fagerholm : Talmannens röst / K.-A. Fagerholm. - Helsingfors : Söderström, 1977. - 318 s. - ISBN 951-52-0440-2

K.-A. Fagerholm : mies ja työkenttä = mannen och verket / R. H. Oittinen et al. (red.). - Helsingfors : Tammi, 1961. - 356 s.

Kaatunut Normandiassa : suomalaissotilaan tarina / Mikko Porvali. - [Jyväskylä] : Atena, 2011. - 135 s. - ISBN 9789517967013

Kaikkien aikojen Helsinki / Ville Zilliacus. - [Esbo] : Schildt, 1998. - 157 s. - ISBN 951-50-0889-1

KAKs bilatlas över Sverige / KAK, Kungliga Automobil Klubben. - [Stockholm] : Generalstabens litografiska anstalt, 1948. - 131 s.

Kaksikielinen yleisradiomme / Ville Zilliacus. - Helsinki : Yleisradio, 1988. - 166 s. - ISBN 951-43-0462-4

Kaksikymmentä vuotta Suomen itsenäisyyttä eduskunnan toimintaan vuodesta 1917 vuoteen 1937 : katsaus eduskunnan toimintaan vuodesta 1917 vuoteen 1937 / toimittanut Kaarlo Nuorvala ...[et al.]. - Helsinki : Tietoteos, 1937. - 899 s.

Kalender : utgiven af Svenska folkskolans vänner 1886 - 1888 / Svenska folkskolans vänner. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1886 - 1888. - 220, 243, 169 s. - (Kalender utgiven af Svenska folkskolans vänner ; 1-3)

Kalender : utgiven af Svenska folkskolans vänner 1889 / Svenska folkskolans vänner. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1889. - 184 s. - (Kalender utgiven af Svenska folkskolans vänner ; 4)

Kalender : utgiven af Svenska folkskolans vänner 1891 - 1893 / Svenska folkskolans vänner. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1891 - 1893. - 216, 193, 156 s. - (Kalender utgiven af Svenska folkskolans vänner ; 6-8)

Kalender : utgiven af Svenska folkskolans vänner 1894 - 1896 / Svenska folkskolans vänner. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1894 - 1896. - 166, 191, 156 s. - (Kalender utgiven af Svenska folkskolans vänner ; 9-11)

Kalender : utgiven af Svenska folkskolans vänner 1897 - 1899 / Svenska folkskolans vänner. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1897 - 1899. - 280, 249, 239 s. - (Kalender utgiven af Svenska folkskolans vänner ; 12 - 14)

Kalender : utgiven af Svenska folkskolans vänner 1899 - 1900 / Svenska folkskolans vänner. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1899 - 1900. - 239, 183 s. - (Kalender utgiven af Svenska folkskolans vänner ; 14 - 15)

Kalender : utgiven af Svenska folkskolans vänner 1900 - 1902 / Redaktörer: V. Öhberg och P. Nordmann. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1900 - 1902. - 181, 181, 196 s. - (Kalender utgiven af Svenska folkskolans vänner ; 15 - 17)

Kalender : utgiven af Svenska folkskolans vänner 1903 - 1905 / Redaktörer: V. Öhberg och P. Nordmann. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1903 - 1905. - 234, 255, 221 s. - (Kalender utgiven af Svenska folkskolans vänner ; 18 - 20)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1906 - 1908 / Redaktörer: V. Öhberg och P. Nordmann (1906) ; Redaktör: P. Nordmann (1907 - 1908). - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1906 - 1908. - 192, 245, 223 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 21 - 23)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1909 - 1910 / Redaktör: P. Nordmann. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1909 - 1910. - 309, 190 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 24 - 25)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1911 - 1912 / Redaktör: P. Nordmann. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1911 - 1912. - 240, 256 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 26 - 27)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1913 - 1914, 1916 / Redaktör: P. Nordmann. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1913 - 1914, 1916. - 251, 307, 250 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 28-29, 31)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1915 / Redaktör: P. Nordmann. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1915. - 276 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 30)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1916 / Redaktör: P. Nordmann. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1916. - 250 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 31)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1917. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1917. - 212 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 32)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1918. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1918. - 238 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 33)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1919. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1919. - 191 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 34)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1920. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1920. - 155 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 32)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1921. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1921. - 224 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 36)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1922. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1922. - 221 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 37)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1923 - 1925 / Redaktörer: Einar Pontán och Joh. Isaksson. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1923 - 1925. - 302, 270, 294 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 38 -40)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1924 / redaktörer: Einar Pontán och Joh. Isaksson. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1924. - 270 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 39)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1925 / Redaktörer: Einar Pontán och Joh. Isaksson. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1925. - 294 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 40)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1926 / Redaktör: Joel Rundt. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1926. - 222 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 41)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1927 / Redaktör: Joel Rundt. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1927. - 254 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 42)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1928 / Redaktör: Joel Rundt. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1928. - 268 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 43)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1929 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1929. - 196 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 44)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1930 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1930. - 224 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 45)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1931 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1931. - 208 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 46)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1932 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1932. - 240 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 47)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1933 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1933. - 176 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 48)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1934 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1934. - 216 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 49)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1935 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1935. - 200 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 50)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1936 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1936. - 192 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 51)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1937 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1937. - 188 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 52)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1938 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1938. - 200 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 53)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1940 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1940. - 168 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 55)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1941 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1941. - 148 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 56)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1942 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1942. - 144 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 57)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1944 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1944. - 192 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 59)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1945 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1945. - 192 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 60)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1945 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1945. - 172 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 58)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1946 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1946. - 192 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 61)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1947 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1947. - 200 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 62)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1948 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1948. - 206 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 63)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1949 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1949. - 208 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 64)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1950 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1950. - 184 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 65)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1951 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1951. - 200 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 66)

Kalender : utgiven av Svenska folkskolans vänner 1952 / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1952. - 192 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 66)

Kalender 1953 : utgiven av Svenska folkskolans vänner / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1953. - 184 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 68)

Kalender 1954 : utgiven av Svenska folkskolans vänner / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1954. - 176 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 69)

Kalender 1954 : utgiven av Svenska folkskolans vänner / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1955. - 208 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 70)

Kalender 1956 : utgiven av Svenska folkskolans vänner / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1956. - 208 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 71)

Kalender 1958 : utgiven av Svenska folkskolans vänner / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1958. - 232 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 73)

Kalender 1959 : utgiven av Svenska folkskolans vänner / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1959. - 248 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 74)

Kalender 1960 : utgiven av Svenska folkskolans vänner / Redaktör: Evert Ekroth. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1960. - 271 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 75)

Kalender 1961 / Redigerad av Ragnar Mannil. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1961. - 300 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 76)

Kalender 1962 / Redigerad av Ragnar Mannil. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1962. - 232 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 77)

Kalender 1963 / Redigerad av Ragnar Mannil. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1963. - 208 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 78)

Kalender 1964 / Redigerad av Ragnar Mannil. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1964. - 212 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 79)

Kalender 1965 / Redigerad av Ragnar Mannil. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1965. - 2007 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 80)

Kalender 1966 / Redigerad av Ragnar Mannil. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1966. - 200 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 81)

Kalender 1967 / Redigerad av Ragnar Mannil. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1967. - 224 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 82)

Kalender 1968 / Redigerad av Ragnar Mannil. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1968. - 176 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 83)

Kalender 1969 / Redigerad av Ragnar Mannil. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1969. - 192 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 84)

Kalender för praktisk byggnadsverksamhet : för år 1930 / red. Algot Nyberg, Arthur Rosendahl. - Helsingfors : Svenska byggmästare- och ingenjörsförbundet YH i Finland r.f, 1929. - 328 s. - (Svenska byggmästare- och ingenjörsförbundet YH i Finland r.f. Byggnadskalendern, ISSN 0357-427X)

Kalevala / kuv. ja painatustyön suunnitellut Akseli Gallen-Kallela ; kieliasun valvojana toiminut Jalo Kalima O. Mannisen avustamana. - [Porvoo] : [WSOY], 1973. - 729 s.

Kalevala : Finlands nationalepos / Elias Lönnrot, översättning Lars Huldén, Mats Huldén. - Stockholm : Atlantis ; Helsingfors : Söderström && Co, 1999. - 384 s. - ISBN 9789174860535

Kalevala : förkortad svensk upplaga / utgiven av Olaf Homén ; illustrationerna efter målningar av Axel Gallen-Kallela. - Åbo : Bro, 1946. - 394 s.

Kalevala för lata / Anders LARSSON. - 4. - Helsingfors : Schildts, 1999. - 90 s. - ISBN 9789515010353

Kalevala för lata / Anders LARSSON. - Helsingfors : Schildts, 2009 [1999]. - 90 s. - ISBN 9789515018847

Kamp och äventyr i röda Finland. Förra delen : de nyländska kårernas kamp / redigerad av Thure Svedlin. - Helsingfors : Schildt, 1918. - 189 s.

Kamp och äventyr i röda Finland. Senare delen : arbete och faror i fiendeland / redigerad av Thure Svedlin. - Helsingfors : Schildt, 1918. - 578 s

Kampen om det förflutna : studier i historieundervisningens målfrågor i Finland 1843-1917 / Håkan Andersson. - Åbo : Åbo Akademi, 1979. - 306 s. - (Acta Academiae Aboensis . Ser. A, Humaniora, ISSN 0355-578X) ( vol. 57, nr 1). - ISBN 951-648-471-9

Kampen om statsskicket i Finland 1918 : fakta, betraktelser och hågkomster / Georg Schauman. - Helsingfors : Holger Schildts förlagsaktiebolag, 1924. - 260 s.

Kan vi stå till tjänst? : integration på svenska i Finland / Mika HELANDER. - Helsingfors : Svenska kulturfonden, 2015. - 143 s. - ISBN 978-951-9211-96-1

Kandarjor och setiremsor från Närpes : roligt, trevligt, lärorikt / [materialinsamling och redigering:] Folktraditionsgruppen. - [Närpes] : [Närpes hembygdsförenings bokförlag],, 2006. - 104 s. - ISBN 952-5280-16-0 (

Kanneljärven kansanopisto 90-vuotias / Matti Kähäri,  kuvatoim. Teuvo Moisio. - [Lohja] : [Kanneljärven kansanopisto], 1984. - 104 s.

Kansakuntien kaupankäynti / J.B. Condlife. - Porvoo : WSOY, 1952. - 510 s.

Kansallisen ortodoksisen kirkkokunnan perustamiskysymys Suomen politiikassa 1917-1925 / U.V.J Setälä. - Porvoo : WSOY, 1966. - 230 s.

Kansallisia kertomuksia proosassa : suomalaisuus 1990-luvun / Leena Kirstinä. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. - 277 s. - ISBN 978-951-746-883-1

Kansanmusiikki. 1 : Laulusävelmiä / Toimittaneet Ahti Sonninen, Eero Polas, Paavo Kiiski, Urpo Jokinen. - Helsinki : Suomen kunnallisliitto, 1977. - 403 s.). - ISBN 951-773-049-7

Kansanmusiikki. 2 : Laulusävelmiä / Toimittaneet Ahti Sonninen, Eero Polas, Paavo Kiiski, Urpo Jokinen. - Helsinki : Suomen kunnallisliitto, 1977. - 196 s. - ISBN 951-773-059-4

Kansanopistot / Pentti Yrjölä. - [Helsinki] : Opetushallitus, 1993. - 24 s. - ISBN 951-47-8378-6

Kanske en visa .. / Barbara Helsingius ; ill. Lasse Kusenius. - [Esbo] : Schildt, 1989. - 112 s. - ISBN 951-50-0472-1

Kantakaupunkimme - ajatuksia Helsingin keskusta-alueen kehittämisestä / Matti ja Sari Vesikansa. - Helsinki : Helsinki-seura, 1978. - 210 s. - (Helsinki-seuran vuosikirja ; v1974-1976)

Kaos, ordning, kaos : människan i naturen och naturen i  människan hos J. L. Runeberg / Michel Ekman. - [Esbo] : Schildt, 2004. - 278 s. - ISBN 951-50-1433-6

Das Kapital : Kritik der Politischen Ökonomie ; Buch 1 / Karl Marx. - Berlin : Dietz Verlag, 1955. - 963 s.

Das Kapital : Kritik der Politischen Ökonomie ; Buch 3 / Karl Marx. - Berlin : Dietz Verlag, 1955. - 1069 s.

Das Kapital : Kritik der Politischen Ökonomie; Buch 2 / Karl Marx. - Berlin : Dietz Verlag, 1955. - 639 s.

Kapital blir kultur : En blick på William Thurings livsverk och stiftelse / Henrik MEINANDER. - 2003. - 62 s. - ISBN 952-91-6280-4

Karelen - med kärlek : en blick mot det förgångna / Kaj Wahlbeck. - [Vasa] : [K. Wahlbeck],, 1994. - 133 s. - ISBN 952-90-5906-X

Karis manskör rf:s 50-års historik : 1934-1984 / Ralf Winberg. - Karis : Karis manskör, 1984. - 33 s.

Karis manskör rf:s 60-års historik : 1934-1994 / Henning Lindholm. - Ekenäs : Karis manskör, 1994. - 27 s.

Karis-Billnäs samlyceum 1961-76 : översikt och matrikel av Birgit Eriksson / Birgit Eriksson. - [Karis] : [Karis-Billnäs samlyceums vänner], 1979. - 116 s. - ISBN 951-99192-7-9

Karl August Tavaststjerna : en lefnadsteckning / Werner Söderhjelm. - Helsingfors : bSvenska litteratursällskapet, 1900. - 324 s. - (Skrifter utgifna av Svenska literatursällskapet i Finland ; v46)

Karl August Tavaststjerna : en lefnadsteckning / Werner Söderhjelm. - Helsingfors : Victor Hoving, 1913. - 375 s.

Karl Johan Adlercreutz. Förra delen / Gabriel Rein. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1925. - x, 464 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0355-9963 ; CLXXXIII)

Karl Johan Adlercreutz. Senare delen / Gabriel Rein. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1927. - xii, 822 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0355-9963 ; CXCVI)

Karl XII:s bibel : Psaltaren, Salomos höga visa. - Stockholm : Natur och Kultur, 1961. - 198 s. - (Levande litteratur)

Karleby-projektet : en dokumentation av forskning kring tvåspråkighet i Karlebynejden 1987-90 / red. Kjell Herberts, Ann Högnäs-Sandström. - 1990. - 135 s. - (Forskningsrapporter utgivna av Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822). - ISBN 951-649-807-8

Karlå folkskola : historik 1916-66 / Kurt Björkbacka (red.). - [Närpes] : Karlå folkskolans bokkommitté, 1994. - 141 s.

Karolinen Armfelt och kampen om Finland under stora Nordiska kriget / Eirik Hornborg. - Helsingfors : Schildt, 355 s.

Kaskö : kontinuitet och förändring i en småstad : etnologiska perspektiv / Matti Räsänen (projektledare)..[et al.]. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1985. - 400 s. - (Folklivsstudier, ISSN 0085-0764). - ISBN 951-9018-05-0

Kastraten - Harakiri Svensson Atleten : Noveller ur Solveig von Schoultz -tävlingen 2011 - Noveller ur Arvid Mörne -tävlingen 2011. - Helsingfors : Schildt, 2012. - 116, 122 s. - ISBN 978-951-52-2936-6

Kasvatusopin historian kehityslinjoja / Karl Bruhn. - 1.-7.p. - Helsinki : Otava, 1989. - ISBN 951-1-02993-2

Katalog over norsk malerkunst : med 135 illustrasjoner. - Oslo : Nasjonalgalleriet, 1950. - 365 s.

Katalog öfver den svenska litteraturen i Finland : samt arbeten på främmande språk av finländske författtare eller utgifna i Finland 1896-1900 / H. Bergroth. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1902. - 302 s. - (Skrifter utgifna av Svenska litteratursällskapet i Finland)

Katalog över den svenska litteraturen i Finland och arbeten utgivna av finländska författare på svenska i utlandet 1933-1938 : Allmän alfabetisk avdelning, tidskrifter, tidningar / utarb. av Dolly. Ölander. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1982. - 387 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 504, 1). - ISBN 951-9017-78-X

Katalog över den svenska litteraturen i Finland samt arbeten utgivna på främmande språk i Finland och av finländska författare på svenska och främmande språk i utlandet : 1926-1932, 2; Systematisk avdelning / utarb. av Dolly. Ölander. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1977. - 211 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 461, 2)

Katekes för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland : antagen av Finlands nionde allmänna kyrkomöte år 1923 : med frågor. - Sordavala : Finska kyrkans inremissionssällskap, 1924. - 84 s.

Katrina / Sally SALMINEN. - faksimil av utgåva från 1967. - Helsingfors : Schildts, 1994 [1936]. - 348 s. - ISBN 8782715006455

Kattausten kulta-aika : 1950-luvun designastiat / Pirkko TIMONEN. - Helsingfors : Schildts && Söderströms, 2013. - 128 s. - ISBN 9789515232502

(Keisarillisen) Suomen senaatin talousosaston puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1909-1918 : elämäkerrallinen luettelo / Håkon Holmberg. - Helsinki : Suomen sukututkimusseura, 1964. - (Genealogiska samfundets i Finland skrifter ; 26)

Keisarin Suomi / Matti KLINGE, översättning Marketta Klinge. - [Esbo] : Schildt, 1997. - 542 s. - ISBN 9789515006820

Keisarit kesälomalla Suomessa / Jorma TUOMI-NIKULA, Päivi Tuomi-Nikula. - Jyväskylä : Atena, 2002. - 246 s. - ISBN 9789517962872

Keittiöantiikkia / Marketta Tamminen, Bernt Morelius ; Katja Hagelstam, valokuvat. - Helsinki : Otava, 2009. - 247 s. - ISBN 978-951-1-23116-5

Kejsaren i skärgården : den ryska tsarfamiljens sommarvistelser i Finland / Jorma TUOMI-NIKULA, Päivi Tuomi-Nikula [boken har översatts till svenska av Silva Lindberg]. - [Esbo] : Schildt, 2002. - 246 s. - ISBN 9789515012920

Kenen Viipuri - Tshei Vyborg? / K. A. Kalevi MIETTINEN. - 2005. - 142 s. - ISBN 9789529188574

Kenraalin testamentti / Adolf Ehrnrooth, Marja-Liisa Lehtonen. - Porvoo : WSOY, 1994. - 177 s. - ISBN 951-0-19200-7

Kenttähartaus. - Helsinki : Otava, 1941. - 32 s.

Kirja Suomessa 500 vuotta = Boken i Finland 500 år. - 1991. - 174 s. - ISBN 9789513706111

Kirkko kasvavassa kaupungissa = Kyrkan i den växande staden = The church in a growing city. - Helsinki : Helsingin suomalaisten ja ruotsalaisten envakelis-luteraisten seurakunnat, 1957. - 75 s.

Kirkkokurista Turun hiippakunnassa 1650-luvulla / K.A. [Karl Abel] Silén. - Helsinki : Suomen kirkollinen seura, 1907. - 168 s.

Kirkonrakentajasuku Rijf : pohjalaisen kirkonrakentajasuvun rakennus- ja suunnittelutuotanto sekä toiminta kustavilaisen aikakauden Suomessa / Paula MÄKELÄ. - Jyväskylä : Jyväskylä universitet, 2015. - 561 s. - ISBN 9789513964252

Kirurgins historia / Knut Haerger. - Göteborg : Nordbok, 1988. - 288 s. - ISBN 91-7442-025-9

Kitö-loppet 50 år : Kitö-ajot 50 vuotta / Rainer BRANDER. - 1. - 2005. - 298 s. - ISBN 952-91-8871-4

Klassifikationssystemen i Finlands allmänna bibliotek : en jämförelse med ämnesregister / Margit Sjöblom. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1974. - 135 s. - ISBN 951-9087-08-7

Klimat och resultat i den finlandssvenska grundskolan : en fördjupad analys av PISA 2003 / Viking BRUNELL. - Helsingfors : Svenska kulturfonden, 2007. - 158 s. - ISBN 951-9211-56-X

Klinga visa sjung fiol : Finlands svenska sång- och musikförbund 1929-1979. - Helsingfors : FSSMF, 1983. - ISBN 951-99448-6-9

Klättra upp i trädet! : barnsånger med stödtecken / Margareta Othman-Sundell ; illustrationer och layout Hannele Rabb. - [Helsingfors] : Döva och hörselskadade barns stödförening, 2008. - 43 s. - ISBN 979-0-55001-163-2

Kodin suuret klassikot : Arvid Järnefelt. 2. osa / Tapio Kopponen (red.). - [Esbo] : Weilin + Göös, 1986. - 647 s. - ISBN 951-35-3575-4

Kojorna i Fiskar = Mökit Fiskarsissa : fritidsboende 1882-2001 = mökkielämää 1882-2001 / Tor-Erik Grönroos, Sune Törnqvist. - Fiskars : Fiskars hembygdsförening, 2002. - 111 s. - ISBN 951-98207-3-6

Kommerserådet / Lars G. von Bonsdorff. - [Ekenäs] : Ekenäs tryckeri, 1980. - 171 s. - ISBN 951-9000-69-0

Kommunal självstyrelse och demokrati i Finland : (inklusive en presentation av femkommunsundersökningen 1982) / Christoffer Grönholm. - Helsingfors : Schildt, 1983. - 242 s. - ISBN 951-50-0285-0

Kommunernas framtid : kommunala ledares och experters syn på framtiden / Santtu von BRUUN, översättning Boel Isaksson. - Helsingfors : Svenska kulturfonden, 2007. - ISBN 978-951-9211-59-6

Kompletterande katalog över den svenska litteraturen i Finland 1939-1943 / materialet samlat av Dolly Öhlander, redigerad av Sophie Wrede. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1989. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 559). - ISBN 951-9018-56-5

Konflikten mellan hertig Carl och Finland : avvecklingen  och försoningen / Eric Anthoni. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1937. - 458 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0355-9963 ; CCLXXII)

Konkordans över J. L. Runebergs lyrik : (dikter I-III). - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1990. - 239 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 566). - ISBN 951-9018-65-4

Konst- och kulturhistoriska museer i Finland : förteckning utgiven av Finlands museiförbund / Hulda Kontturi. - Helsingfors : [Finlands museiförbund], 1948. - 66 s. - (Publikationer utgivna av Finlands museiförbund ; 7)

Konsten i Finland : från medeltid till nutid / [med bidrag av Bengt von Bonsdorff .. [et al.] ; redigering och  grafisk form av Sixten Ringbom. - [Ny utg.]. - [Esbo] : Schildt, 1998. - 360 s. - ISBN 951-50-0989-8

Konsten i Finland : från medeltid till nutid / |redigering  och grafisk form av Sixten Ringbom ; med bidrag av Bengt von Bonsdorff... [et al.]. - Helsingfors : Holger Schildts förlag, 1978. - 360 s. - ISBN 951-50-0165-X

Konsten med finanser : en bok om Ane Gyllenberg, hans bankfirma, stiftelse och konstsamling. - [Esbo] : Schildt, 1991. - 111 s. - ISBN 951-50-0544-2

Konstens hus 1987-1997 : Annegårdens konstcentrum för barn och unga / [.. redigering: Satu Hirvikoski] ; [översättningar: Marie-Louise Adolfsson .. et al.]. - [Helsingfors] : Helsingfors stad, 1997. - 83 s. - ISBN 951-718-008-X

Konstens värld / Kjell B. SANDVED. - A. B. Musikens värld, 1959. - 2793 s.

Konstnärsbröderna von Wrights dagböcker 1 : Dagbok 1824-1834 / Magnus von  Wright ; utgiven av Anto Leikola .. [et al.] ; [fotografier: Björn Dal .. et al.]. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1996. - 407 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 600:1). - ISBN 951-583-026-5

Konstnärsbröderna von Wrights dagböcker 2 : Dagbok 1835-1840 / Magnus von  Wright ; utgiven av Anto Leikola .. [et al.] ;[fotografier: Pirje Mykkänen .. et  al.]. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1997. - 470s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 600:2). - ISBN 951-583-047-8

Konstnärsbröderna von Wrights dagböcker 3 : Dagbok 1841-1849 / Magnus von  Wright ; utgiven av Anto Leikola .. [et al.] ; [fotografier: Centralarkivet för bildkonst, Janne Tuominen..et al.]. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1999. - 431s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 600:3). - ISBN 951-583-047-8

Konstnärsbröderna von Wrights dagböcker 4 : Dagbok 1841-1849 / Magnus von  Wright ; utgiven av Anto Leikola .. [et al.] ;fotografier: Centralarkivet för  bildkonst, Jukka Romu ..et al.]. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2001. - 496 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 600:4). - ISBN 951-583-060-5

Konstpedagogiska horisonter = Horizons in arts education / Anna-Lena Østern (red.). - Vasa : Åbo Akademi, 1998. - 211 s. - (Publikationer från pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 26). - ISBN 952-12-0243-2

Korsnäs gruvhistoria / Sven Nystén. - [Vasa] : Arbetsgruppen för Korsnäs gruvhistorik, 2008. - 189 s. - ISBN 978-952-92-4783-7

Korsordslexikon. - fjärde omarbetade och utökade upplagan. - Rabén Prisma, 1994 [1987]. - 742 s. - ISBN 9789151826059

Korståget / Tito COLLIANDER. - Helsingfors : Schildts, 1995. - 487 s. - ISBN 9789515007360

Korta regler för skötsel av mindre bibliotek / sammanställda av Carl-Rudolf Gardberg. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1945. - 12 s.

Korum för varje veckodag : (I-VII). Att användas vid soldataftongudtjänst jämte fältandakt  eller psalmboken. - Helsingfors : Staben för hemtrupperna, prostebyrån, 1941

Kotka svenska samskola 125 år : 1885-2010 / Ove Lindström. - Kotka : Kotka Svenska Samskolas Garantiförening rf, 2010. - 279 s. - ISBN 978-952-92-7838-1

Kotka svenska samskola 1900-1950 / utgiven av Finn E. Sommerschield. - Kotka : Kotka svenska samskola, 1952. - 214 s.

Koulu ja valta = Skolan och makten = Dugsiga iyo awoodda / toim. Martina Reuter ja Ruurik Holm. - Helsinki : Like, 2008. - 121 s. - (Into-pamfletti ; 07). - ISBN 978-952-01-0265-4

Koulun kansainväliset kasvot : Suomen kouluhistoriallisen seuran 33. vuosikirja. - Helsinki, 1995. - 248 s.

Krapularuokaa : keittokirja / Milton Crawford. - Porvoo : Atena, 2011. - 119 s. - ISBN 978-951-796-768-6

Krigen i Ungern 1848-49 och mitt deltagande i desamma. Sednare delen : memoirer / Arthur Görgei, öfversättning från tyskan. - Stockholm : Bonnier, 1852. - 323 s.

Krigets offer i Karis och Pojo / Andreas Lahtivuori ...[et. al.]. - Karis : Karis-Billnäs gymnasium, 2005. - 111 s. - ISBN 952-91-9411-0

Kring Genèveprotokollet 1924 / C.G. Westman ; med efterskrift av Eric Trolle. - Stockholm : Norstedt, 1924. - 83 s. - ISBN 33.1

Kring Sagalund : två banbrytares levnad / Johan Jacob Hulden. - Helsingfors : Mercator, 1941. - 198 s

Kriser och katastrofer : politik och humanitärt arbete / Pär Stenbäck. - [Helsingfors] : Schildt, 2009. - 627 s. - ISBN 978-951-50-1890-8

Kristet ungdomsliv och kyrkligt ungdomsarbete i norden : Strödda skildringar / Arne Rosenqvist. - Helsingfors : Kyrkans ungdomsförlag, 1938. - 210 s.

Kristikansan kalenteri : Suomen kirkon pappisliiton julkaisema / toim. Artur Malin. - Porvoo : WSOY, 1925. - 218 s.

Kristinestad : riktlinjer för byggnadsvård / Jukka. Koivula. - Kristinestad] : Staden Kristinestad, 1999. - 72 s. - ISBN 951-98152-1-X

Kristinestads historia. I / Anneli Mäkelä, Lars Pettersson, Bror Åkerblom ; redigerad av Mauno Jokipii. - Kristinestad : Kristinestads stad, 1984. - 651 s. - ISBN 951-99595-3-X

Kritiken kommer och andra noveller / Lars Hamberg. - [Helsingfors] : [L. Hamberg], 1991. - 102 s. - ISBN 952-90-2843-1

Kronobergsboken  1979-80 : [Stenen - följeslagaren] / [red.: Lars Thor, Gunnel Holmér]. - Växsjö : Kronobergs läns hembygdsförb., 1980. - 111 s. - (Kronobergsboken, ISSN 0348-3746)

Kronobergsboken : [Årsbok / Hyltén-Cavalliusföreningen för hembygdskunskap och hembygdsvård; 1962-1963] / utgiven av Kronobergs läns hembygdsförbund. - Växsjö : Kronobergs läns hembygdsförbund, 1963. - 160 s.

Kropp, själ och ande / Louis Perret. - Helsingfors : Universitetstryckeriet, 1986. - 84 s. - ISBN 951-99746-4-4

Kuddnäs : skalden Z. Topelius' forna hemgårds historia / Zachris Schalin. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1935. - 200 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; v251)

Kuka kukin on (Aikalaiskirja) : henkilötietoja nykypolven suomalaisista. 1950 / [Red. L. Arvi, P. Poijärvi I. Havu, Maunu Jääskeläinen]. - Helsinki : Otava, 1949. - 912 s. - (Kuka kukin on (Aikalaiskirja))

Kuka kukin on (Aikalaiskirja) : henkilötietoja nykypolven suomalaisista. 1954 / [Red. I. Havu, L. Arvi, P. Poijärvi, Eino Parikka]. - Helsinki : Otava, 1954. - 1027 s. - (Kuka kukin on (Aikalaiskirja))

Kuka kukin on (Aikalaiskirja) : Who´s who in Finland. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista. 1960 / [Red. I. Havu, L. Arvi, P. Poijärvi, K.J. Immonen]. - Helsinki : Otava, 1960. - 1098 s. - (Kuka kukin on (Aikalaiskirja))

Kuka kukin on (Aikalaiskirja) : Who´s who in Finland. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista. 1964 / [Red. Yrjö Blomstedt, I. Havu, L. Arvi, P. Poijärvi, Pertti Hallikainen]. - Helsinki : Otava, 1964. - 1151 s. - (Kuka kukin on (Aikalaiskirja))

Kuka kukin on (Aikalaiskirja) : Who´s who in Finland. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista. 1966 / [Red. I. Havu, L. Arvi, P. Poijärvi, Keijo Virtamo, Sirkka E. Tuomikoski]. - Helsinki : Otava, 1966. - 1201 s. - (Kuka kukin on (Aikalaiskirja))

Kuka kukin on (Aikalaiskirja) : Who´s who in Finland. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista. 1970 / [Red. Pentti Huovinen, L. Arvi, P. Poijärvi, Keijo Virtamo, Sirkka E. Tuomikoski]. - Helsinki : Otava, 1970. - 1253 s. - (Kuka kukin on (Aikalaiskirja))

Kuka kukin on (Aikalaiskirja) : Who´s who in Finland. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista. 1974 / [Red. Pentti Huovinen, Matti Nurminen, Tuula Kaurinkoski, Keijo Virtamo]. - Helsinki : Otava, 1974. - 1135 s. - (Kuka kukin on (Aikalaiskirja)). - ISBN 951-1-01334-3

Kuka kukin on (Aikalaiskirja) : Who´s who in Finland. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista. 1978 / [Red. Pentti Huovinen, Matti Nurminen, Kirsi Joronen, Annikka Pirinen, Tuula Kaurinkoski, Keijo Virtamo]. - Helsinki : Otava, 1978. - 1156 s. - (Kuka kukin on (Aikalaiskirja)). - ISBN 951-1-04755-8

Kuka kukin on : Who´s who in Finland. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista. 2009 / [Red. Risto Rantala, Lasse Pajala, Ulla Strengell-Silainen]. - Helsinki : Otava, 2008. - 1223 s. - (Kuka kukin on (Aikalaiskirja), ISSN 1237-7570 ; 22). - ISBN 978-951-1-21965-1

Kuka kukin on : Who´s who in Finland. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista. 2011 / [Red. Lasse Pajala, John Lagerbohm, Ulla Strengell-Silainen]. - Helsinki : Otava, 2011. - 1166 s. - (Kuka kukin on (Aikalaiskirja), ISSN 1237-7570 ; 23). - ISBN 978-951-1-24712-8

Kultur och förståelse : en studie av interkulturell kommunikation mellan säljare och kund inom internationell projektbaserad industri / Peter Nynäs. - Åbo : Åbo Akademi, 1998. - 234 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 0358-5654). - ISBN 952-12-0317-x

Kulturell stabilitet och förändring : tre exempel / Timo Leisö ; [översättning från finska: Antti och Sirpa Koiranen]. - [Vasa] : Finlands svenska folkmusikinstitut, 1995. - 27 s. - (Finlands svenska folkmusikinstituts småskrifter, ISSN 1235-7049 ; 2). - ISBN 952-9669-06-2

Kulturen i informationssamhället : de strategiska grunderna och utgångspunkterna för undervisningsministeriets handlingsprogram 1997-2000 / [översättning: Dag Lindberg]. - Undervisningsministeriet , 1996. - 117 s. - ISBN 951-53-1056-3

Kulturen och resurserna / Levi Ulfvens. - Åbo : Svenska kulturfonden, Åbo Akademi, 1994. - 184 s. - ISBN 951-9211-29-2

Kulturens studia generalia : Svenska Kulturfonden 100 år. - Helsingfors : Svenska kulturfonden, 2009. - 203 s. - ISBN 978-951-9211-67-1

Kulturförhållanden under franska revolutionen  [1] / Alma Söderhjelm. - Helsingfors : Hagelstam, 1903. - 163 s.

Kulturförhållanden under franska revolutionen  [2] / Alma Söderhjelm. - Helsingfors : Hagelstam, 1903. - 150 s.

Kulturinstitutioner / Ulrika WOLF-KNUTS. - Åbo : Åbo Akademi, Humanistiska fakulteten, 1983. - 150 s.

Kulturkokbok : recept, ingredienser, projekt / red. Anki Hellberg-Sågfors, Nina Gran. - Helsingfors : Luckan rf, 2014. - 120 s. - ISBN 978-952-93-4199-3

Kulturlexikon Finnland / herausgeber: Olli Alho. - Helsinki : Finnische Literaturgesellschaft, 1998. - (Veröffentlichungen der Finnischen Literaturgesellshaft 719, ISSN 0355-1768). - ISBN 951-746-032-5

Kun lyhdyt syttyvät  = When the lanterns are lit : Tove Jansson ja muumimaailma =  Tove Jansson and moominworld / Salme Aejmelaeus. - [Tampere] : [Suomen nuorisokirjallisuuden instituutti],, 1994. - 109 s. - (Suomen nuorisokirjallisuuden instituutin julkaisuja ; v18). - ISBN 952-9577-04-4

Kungasocken som blev stad : Karis trädgårdstadens ansikte i bild och ord från 1800-talet till våra dagar / Keijo HUMMELIN. - 2006. - 232 s. - ISBN 952-92-0929-2

Kungen kommer / Knut Martin. - Helsingfors : Schildt, 1943. - 189 s.

Kungl. Västmanlands regementes historia. Femte delen. : biografiska anteckningar om officerare och vederlikar anställda 1780-1926. - Stockholm : [s.n.], 1933. - 278 s.

Kungliga Österbottens infanteriregemente under Gustaf III:s tid / C.-B. J. Petander. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1975. - 279 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet ; 32)

Kungliga Österbottens regemente 1723-1771 / C.-B. J. Petander. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1973. - 240. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet ; 29)

Kungliga Österbottens regemente under Karl XII:s tid / C.-B. J. Petander. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1971. - 279 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet ; 27)

Kungsvägen : från Åbo till Viborg / C. J. GARDBERG, Kaj Dahl. - Helsingfors : Schildts, 1994. - 141 s. - ISBN 9789515005212

Kuninkaita ja alamaisia : Suomen historia 1523-1809 / Rainer FAGERLUND, Kurt Jern, Nils Erik Villstrand, översättning Mirja Itkonen. - Helsingfors : Schildts, 2000. - 448 s. - ISBN 9789515012418

Kunnallislait selitettyinä / Rieti Itkonen. - Porvoo : WSOY, 1935. - 279 s. - (Kunnallisen keskustoimiston käsikirjoja ; 1)

Kunskapens knytkalas : finlandssvensk studieverksamhet under 80 år / red. Björn Wallén. - Svenska studieförbundet, 2000. - 91 s.

Kuntalaisten kunta ja valtio / Siv Sandberg, Krister Ståhlberg. - Helsingfors : Kunnallisalan kehittämissäätiö, 1997. - 99 s. - ISBN 952-9740-50-6

Kuopion lukio : Lukiolaiselämäkerrat 1844 - 72 / Olavi Wanne. - Jyväskylä : Suomen sukututkimusseura, 1959. - 90 s. - (Genealogiska samfundets i Finland skrifter ; 22)

Kust till kust : i Evert Taubes kölvatten / Gits Olsson, Anders Andersö. - Stockholm : Svenska dagbladets förlag, 1984. - 94 s. - ISBN 91-7738-051-7

Kuusamo / Erkki J. Tolvanen. - Porvoo : WSOY, 1964. - [88] s.

Kuvataiteilijat 1979. - [Helsinki] : Suomen taiteilijaseura, 1979. - 457 s. - ISBN 951-95545-1-3

Kvevlax ungdomsförening : mera än hundra år / Sven-Erik Kjellman. - Vasa : Fram, 2003. - 134 s. - ISBN 952-91-6677-X

Kvinnoborgen Högvalla : en civilisationsprocess / Bo LÖNNQVIST. - Helsingfors : Schildts, 2001. - 213 s. - ISBN 9789515011176

Kvinnohistoria i öst och väst : [Finland-Sverige] : studiecirklarnas material / Annika Hallinder och Ann-Catrin Östman (red.). - Karleby : Svenska studiecentralen i Österbotten, 1995. - 200 s. - ISBN 952-90-6547-7

Kvinnorna i Mannerheims liv / Leonid VLASOV. - [Esbo] : Schildt, 2002. - 260 s. - ISBN 9789515012913

Kvinnorna i Önningebykolonin - Female artists in the Öbnningeby Artists´colony in Åland - Naistkunstnikud Ahvenanmaa Önningeby kun / Kersti Koll (red.). - Tallinn : Estlands konstmuseum - Adamson-Eric-museet, 2011. - 118 s. - ISBN 978-9949-9086-6-0

Kvinnornas Helsingfors : en kulturhistorisk guide / red. Anna Biström, Rita Paqvalén, Hedvig Rask ; [ fotografier och illustrationer ... : Fredrika Biström]. - Helsingfors : Schildts, 2010. - 261 s. - ISBN 978-951-50-2007-9

Kvinnoträdet / Anna-Lisa Österberg. - [Helsingfors] : Söderström, 1980. - 151 s. - ISBN 951-52-0624-3

Kymenlaakson lukemisto / toimittanut V. E. Nevalainen. - Helsinki : Otava, 1965. - 381 s. - (Kymenlaakson maakuntaliiton julkaisuja). - ISBN Kymenlaakson lukemisto

Kymin osakeyhtiö 1872-1947 : I / Victor HOVING. - Kuusankoski : Kymin osakeyhtiö - Kymmene aktiebolag, 1947. - 416 s. + 2

Det kyrkliga livet i Maxmo : Kyrkbacken 1706-2006 / Bo-Erik Granlund ...[et al.]. - [Vasa] : Maxmo församling, 2007. - 320. - ISBN 978-952-92-1606-2

Kyrkogårdskonst : avbildningar från äldre svenska kyrkogårdar / Harald Wadsjö, Sune Ambrosiani. - Stockholm : Svenska Teknologföreningen, 1919

Kyrkotukten i Vörå under 1700-talet : kyrkorådets protokoll 1738-1783 : analys, kommentar och register / Bo Lönnqvist. - Helsingfors : Finska vetenskaps-societeten, 2010. - 127 s. - (Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk, ISSN 0067-8481 ; 184). - ISBN 978-951-653-378-3

Kyrkslätt socken del 1-3 / J. E. Rosberg och Uno A. Fleege. - Helsingfors : Tidnings- && Tryckeri, 1901. - 119, 196, 205 s.

Kyrkslätts hembygdsförening under 50 år / Svanhild SNELL. - 1963. - 8 s. - (Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter, ISSN 0359-9264)

Kåtnäs skolas historik 1904-2004 / Jarl-Erik Lärka. - Närpes : Kåtnäs lågstadieskola, 2004. - 152 s. - ISBN 952-91-7621-10

Källan till rikets vanmagt / Anders Chydenius. - [Vällingby] : [Erik Severin], 1972. - 35 s.

Känt och okänt folk och fä : berättelser / Lars Huldén. - [Helsingfors] : Schildt, 2008. - 180 s. - ISBN 978-951-50-1770-3

Kärlek och politik / Alma Söderhjelm. - Stockholm : Schildt, 1933. - 210 s.

Kärleksruset : en bok om förälskelse och begärelse / Rolf Lagerborg. - Helsingfors : Schildt, 1925. - 203 s.

Käytännön sanakirja = Praktisk ordbok : elinkeinoelämää varten = för näringslivet / Aulis CANNELIN. - 1944. - 831 s.

Köklax svenska folkskola - Kungsgårdsskolan 1906-2006 / Sigbritt BACKMAN. - 2006. - 224 s. - ISBN 952-92-0802-2

Köra bil på landet och rädda klimatet / Jenny von BAHR. - Stockholm : Fores, 2009. - 105 s. - (Fores Studie ; 2009:2). - ISBN 978-91-977849-3-1

L’art moderne en Finlande / J. J. Tikkanen. - Helsingfors : Statsrådet, 1926. - 59 s.

La Finlande et les finlandais : itine´raire historique et descriptif / O. M. Reuter. - Helsingfors : Finlands turistförening, 1889. - 207 s.

Det lackar mot jul / Charlotta BOUCHT, Mari Koli. - [Helsingfors] : Finlands svenska Marthaförbund ; Schildts, 2003. - 168 s. - ISBN 9789515013781

Lakiasiain käsikirja / toimittanut Esko Hakkila. - Porvoo : WSOY, 1936. - 1430 s.

Lakikirja : Suomen tasavallassa voimassa olevat osat 1734 vuoden Ruotsin valtakunnan lakia sekä liitteenä ennen kesäkuun 1 päivää 1940 julkaistuja lakeja ja asetuksia / Lauri  Ailio, Filip Jaatinen, Bruno A. Salmiala. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1941. - 1635 s.

Landet Luipinen / Lars HULDÉN, Kaj Chydenius. - 2008

Landsbygd - Framtidsbygd : handledning och debattunderlag för studiecirklar. - Svenska studieförbundet, 1989. - 87 s. - ISBN 951-9084-36-3

Lantbrukskalender : 2013 / Svenska lantbrukssällskapens förbund. - Helsingfors : Svenska lantbrukssällskapens förbund, 1964. - 372 s. - (Svenska lantbrukssällskapens förbund. Lantbrukskalender, ISSN 0785-9937)

Lantbruksundervisningen på Åland 100 år : Ålands lantmannaskola 75 år: historik 1888-1913-1988 / i samråd med Lantmannaskolans ledning. - Mariehamn : Mariehamns tryckeri, 1988. - 122 s.

Lappfjärds folkhögskola : 1995 - 1996. - [Lappfjärd] : [lappfjärds folkhögskola], 1996. - 24 s.

Lappfjärds ådals historia 1850-1970 = Lappväärtin jokilaakson historiaa / Kimmo ERÄNEN. - 2017. - 523 s. - ISBN 978-952-93-9692-4

Lars Gabriel von Haartman : intil 1827 / Bonsdorff, L.G von. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1946. - 466 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0355-9963 ; CCCIX)

Larsmo : från istid till nutid. - Larsmo, 2006. - 374 s. - ISBN 952-92-0388-8

Larsmobåten : från traditionellt träbåtsbygge till modernt båtbygge / Fredrik BJÖRKSKOG. - 46 s. - ISBN 952-91-6564-1

Lasses läroår / Lasse Pöysti, översättning av Bo Carpelan. - [Esbo] : Schildt, 1990. - 251 s. - ISBN 951-50-0509-4

Latin lives! : in Finland and beyond / Tapio Helen, Kari Ketola ; English adaption by Andrew Barriskell [illustrated by Sergei Alimov]. - Helsinki : Edita, 1998. - 182 s. - ISBN 951-37-2535-9

Le Français Chez Vous 1 : Franska I / H. APPIA, J. Guénot. - Brevskolan, 1965. - 143 s.

Le re´gime de la presse pendant la re´volution francaise / Alma Söderhjelm. - Helsingfors : Imprimerie Hufvudstadsbladet, 1900. - 286 s.

Learning to understand a linguistic minority : a handbook of ideas and methods / [editor: Mia Lindström && Brad Absetz]. - Helsinki : Finns  Folk High School, 1997. - 51 s. - ISBN 951-97570-2-3

De ledande ideérna i mänsklighetens historia / Z Yrjö-Koskinen. - Helsingfors : G.W.Edlund, 1906. - 350 s.

Lefnadsminnen / Thiodolf Rein. - Helsingfors : Söderström, 1918. - 487 s.

The Legacy of Ida Lillbroända : Finnish emigrant to America 1893 / Arlene Sundquist Empie. - Boulder House Publishers, 2010. - 265 s. - ISBN 978-952-7005-02-6

Leivos : tutkielma ylellisyyden muotokielestä / Bo Lönnqvist, valokuvat Katja Hagelstam [suomennos: Kaisa Haatanen]. - [Espoo] : Schildt, 1997. - 152 s. - ISBN 971126s1997 xx                  fin

Leo Mechelin : tecknad af Th. Rein / Th. Rein. - Helsingfors : Söderström, 1915. - 237 s.

Leonardo da Vinci / Jay Williams, under medverkan av Bates Lowry, [Till svenska av Vera Olinder]. - Malmö : Allhems förlag, 1965. - (Caravel-serien)

Leonardo och andra : artiklar om bildkonst, arkitektur och bokillustration / Lars Hamberg. - [Helsingfors] : [L. Hamberg], 1993. - 156 s. - ISBN 951-96392-9-6

Lepplax : berättelser och bilder / Lepplax Byaforskare. - Lepplax : Lepplax Byaforskare, 2013. - 433 s,. - ISBN 978-952-93-2553-5

Lettland / Monika Zile. - Moskva : Novosti, 1987. - 94 s. - (De Socialistiska sovjetrepublikerna)

Levande historia : skolhistoriska uppsatser / Gösta Cavonius, Brita Nyberg, Jarl Stormbom (red.). - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1992. - 178 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 0789-6085 ; Serie 3, vol 4). - ISBN 951-9087-34-6

Den levda kroppen och den upplevande människan : en analys av en grupp speciallärares arbete med rörelselek med vuxna, autistiska elever / Tone Pernille Østern. - Vasa : Åbo Akademi, 1999. - 122 s. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0848 ; Nr 19). - ISBN 952-12-0493-1

Levnadsminnen / Ernst von Born. - Helsingfors : Söderström, 1954. - 438 s.

Liber Scholae Wasensis 1722-1830 / Olavi Wanne. - Helsingfors : [Genealogiska samfundet i Finland], 1970. - 1947. - (Genealogiska samfundets i Finland skrifter ; 18)

Life in two languages : the Finnish experience / [Kristina Beijar ... et al.].. ; översättning till engelska William Mazzarella. - [Esbo] : Schildt, 1997. - 97 s. - ISBN 951-50-0780-1

Lifslinjer : Tredje delen I / Ellen Key. - Stockholm : Bonnier, 1906. - 259 s.

Lijnwäfware Erich Sunbergs släktförening = Lijnwäfware Erich Sunberg's family society / Göte Sundberg. - [Mariehamn] : [G. Sunberg], 1990. - 150 s.

Lik martallen som rågfältet : hundra år finlandssvensk  gymnastik : Finlands svenska gymnastikförbund 1896-1996 / Henrik Meinander. - [Ekenäs] : Finlands svenska gymnastikförbund, 1996. - 173 s. - ISBN 952-90-7589-8

Lindkoski folkskola / Gösta Johansson. - [Lappträsk] : [Lappträsk hembygdsförening], 2010. - (Hälsning från hembygden, ISSN 1237-7104 ; 10)

List of Publications of Societas Scientarium Fennica 1939-1976 / compiled by Hans Stenbäck. - Helsinki : [Vasa:Fram], 1977. - 95 s.

Liten kugge i stort spel : en stabsofficers minnen / Leo Wikman. - [Esbo] : Schildt. - 91 s. - ISBN 951-50-0567-1

Litteratur och livskunskap : modersmålslärarens berättelse om undervisningen i årskurs 7-9 / Katarina REJMAN. - Åbo : Åbo akademis förlag, 2013. - 233 s. - ISBN 978-951-765-720-4

Litteratur om böcker, bibliotek,arkiv / Ragnar Mannil. - Jakobstad, 1996. - 56 s.

Litteraturen och den nationella identiteten : kulturförbindelserna mellan Estland och Norden. Seminariepublikation / Seminarium på Hanaholmens kulturcentrum, Esbo 5-7.2.1993. - Esbo, 1993. - 87 s. - ISBN 951-96387-2-5

Litteraturkretsen i Borgå : en 40-årig tidsresa / Benita AHLNÄS. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2012. - 144 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; vol. 192). - ISBN 9789519087948

Litterär nordisk seglats : artiklar i urval V / Lars Hamberg. - [Helsingfors] : [L. Hamberg], 1992. - 172 s. - ISBN 951-96392-1-7

Litterärt talspråk : studier i Runar Schildts berättarteknik med särskild hänsyn till dialogen / Anne-Marie LONDEN. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1989. - 360 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 557). - ISBN 951-9018-53-0

Liv - arbete - miljö i kuststaden / red.: Håkan Andersson  och Anna-Maria Åström. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1986. - 170 s. - (Meddelanden från Folkkultursarkivet, ISSN 0355-9963 ; v. 8). - ISBN 951-9018-23-9

Liv, vardag, massmedia : tio finländska forskarperspektiv. - Helsinki : Yleisradio, 1986. - 108 s. - (Oy. Yleisradio Ab.. Serie B: Forskningsrapporter, ISSN 0357-5179 ; 8/1986). - ISBN 951-43-0393-8

Livet genom en lins : fotografier av Bernhard Åström / [utgiven av] Helena Jerman, Janne Rentola, Marika  Rosenström ; [redaktör: Nils Erik Villstrand]. - Helsingfors : Svenska litteraturssällskapet i Finland, 1994. - 191 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0355-9963). - ISBN 951-583-011-7

Livet på Runö : en berättelse om hur 300 människor levde på svenskön Runö i Rigaviken från slutet av 1920-talet fram till andra världskriget / Jakob STEFFENSSON. - Stockholm : LTs förlag, 1976. - 174 s. - ISBN 91-36-00813-3

Livslinjer II : Människan och gud,  1 / Ellen Key. - 2. uppl. - Stockholm : Bonnier, 1924. - 255 s.

Livslinjer II : Människan och gud, 2 / Ellen Key. - 2. uppl. - Stockholm : Bonnier, 1925. - 239 s.

LivsLångt Lärande : en arbetsmodell för kompetens och för att skapa en lärande organisation / Thommy HAGLUND, Leif Ögård. - Konsultförlaget, 1995. - 275 s. - ISBN 9789170050558

Den livsupplysande texten : en läsning av N F S Grundtvigs pedagogiska skrifter / Bosse Bergstedt. - Stockholm : Carlsson, 1998. - 368 s. - ISBN 91-7203-281-2

Ljungars saga / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1900. - 397 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 17)

Ljungblommor / Zacharias Topelius,  utgiven av Carola Herberts under medverkan av Clas Zilliacus. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2010. - 564 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 742) ( Zacharias Topelius I). - ISBN 978-951-583-211-5

"Ljus och frihet" : Arbetets vänner i Vasa genom hundra år / Kurt. Jern. - [Vasa] : Arbetets vänner i Vasa, 1996. - 104 s. - ISBN 952-90-7311-9

Lojo pedagogi : en tidig föregångare till grundskolan / Gösta Cavonius. - Lojo : Lojosamfundet, 1991. - 39 s. - (Lojoana ; 49)

Lojo trädskolor ab 1889-1973 : glimtar ur en plantskolas historia / Texten har sammanställts av Litti Wahlbäck. - [Lojo] : [Lojosamfundet],, 2004. - 71 s. - (Lojoana ; 55). - ISBN 951-97029-4-6

Lotta-Svärd 1939-40 : bilder och skildringar från Finlands vinterkrig / red. Fanny Luukkonen, Valma Kivitie. - Helsingfors : Suomen kirja, 1941. - 282 s.

Lounais-Hämeen luonto : muistonumero / toim.Alli Brander ja Juho Kaarsalo. - Forssa : Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys, 1993. - 144 s. - (Lounais-Hämeen luonto, ISSN 0355-3728 ; 80)

Lovisa stads historia. I : 1745-1808 / Gabriel Nikander. - [Lovisa] : [A. B. Lovisa bokhandel i distribution], 1930. - 324 s.

Lovisa stads historia. II : 1808-1855 / Gabriel Nikander. - [Lovisa] : [A. B. Lovisa bokhandel i distribution], 1932. - 215 s.

Lovisa svenska lärdomsskolas elevförbund r.f. 1945-1995 : en minneskavalkad från decennier som gått / Gottfrid Sirén. - [Lovisa] : [Lovisa svenska lärdomsskolas elevförbund], 1994. - 100 s. - ISBN 952-90-6155-2

Lue lapselle! : opas lasten kirjallisuuskasvatukseen / Päivi HEIKKILÄ-HALTUNEN. - Jyväskylä : Atena, 2015. - 240 s. - (Lastenkirjainstituutin julkaisuja, ISSN 1799-7534 ; 33). - ISBN 8782723001794

Luettelo Suomen virastojen ja julkisten laitosten englannin- ranskan-, saksan- ja venäjänkielisistä nimistä = Förteckning över engelska, franska, tyska och ryska benämningar på ämbetsverk och offentliga inrättningar i Finland. - Helsinki : Suomen unescotoimikunta, 1962. - 59 s.

Luftförsvaret i ord och bild / redigerad av Kalervo Elomaa. - Helsingfors : Akademiska luftvärnsföreningen, 1939. - [346] s.

Lundholms nyaste karta öfver Stockholm jemte vägvisare öfver Stockholm ... - 8 uppl. - Stockholm : Lundholms förlag, 1897. - [15] s.

Lurens teaters historia 1958-2008 / Olle Sirén. - [Kuggom] : Östra Nylands ungdomsförbund, 2008. - 162 s. - ISBN 978-952-92-4582-6

Luvia svenska ortnamn och bebggelsehistoria / Stellan Waldenström. - [Björneborg] : Svenska Kulturfonden i Björneborg, 2012. - 496 s. - ISBN 978-952-93-0441-7

Lychnos : Lärdomshistoriska samfundets årsbok (Seuraaja: Från och med 1991 är undertiteln  Årsbok för idéhistoria och vetenskapshistoria). - Uppsala : Lärdomshistoriska samfundet, 1936 -

Numreringsuppgifter: 1946-1947, 1948-1949, 1950-1951, 1952, 1953, 1954-1955,  1956, 1957-1958, 1959, 1960,1961, 1962, 1963-1964,1965-1966, 1967-1968, 1969-1970, 1971-1972, 1973-1974, 1975-1976, 1977-1978, 1979-1980, 1981-1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990

Den lyckliga nationen : Vasungar i hundra år / Huvudredaktör: Olav S. Melin. - Helsingfors : Vasa nation vid Helsingfors universitet, 2008. - 314 s. - ISBN 978-952-92-3286-4

Lycksalighetens pris / Alf SNELLMAN. - Andra upplagan. - Labyrinth Books, 2012. - 288 s. - ISBN 9789525986013

Lyriker och berättare : finlandssvenska studier / Arvid Mörne. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland. - 253 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; v277)

Lyriskt mellanspel : 1944-1952 / Jan-Magnus Jansson. - [Esbo] : Schildt, 2002. - 99 s. - ISBN 951-50-1268-6

Lysande exempel : Svenska normallyceum i Helsingfors 1864-2014 / Henrik MEINANDER. - Helsingfors : Forna normallyceister rf, 2014. - 173 s. - ISBN 9789529339204

Det lyser i prästgårdsfönstret : prästhem och prästgårdskultur i Svenskfinland / Kerstin och Erik  Vikström (red.). - Helsingfors : Fontana Media, 2007. - 182 s. - ISBN 978-951-550-696-2

Lågan och lindansaren / Sven Lidman. - Helsingfors : Söderström, 1952. - 271 s.

Låt dem tala : sju unga grepp om individ, samhälle, framtid / redaktör Marlene Ahlberg, Anders Huldén, Min young Lee, Rurik Ahlberg, Anna Sundstén, Johan Holmqvist, Corinna Tammenmaa, Rurik Holmberg. - Ahlbergs förlag, 2004. - 160 s. - ISBN 9789529944309

Läbi aegade : Manor houses of Estonia / Ann TENNO, Juhan Maiste. - Tallinn, 1996. - ISBN 9985-9025-2-1

Lägre folkskolseminariet i Vasa : 1915-1945 : historik och matrikel / Werner Laxström. - [Ekenäs] : [Ekenäs tryckeri], 1964. - 191 s. - (Skolhistoriskt arkiv ; 8)

Lärandet som livshållning : det livslånga lärandet i ett finlandssvenskt perspektiv / Samuel Lindgren och Jan Sjöberg (red.). - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1997. - 234 s. - ISBN 952-13-0134-1

Lärandets glädje : nationell strategi för livslångt lärande / [Kommittén för livslångt lärande ; ordförande Liisa Joronen]. - [Helsingfors] : Undervisningsministeriet , 1997. - 88 s. - (Kommittébetänkande, ISSN 0356-9470 ; 1977:4). - ISBN 951-53-1133-0

Lärarens värld : bintroduktion till allmän didaktik / Gunn Imsen, översättning [från norska]: Inger Almqvist. - Lund : Studentlitteratur, 1999. - ISBN 91-44-00588-1

Lärkan 110 år : festskrift utgiven av Kamratförbundet Lärkorna och Sällskapet Smågossarna / [redaktionskommitten Torsten Paulig ... et al.]. - [Helsingfors] : Kamratförbundet Lärkorna, 1992. - 493 s. - ISBN 952-90-4087-3

Lärkan 125 : En festskrift utgiven av Sällskapet Smågossarna 2007 / [redaktionskommitten Torsten Paulig ... et al.]. - [Helsingfors] : Sällskapet Smågossarna , 2007. - 293 s. - ISBN 978-952-92-2754-9

Lärobok i den formella logiken / Thiodolf Rein. - 4. uppl. - Helsingfors : Schildt, 1919. - 124 s.

Lärobok i psykologin : för skolornas behof / Th Rein. - Helsingfors : Söderström, 1898. - 93 s.

Läroverket för gossar och flickor : festskrift : utgiven till femtioårsjubileet september 1933 / redaktionskommitté: Fritiof Freudenthal, J. M. Granit, Rolf Krogerus, Elna Madsén, Einar Meinander. - Helsingfors : [s.n.], 1933. - 336 s.

Lärt och poulärt : artiklar, debattinlägg, tal, litterär text / Christer Laurén ; red. Merja Koskela, Nina Pilke, Mariann Skog-Södersved. - Vasa, 2009. - 203 s. - (Vaasan yliopiston julkaisuja. Språkvetenskap, ISSN 0788-6691 ; 47). - ISBN 978-952-476-250-2

Läsebok för folkskolans två lägre årsafdelningar. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1891. - 259 s.

Läski syö miestä : suorapuheinen laihdutusopas suomalaiselle miehelle / Janne Jääskeläinen. - Jyväskylä : Atena, 2008. - 182 s. - ISBN 978-951-796-543-9

Läsning för barn : Femte och sjätte  boken / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1906. - 246 s + 238 s.. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 30) ( ;  31)

Läsning för barn : Första och andra boken / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1906. - 263 s +238 s.. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 26) ( ;  [27])

Läsning för barn : Sjunde och åttonde boken / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1907. - 222 s + 187 s.. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 32) ( ;  33)

Läsning för barn : Tredje och fjärde  boken / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1906. - 240 s + 246 s.. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 28) ( ;  29)

Lääketehdas Orion Oy 1917-1967 : Orion-Regulus: Vaiheita pulen vuosisadan ajalta / Gunnar Soininen. - Helsinki : Orion, 1967. - 227 s.

Lönnrotin aika / [toim. Pekka Laaksonen]. - Helsinki. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1984. - 219 s.. - (Kalevalaseuran vuosikirja, ISSN 0355-0311 ; v64). - ISBN 951-717-364-4

Löydä vanha, kaunis Helsinki = Det gamla, vackra  Helsingfors = Beautiful old Helsinki / Veikko Roininen [svensk övers.: Helena Henriksson ]. - Porvoo : WSOY, 1981. - 157 s. - ISBN 951-0-10474-4

M:me Rolands bref i urval / öfversatta af Alma Söderhjelm. - Helsingfors : Helios, 1905. - 230 s.

Maakuntalaulumme / Reijo Pajamo. - Helsinki : WSOY, 1987. - 165 s. - ISBN 951-0-13326-4

Maalauksellinen Porvoo = Det måleriska Borgå / Red. Y.A. Jäntti. - 4 uppl. - Borgå : WSOY, 1959. - 111 s.

Magdalena på källebro : en studie i finlandssvensk vistradition med utgångspunkt i visan om Maria Magdalena / Ann-Mari Häggman. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1992. - 375 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litterartursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 576). - ISBN 951-9018-89-1

Main features of Finnish forestry / O. J. Lakari and W. R. Toijala. - Helsinki : [s.n.], 1935. - 35 s.

Makt och byråkrati i Finland 1809-1998 / red. Jorma Selovuori. - 1999. - 220 s. - ISBN 951-37-2866-8

Maktens redskap : poliserna - åklagarna - domarna  - advokaterna - vaktarna / Åke Ortmark. - Stockholm : Wahlström && Widstrand, 1971. - 258 s.

Maktlösa dikter : resande versfötter II / Lars Hamberg. - Privattryck, 1990. - 88 s. - ISBN 952-90-2536-X

Malax historia : del II / Bertel Nygård, Gunnel Smulter. - 2014. - 495 s. - ISBN 9789526819006

Malax samskola åren 1946-1962 / historikkomittén: Sven Nystén ... [et al.]. - [Malax] : [Malax samskola], 1996. - 130 s. - ISBN 952-90-7677-0

Malm svenska ungdomsförening 100 år : ett gemensamt hem för dem som på orten tala samma språk / Michaela Bränn. - Helsingfors : Malm Svenska Ungdomsförening, 2008. - 200 s. - ISBN 978-952-92-3515-5

Malmska handelshuset i Jakobstad / Oscar. Nikula. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1948 s. - 535 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 316)

Manlig åländsk folkkonst / Matts Dreijer. - Mariehamn : [Ålands museum], 1938. - 46 s. - (Publikationer utgivna av Ålands museum ; N:o 2)

Mannerheim mellan världskrigen / Stig Jägerskiöld. - Helsingfors : Schildt, 1972. - 325 s. - ISBN 951-50-0021-1

Mannerheimgestalten : I: Den vite generalen 1918 - 1919 / Erik Heinrichs. - Helsingfors : Schildt, 1957. - 386 s.

Mannerheimgestalten : II : Marskalken av Finland / Erik Heinrichs. - Helsingfors : Schildt, 1959. - 478 s.

Mannerheimriddaren major Tor Lindblad / Bo. Wessman. - [Ekenäs] : [Kaj Linblad], 2012. - 127 s. - ISBN 978-952-93-0771-5

Manskören Kotka sångare 1938-1988 / Ragnar Backström. - [Kotka] : [Kotka sångare], 1988. - 63 s.

Marie Antoinettes stora  hemlighet / Alma Söderhjelm. - Stockhlm : Schildt, 1934. - 249 s.

Marknadsekonomisk ABC / Anders EKHOLM. - Libera, 2015. - 63 s. - ISBN 978-952-280-043-5

Marskalken av Finland : Gustaf Mannerheim 1941-1944 / Stig Jägerskiöld. - Helsingfors : Schildt, 1979. - 447 s. - ISBN 951-50-0194-3

Marskalken av Finland, friherre Gustaf Mannerheim : krigaren, statsmannen, människan / Finlands adelsförbund. - Helsingfors : Söderström, 1953. - 160 s. - (Skrifter utgivna av Finlands adelsförbund ; 9)

Marskalkens minnen : nationalupplaga av G. Mannerheim: Minnen I-II / Carl Gustaf Emil Mannerheim. - Esbo : Schildt, 1993. - 388 s. - ISBN 951-50-0620-1

Martha : kvinna i tiden 1899-1999 / red. Sheila Liljeberg-Elgert. - [Helsingfors] : Finlands svenska Marthaförbund, 1999. - 271 s. - ISBN 951-96817-2-8

Masugnen som blev storgjuteri del 1 : Högfors Bruk 1820-1874. - Högfors : Kymmene Aktiebolag Högfors Bruk, 1952. - 431 s.

Masugnen som blev storgjuteri del 2 : Högfors bruk 1874-1950. - Högfors : Kymmene Aktiebolag Högfors Bruk, 1952. - 313 s.

Mathias Calonii bref till Henrik Gabriel Porthan åren 1793 -1800 / Mathias Calonius. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1902. - 449, XCI s. - (Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet i Finland ; LV)

Mathilda Rotkirch : konstnärinna och resenär / Jouni Kuurne. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2002. - 206 s. - ISBN 951-583-077-X

Matriculum gymnasii Borgoensis 1725-1809 / edendum curavit Birgit Lunelund-Grönroos. - Helsinki : Suomen sukututkimusseura, 1946. - 132 s. - (Genealogiska samfundets i Finland skrifter ; 17)

Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Trivialskola 1788-1815 / Kaarlo Wirilander. - Helsingfors : [Genealogiska samfundet i Finland], 1970. - 51 - 103 s. - (Genealogiska samfundets i Finland skrifter ; 27)

Matrikkeli Suomen kansakouluista ja kansanopistoista = Matrikel för Finlands folkskolor och folkhögskolor : 1 osa, Kevätlukukautena 1893 = 1:a delen, Vårterminen 1893 / Kaarle Werkko. - Pori : Satakunnan kirjakauppa, 1893. - 684 s.

Maxmo sockens historia. / Bror. Åkerblom. - [Maxmo] : Maxmo kommun, 1968. - 381 s.

med blicken mot solen = katse aurinkoon / Stig Fredriksson, Camilla Granbacka. - [Raseborg] : Pro Artibus, 2013. - 167 s. - ISBN 978-952-67744-4-2

Med framtiden i sikte : landsbygden i förändring. - 1990. - 103 s. - ISBN 91-36-02940-8

Med freden som rättesnöre : Finlands fredsförbund 1920-1979 / Göran von Bonsdorff. - [Helsinki] : Suomen rauhanliitto-YK-yhdistys, 1991. - 218 s. - ISBN 951-9193-29-4

Med idrotten i blodet : några finlandssvenska idrottsgestalter under mer än 150 år / Ingmar BJÖRKMAN. - 1995. - 148 s. - ISBN 952-90-6434-9

Med Karlfeldt på Folkarestigar / utg. av Folkärna hembygdsförening ; [urval och texter: Majt Banck]. - Malung : Folkärna hembygdsförening, 1873. - 48 s. - ISBN 91-85014-00-1

Med lagen och svärdet : kring svenska studenters insats i finländsk politik 1899-1919. - Helsingfors : Söderström, 1919. - 226 s.

Med människor i samtal : tio intervjuer kring bl.a. tvåspråkighet och identitetsfågor / Arto Kirri. - Uleåborg : Svenska kulturens vänner i Uleåborg, 1994. - 64 s. - (Skrifter utgivna av Svenska kulturens vänner i Uleåborg ; nr 2). - ISBN 951-96840-1-8

Med ordet som vapen : en bok om Bertil Eriksson "Bitvarg" / Erik Appel. - [Esbo] : Esbo hembygdsförening. - ISBN 952-91-1987-9

Med sikte på framtiden : strategier för utbildning och näringsliv / Delegationen för utbildningsplanering, svenska sektionen. - [Helsingfors] : [Utbildningsstyrelsen], 1993. - 103 s. - ISBN 951-47-8682-3

Medborgarbildning i lokalsamhället : en rapport från projektet Folkbildningen och de demokratiska utmaningarna / Laila NIKLASSON. - Stockholm : Folkbildningsrådet, 2002. - 282 s. - (Folkbildningsrådet utvärderar ; 1). - ISBN 91-88692-248

Medlemskatalog : 1989 / ansvarig utg. Rurik Lindqvist. - Helsingfors : Handelsgillet i Helsingfors, 1989. - 230 s.

Medlemskatalog : 2011 / ansvarig utg. Rurik Lindqvist. - Helsingfors : Handelsgillet i Helsingfors, 2011. - 109 s.

Medmänsklighet och samhällsengageman : Wilhelm och Else Stockmanns stiftelse 60 år 1953-2013 / Dick V. LUNDELL. - Wilhelm och Else Stockmanns stiftelse, 2012. - 112 s. - ISBN 978-952-93-1886-5

Medvandrare : festskrift till Roger Holmström den 13 november 2008 / redaktörer: Michel Ekman ; Julia Tidigs, Claes Zilliacuz. - Åbo : Åbo akademis förlag, 2008. - 339 s. - ISBN 978-951-765-439-5

Die Meister der holländischen und flämischen Malerschulen / Wilhelm von Bode, neu bearb. und ergänzt v. Eduard Plietzsch. - 8. uppl. - Leipzig : Veb E.A. Seemann, 1956. - 580 s.

Mellan himmel och jord / Hans INGVESGÅRD. - 2007. - 189 s.

Mellan tradition och förnyelse : Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen från krigsåren in i 2000-talet / Aapo Roselius. - [Helsingfors] : Ungdomsföreningsrörelsens stöd r.f., 2013. - 184 s. - (Uf-historiskt arkivs skrift ; 5). - ISBN 978-952-93-1728-8

Menesty osakesijoittajana / Kim Lindström. - Helsinki : Talentum, 2005. - 265 s. - ISBN 952-14-0952-5

Merikarhut = Sjöbjörnarna : 1963 / K. Holing, E Schenke och C.-E. Winqvist (red.). - Helsinki : Merikarhut, 1963

Metodantologi : tankar bakom pedagogiska metoder / redaktör Marina Lindell. - Vasa : Svenska folkskolans vänner ; Metodcenter, 2007. - 109 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; 180). - ISBN 978-951-9087-74-0

Mieskuorolaulut : Sångerna för manskör=Songs for Male Voice Choir=Lieder für Männerchor / Leevi Madetoja, Toimittaja Uolevi  Lassander. - Helsinki : Ylioppilaskunnan laulajat, 1989. - 240 s. - ISBN 951-95700-6-3

Mieskuorolaulut. I : Sånger för manskör=Songs for Male Voice Choir=Lieder für Männerchor / Selim Palmgren, Toimittaja Uolevi  Lassander. - Helsinki : Ylioppilaskunnan laulajat, 1995. - 225 s.

Mieskuorolaulut. II : Sånger för manskör=Songs for Male Voice Choir=Lieder für Männerchor / Selim Palmgren, Toimittaja Uolevi  Lassander. - Helsinki : Ylioppilaskunnan laulajat, 1995. - 225 s.

Mikael Agricola : Pernåpojken som blev reformator / Sture ENBERG. - Litorale, 2017. - 181 s. - ISBN 9789525045857

Miksi sosialisoisimme? / Nils Meinander. - Otava, 1948. - 43s. - (Aikamme kysymyksiä ; 15)

Miljökultur i kulturmiljö : hembygdsföreningen Strömfåran 25 år / Gun Anderssén-Wilhelms. - Bennäs : Hembygdsföreningen Strömfåran, 2008. - 136 s. - ISBN 978-952-92-3907-8

Miljörisker : på spaning efter en helhetssyn / Erik Wahlström. - [Esbo] : Schildt, 1994. - 237 s. - ISBN 951-50-0666-X

Det miljövänliga kontoret : en "igångsättare" för dig som vill göra ditt kontor lite grönare / Fredrika HOLM, Bo Thunberg. - Naturskyddsföreningen, 1991. - 112 s. - ISBN 91-558-7621-8

Millainen kieli, sellainen kulttuuri : Helsingin yliopistion kielikeskus 20 vuotta. - 1997. - 163 s.

Min far : kända män skildrade av sina barn / Aili Lindfors (red.). - Helsingfors : Söderström, 1948. - 262 s

Min filmade dagbok : i bild, musik och med kommentarer / Torsten Carlander-Reutenfelt. - [Östersundom] : Torsten Carlander-Reutenfelt, [1977]. - [119 s.]

Min värld : Andra delen / Alma Söderhjelm. - Stockholm : Bonnier, 1930. - 505 s.

Min värld : Första delen / Alma Söderhjelm. - Stockolm : Bonnier, 1929. - 384 s.

Min värld : Tredje delen / Alma Söderhjelm. - Stockholm : Bonnier, 1931. - 594 s.

Mina jaktkamrater : skildrade ur minnet / Gustaf Schröder. - Stockholm : Albert Bonniers förlag, 1905. - 252 s.

Mina MaxiMemoarer / Cab [Kai] Brunila. - [Helsingfors] : Söderström, 1986. - 358 s. - ISBN 951-52-1093-3

Mina minnen från kriget 1914-1918 : 2. delen : med talrika skisser och planer / Erich Ludendorff,  bemyndigad översättning av E. Brusewitz. - Helsingfors : Schildt, 1919. - 405 s.

Mina målare - mina gallerier / Daniel-Henry Kahnweiler, [översatt av Maire Gullichsen]. - [Helsingfors] : Nutidskonst, 1969. - 95 s.

Mina sju magra år / Alma Söderhjelm. - Stockholm : Bonnier, 1922. - 209 s.

Mindre är mera : finlandssvenska ödesfrågor / Christoffer Grönholm. - Helsingfors : Christoffer Grönholm, 2008. - 168 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; volym 185). - ISBN 978-951-9087-80-1

Minimosaiikki : korut ja koristeet pala palalta / Angie Weston, suomentanut Riikka Toivanen. - Jyväskylä : Atena, 2009. - 127 s. - ISBN 978-951-796-608-5

Minnen : 3, 1932-1949 / Ernst Wigforss. - Stockholm : Tiden, 1954. - 451 s.

Minnen : Del I : 1882-1930 / Carl Gustaf Emil Mannerheim. - Helsingfors : Schildt, 1951. - 434 s.

Minnen : Del II : 1931-1946 / Carl Gustaf Emil Mannerheim. - Helsingfors : Schildt, 1952. - 448 s.

Minnen : mitokondrier i cellforskning / Nils-Erik SARIS. - Helsingfors, 2016. - 30 s. - (Tore och Herdis Modeens stiftelse ; nr 31). - ISBN 978-952-67973-7-3

Minnen av Wittgenstein : med en biografisk skiss av Georg Henrik von Wright / Norman Malcolm. - [Esbo] : Schildt, 1996. - 225 s. - ISBN 951-50-0779-8

Minnen från flydda tider : Lappfjärd 700 år - 1303-2003 / Åke BERGLUND, Ingmar Lillträsk. - 2002. - 421 s. - ISBN 952-91-4936-0

Minnen från Överby / Iris Falk ; [redaktionskommitte ; Sheila Liljeberg-Elgert, Bo Lundell, Svanhild Snell]. - [Kyrkslätt] : Kyrkslätts hembygdsförening, 1995. - 106 s. - (Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter, ISSN 0359-9264 ; 21). - ISBN 951-96384-3-1

Minnesverser : nedtecknade i Pargas / uppteckn. av Elvi Nurmi, ill. av Kari Fabritius. - [Pargas] : Åbolands kulturråd, 1987. - 85 s. - ISBN 951-99790-1-8

"Missbrukad kvinnokraft" och "Naturenliga arbetsområden för kvinnan" : tvenne föredrag / Ellen Key. - Stockholm : Bonnier, 1896. - 92 s.

Miten tutkimme tulevaisuutta : kommunikatiivinen tulevaisuuden tutkimus Suomessa / toim. Matti Vapaavuori. - Helsinki, 1993. - 312 s. - (Acta futura fennica, ISSN 0788-365x ; no 5). - ISBN 951-37-1184-6

Mitt Afrika / C.T. Eriksson. - Helsingfors : Schildt, 1932. - 356 s.

Mitt Finland helt enkelt / Jörn Donner. - Donner, Jörn : Ageba, 1990. - 105 s. - ISBN 952-90-2557-2

Mitt Helsingfors / Henrik Tikkanen. - Helsingfors : Söderström, 1972. - 140 s. - ISBN 951-52-0055-5

Mitt Helsingfors : ungdomsminnen / Augusta Krook, utg. av E.R. Gummerus. - Helsingfors : Söderström, 1950. - 379 s.

Mitt liv och mina vänner / Emma Irene Åström,  [redigerad av Inge Appelberg],  [företal av A. K. Ottelin]. - Helsingfors : Söderström, 1934. - 356 s.

Mitt liv som jag minns det / Georg Henrik von WRIGHT. - Helsingfors : Söderström && Co, 2001. - 328 s. - ISBN 9789515219640

Mitt minnesalbum / Brita Cavonius. - [Helsingfors] : Schildt, 1985. - 152 s. - ISBN 951-50-0321-0

Mitt Solf : en bok om Solfbygden och Stundars hantverkarby / Gunnar Rosenholm. - Vasa : Scriptum, 1987. - 206 s. - (Scriptums kulturhistoriska skriftserie ; nr 1). - ISBN 951-8902-00-3

Mitt Viborg / Tor Lindblom. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1995. - 93 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 0789-6085 ; volym 10). - ISBN 951-9087-40-0

Den moderna liberalismens kännetecken / Göran von Bonsdorff. - Ekenäs : [Samhällsvetenskapliga kretsen], 1953. - 27 s.

Molpe byarkiv : I. 1700-talshandlingarna / tolkade och renskrivna av Thorolf Aspholm. - Vasa : Vasa släkt- och bygdeforskare rf, 1988. - 56 s. - (VSBF:s avskriftserie ; 2)

Monitoimisen tekstejä : valittuja tekstejä VI / Lars Hamberg. - [Helsingfors] : [L. Hamberg], 1992. - 160 s. - ISBN 951-96392-2-5

Monografi över Pörtö ögrupp : bfrån äldsta kända tid fram till utgången av år 1962 / Ethel Lindblad, Gunda Mikander. - Pörtö : Pro Pörtö, 1972. - 235 s

The moorish conception of holiness (baraka) / Edward Westermarck. - Helsingfors : Helsingfors centraltryckeri, 1916. - 153 s. - (Öfversigt av Finska vetenskaps-societetens förhandlingar, Bd. LVIII)

Moral i vardande / Rolf Lagerborg. - Helsingfors : Söderström, 1937. - 176 s.

Mosaiikin mahdollisuudet / [valokuvat:  Eija Juutilainen ; Tommi Anttonen ... Esa-Markku Juutilainen]. - Jyväskylä, 208. - 64 s. - ISBN 978-951-796-523-1

Moscou et Léningrad. - Paris : Nagel, 1956. - 260 s. - (Les guides Nagel)

Mot mörka makter / Atos Wirtanen. - Helsingfors : Söderström, 1963. - 263 s.

Muistojulkaisu Oriveden kansanopiston ja toveriliiton 20-vuotisjuhlaan 1909 3-4/VIII 29 / toimittanut Oriveden kansanopiston ja toveriliitto, [Antti Pitkänen]. - Tampere : [Oriveden kansanopisto], 1929. - 185 s.

Mundus librorum : kirja- ja oppihistoriallisia tutkielmia = bok- och lärdomshistoriska uppsatser = essays on books and the history of learning = buch- und wissenschaftsgeschichtliche Studien / [editores: Leena Pärssinen, Esko Rahikainen]. - Helsinki : [Helsingin yliopiston kirjasto], 1996. - 496 s. - (Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja, ISSN 0355-1350 ; 62). - ISBN 951-45-7500-8

Murmursunds allehanda / [redaktör Jessica Morney]. - Sundom : Arkmedia, 2001. - 120 s. - (Murmursunds allehanda ; nr 54, årg. 48). - ISBN 952-91-4235-8

Murmursunds allehanda : "Kraft i arm och mod i barm" - Starka kvinnor i byn / [redaktör Solveig Hortans]. - Sundom, 2005. - 158 s. - (Murmursunds allehanda, ISSN 1236-1763 ; nr 58, årg. 52)

Murmursunds allehanda : Sundom - Från stenålder till 2000-tal / [redaktör Jessica Morney]. - Sundom, 2004. - 152 s. - (Murmursunds allehanda, ISSN 1236-1763 ; nr 57, årg. 51)

Murmursunds allehanda : Sundom - Årets by 2003 / [redaktör Jessica Morney]. - Sundom, 2003. - 160 s. - (Murmursunds allehanda, ISSN 1236-1763 ; nr 56, årg. 50)

Murmursunds allehanda : År 2000 - Ett jubileums år / [redaktör Jessica Morney]. - Sundom, 2000. - 160 s. - (Murmursunds allehanda, ISSN 1236-1763 ; nr 53, årg. 47)

Musik i ingenmansland : Martin Wegelius-institutet 1956-2006 / Lena von Bonsdorff , Tove Djupsjöbacka. - [Esbo] : Stiftelsen för Martin Wegelius-institutet, 2006. - 228 s. - ISBN 952-92-1062-0

Musik och människor : folkmusik från Kristinestadsnejden / redaktör Marianne Maans. - Vasa : Finland svenska folkmusikinstitut, 2006. - 152 s. + 1 CD. - (Publikationer utgivna av Finland svenska folkmusikinstitut, ISSN 1237-475X ; 37). - ISBN 952-9669-25-9

Musik, sång, fest 1891-1991 : De finlandssvenska sångfesterna som kulturföreteelse och impulsgivare / redaktör Mao Lindholm ; redaktionsråd Fabian Dahlström.. [et. al]. - 1991. - [S.l.] : Finlands svenska sång och musikförbund. - 256 s. - ISBN 952-90-2928-4 (

Musikal Hits / Göran Rygert. - Notfabriken, 2005. - 224 s. - ISBN 9789185041770

Musikaliska sällskapet i Åbo 1790-1808 / Otto Andersson. - Åbo : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1940. - 407 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 283)

Musikens katekes / J.C. Lobe ; Öfversättning af Adolf Lindgren. - Ny uppl. - Stockholm : Beijers Bokförlags Aktiebolag, 1901. - 141 s.

Mustalaisväestön hyväksi : mustalaislähetystyö Suomessa v. 1904-1966 / Armas Viita. - Helsinki : Mustalaislähetys, 1967. - 231 s.

Muumipeikon syntymäpäiväkirja. - [Esbo] : Schildt, 1994. - [130] s. - ISBN 951-50-0685-6

Muuttoliike Uudenmaan läänissä esi-industrialistisen kauden lopulla (1821-1880) / Antti Rosenberg. - Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1966. - 310 s. - (Historiallisia tutkimuksia ; LXX)

Muuttuva Helsinki= Förändringarnas Helsingfors = The changing face of Helsinki : 1900-luvun Helsinki-aiheista taidetta kaupunginmuseon kokoelmista = 1900-talets Helsingfors-konst ur stadsmuseets samlingar =paintings and graphic art from the City Museum's collections from the 1900s / [toim. = red. = ed.: Marja-Liisa Rönkkö]. - [Hfors] : Helsingfors stadsmuseum, [1987]. - 117 s. - ISBN 951-771-770-9

Myntreformen år 1865 / Hugo E. Pipping. - Helsingfors : Finska vetenskaps-societeten, 1928. - 377 s.

Målarpoeten Ellen Thesleff : teknik och konstnärligt  uttryck / Monica Schalin. - Åbo : Åbo akademis förlag, 2004. - 306 s. - ISBN 951-765-169-4

Männen som kom från havet : jakthistorier från Kökar / Johannes Andersson, Oscar Carlberg, Oskar Holmström, Edvard Jansson, Albin Palmqvist, Karl-Uno Mirén, redaktör Ulla-Lena Lundberg. - Kökar hembygdsförening, 2000. - 126 s. - ISBN 952-91-2294-2

Människan och hennes symboler / Carl G. JUNG. - Stockholm : Forum, 1978 [1964]. - 320 s.

Människoliv : en liten sångernas bok [aitosuomalaisuus-året 1927]. - Helsingfors : [Alexander Boldt], 1927. - 35 s.

Människor som jag känt. Andra delen : personliga minnen, utdrag ur brev och anteckningar / Jac. Ahrenberg. - Helsingfors : Söderström, 1907. - 325 s.

Människor som jag känt. Fjärde delen : personliga minnen, utdrag ur brev och anteckningar / Jac. Ahrenberg. - Helsingfors : Söderström, 1909. - 282 s.

Människor som jag känt. Första delen : personliga minnen, utdrag ur brev och anteckningar / Jac. Ahrenberg. - Helsingfors : Söderström, 1904. - 242 s.

Människor som jag känt.emte delen : personliga minnen, utdrag ur brev och anteckningar / Jac. Ahrenberg. - Helsingfors : Söderström, 1910. - 298 s.

Mäns längtan efter barn / red. Jeanette Östman. - Schildts && Söderströms, 2015. - 192 s. - ISBN 9789515236838

Mänsklighetens minne : en bibliotekshistorisk antologi / redigerad av Erik Carlquist och Harry Järv. - [Helsingfors] : : Schildt, 2008. - 866 s. - ISBN 978-951-50-1760-4

Möjligheternas tid : femtio år med Studiefrämjandet / [redaktör: Hetty Rooth ; foto: Mattias Lundblad]. - Stockholm : Studiefrämjandet, Riksförbundet, 2008. - 179 s. - ISBN 978-91-975763-2-1

Möte med Tove Jansson / Tordis Örjasaeter, övers. från norskan av Lars Bäckström. - Stockholm : AWE/Geber, 1986. - 156 s. - ISBN 9120074964

Namn och språk i när och fjärran : hyllningsskrift till Marianne Blomqvist den 24 september 2002 / red. Ann-Marie Ivars ...[et al.]. - Helsingfors : Helsingfors universitet, 2003. - 87 s. - (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid, ISSN 0358-0180 ; B:22). - ISBN 952-10-0891-1

Namn på åkrar, ängar och hagar / Gunilla HARLING-KRANCK. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1990. - 384 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 565). - ISBN 951-9018-64-6

Nanoq : arktiskt äventyr. Nanuk rf: s 20-års jubileum = arktinen seikkailu. Nanuk rf:n 20-vuotisjuhlajulkaisu. - Jakobstad : Föreningen Nanuk, 2007. - 136 s. - ISBN 978-952-92-2722-8

Nanoq : ett arktiskt äventyr = arktinen seikkailu / Jan KRONHOLM. - Jakobstad : Föreningen Nanuk, 1997. - 131 s. - ISBN 952-90-9279-2

Narinkka. - 1986-1987. - (Helsingfors stadsmuseums årsbok, ISSN 03559106)

Nationalskulptören : Walter Runeberg / Lars NYSTRÖM. - Borgå, 2008. - 240 s. - ISBN 9789526702209

Nationalspråk och minoritetssprål : i ljuset av finländsk lagstiftning och internationella konventioner / Kristian MYNTTI, redaktör Håkan Näsman. - Helsingfors, 2009. - 87 s. - ISBN 978-951-9211-69-5

Neuer Weltatlas : Land und Wirtschaft aller Staaten : in über 500 ... - Zürich : Fraumünster verlag, 1949. - 197 s.

A New Mechanism for Transnational Media Complaints : minutes of the round table discussion : Istanbul, Turkey - March 15-17, 1996 / World Association of Press Councils (WAPC). - Istanbul : WAPC, 1996. - 85 s. - (Press council publication no: 15). - ISBN 975-8174-00-2

New visions on Finland / edited by Juhani Aromäki. - Helsinki : Ajatus, 1994. - 159 s. - ISBN 951-9440-13-5

Niin kaunis on maa / Kari Rydman. - Espoo : Fazer Musiikki, 1994. - 23 s.

Nikolai II : Suomen suuriruhtinas / Jorma TUOMI-NIKULA, Päivi Tuomi-Nikula. - 1. - Jyväskylä : Atena, 2010. - 283 s. - ISBN 9789517966504

Noitavaimo ja neitsytäiti : naisten arki keskiajalta uudelle ajalle / Sari Katajala-Peltomaa, Raisa Maria Toivo. - Jyväskylä : Atena. - 272 s. - ISBN 978-951-796-594-1

Nokia : vägen till framgång / Martti HÄIKIÖ. - 2003 [2001]. - 253 s. - ISBN 9789163131653

Nokia osakeyhtiö : 1865-1965 / Lars G. von Bonsdorff. - Helsingfors, 1965. - 588 s.

Norden i dans : folk, fag, forskning / redaktörer Egil Bakka, Gunnel Biskop. - Oslo : Novus, 2007. - 711 s. - ISBN 9788270994687

Nordic statistical yearbook 2008 =  Nordisk statistisk årsbok 2008 : volume 46 / edited by Ulla Agerskov. - Copenhagen : Norden, Nordic Council of Ministers, 2008. - 144 s. - (Nord, ISSN 0903-7004 ; 2008:001). - ISBN 978-92-893-1753-5

Nordisk vistradition : den episka visan / chefredaktör: Ann-Mari Häggman. - [S.l.] : Nordiska institutet för folkdiktning, 1994. - 90 s. - (NIF rapporter, ISSN 1235-0702 ; vNr 8). - ISBN 952-9724-07-1

Nordiska folkhögskolan i Kungälv : 1947-1997 : en jubileumsskrift / Redaktion: Olav Akerlie, StewevClaeson (ordf), Olle Nilsson, Gunnar Rygaard && Nils Zandhers. - Kungälv : [Nordiska folkhögskolan i Kungälv ], 1997. - 301 s. - ISBN 91-630-5621-6

Nordiska initiativ för aktivt medborgarskap utgående från principen om livslångt lärande. - Justitieministeriet, 2005. - 62 s. - (Justititieministeriet. Justitieministeriets publikationer, ISSN 1458-6444 ; 2005:1). - ISBN 9789524660402

Nordiska kartans historia : från myter till verklighet / Ulla Ehrensvärd. - [Helsingfors] : Schildt, 2006. - 375 s.

Nordiska språkfrågor 1957 och 1958. - Stockholm : Akademiska bokhandeln i distribution, 1959. - 122 s.

Nordiska tankar : tävlingsskrifter i kulturella och ekonomiska frågor / utg. av Norden, svensk förening för nordiskt samarbete ; under red. av Gösta Langenfelt. - Stockholm : Geber, 1939. - 240 s.

Nordiskt samarbete i kalla krigets kölvatten : vittnesseminarium med Uffe Ellemann-Jensen, Mats Hellström och Pär Stenbäck / red. Johan Strang, Norbert Götz. - Helsingfors : Helsingfors universitet ; Södertörns högskola, 2016. - 104 s. - (Samtidshistoriska frågor, ISSN 1650-450X ; 33)

Den nordliga dimensionen / Markku Heikkilä ; [översättning: Christina Tallberg]. - [Helsingfors] : Europainformationen, 2006. - 96 s. - ISBN 951-724-551-3

Norge förr och nu / P. Nordmann. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1886. - 57 s. - (Skrifter utgifna af sällskapet Svenska folkskolans vänner ; 13)

Normal-sångbok för svenska skolor : utgifven af musiklärarne vid Stockholms allmänna läroverk / C. J. Berg ... [et al.]. - Stockholm : Elkan && Schildknecht, 1899. - 141 s.

Normen 1908-2008 : : Normalskolan, Övningsskolan, Seminariefolkskolan : kortfattad historik / Pehr Tonberg, Eva Sundstén. - [Nykarleby] : : [Normens skola], 2008. - 120 s. - ISBN 978-952-92-3656-5

Nornan : Minnesblad utgifna till förmån för Svenska folkskolans vänner 1890. - Helsingfors : [s.n.], 1890. - 49 s

Norrmarks och Påmarks svenska ortnamn och bebyggelsehistoria / Stellan Waldenström. - [Björneborg] : Svenska kulturfonden i Björnebog, 2010. - 400 s. - ISBN 78-952-92-7696-7

Norrvidinge i ord och bild / red. Karl Johan Krantz. - Växsjö : Kronobergs läns hembygdsförbund, 1990. - 160 s. - (Kronobergsboken, ISSN 0348-3746)

Norsk-svensk ordlista / Elias Wessén. - 5.uppl. - Lund : Gleerup, 1947. - 69 s. - (Skrifter utgivna av modersmålslärarnas förening ; 26)

Norsk-svensk ordlista / Elias Wessén. - 12. uppl. - Lund : Gleerup, 1966. - 122 s. - (Skrifter utgivna av modersmålslärarnas förening ; 26)

Norska truller = Peikkoja Norjasta / Lars Hamberg. - [Helsingfors] : [L. Hamberg], 1991. - 102 s. - ISBN 951-96700-0-9

Norstedts uppslagsbok : illustrerad encyklopedi i ett band / Gunnar Gunnarsson, red. - ny. uppl. omarb. - Stockholm : Norstedt, 1942. - 1912 s.

Nouveau dictionnaire classique illustre´ / Augustin. Gazier. - Paris : Armand Colin, 1890. - 788 s

Noveller : Andra  bandet: Kungens handske. Gamla baron på Rautakylä / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1901. - 355 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 18)

Noveller : Fjärde bandet: Det gyllene spöket. Pastorsvalet i Aulango / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1902. - 400 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 18)

Noveller : Första bandet: Ungdomsdrömmar. Vernas rosor / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1901. - 369 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 18)

Noveller : Tredje bandet: Gröna kammarn i Linnais gård. Vincent vågbrytaren. Tant Mirabeau / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1902. - 453 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 20)

"Nu haver jag gått en så långer väg" : visor från Åbolands skärgård / Anne. Bergman. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1996. - 108 s. - (Källan, ISSN 1237-8356 ; 1966:3). - ISBN 952-9669-11-9

Nusvensk frekvensordbok = Ferquency Dictionary of Present-Day Swedish : baserad på tidningstext = baed on newspaper material. 1. Graford. Homografkomponenter = Graphic Words. Homograph Components / Sture ALLÉN. - Stockholm : Almqvist && Wiksell, 1970. - 1066

Nutida typsnitt : uppkomst och utveckling / Valter Falk. - Stockholm : Bröderna Lagerström, 1956. - 173 s.

Den nuvarande språklagstiftningen i Finland : redogörelse för dess tillkomst och innebörd, gällande lagar och förordningar ävensom förklaringar och anmärkningar till desamma / Ernst von Born. - Helsingfors : Schildt, 1934. - 177 s.

Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. Femte delen : Fyra decennier av nittonhundratalet / Erik Hjalmar Linder. - 2. uppl. - Stockholm : Natur och Kultur, 1957. - 814 s.

Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. Första delen : Forntiden, medeltiden, Vasatiden / huvudredaktör E. N. Tigerstedt. - Stockholm : Natur och Kultur, 1955. - 403 s.

Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. Tredje delen : Romantiken, liberalismen / huvudredaktör E. N. Tigerstedt. - Stockholm : Natur och Kultur, 1956. - 628 s.

[Ny titel]

[Ny titel]

[Ny titel]

[Ny titel]

Nya boken om vårt land : läsebok för vuxna i Finland / Jörn Donner. - Helsingfors : Söderström && Co, 1967. - 507 s.

Den nya gudstjänsten : människovigningens handling i kristet samfund / Kurt von Wistinghausen. - Bromma : Kristet samfunds bokförlag, 1977. - 79 s. - ISBN 91-85674-00-1

Nya mål och nya medel : några tankar om biblioteket och dess betydelse vid upplysningsarbetet / Einar Holmberg,. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1911. - 46 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; 68)

Nya svenska läroverket-gymnasiet Lärkan hundra år, 1882-1982 : festskrift utg. av Kamratförbundet Lärkorna och Sällskapet Smågossarna / Redaktionskommittén: Torsten Paulig, ordf ... [et al.]. - [Helsingfors] : Kamratförbundet Lärkorna, Sällskapet Smågossarna, 1982. - 571 s. - ISBN 951-99410-1-0

Nya Sverige : drömmen om ett imperium / Algot MATTSSON. - Göteborg : Tre böcker, 1987. - 178 s. - ISBN 91-85414-69-7

Nya testamentet : Bibelkommissionens utgåva 1981. - Vasa : Församlingsförbundet, 1981. - 752 s. - ISBN 951-550-207-1

Nya Wecksellstudier / Arvid. Mörne. - Helsingfors : [Svenska litteratursällskapet i Finland], 1920. - 333 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland,, ISSN 0039-6842 ; 149)

Nykarleby seminarium : matrikel 1873-1971 / Gösta Cavonius,  [redaktionskommitté: Pehr Back...et al.]. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1984. - 313 s. - ISBN 951-9087-26-5

Nykarleby seminarium : matrikel: 1873-1971 / Gösta Cavonius. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1985. - 313 s. - ISBN 951-9087-26-5

Nykarleby seminarium matrikel 1873-1923 : minnesskrift utg. till seminariets 50-årsfest den 8 och 9 juni / K. J. Hagfors. - Nykarleby : [Nykarleby seminarium], 1923. - 186 s.

Nylands ortnamn. III : deras former och förekomst till år 1600 / Greta Hausen. - Helsingfors : [Svenska litteratursällskapet i Finland],, 1924. - s. 639-896. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 177)

Nylands svenska landskapsförbund r.f : 1959-1989.. / red. av Per-Henrik Nyman, Lars Lindman, Stefan Andersson och Göran Ek. - [s.l.] : Nylands svenska landskapsförbund r.f, 1989

Nyländska ankarfästen / [redaktör: Tom Sandström] ; [redaktionskommitté: Christoffer Grönholm..et al.]. - Helsingfors : Finlands svenska hembygdsförbund, 1995. - 199 s. - (Skrifter utgivna av Finlands svenska hembygdsförbund ; vol. 1). - ISBN 952-90-6133-1

Nyländska folksagor och sägner / Anders. Allardt. - Helsingfors : Nyländska afdelningen,, 1896. - 326 s. - (Nyland : samlingar utgifna af Nyländska afdelningen ; 6. Häftet)

Nyländska folkseder och bruk, vidskepelse m. m / Anders. Allardt. - Helsingfors : Nyländska afdelningen, 1889. - 140 s. - (Nyland : samlingar utgifna af Nyländska afdelningen ; 4. Häftet)

Nyländska folkvisor / Ernst. Lagus. - Helsingfors : Nyländska afdelningen, 1900. - 328 s. - (Nyland : samlingar utgifna af Nyländska afdelningen ; 5. Häftet)

Nyord i svenskan : blogg, fulbryt, pudla, rondellhund och andra nytillskott från A till Ö / Birgitta AGAZZI. - Morfem. - ISBN 9789198092257

Något av BEM : Björn-Eric Mattsson (1941-2004). Texter i urval / Björn-Eric Mattsson, red. Sanna Hulde´n. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2008. - 213 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; volym 181). - ISBN 978-951-9087-75-7

När allt gick fel : Viborgs fall 1944 / Erik Appel. - Helsingfors : Schildt, 2011. - (Atschi!). - ISBN 978-951-50-2085-7

När flaggorna flög : tillfällesdikter av Lars Huldén / Lars HULDÉN. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1992. - 87 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 0789-6085 ; III) ( ;  5). - ISBN 951-9087-35-4

När hovgunstlingar styrde Ryssland / V. Poljakov. - Helsingfors : Söderström, 1929. - 229 s.

När jag får lite pengar så köper jag böcker. / Redaktionskommitté: Tage Jarolf ...[et al.]. - Helsingfors : : Sällskapet Bokvännerna i Finland r.f.,, 2008. - 247 s. - (Bokvännens bok ; 9). - ISBN 978-951-97918-7-6

När rädslan vilar : fragment ur en barndom / Benita BACKAS-ANDERSSON. - 4. - 2015. - 63 s. - ISBN 978-952-93-4350-8

När tro och handling möts : en undersöking av Arvid von Martens liv och verksamhet / Katarina RÖNNEIKKÖ. - Åbo : Åbo akademis förlag, 2008. - 289 s. - ISBN 9789517654517

När världen öppnade sig : en sextiotalskrönika / Pär STENBÄCK. - Helsingfors : Schildts, 2007. - 189 s. - ISBN 9789515016935

Närhet / Lisbeth Stenius. - [Esbo] : Schildt, 1998. - 175 s. - ISBN 951-50-0999-5

Den nödvändiga grannen : studier && inlägg / Henrik Meinander. - [Esbo] : Schildt, 2001. - 127 s. - ISBN 951-50-1171-X

Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns. Andra delen / Jarl Gallén och John Lind. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1991. - 509 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 427, 2). - ISBN 951-9018-68-9

Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns. Tredje delen : [Kartbilaga] / Jarl Gallén och John Lind. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1991. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 427, 3). - ISBN 951-9018-83-2

Obs! Klass / Charlotte Sundström && Trygve Söderling  (red.). - Helsingfors : Schildt, 2009. - 249 s. - ISBN 978-951-50-1891-5

Odal och ödemark / Hugo Ekhammar. - Helsingfors : Söderström, 1930. - 203 s.

Det odelade finska biskopsstiftets herdaminne / K. G Leinberg. - Jyväskylä : Finska kyrkohistoriska sällskapet, 1894. - 197 s.

Offentliga nöjen och privata i Helsingfors 1812-1827 : med en historisk översikt / Ester-Margaret von Frenckell. - Helsingfors : Söderström, 1943. - 545 s.

Offentliga nöjen och privata i Helsingfors 1812-1827 : med en historisk översikt / Ester-Margaret von Frenckell. - Helsingfors : Helsingfors universitet, 1943. - 545 s.

Olga och Robert Rostedt : två folkhögskoleöden / Ulla Olin. - Helsingfors : [Svenska folkskolans vänner], 1991. - 160 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; Serie 3, vol. 3). - ISBN 951-9087-33-8

Olga och Robert Rostedt : två folkhögskoleöden / Ulla Olin. - Helsingfors : [Svenska folkskolans vänner], 1991. - 160 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner. Serie 3 ; 3). - ISBN 951-9087-33-8

Olof Enckells liv : i centrum av en kulturepok / Emilie ENCKELL. - Helsingfors : Schildts && Söderströms, 2015. - 518 s. - ISBN 9789515235589

Olympiakaupunki Helsinki 1952 = Olympiastaden Helsingfors 1952 = Helsinki, the Olympic city 1952 / Helena Friman .. [et al.]. - [Helsinki] : Helsingin kaupunginmuseo, 199 s. - (Memoria, ISSN 0786-3454 ; v7). - ISBN 951-772-295-8

Om bokförlag och bokförläggare i Finland. - Helsingfors : J. Simelii arvingars boktr, 1958. - 199 s.

Om bärggrunden i södra Finland / J. J. Sederholm. - Helsingfors : Societas geographica Fenniae, 1893. - 165 s. - (Aftryck ur Fennia 8, n:o 3)

Om den filosofiska methoden i sitt förhållande till öfriga vetenskapliga methoder / Karl Gabriel Thiodolf Rein. - Helsingfors : J.C. Frenckell && son, 1868. - 118 s.

Om den ljusnande framtid är vår / Tor Lindblom. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1999. - 192 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456 -823 ; volym 153). - ISBN 951-9087-48-6

Om grunderna för fastställandet av ett svenskt scenspråk för Finland : utlåtande avgivet till Garantiföreningens för Svenska teatern i Helsingfors delegation den 21 mars 1916 / Hugo Bergroth. - Borgå : Schildt, 1917. - 36 s. - (Scenisk konst och kultur ; 4)

Om kopporna och vaksinationen / af J. H. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 188. - 52 s. - (Skrifter utgifna af sällskapet Svenska folkskolans vänner ; 6)

Om Opkonst / Stig NYSTRÖM. - 2006. - 99 s. - ISBN 951-98202-3-X

Om sanningen i religionen och fromhetslivet : en uppgörelse / Rolf Lagerborg. - Helsingfors : Söderström, 1934. - 247 s.

Om statslivet / S.J. Boëthius. - Stockholm : Norstedt, 1916. - 327 s.

Omsorg, respekt och acceptans : Kårkulla samkommuns historia 1960-2010 / Henry Nygård, Vera Nygård. - [Kirjala] : Kårkulla Samkommun, 2000. - 259 s.

Omstridda spörsmål i Nordens historia : I / Carlgren, Wilhelm etc. (red.). - Köpenhamn : Föreningen Norden, 1940. - 139 s. - (Föreningarna Nordens historiska publikationer ; 2)

Omvärdering : perspektiv på litteratur och litteraturvetenskap / red. Claes Ahlund. - Åbo Akademi, Litteraturvetenskapen, 2010. - 155 s. - (Litteraturvetenskapliga meddelanden, ISSN 0358-3988 ; 38). - ISBN 978-952-12-2488-1

On Op-art / Stig NYSTRÖM. - Lampila, 2006. - 99 s. - ISBN 951-98202-4-8

Onko tämä muka hauskaa? / Hugleikur Dagsson, övers. till finska: Ville Lähteenmäki. - Jyväskylä : Atena, 2008. - [188] s. - ISBN 978-951-796-547-7

Onnen aika? : valoja ja varjoja 1950-luvulla / red. Kirsi-Maria Hytönen, Keijo Rantanen. - Jyväskylä : Atena, 2013. - 249 s. - ISBN 9789517969246

Onnenpyörä vai venäläinen ruletti? Finanssikriisi 2008-2009 : tausta, kulku ja seuraukset / [redaktör: Nils Torvalds]. - Helsingfors : Lokus, 2009. - 160 s. - ISBN 978-951-9087-84-9

Opera : kompositörer, verk, uttolkare / András BATTA, översättning Kjell Waltman. - Köln : Könemann, 2000. - 924 s. - ISBN 9783829055093

Operation hembygdsinventering : studieplan / Gunnar Rosenholm. - Ny tryck 1986. - Helsingfors : Svenska studieförbundet, 1973. - 47 s.

Opinioner och trender i Svenskfinland : barometern/01-07 / Kjell Herberts (red.). - Vasa : Åbo Akademi. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning , 2008. - 174 s. - ISBN 978-952-12-2084-5

Ord med historia / Gösta BERGMAN. - 7. - Prisma, 2003 [1990]. - 677 s. - ISBN 9789151841410

Ord och inga visor - andras och egna : från ett folkvälde på villovägar / "Rebellen" Rolf Lagerborg. - Helsingfors : Söderström, 1945. - 447 s.

Ord och några visor : tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997 / redigerade av Marianne Blomqvist. - Helsingfors : Helsingfors universitet, 1997. - 351 s. - (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, ISSN 0358-0180 ; v 18). - ISBN 951-45-7752-3

Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna ; Historiskt-politiska anteckningar för åren 1743-11796 af assessoren Hensik Tomas Adlercreutz / A.O. Freudenthal, H.A. Vendell : Elis Lagerblad. - Helsingfors. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1886-1887. - 325 s. + 185 s. - (Skrifter utgifna av Svenska literatursällskapet i Finland ; VII, VIII)

Ordbok. Estländsk-svenska dialekterna och Runömålet / A.O. Freudenthal, H.A. Vendell. - Svenska Odlingens Vänner, 1982 [1886-1887]. - 154 s.

Ordet står ännu kvar : en bok om Jan-Magnus Jansson / Bengt BERGMAN. - Helsingfors : Söderström, 2004. - 198 s. - ISBN 9789515222251

Ordflöde : antologi. - [Åbo] : Åbolands litteraturförening, 2004. - 107 s. - ISBN 952-5331-09-1

Ordklyfverier : en etymologisk hjälpreda / Robert. Geete. - Stockholm : Norstedt, 1888. - 224 s.

Ordlista öfver svenska språket / utg. av Svenska akademien. - 7. uppl. - Stockholm : Norstedt, 1903. - 327 s.

Ordläkarboken : handbok i lekekonst vid svårrtad ordbildning, tunghäfta och mundiarré / Bosse Österberg. - [Esbo] : Schildt, 1993. - 104 s. - ISBN 951-50-0617-1

Ordspråksboken : en samling ordspråk, talesätt och ramsor från Skellefteåbygden i Västerbotten och Jakobstadsnejden i Österbotten. - Skellefteå : Studieförbundet Vuxenskolan ; Jakobstad : Svenska studiecentralen, 2004. - 94 s. - ISBN 951-9084-52-5

Orvas. - Oravais : Oravais hembygdsförening, 1995. - 52 s.

Osakeyhtiö Pulp1908-1920 : Ett sulfatcellulosaföretags grunderperiod / Herman Laxén. - (Helsingfors) : (Herman Laxén). - 204, 78 s.

Oscar I / Alma Söderhjelm och Carl-Fredrik Palmstierna. - Stockholm : Bonnier, 1944. - 469 s.

Oscar Rancken : pedagog och samlare, folklivsvetare och historiker / [red.] Carsten BREGENHÖJ. - 2001. - 160 s. - (Meddelanden från Folkkultursarkivet, ISSN 0355-9963 ; 18). - ISBN 951-583-067-2

Osilia-Maritima 1227-1346 : studier kring tillkomsten av svenska bosättningar i Balticum i synnerhetinom biskopsstiftet Ösel-Wiek / Svante JAKOBSSON. - 1980. - 175 s. - (Uppsala Universitet. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia, ISSN 0081-6531 ; 112). - ISBN 91-554-0998

Oss människor emellan / Lisbeth Stenius. - [Helsingfors] : Schildt, 1994. - 335 s. - ISBN 951-52-0688-0

Ostindiefararen Götheborg seglar igen = The Swedish ship Götheborg sails again / Ingrid ARENSBERG. - 2. - Sävedalen : Warne, 2005. - 127 s. - ISBN 9789186425852

Den osynliga damen : Stina Krooks stiftelse 1976-2013 / Erik KRUSKOPF. - Helsingfors : Stina KROOKS STIFTELSE, 2013. - 104 s. - ISBN 978-952-93-1798-1

Den osynlige gästen : en studie i Fredrika Bremers mystik / Gunnar Axberger. - Stockholm : Natur och Kultur, 1956. - 96 s.

Otava, eli, Suomalaisia huvituksia C. A. Gottlundilta : III osa / Carl Axel Gottlund. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. - 279 s. - ISBN 978-952-222-061-5

Otto Andersson : bibliografi 1895-1964 / Alfhild. Forslin. - Åbo : [s.n.], 1964. - [2], [373]-424 s.

"Otukt mot naturen" : bör den vara straffbar? / Vilhelm Lundstedt. - Stockholm : Bonnier, 1933. - 111 s. - (Bonniers små handböcker i vetenskapliga ämnen)

Oulun Wiikko-Sanomia 1829-1879 : Oulun lehdistön alkutaival / Päiviö Tommila. - Oulu : Kaleva, 1984. - 198 s. - ISBN 951-9306-07-2

P. E. Svinhufvud : frihetskämpen / Sven i Österlid. - Helsingfors : Nya svenska förlagsaktiebolaget, 1939. - 270 s.

Pacius : suomalaisen musiikin isä / Matti Vainio. - Jyväskylä : Atena, 2009. - 478 s. - ISBN 978-951-796-562-0

Panik i Rölleby : roman / Anna Bondestam. / Anna Bondestam. - Helsingfors : Schildt, 1954. - 238 s.

Pappissääty suomen valtiopäivillä 1809-1906 : 1: 1809-1885 / Kaarlo Österbladh. - Turku : Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1933. - (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 34)

Parempaa vuorovaikutusta - Parempaa valmistelua. - [Helsinki] : Valtiovarainministeriö, 2008. - 62 s. - (Valtiovarainministeriön julkaisuja, ISSN 1459-3394 ; 35a/2008 preparation). - ISBN 978-951-804-863-6

Pargas kalkbergs aktiebolag 1898-1948 : En allmogenärings utveckling till storindustri / Per Nyström. - Pargas : Pargas kalkbergs aktiebolag, 1951. - 332 s.

Das Parlament der Juli-Monarchie : 36  Bronzeplastiken / Honore´ Daumier. - [Leipzig] : Insel-Verlag, 1959. - 50 s. - (Insel-Bücherei ; Nr. 643)

Parlamentarism och demokrati i England / Gunnar  Heckscher. - Stockholm : Geber, 1937. - 342 s.

Parlamentarismen i Finlands statsförfattning / K.J. Ståhlberg. - Helsingfors : Schildt, 1927. - 98 s.

Partier och partisystem i Finland / Jan Sundberg. - [Esbo] : Schildt, 1996. - 263 s. - ISBN 951-50-0772-0

Partiorganisationer : studier i strukturer og processer i finske, norske och svenske partier / redaktörer Göran djupsund, Lars Svåsand. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990. - 318 s. - ISBN 951-9498-70-2

Passions=Betraktelser : för hwar dag i fastan / G Janzon. - Örebro : N.M. Lindh, 1865. - 176 s.

Pastries : a study of the cultural expression of luxury / Bo Lönnqvist, photographs by Katja Hagelstam, translation by Elwa Sandbacka. - [Esbo] : Schildt, 1998. - 143 s. - ISBN 951-50-0917-0

Pavarotti / Luciano Pavarotti, William Wright ; suom.Päivi ja Seppo Heikinheimo. - Porvoo : WSOY, 1988. - 322 s. - (Profiili-sarja). - ISBN 951-0-15277-3

Pedagogik och relevans : fyra artiklar kring strävanden efter det värdefulla inom utbildning och undervisning / Jan Sjöberg. - Vasa : Åbo Akademi, 1994. - 115 s. - (Diskussion och dokumentation : Österbottens högskola, pedagogiska institutionen, ISSN 1236-3626 ; 1). - ISBN 951-650-373-X

Pehr Evind Svinhufvuds upplevelser under Finlands självständighetskamp : skildrade av Erkki Räikkönen / Erkki Räikkönen. - Helsingfors : Söderström, 1935. - 357 s.

Penningens stryrman : Föreningsbanken och Merita 1950-2000 / Teppo. Vihola, [svensk översättning: Kate Törnroos]. - [Helsingfors] : [Merita-bank], 2000. - 389 s. - ISBN 951-889-104-4

Penningpolitik under etthundrafemtio år : Finlands bank 1811-1961 / Nils Meinander. - Helsingfors : Finlands banks institut för ekonomisk forskning, 1963. - 156 s. - (Publikationer utgivna av Finlands banks institut för ekonomisk forskning ; serie C 3)

Perniön pitäjä / Helmer Salonen-Salmo, M. A. Knaapinen. - Perniö : "Perniö tunnetuksi"-yhdistys, 1930. - VII, 487 s.

Personnamnsboken / Marianne Blomqvist. - [Helsingfors] : Finn Lectura, 1993. - 286 s. - ISBN 951-8905-73-8 (

Perspektiv på Borgå stift : festskrift till Borgå stifts femtioårsjubileum 1 december 1973 / redaktionskommitté: John Vikström ... [et al.]. - Vasa : Församlingsförbundet, 1973. - 211 s. - ISBN 951-550-068-0

Perspektiv på litteraturvetenskapen / Roger Holmström && John Sundholm (red.). - Åbo : Åbo Akademi, Litteraturvetenskapliga institutionen, 1998. - 175 s. - (Meddelanden / Åbo Akademi, litteraturvetenskapliga  institutionen, ISSN 0358-3988 ; vnr 25). - ISBN 952-12-0222-X

Perspektiv på lärarsituationen i Svenskfinland : kartläggning och analys av lärarsituationen i högstadier och gymnasier läsåret 1995-1996 och i lågstadier och specialskolor läsåret 1996-1997 / Michaela Lithén (red.). - Vasa : Åbo Akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1998. - 82 s. - (Publikationer från pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 30). - ISBN 952-12-0348-X

Petit dictionnaire francais-suédois : avec la prononciation figurée / Th. Hammar. - Paris : Garnier Prères. - 554 s.

Piirretään iloisia ihmisiä / Sachiko Umoto. - [Jyväskylä] : Atena, 2011. - 112 s. - (piirustuskoulu). - ISBN 9789517967464

Piirretään söpöjä eläimiä / Sachiko Umoto. - [Jyväskylä] : Atena, 2011. - 112 s. - (piirustuskoulu). - ISBN 9789517967471

Pilastrarna / Christoffer Schildt,  [förord av Göran Schildt]. - [Esbo] : Schildt, 1955. - 132 s. - ISBN 951-50-0703-8

Pisa, pedagogik och politik i Finland / red. Michael Uljens. - Vasa : : Åbo Akademi. Pedagogiska fakulteten, 2009. - 89 s. - (Rapport från  Pedagogiska fakulteten. Åbo Akademi, ISSN 1458-7785 ; Nr 25). - ISBN 978-952-12-2160-6

Pistoolirapu ja muita eläinmurhaajia / Markus Bennemann. - 2. uppl. - Jyväskylä : Atena, 2011. - 301 s. - ISBN 9789517967181

Pitsiverhojen takaa : Rehnbäck-Reinilän talon vaiheita / Kaarina Niskala. - [Oulu] : Svenska kulturens vänner i Uleåborg, 2004. - 47 s. - ISBN 951-96840-5-0

Plan commode de Paris : rues et monuments métroplitain autobus. - Paris : A- Leconte, [195-?]. - 180 s.

Poet i New York / Federico García Lorca, i svensk tolkning och med inledning av Artur Lundkvist. - Stockholm, 1959. - (FIB:S Lyrikklubb s bibliotek ; nr 54)

Poeter om poeter : [12 essäer] / Claes Andersson, Ralf Andtbacka, Birgitta Boucht, Thomas Brunell, Tomas Mikael Bäck, Bosse Hellsten, Carina Karlsson, Sven-Erik Klinkmann, Bodil Lindfors, Ulrika Nielsen, Oscar Rossi, Gungerd Wikholm. - Ellips, 2017. - 155 s. - ISBN 8782727081105

Pohjalaisen osakunnan nimikirja : I : Album nationis Ostrobotniensis 1640-1713 / täydentänyt ja toimittanut Armas Luukko. - Helsinki : Pohjalainen valtuuskunta, 1946. - 270 s.

Pohjalaisen osakunnan nimikirja = Österbottniska nationens matrikel : II : Album nationis Ostrobotniensis 1721-1770 / kompletterad och redigerad av Sven-Erik Åström. - Helsinki : Pohjalainen valtuuskunta, 1947. - 359 s.

Pohjalaisen osakunnan nimikirja = Österbottniska nationens matrikel : III : Album nationis Ostrobotniensis 1771-1808 / kompletterad och redigerad av Sven-Erik Åström. - Helsinki : Pohjalainen valtuuskunta, 1948. - 383 s.

Pohjalaisen osakunnan nimikirja = Österbottniska nationens matrikel : V : Album nationis Ostrobotniensis 1809-1827 / kompletterad och redigerad av Eero Kojonen. - Helsinki : Pohjalainen valtuuskunta, 1957. - 325 s.

Pohjalaisen osakunnan nimikirja = Österbottniska nationens matrikel : V : Album nationis Ostrobotniensis 1809-1827 / täydentänyt ja toimittanut = kompletterad och redigerad av Eero Kojonen. - Helsinki : Pohjalainen valtuuskunta, 1957. - 325 s.

Pohjanmaa Österbotten á la carte. - 2013. - 96 s. - ISBN 9789525913125

Pohjoismaiden osakepankki kauppa ja teollisuutta varten 1872-1919 / Felix Heikel. - Helsinki : Holger Schildt, 1922. - 198 s.

Pohjoismaisen kansanvallan asialla = För nordiskt självstyre : till Georg C. Ehrnrooth 27.7.1976 / toim.-red.: Heikki Eskelinen, Irina Matvejew, Kari Räisänen. - Helsingfors : Libertas, 1976. - 152 s. - ISBN 951-99087-6-5

Pohjolan maagiset maisemat = Nordens magiska landskap / Kirsi MACKENZIE. - Docendo, 2017. - 156 s. - ISBN 9789522914033

Pohjolan maisemia : vuosisadan vaihteessa / I. K. Inha. - Helsinki : WSOY, 1957. - 196 s.

Politik i Norden : en jämförande översikt / Ingmar Lindblad, Carl-Einar Stålvant, Krister Wahlbäck, Claes Wiklund. - Stockholm : Liber, 1984. - 240 s. - ISBN 91-38-90371-7

Politiska minnen : I / Carl Enckell. - Helsingfors : Söderström, 1956. - 442 s.

Politiska minnen : II / Carl Enckell. - Helsingfors : Söderström, 1956. - 432 s.

Det politiska systemets legimitet sett från medborgarnas perspektiv : en teoretisk och empirisk ansats för studie av politisk legitimitet / Ralf Lillbacka. - Vasa : Åbo Akademi, 1993. - 389 s.

Popular hits vol I-III : populaarimusiikin kaikki helmet Hugleikurin tapaan / Hugleikur DAGSSON. - Jyväskylä : Atena, 2015. - ISBN 9789523001107

Populism i Norden : från marginalen mot den politiska mittfåran / Ann-Cathrine JUNGAR. - Agenda, 2017. - 109 s. - ISBN 978-952-68726-4-3

Populärmusikens pionjärer : en studie i den populära musikens kulturhistoria i Finland fram till 1917 / Sven Hirn. - Vasa : Finlands svenska folkmusikinstitut, 1999. - 223 s. - (Publikationer utgivna av Finland svenska folkmusikinstitut, ISSN 1237-475X ; v28). - ISBN 952-9669-16-X

Porin triviaalikoulun oppilasluettelot 1722, 1733, 1737 ja oppilasmatrikkeli 1738-1842 / Kaarlo Jäntere. - Pori : Porin kaupunki, 1926. - 269 s. - (Skrifter utgivna av genealogiska samfundet i Finland ; 2)

A portrait od Cape town / Alain Proust, text by Peter Borchert. - [Cape Town] : Fernwood Press, 1994. - 120 s. - ISBN 1874950 09 1

Porträttet i den grekiska plastiken : : en konsthistorisk studie / Hjalmar. Öhman. - Helsingfors : J. Simelii arvingars boktr, 1911. - 185 s. - (Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar ; LIII)

Postin potretti / toimittajat Marjatta Jauhiainen, Timo Holtari, valokuvat Posti- ja telemuseo, Kansanrunousarkisto. - [Helsinki] : Postipankki, 1973. - 95 s.

Postkontor och postmästare / Ernst Grape. - Stockholm : Postverket, 1951. - 904 s.

Potemkin och Katarina den stora : en kejserlig förbindelse / Simon Sebag MONTEFIORE. - Prisma, 2005. - 720 s. - ISBN 9789151847740

Poterossa piirrettyä 1939-1944 = Korsu-skisser 1939-1944 : Torsten Nygård, Erik Kråkström / Markku Nieminen ; [översättning: Anna Paulin  Eklöf]. - [Esbo] : Schildt, 2000. - 80 s. - ISBN 951-50-1169-8

A précis of the public law of Finland / by L. Mechelin ; transl. by Charles J. Cooke. - London : Chapman and Hall, 1889. - 168 s.

Presshistoriska och andra studier : tillägnade Torsten Steinby på 75-årsdagen den 25 augusti 1983 / red. Patrick Bruun, Olof Mustelin. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Helsingfors, 1983. - 282 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 512). - ISBN 0039-6842

Prinsar och prinsessor av Corsika / Alma Söderhjelm. - Helsingfors : Schildt, 1935. - 254 s.

Prismas stora engelska ordbok : engelsk-svensk och svensk-engelsk. - Tredje, utökade upplagan. - Stockholm : Rabén Prisma, 1995. - ISBN 9789151830803

Prismas stora franska ordbok : fransk-svensk och svensk-fransk. - Stockholm : Rabén Prisma, 1996. - ISBN 9789172270251

Prismas stora tyska ordbok : tysk-svensk och svensk-tysk. - Andra upplagan, tredje tryckningen. - Stockholm : Rabén Prisma, 1997. - ISBN 9789151830803

Prisrörelser och penningvärde i Finland under guldmyntfotsperioden 1878-1913 : en struktur och konjukturanalys / Heimer Björkqvist. - Helsingfors : Finlands bank, 1958. - 391 s. - (Publikationer utgivna av Finlands banks institut för ekonomisk forskning ; Serie B:19)

Privata svenska folkskolan i Östermyra / Karl-Gustav Jossfolk. - [Ekenäs] : [s.n.], 1979. - s. 55 - 76, 191 - 198. - (Särtryck ur Skolhistoriskt arkiv XV / Ekenäs 1979)

Privata svenska folkskolan i Östermyra : historik och matrikel / Karl-Gustav Jossfolk. - [Ekenäs] : [s.n.], 1985. - 66 s. - (Särtryck ur Skolhistoriskt arkiv XV / Ekenäs 1979)

Proceedings of the European Syposium on Voluntary Associations.Volume 1 : Issues of education and civil society / edited by Chris Gronholm [Christoffer Grönholm] and József Katus. - [Helsingfors] : Fonda Publishing, 1999. - 184 s. - ISBN 951-97311-3-X

Program med anledning af Helsingfors lycei halfsekulardag den 15 mars 1881 / [Helsingfors lyceum]. - Helsingfors : [Helsingfors lyceum], 1881. - 37 s.

Program öfver verksamheten i Svenska Fruntimmers-skolan och Fortbildningsläroverket i Helsingfors. under läseåret 1893 - 1894 : jämte Tal, hållet vid Fruntimmers-skolornas i Finland minnefest den 6 oktober 1893 af Elisabeth Blomqvist. - Helsingfors : [s.n.], 1894. - 69 s.

Prokuratorns i kejserliga senaten för Finland berättelse om lagskipningen och lagarnes handhafvande i landet angifven till Finlands landtdag år 1980. - Helsingfors : [Prokuratorn i kejserliga senaten för Finland], 1908. - 55 s.

Prometheus' eld : försvar mot maktmissbruk från mytisk tid till 1900-talet / Harry Järv. - Stockholm : Atlantis, 1998. - 445 s. - ISBN 91-7486-265-0

Prostitution i Helsingfors : en studie i kvinnokontroll / Margaretha Järvinen. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990. - 285 s. - ISBN 951-9498-71-0

The protection of persons belonging to national minorities in Finland / Kristian Myntti. - Åbo : Åbo  Akademi University Institute for Human Rights, 1993. - 33 s. - (Publications of the advisory board for international human rights affairs, ISSN 0789-6166 ; No 2). - ISBN 951-47-6292-4

PSB 100 år : Postbanken hundra år för samhällets bästa / Eero Tuomainen,  [svensk övers.: Marita Nykopp]. - [Helsingfors] : [Postbanken], 1987. - 69 s. - ISBN 951-99765-8-2

Puoli vuosisataa kaapeliteollisuutta 1912-1962 / [Eige Cronström...[et al.]. - [Helsinki] : Suomen kaapelitehdas osakeyhtiö, 1965. - 398 s.

Puolueiden kriisi : puolueet ja uusliberalismi : mitä on tehtävä? / toim. Hanna Kuusela ja Mika Rönkkö. - Helsinki : Like, 2008. - 139 s. - ISBN 978-952-01-0128-2

På flykt från världsåskådningar / Sven Willner. - [Helsingfors] : Söderström, 1964. - 159 s.

På forskningsresor i svenskbygden : [Brage årsskrift 1974-1986] / Yngvar Heikel ; med inledning och kommentarer utgiven av Bo Lönnqvist. - 1986. - Helsingfors : Brage. - 212 s. - ISBN 951-9224-07-6

På glittrande våg : Helsingfors segelsällskap 1893-1993 / [redigering: Rolf Kokkola]. - [Helsingfors] : [Helsingfors segelsällskap],, [1993]. - 391 s. - ISBN 952-90-4476-3

På jakt efter etrusker : strövtåg i det etruskiska landskapet / Henrik Tikkanen. - Helsingfors : Otava, 1967. - 109 s.

På kant med Europa? : om demokrati og nordisk folkeoplysning / red. Niels Buur Hansen, Ove Korsgaard, Bosse Bergstedt. - Nordisk folkhøjskoleråd, 2000. - 176 s. - ISBN 87-89412-58-3

På landsbygden / Parus Ater. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1885. - 34, 8 s. - (Skrifter utgifna af sällskapet Svenska folkskolans vänner ; 11)

På spaning efter helheten : New Age - en ny folktro? / Olav Hammer. - Stockholm, 1998. - 361 s. - ISBN 91-46-17189-4

På strövtåg i Aiboland : en reportagebok om svenskbygderna i Estland / Mikael SJÖVALL, Patrik Rastenberger. - Svenska Odlingens Vänner, 2015. - 211 s. - ISBN 9789197361019

På sångens vingar : Jenny Linds levnadssaga / Vivi Horn. - Helsingfors : Schildts, 1940. - 351 s.

På vakt i öster 1 : Medeltiden / Lena HULDÉN. - [Esbo] : Schildt, 2004. - 336 s. - ISBN 9789515014559

På vandring genom byn / Britta HOLMLUND. - Svensk förening i Åggelby rf, 2004. - 170 s. - ISBN 952-91-7190-0

På vandring i Estlands svenskbygder / Sten Westerholm. - [Helsingfors] : Svenska folkskolans vänner, 2003. - 152 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; vol 168). - ISBN 951-9087-62-1

Päijänne : elämän vesi / red. Bo Lönnqvist, Ilkka Kuhanen. - Jyväskylä : Atena, 2007. - 223 s. - ISBN 9789517964838

Pärlor på svenska : böcker för barn och ungdomar med svenska som andraspråk / med inledande kapitel och bokurval med kommentarer av Birgitta Ahlen, Fia Andersson, Jenny Nilsson. - Lund : Bibliotekstjänst, 1996. - 158 s. - (Btj-serien, ISSN 0523-4646 ; 220). - ISBN 91-7018-395-3

Pääministerinä Suomessa : poliitisia ratkaisuja vaalikaudella 1962-66 / Johannes Virolainen. - Helsinki : Kirjayhtymä, 1969. - 488 s.

Pörtom i närbild / red. Börje Sidbäck. - 2004. - 111 s. - ISBN 952-5280-08-X

Queen Mary 2 : the birth of a legend / Foto Philip Plisson, Eric Flounders, Gwen-Haël Denigot. - 2004. - 320 s. - ISBN 9780810956131

Quotations From Chairman Mao Tse-Tung. - Beijing : Foreign Languages Publishing House, 1966. - 436 s.

Rabbe Enckell : modernism och klassicism under tjugotal och trettital / Louise EKELUND. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1974. - 408 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 464). - ISBN 951-9017-15-1

Rampljus : Caj Ehrstedt, ett konstnärsliv / Leif Nystén. - [Helsingfors] : Schildt, 2009. - 229 s. - ISBN 978-951-50-1759-8

Ranskan vallankumouksen sivistyselämästä / Alma Söderhjelm, suomentanut O. A. Kallio. - Helsingissä : Otava, 1908. - 298 s. - (Tieteen työmailta ; 2)

Rapport från 2024 : en kortfattad historia över framtiden 1974-2024 / Norman MACRAE, översättning Peter Carlsson. - 1985 [1984]. - 260 s. - ISBN 91-7566-077-6

Rauhanoppositio : tutkimus poliittisesta oppositiosta Suomessa vuosina 1940-1944 / Heikki Mikko Viitala. - Helsinki : Kansankulttuuri, 1969. - 221 s.

Reconciliation and hope : sermons, lectures and meditations from the nineties : John Vikström. - Helsinki : Church Council for Foreign Affairs, 1997. - 90 s. - ISBN 951-789-019-2

Redningskorpsene arbejder : til Lands, til Vand og i Luften / Anders Georg, Knud Rye. - København : Frederik E. Pedersens Forlag, 1938. - 44 s.

Religionernas Indien : livsåskådningar och samhälle / Rolf Grönblom. - Stockholm : Valentin, 1999. - 303s. - ISBN 91-88796-43-4

Republica Moldovia panoramic / Mihai Potârniche. - Chisinau : Princeps, 2005. - 164 s. - ISBN 9975-9881-0-5

Resebref oCh hågkomster / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1903. - 400 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 24)

Resejournal över resan till norra Amerika. Fjärde delen / Pehr Kalm ; utgiven av John E. Roos, Harry Krogerus. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Helsingfors, 1988. - 332 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Helsingfors, ISSN 0039-6842 ; 525). - ISBN 951-9018-43-7

Resejournal över resan till norra Amerika. Tredje delen / Pehr Kalm ; utgiven av John E. Roos, Harry Krogerus. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Helsingfors, 1985. - 424 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Helsingfors, ISSN 0039-6842 ; 525). - ISBN 951-9018-10-7

Responding to the challenges of a changing world : an overview of liberal adult education in Finland / edited by Timo Toiviainen. - Helsinki : Finnish Adult Education Association, 1998. - 83 s. - ISBN 951-97339-7-3

Retkiruokaa : syö hyvin leirinuotiolla, vaelluksella, piknikillä ja kalassa / Pär Nilsson ; övers. till finska Veijo Kiuru. - Jyväskylä : Atena, 208. - 126 s. - ISBN 978-951-796-544-6

Reuters rutor 3 : språkspalter om ord och ordanvändning / Mikael REUTER. - Helsingfors : Schildts, 2007. - 215 s. - ISBN 9789515016867

Revolutionärer och emigranter / Alma Söderhjelm. - Helsingfors : Schildt, 1918. - 337 s. - (Historiska essayer II)

Riki och den förtrollade vägen : studier i Oscar Parlands berättarkonst / Kristina Björklund. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1982. - 152 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; v501). - ISBN 951-9017-74-7

Rikssvenska metodistpredikanters betydelse för metodistkyrkans framväxt och utveckling i Finland 1880-1923 / Leif-Göte. Björklund. - Åbo : Åbo akademis förlag, 2005. - 383 s. - ISBN 951-765-241-0

Romanovit : keisarisuku : keitä he olivat? : mitä heistä tuli? / Staffan Skott. - [Helsinki] : Schildt, 1992

Romanus sum : essäer om Europa / Matti Klinge ; [översättning: Jan-Ivar Lindén]. - [Esbo] : Schildt, 1992. - 287 s. - ISBN 951-50-0550-7

Romarnas väg till världsväldet : efter det   efter det grekiska originalet i svensk översättning av Ivar A. Heikel / Polybios. - Helsingfors : Söderström, 1942. - 390 s.

Rosendröm med tagg : dikter / Ann-Sofi WÄRNÅ. - 2013. - 68 s. + Appendix

The Royal Yacht Britannia : the official history / Richard JOHNSTONE-BRYDEN. - Conway Maritime Press, 2003. - 310 s. - ISBN 9780851779379

Rudolf Steiner på min livsväg / Friedrich Rittelmeyer, förk. nyöversättning av H. Rice. - Lund : Nova Förlag, 1991. - ISBN 91-970493-9-5

Runar Stenlund - ett liv som båtbyggare : fiskarfester i Västnyländsk skärgård / Sven STENLUND, red. Sanne Wikström. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner. - 96 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; 187). - ISBN 8782719087870

Runar Stenlund - ett liv som båtbyggare : fiskarfester i Västnyländsk skärgård / Sven STENLUND, red. Sanne Wikström. - 2. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner. - 96 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; 187). - ISBN 9789519087870

Runeberg i musiken : bibliografi med kommentarer och historisk översikt / Alfhild Forslin. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1958. - 365 s.,. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; Nr 367)

Runebergskulten / Yrjö Hirn. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1935. - 491 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; v. 248)

Runö : historien om svenskön i Rigabukten / Jörgen HEDMAN, Lars Åhlander. - Stockholm : Dialogos, 2006. - 504 s. - ISBN 9789175041841

Runö=Ruhnu : historia om en gammal kultur på ön i Rigaviken=Ühe vana kultuuri lugu Läänemere saarel. - Tallinn, 1991

Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto = Svensk-finsk lag- och kurialterminologi / J. G Sonck. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1903. - 432 s. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 103)

Ruotsalais-suomalainen sanakirja = Svenskt-finskt lexikon / Knut Cannelin. - 7.p. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1953. - 1101 s. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 106)

Die russische realistische malerei des 19. Jahrhunderts / Vladimír Fiala. - Prag : Arlia, 1953. - 258 s.

Rysk-svensk ordbok = Russko-svedski slovar / J. Lundqvist. - Helsingfors : Kirja, 1917. - 643 s.

Rysslands sista kejsarinna / V. Poljakov, Kate. Hilden (övers.). - Helsingfors : Söderström, 1928. - 256 s.

Råd till fruar och fröknar / Alma Söderhjelm. - Stockholm : Bonnier, 1939. - 231 s.

Rådgivare : katalog och broschyr över bråckband, åderbråcksstrumpor, fotvårdsartiklar ... / Nils Adamsson. - Stockholm : Nils Adamssons sjukvårdsaffär, 1946. - 48 s.

Räcker det med finlandssvenskan? : om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2006. - 332 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litterartursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 684). - ISBN 9789515831286

Rättegången mot Jesus från Nazaret och andra essayer / O.H.J. Granfelt. - Helsingfors : Söderström, 1952. - 88 s.

Rödskogs skola 1892-1992 / redigerad av Maj-Britt Johansson. - [Esbo] : [Rödskogs skola], [1992]. - 55 s. - ISBN 952-90-4041-5

Röster från Rosala / Camilla LINDBERG, Tom Söderman. - [Esbo] : Schildt, 2007. - 264 s. - ISBN 9789515017192

Sagalund museum : "min kostsamma leksak"="kallisarvoinen leikkikaluni" / redigering ; Li Näse; bilder och layout: Ritva Kovalainen och Pekka Turunen. - Kimito : Sagalunds museum, 2000. - 224 s. - ISBN 951-98501-1-2

Sagan om Linden : berättelsen om ett fartyg, ett folkrederi och dess historiska bakgrund / Marcus LINDHOLM. - Fartygsföreningen Linden rf, 2006. - 120 s. - ISBN 952-5614-07-7

Sagornas mormor i Kronohagen : Meri Genetz, målare och mystiker / Maj-Britt PARO. - Helsingfors, 2014. - 72 s. - ISBN 9789526797335

Sahlbergska skolan - Svenska privata läroverket för flickor - Laurellska skolan 1870-1971 : en sekelgammal skolas öden : dokument, minnen och anteckningar jämte matrikel över elever, lärare och medarbetare / Laurellska skolan. - Helsingfors : Laurellska skolans vänner, 1978. - 233 s. - ISBN 951-99147-9-X

Sailing an Atlantic circuit / Alastair Buchan. - London : Adlard Coles Nautical, 2002. - 152 s. - ISBN 0-7136-5998-X

Salaiset keskustelut : eduskunnan  suljettujen istuntojen pöytäkirjat 1939-1944 / Aatos Wirtanen. - [Helsinki] : Caius Kajanti, 1967. - 352 s.

Salt, trä och järn : utrikes sjöfart på Degerby-Lovisa 1745-1807 / Kari Warjus ; [boken har översatts ... till svenska av Thure Malmberg]. - [Lovisa] : Stiftelsen för Lovisa sjöfartshistoria,, 2004. - 315 s.

Samhälls-spörsmål : prostutionsfrågan / TH. Rhein. - Helsingfors : Edlund, 1892. - 51 s.

Samhällstyper och medborgarideal / Emilia Fogelklou. - Stockholm : Albert Bonniers förlag, 1926. - 164 s.

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg  Adertonde delen : Kommentar till Brev / under red. av Gunnar Tideström och Carl-Eric Thors. - Helsingfors : : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1973. - 244 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 455). - ISBN 951-9017-06-2

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg  Nionde delen : Brev / under red. av Gunnar Tideström och Carl-Eric Thors. - Helsingfors : : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1970. - 416 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 443). - ISBN 951-9017-06-2

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg : Sextonde delen ;Kommentar till skönlitterär prosa / av Krister Nordberg / Johan Ludvig Runeberg ; under redaktion av Barbro Ståhle Sjönell och Lars Huldén. - 293 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; v639). - ISBN 951-583-075-3

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Andra delen : Strödda dikter / Gunnar Castrén och Martin Lamm. - Stockholm : Bonniers, 1935. - s.161-316. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 244:2)

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Elfte delen. Andra häftet : Kommentar till strödda dikter / Gunnar Castrén och Martin Lamm. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1956. - s.177-357. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 350:2)

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Elfte delen. Första häftet : Kommentar till strödda dikter / Gunnar Castrén och Martin Lamm. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1954. - 176 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 350:1)

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Fjortonde delen. Andra häftet : Kommentar till Fänrik Ståls sägner / under red. av Carl-Erik Thors och Tore Wretö. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1984. - 543 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 515: 2). - ISBN 951-9018-04-2

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Fjortonde delen. Första häftet : Kommentar till Fänrik Ståls sägner / under red. av Carl-Erik Thors och Tore Wretö. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1983. - 295 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 515:1). - ISBN 951-9017-94-1

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Fjärde delen. 1 : Psalmer / under redaktion av Olav Ahlbäck och Gunnar Tideström. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1959. - 148 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 372:1)

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Fjärde delen. 2 : Lyriska översättningar / under redaktion av Olav Ahlbäck och Gunnar Tideström. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1962. - 170 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 372:2)

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Första delen : Dikter I-III / under redaktion av Gunnar Castren och Martin Lamm. - Stockholm : Bonnier, 1933. - 365 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 234)

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Sjätte delen. Andra häftet : Dramatik / under redaktion av Olav Ahlbäck och Gunnar Tideström. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1966. - s. 273-518. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 418:2)

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Sjätte delen. Första häftet : Dramatik / under redaktion av Olav Ahlbäck och Gunnar Tideström. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1966. - 272 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 418:1)

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Tionde delen. Femte häftet : Kommentar till dikter I-III / Gunnar Castrén och Martin Lamm. - Stockholm : Bonniers, 1952. - s.409-520. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 270:5)

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Tionde delen. Fjärde häftet : Kommentar till dikter I-III / Gunnar Castrén och Martin Lamm. - Stockholm : Bonniers, 1950. - s.265-408. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 270:4)

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Tionde delen. Första häftet : Kommentar till dikter I-III / Gunnar Castrén och Martin Lamm. - Stockholm : Bonniers, 1938. - 160 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 270:4)

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Tionde delen. Första häftet : Kommentar till dikter I-III / Gunnar Castrén och Martin Lamm. - Stockholm : Bonniers, 1938. - 160 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 270:1)

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Tionde delen. Sjätte häftet : Kommentar till dikter I-III / Gunnar Castrén och Martin Lamm. - Stockholm : Bonniers, 1954. - s. 521-586. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 270:6)

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Tionde delen. Sjätte häftet : Kommentar till Episka dikter I-III / under redaktion av Gunnar Castrén och Martin Lamm. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1953. - s. 521-586. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 270:6)

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Tolfte delen. Första häftet : Kommentar till episka dikter / under redaktion av Gunnar Tideström och Carl-Eric Thors. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1971. - 80 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 448:1)

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Tolfte delen. Första häftet : Kommentar till episka dikter / under redaktion av Johan Wrede och Tore Wretö. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1971. - 80 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 448:1). - ISBN 951-9018-24-7

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Tolfte delen. Första häftet. Andra bandet : Kommentar till episka dikter / under redaktion av Johan Wrede och Tore Wretö. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1986. - 72 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 536:1). - ISBN 951-9018-24-7

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Tolfte delen.Tredje häftet : Kommentar till Episka dikter / under red. av Carl-Erik Thors och Tore Wretö. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1981. - s.225-323. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 448:3). - ISBN 951-9017-69-0

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Tredje delen. Andra häftet : Episka dikter / Gunnar Castrén och Martin Lamm. - Stockholm : Bonniers, 1950. - s.225--328. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 329:2)

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Tredje delen. Första häftet : Episka dikter / Gunnar Castrén och Martin Lamm. - Stockholm : Bonniers, 1949. - 224 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 329:1)

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Trettonde delen : Kommentar till lyriska översättningar / under red. av Carl-Erik Thors och Tore Wretö. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1982. - 242 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 506). - ISBN 951-9017-80-1

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Trettonde delen. Andra häftet : 1. Kommentar till psalmer / under redaktion av Olav Ahlbäck och Gunnar Tideström. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1964. - s. 177-325. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 403:2)

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Trettonde delen. Första häftet : 1. Kommentar till psalmer. / under redaktion av Olav Ahlbäck och Gunnar Tideström. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1963. - 176 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 403:1)

Samlade skrifter av Stig-Björn Nyberg / Stig-Björn NYBERG

Samlade sånger och visor [1-2 delen] : gammalt och nytt / Elias Sehlstedt. - 4. uppl. - Stockholm : Albert Bonniers förlag, 1876. - 230 s.

Samlade sånger och visor [3-6 delen] : gammalt och nytt / Elias Sehlstedt. - 3 uppl. - Stockholm : Albert Bonniers förlag, 1878. - 231 s.

Samlat sekel / Sirkka Sundroos. - [Esbo] : Schildt, Schildt. - 126 s. - ISBN 951-50-0885-9

Samlingspartiet / Göran von Bonsdorff. - Helsingfors : Söderström, 1947. - 136 s. - (Skrifter utgivna av Nyliberala studentförbundet ; N:o 10)

Samtidens förbundsstater / Herbert Tingsten. - Stockholm : Kooperativa förbundet, 1942. - 186 s. - (Skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet ; 2)

Sanct Olof : Årspublikation för Ålands kyrkfolk 1996-97. - Mariehamn : Föreningen Sanct Olof, 1996. - 236 s.

Sanct Olof : Årspublikation för Ålands kyrkfolk 1999-2000. - Mariehamn : Föreningen Sanct Olof, 1999. - 160 s.

Sanning och dikt : dokumenterade händelser i berättande form från Malax / Lennart FOGDE. - 1984

Sano se suomeksi - Säg det på finska : En kartläggning av finskundervisningen baserad på en lärarenkät, klassrumsobservationer och forskar-lärarsamtal / Michaela Pörn, Heidi Norrman. - Vasa : Åbo Akademi, 2011. - 72 s. - (Publikation från Pedagogiska fakulteten, ISSN 14587777 ; nr 22). - ISBN 9789521225598

Santiago de Compostela : Vägar och vandringar till aposteln Jakobs grav / Carl Jacob Gardberg. - 2. uppl. - [Helsingfors] : Schildts, 2009. - 123 s. - ISBN 978-951-50-1896-0

Sarvlaks : gårdshushållningen och gårdssamhället från 1600-talet till 1900-talet / Olle SIRÉN. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1980. - 320 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litterartursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 488). - ISBN 951-9017-51-8

Satakunta. VII : kotiseutututkimuksia / Satakuntalainen osakunta. - Helsinki : Satakuntalainen osakunta, 1929. - 308 s.

Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli : I : Vv. 1640-1721 / täydentänyt ja toimittanut Mauno Jokipii. - Helsinki : Otava, 1954. - 244 s.

Schildts atlas. - [Esbo] : Schildt, 1994. - 112 s. - ISBN 951-50-0654-6

Schildts uppslagsbok. - [Esbo] : Schildt, 2001. - 877 s. - ISBN 9789515011749

Schäfern : en rasmonografi / Rune Wågebro. - Stockholm : P.A. Norstedt && Söners Förlag, 1965. - 218 s.

Sculptor / Carl-Gustaf LILIUS, foto Reiner Frommer. - 1992. - 142 s. - ISBN 951-50-0583-3

Se ei ole vain kone / Jeremy Clarkson ; suomentanut Risto K. Träff. - Jyväskylä : Atena, 2008. - 205 s. - ISBN 978-951-796-542-2

Se ei ollut minun vikani : vastuunottamisen taito / Ann Heberlein. - Jyväskylä : Atena, 2009. - 247 s. - ISBN 978-951-796-597-2

Securitas Baltica : [Security in the Baltic region] / Göran von Bonsdorff ...[et. al.]. - Helsingfors : Söderström, 1996. - 153 s. - ISBN 951-52-1641-9

Sedmigradskys småbarnsskola / Roy Wenman. - 2006. - 88 s. - ISBN 952-92-0314-4

Seglingar i antikens farvatten / Ebbe Gustafsson. - [Stockholm] : Rabén Prisma, 1995. - 213 s. - ISBN 91-518-2733-6

Seitsemän vuosikymmentä taloja = Sju årtionden av hus : Oy Estlander && Co Ab 1930-2000 / Jari Hanski, översättning ; Henrik Degerman. - Helsingfors : Estlander && co, 2003. - 58 s. - ISBN 952-91-5697-9

Severin Johansson : ett amatörporträtt / J. J. Huldén. - Stockholm : Bonnier, 1935. - 193 s.

SFV i profil / Gunnar Bäck. - [Helsingfors] : Svenska folkskolans vänner, 1975. - 17 s. - ISBN 951-9087-10-9

SFV-kalendern 1997 : [Z.T. - han lever] / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1997. - 206 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 111)

SFV-kalendern 1998 : [Tro] / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1998. - 190 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 112)

SFV-kalendern 1999 : [Vi och vikingarna] / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1999. - 195 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 113)

SFV-kalendern 2000 : [Mord i nord] / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2000. - 204 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 114)

SFV-kalendern 2001 : [Finlandssvenska rum och nätverk] / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2001. - 173 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 115)

SFV-kalendern 2002 : [Teatern är vår värld] / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2002. - 189 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 116)

SFV-kalendern 2003 : [Historien om Svenskfinland] / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2003. - 202 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 117)

SFV-kalendern 2004 : [Skutornas återkomst] / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2004. - 179 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 118)

SFV-kalendern 2005 : [Finlandssvenska symboler] / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2005. - 173 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 119)

SFV-kalendern 2006 : [Tiden är ingenting] / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2006. - 201 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 120)

SFV-kalendern 2007 : [SFV 125 år] / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2007. - 220 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 121)

SFV-kalendern 2008 : [Östersjön] / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2008. - 230 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 128)

SFV-kalendern 2009 : [Finlandssvensk bildkonst] / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2009. - 187 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 123)

SFV-kalendern 2010 : [Stadsbild, arkitektur och skönhet] / Kalenderredaktör: Christoffer Grönholm, Redigering och ombrytning: Rabbe Sandelin. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2010. - 112 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 124)

SFV-kalendern 2011 : [SFV-kalendrar i 125 år] / Kalenderredaktör och ombrytning: Rabbe Sandelin. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2011. - 163 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 125)

SFV-kalendern 2012 / Kalenderredaktör och ombrytning: Rabbe Sandelin. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2012. - 163 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 126)

SFV:s fonder 1882-2002 : människor och händelser / Henrik Cederlöf. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2002. - 211 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; vol. 165). - ISBN 951-9087-59-1

SFV:s fonder 1882-2007 : människor och händelser / Henrik Cederlöf, red. Hedvig Stenman. - korr. och rev. uppl. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2002. - 211 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; vol. 178). - ISBN 978-951-9087-72-6

A short history of international affairs 1920-1939 / Geoffey Malcolm Gathorne-Hardy. - 4th ed. - London : University press, 1950. - 540 s.

Sibbo gymnasium 1975-2005 : Skolmatrikel och kort historik / Nils-Erik Mickos. - 2008. - 163 s. - ISBN 9789529257980

Sibbo sockens historia. Band 1 : fram till år 1868 / Christer Kuvaja, Arja Rantanen. - Sibbo : [Sibbo kommun],, 1994. - 443 s. - ISBN 952-90-5961-2 (

Sibbo sockens historia. Band 2 : fram till år 1868 / Christer Kuvaja, Arja Rantanen. - Sibbo : [Sibbo kommun],, 1994. - 443 s. - ISBN 952-90-5962-0

Sibbohistorier! / Lions Club Sibbo-Sipoo. - 1990. - 112 s.

Sigrid Liljeholm / Fredrika RUNEBERG. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2007 [1862]. - 344 s,. - ISBN 9789515831538

Silvola - Sillböle 1500-2000 : Vantaanjoen vihreä tasku = En grön ficka vid Vanda å / Bengt Eriksson. - [Vanda] : Sillböle småhusförening, 2007. - 192 s. - ISBN 978-952-92-2018-2

Den sista skutan : berättelsen om Hoppet av Spithamn och hennes samtid / Sten Westerholm. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2008. - 98 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; vol 184). - ISBN 978-951-9087-78-8

Den siste lantmarskalken / Eric von Born. - Helsingfors : Söderström, 1962. - 290 s.

Sisulla siitä selviää / Rauno Lahtinen. - 1. - Jyväskylä : Atena, 2008. - 111 s. - ISBN 9789517965194

Sivistyssanakirja : 25000 vierasperäistä sanaa ja nimeä  y. m. selitettyinä / Lauri Hendell. - Helsinki : Otava, 1924. - 560 s.

Sju berättelser från sextiotalet / Carita NYSTRÖM. - Nykarleby : Skrivor, 2009. - 70 s. - ISBN 978-951-9367-34-7

Sju liv / Frank Jernström. - [Esbo] : Schildt, 1994. - 228 s. - ISBN 951-50-0670-8

Sju år såsom Finlands representant inför tronen, [Första bandet] : minnen och anteckningar åren 1906-1913 / August Langhoff. - Helsingfors : Söderström, 1922. - 378 s.

Sju år såsom Finlands representant inför tronen, Andra bandet : minnen och anteckningar åren 1906-1913 / August Langhoff. - Helsingfors : Söderström, 1923. - 259 s.

Sju år såsom Finlands representant inför tronen,Tredje bandet : minnen och anteckningar åren 1906-1913 / August Langhoff. - Helsingfors : Söderström, 1923. - 276 s.

Sjukvård och läkare under kriget 1808-1809 / K. E. Lindén. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1908. - 229 s. - (Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet i Finland ; LXXXV)

Sjung! / sammanställd och utgiven av I. Appelberg och I. Rosqvist. - 8. uppl. - Hangö : [s.n.], 1921. - 382 s.

Sjung! / sammanställd och utgiven av I. Appelberg och I. Rosqvist. - 10. uppl. - Hangö : [s.n.], 1926. - 399 s..

Sjung!. - 19. uppl. - Helsingfors : Söderström, 1958. - 676 s..

Sjuttiofem rika år : Hembygdens Vänner i Sjudeå r.f. 1914-1989 / Leif SUNDSTRÖM. - (Skrifter utgivna av Hembygdens vänner i Sjundeå, ISSN 0783-845X ; XII). - ISBN 952-90104-2-7

Sjuttiofem år för folkhälsan : Samfundet Folkhälsan 1921-1996 / Ann-Gerd Steinby. - Helsingfors : Folkhälsan, 1998. - 336 s. - ISBN 951-9170-74-X

Sjutusen år : en biografi över Carl-Gustaf Lilius. Del II : 1957-1972 / Irmelin Sandman Lilius. - [Esbo] : Schildt, 2011. - 509 s. - ISBN 978-951-50-2147-2

Självstyrelsetanken i finlandssvensk politik : åren 1917-1923 / Göran von Bonsdorff. - Helsingfors : Söderström, 1950. - 363 s. - (Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk ; 94,1)

Det självständiga Finland : hur Finland uppnådde och  bevarade sin självständighet : en finländsk överlevnadshistoria / Uola, Mikko ; [översättning: Lars Gustaf Forsman]. - Tammerfors : Frihetskrigets traditionsförbund, 2007. - 50 s. - ISBN 978-951-97885-3-1

Sjöfartsstaden Göteborg : Biler och berättelser från fem decennier / Sten ZACKRISSON. - Örebro : Gullers, 2008. - 127 s. - ISBN 9789188238863

Sjöfront : sjökrigshändelser i norra Östersjöområdet 1941 -1944 / Per-Olof Ekman. - [Esbo] : Schildt, 1981. - 240 s. - ISBN 951-50-0244-3

Sjöhistorisk årsskrift för Åland / utgiven av Ålands Nautical Club r.f. och Stiftelsen Ålands Sjöfrtsmuseum. - Mariehamn : Ålands Nautical Club, 2009. - 143 s. - (Sjöhistorisk årskrift för Åland, ISSN 0788-799X ; 2008-2009:21). - ISBN 978-952-99971-2-1

Sjöhistorisk årsskrift för Åland / utgiven av Ålands Nautical Club r.f. och Stiftelsen Ålands Sjöfrtsmuseum. - Mariehamn : Ålands Nautical Club, 2003. - (Sjöhistorisk årskrift för Åland, ISSN 0788-799X ; 2002-2003:15). - ISBN 951-98000-6-9

Sjöhistorisk årsskrift för Åland : 2009-2010:22. / Therese Kåhre (red.). - Mariehamn : Ålands Nautical Club : Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum, 2010. - 157 s. - (Sjöhistorisk årskrift för Åland, ISSN 0788-799X ; 22). - ISBN 978-952-99971-3-8

Sjöhistorisk årsskrift för Åland : 2014-2015:27. - Mariehamn : Ålands Nautical Club : Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum, 2015. - 157 s. - (Sjöhistorisk årskrift för Åland, ISSN 0788-799X ; 27). - ISBN 9770788799007

Sjöhistorisk årsskrift för Åland : 2016-2017:29. - Mariehamn : Ålands Nautical Club : Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum, 2017. - 175 s. - (Sjöhistorisk årskrift för Åland, ISSN 0788-799X ; 29). - ISBN 9770788799007

Sjöhistoriska museet : tankar och teckningar / Bengt Ohrelius, Bertil Kumlien. - Stockholm : Fören. Sveriges sjöfartsmus, 1983. - 62 s. - ISBN 91-85268 20 8

Skatter ur Finlands konst och kultur : Del I : Förhistorisk tid / István Rácz,  inledning av C. F. Meinander,  sakupplysningar om bilderna av Pirkko-Liisa Lehtosalo. - Helsingfors : Otava, 1967. - 167 s.

Skatter ur Finlands konst och kultur : Del II : Folkkonst / István Rácz,  inledning av C. F. Meinander,  sakupplysningar om bilderna av Pirkko-Liisa Lehtosalo. - Helsingfors : Otava, 1967. - 230 s.

Skeden i Sibbos historia : från flydda tider till dagens verklighet / Sten Enbom, Birgit Lindroos, Odin Sjöholm. - 2004. - 191 s. - (Skrifter utgivna av Sibbo Hembygdsforskningsförening r.f. ; XV). - ISBN 952-91-8125-6

Skeppsbyggeri och sjöfart i Skarpnåtö / Göte Sundberg. - Abacus, 2010. - 76 s. - ISBN 9789525064360

Skog må icke skövlas : Föreningen för Skogskultur 1910-2010 / Föreningen för Skogskultur. - 2010. - 97 s. - ISBN 978-951-96917-2-5

Skogby bruks historia / Gunnar LUNDQVIST. - 2001. - 192 s. - ISBN 952-91-3832-6

Skolan i Forsby 1895-1995 / Hans-Erik Jansson. - [Pedersöre] : Direktion vid Forsby skola, 1995. - 63 s. - ISBN 952-90-6807-7

Skolans blick och textens röst : om svenskspråkiga äromedel för den finlandssvenska grundskolan i Finland / Staffan SELANDER. - Helsingfors : Svenska kulturfonden, 2006. - 304 s. - ISBN 951-9211-54-3

Skolans värdegrund / [utgiven av Förbundet hem och skola i Finland rf]. - Helsingfors : Förbundet hem och skola i Finland, 1993. - 55 s. - ISBN 951-96918-0-4

Skolhistoriskt arkiv XXV : uppsatser och urkunder / utg. av Svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f. - Helsingfors : Svenska skolhistoriska föreningen i Finland, 1999. - 284 s. - (Skolhistoriskt arkiv, ISSN 0489-0760 ; 25)

Skolhistoriskt arkiv XXVIII : uppsatser och urkunder / utg. av Svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f. - Helsingfors : Svenska skolhistoriska föreningen i Finland, 2002. - (Skolhistoriskt arkiv, ISSN 0489-0760)

Skolhistoriskt arkiv. XX!X : uppsatser och urkunder utgivna av Svenska skolhistoriska föreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska skolhistoriska föreningen i Finland, 2003. - 320 s.

Skolhistoriskt arkiv. XXXIII : uppsatser och urkunder utgivna av Svenska skolhistoriska föreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska skolhistoriska föreningen i Finland, 2011. - 238 s. - ISBN 952-91-3442-8

Skolhistoriskt arkiv. XXXVI : uppsatser och urkunder utgivna av Svenska skolhistoriska föreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska skolhistoriska föreningen i Finland, 2017. - 224 s.

Skolhuset : idé och form / Hjördis KRISTENSON. - Lund : Signum, 2005. - 528 s. - ISBN 91-87896-74-5

Skolplanschernas värld. - Stockholm : LTs förlag, 1989. - 130 s. - ISBN 91-36-02771-5

Skratta för livet / Inger Elgert. - [Ekenäs] : [I. Elgert], 1993. - 102 s. - ISBN 952-90-4997-8

Skrifter av C. G. Estlander : Uppsatser om Johan Ludvig Runeberg. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1914. - 523 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 117)

Skrifter utgifna af föreningen Svenska folkskolans vänner : Samlingsvolym. - Helsingfors : [Svenska folkskolans vänner], 1892-1895. - 51+115+46+68+30+55+125+77+74. - (Skrifter utgifna af Svenska Folkskolans Vänner ; h. 26, h.28-35)

Skrifter utgifna af föreningen Svenska folkskolans vänner : Samlingsvolym. - Helsingfors : [Svenska folkskolans vänner], 1891-1896. - 93+127+80+135+56+120+95 ss. - (Skrifter utgifna af Svenska Folkskolans Vänner ; h. 36-40, h.25)

Skrifter utgifna af föreningen Svenska folkskolans vänner : Samlingsvolym. - Helsingfors : [Svenska folkskolans vänner], 1883-1884. - 59+68+33+66+43+52+36+41 s. - (Skrifter utgifna af Svenska Folkskolans Vänner ; h. 1 - 8)

Skrifter utgifna af föreningen Svenska folkskolans vänner : Samlingsvolym. - Helsingfors : [Svenska folkskolans vänner], 1904-1908. - 132+147+64+31+53+84+51+107+. - (Skrifter utgifna af Svenska Folkskolans Vänner ; h. 55-63)

Skrifter utgifna af föreningen Svenska folkskolans vänner : Samlingsvolym. - Helsingfors : [Svenska folkskolans vänner], 1900-1903. - 62+106+50+95+48+124+53+48+92 s. - (Skrifter utgifna af Svenska Folkskolans Vänner ; h. 46-54)

Skrifter utgifna af föreningen Svenska folkskolans vänner : Samlingsvolym. - Helsingfors : [Svenska folkskolans vänner], 1893-1896. - 115+46+68+49+125+78+74+92+127. - (Skrifter utgifna af Svenska Folkskolans Vänner ; h. 28-37)

Skrifter utgifna af föreningen Svenska folkskolans vänner : Samlingsvolym. - Helsingfors : [Svenska folkskolans vänner], 1885-1891. - 21+57+71+54+3794+58+45+30+30+38+98+76. - (Skrifter utgifna af Svenska Folkskolans Vänner ; h. 10, 13-24)

Skrifter utgifna af föreningen Svenska folkskolans vänner : Samlingsvolym. - Helsingfors : [Svenska folkskolans vänner], 1899-1901. - 42+113+50+80+71+62+106+50+95. - (Skrifter utgifna af Svenska Folkskolans Vänner ; h. 42-49)

Skrifter utgifna af föreningen Svenska folkskolans vänner : Samlingsvolym. - Helsingfors : [Svenska folkskolans vänner], 1896-1902. - 93+80+15+80+124+53. - (Skrifter utgifna af Svenska Folkskolans Vänner ; h. 36, 38-39, 44,51-52)

Skrifter utgifna af föreningen Svenska folkskolans vänner : Samlingsvolym. - Helsingfors : [Svenska folkskolans vänner], 1902-1904. - 54+124+53+48+92+132+147. - (Skrifter utgifna af Svenska Folkskolans Vänner ; h. 50-56)

Skrifter. 1 : Uppsatser om Johan Ludvig Runeberg / C. G. Estlander. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1914. - 527 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; v117)

Skrifter. 2. Åren 1864-81 : Uppsatser i litteratur och konst samt allmänna ämnen / C. G. Estlander. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1915. - 562 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; v125)

Skrifter. 2. Åren 1882-93 : Uppsatser i litteratur och konst samt allmänna ämnen / C. G. Estlander. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1919. - 376 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; v146)

Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av      Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av        IT och Internet / Rainer Nyberg. - 3. omarb. uppl. - Vasa : Edutime, 1999. - 199 s.. - ISBN 952-91-0579-7

Skrivglädje från Björneborgs svenska samskola : elevtexter i  urval / av Birgitta Gyllenberg. - [Björneborg] : Björneborgs svenska samskola, 1999. - 308 s. - ISBN 952-91-0571-1

Skräbböle skola : 80 år i eget hus / Rainer Wahtera, Björn Mattson, Karl-Gustav Laurén. - [Pargas] : Skröbbel-Gåbbana, 2008. - 87 s. - ISBN 978-952-92-4624-3

Skuld och makt : en kapitalistisk historia : Medici, Rothschild, Rockefeller, Wallenberg / Åke Ortmark. - Stockholm : Wahlström && Widstrand, 1981. - 409 s. - ISBN 91-46-13891-9

Skulpturer och minnesmärken i Helsingfors / utgivare: Helsingfors stads turistbyrå. - Helsingfors : Helsingfors stad, 1976. - 20 s.

Skutbyggarnas Alexandria : en fortsättning på den östnyländska skuttraditionen / Barbro WICKSTRÖM. - Skutbyggarna - Jaalanrakentajat rf, 2004. - 240 s. - ISBN 8782729178193

Skåp : redovisning av praktiska krav på bostadens förvaringsmöbler / Erik Berglund. - Stockholm : Svenska slöjdföreningen, 1960. - 140 s.

Skämttecknaren Tove Jansson / Tove Jansson, urval och  kommentarer av Erik Kruskopf. - [Esbo] : Schildt, 1995. - 159 s. - ISBN 951-50-0750-X

Skärgårdsbilder / K. A. MELIN, Jenny Nyström. - 1891. - 87 s.

Skärgårdsliv / Helmer NYHOLM. - Helsingfors, 2007. - 127 s.

SLS Arkiv : nr 17. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1988. - ISSN 0356-3243 

Slumpens vägar : för en läkare i och ur det fria Finland / Otto Wegelius. - Esbo : Schildt, 1998. - 370 s. - ISBN 951-50-0988-X

Släktbok : Ny följd III:4 / (utgiven av Jarl Pousar). - Helsingfors : skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2001. - 586 s. - ISBN 951-583-066-4

Släktbok 2.8.1990 / Lars Hamberg. - [Helsingfors] : [L. Hamberg], 1992. - 132 s. - ISBN 952-90-2115-1

Släkten Lind från Tavastland 1667-1923 / Arvid Lind. - Åggelby : [s.n.], 1923. - 225 s.

Släkten Norrmén : en krönika genom elva släktled och tre århundraden / Gustaf W Norrmén. - [Borgå] : [G. W. Norrmén], 1982. - 255 s. - ISBN 951-99371-6-1

Släktforskaren / Helsingfors släktforskare r.f.,  red. Lars Holm. - Helsingfors : Helsingfors släktforskare . - (Collegium genealogicum Helsingforsiense ; nr. 1/1994)

Slöjdkompetens i nordisk kultur | : evaluering av forskarutbildning och forskning inom NorFA-nätverk 1995-1998 / Linnéa Lindfors, Christina Nygren-Landgärds. - [Vasa] : Nordfo, 1998. - 124 s. - (Techne serien : Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, ISSN 1238-951X ; B: 5/1988). - ISBN 952-5097-06-4

Smärrre skrifter / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1904. - 414 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 23)

Snellmanin perilliset = På Snellmans långa linje : kulttuuri- ja mielipide-lehdet Suomessa = kultur- och debatt-tidskrifter i Finland / Risto Hannula, Kari J. Kettula, Erkka Lehtola, J. O. Tallqvist, Kari Vaijärvi. - 1988. - 181 s. - ISBN 951-95251-3-0

Snö på nattens fötter : fältpost 1940-1942 / Elisabeth och Torgeir  Dahl. - [Esbo] : Schildt, 1991. - 248 s. - ISBN 951-50-0516-7

Social och liberal : Henry Olander 70 år. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2008. - 200 s. - ISBN 978-951-9087-81-8

Social struktur och politisk aktivitet : en studie av väljaraktiviteten vid riksdagsvalen i Finland 1945-1954 / Erik Allardt. - Helsingfors : Söderström && Co, 1956. - 160 s.

Sockenbacka lågstadium : 75-års jubileum / Sockenbacka lågstadium. - [Helsingfors] : [Sockenbacka lågstadium], [1996]. - ISBN 952-90-7579-0

Sockensamhällen och provinssamfund : riksdagsbehandlingarna av 1752 års organisationsprojekt rörande "Oceonomiska Samhälden til Landthuushåldningens uphielpande" / Lars WESTERLUND. - Åbo, 1988. - 166 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 0358-5654). - ISBN 951-649-492-7

Sodassa vieraalla maalla : suomalaiset Turkin sodassa 1877-1878 / Jouni SUISTOLA, Heikki Tiilikainen. - Jyväskylä : Atena, 2014. - 283 s. - ISBN 9789523000834

Sofie Sager : revoltör mot dubbelmoral / Maj OLSEN. - Stockholm : LTs förlag, 1974. - 142 s. - ISBN 91-36-00441-3

Sointulan lasten ja Minnan syysseikkailu / Kristiina NUMELIN, Annemari Lehtonen. - 2010. - 43 s. - ISBN 9789526747002

Solbrinken : 130 år av kamp för minoritetsskolan på Lojobacke / Torsten Bergman. - [s.n.] : [s.n.], 1998. - 142 s. - ISBN 952-91-0334-4

Solbåtsfolket : finlandssvenska nylänningar berättar / [redaktionskommittén: Cristina Bergström..et al  .]. - Stockholm : Finlandssvenska Nylandsgillet, 1994. - 86 s. - ISBN 91-630-2490-X

Solidar : en lifsfråga för hemmen / pseud. för Elna Tenow. - Stockholm : Sandbergs bokhandel, 1906. - 223 s.

Det som har varit, det som är : en brevbiografi / Solveig von SCHOULTZ, urval och kommentarer av Inga-Britt Wik. - Helsingfors : Schildts, 1999. - 316 s. - ISBN 9789515010223

"Som ringar på vattnet" : svensk damkörssång i Finland 1948-1998 / Carita Björkstrand. - Vasa : [C. Björkstrand], 1998. - 229 s. - ISBN 952-90-9586-4

Sommar och segel : minnen / Henrik Ramsay. - Faksimilutg. - Helsingfors : Schildt, 1993. - 354 s. - ISBN 951-50-0619-8

Songes : litteraturhistoriska studier i C. J. L. Almqvists diktsamling / Arne. Bergstrand. - Uppsala : : Appelberg, 1953. - 572 s

Sophie Mannerheim : en levnadsteckning / Berta Edelfelt. - Helsingfors : Schildt, 1932. - 303 s.

Sopimus / Audrey MAGEE, översättning Heli Naski. - Jyväskylä : Atena, 2015 [2013]. - 332 s. - ISBN 9789523001176

Sosialialkohologian pääpiirteet / Leo Harmaja. - Porvoo : WSOY, 1927. - 99 s.

Soviet economic development since 1917 / Maurice Herbert Dobb. - 3rd ed. - London : Routledge && Kegan Paul, 1948. - 478 s.

Spansk-svensk ordbok / Alfred Åkerlund. - 2. uppl. - Stockholm : Norstedt, 1948. - 235 s.

Spel och verklighet : historiska essäer / Alma Söderhjelm. - Stockholm : Bonnier, 1941. - 261 s.

SPF 25 år : Svenska pensionärsförbundet r.f. 1972-1997 / Jerker Nyberg. - [Helsingfors] : Svenska pensionärsförbundet, 1997. - 64 s. - ISBN 952-90-8922-8

Die sprachliche Struktur Finnlands 1880-1950 : Veränderungen im sprachlichen Charakter der finnlandschwedischen Gebiete und deren bevölkerungs-, wirtschafts- und sozialgeographische Ursachen / Martin Klövekorn. - Helsingfors : Finska vetenskaps-societeten, 1960. - 365 s. - (Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk ; h. 105)

Sprakfålen : hans vänner och ovänner / Rafael Lindqvist. - Helsingfors : Söderström, 1943. - 236 s.

Språk och politisk mobilisering : finlandssvenskar i publikdemokrati / redaktör Kimmo Grönlund. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2011. - 236 s. - ISBN 9789515832245

Språkfärdigheter och läroprocesser : estetiska och didaktiska perspektiv / redaktörer Mikaela björklund, Ria Heilä-Ylikallio. - [Vasa] : Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, 2000. - 144 s. - (Publikationer från pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; 36)

Språkstrategi för dagvården : från A till Ö / Lillemor GAMMELGÅRD. - Helsingfors : Svenska kulturfonden, 2006. - ISBN 951-9211-52-7

Språkstriden i Finland / Axel Lille. - Helsingfors : Holger Schildt, 1920. - 32 s. - (Frågor för dagen)

Språktips för läromedelsförfattare / Ingegerd Nyström. - [Esbo] : Schildt, 1999. - 67 s. - ISBN 951-50-1018-7

Stad under segel : Kristinestads sjöfart efter 1809 / Christer NORRVIK. - 1999. - 576 s. - ISBN 951-96339-1-X

Stadsväsendets historia i Finland / Päiviö Tommila ; C. J. Gardberg, Raimo Ranta, Oscar Nikula, Henrik Lilius, Eino Jutikkala, Jussi Kuusanmäki, Jorma Kallenautio, Hilkka Knaapi-Rung. - Helsinki : Finlands stadsförbund, 1987. - 632 s. - ISBN 951-759-437-2

Stafettkarnevalen : 25 år i ord och bild / Svenska Finlands skolidrottsförbund r.f. - Helsingfors, 1986. - 199 s.

Stanford Maritime atlantic pilot atlas : Pilot charts and regional weather conditions for the North Atlantic, South Atlantic, Caribbean and Mediterranean. - [London] : Stanford maritime, 1989. - 74 s. - ISBN 0-540-07435-7

Staten och den finskspråkiga befolkningen i Norrbotten / Nils. Slunga. - Luleå : : Tornedalica, 1965. - 196 s. - (Tornedalica, ISSN 0495-890X ; 3)

Staten och organisationerna / Gunnar Heckscher. - Stockholm : Kooperativa förbundets bokförlag, 1951. - 270 s.

Statistiska bidrag till svenska folkstammens historia i Finland / Edvard Gylling. - [Helsingfors] : [Tekijä], [1911]. - 26 s.

Stats- och samhällsliv i Finland under gustavianska tiden. Andra delen / Johan Richard Danielson-Kalmari ; översättning av  Hugo E. Pipping. - Helsingfors : Schildt, 1925. - 404 s.

Statsforfatningen i Norge / Johs. Andenaes. - Oslo : Johan Grundt Tanum, 1948. - 332 s.

Statsskick och förvaltning i Finland : en översikt / Sven Lindman. - Helsingfors : Söderström, 1941. - 161 s. - (Finlands svenska landsskommuners förbund: medborgarens handbok ; N:o 2)

Statsskick och förvaltning i Finland : en översikt / Sven Lindman. - 2. - Helsingfors : Söderström, 1949 [1941]. - 139 s.

Statsvetenskapliga klubben vid Åbo akademi 80 år : från seriöst till studentikost 1925-2005 / Michael Östman. - 2006. - 272 s. - ISBN 952-92-0103-6

Stensböle i Borgå : en herrgård under 700 år / redaktörer: Henrik Degerman, Torsten Edgren, Olle Sirén. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2004. - (Skrifter utgivna av Svenska litterartursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 666). - ISBN 951-583-109-1

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne / Einar Meinander. - Helsingfors : [s.n.], 1943. - 128 s.

Stjärnornas kungabarn : en tids- och karaktärstudie från Drottning Kristinas dagar. Första delen: Nattens barn / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1899. - 253 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 14)

Stjärnornas kungabarn : en tids- och karaktärstudie från Drottning Kristinas dagar..Andra delen: De tre / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1899. - 291 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 15)

Stjärnornas kungabarn : en tids- och karaktärstudie från Drottning Kristinas dagar.Tredje delen:: Makalös / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1900. - 341 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 16)

Stockholms årsringar : En inblick i stadens framväxt / Magnus Andersson. - 1:a. - Stockholm : Stockholmia förlag, 1997. - 256 s. - (Monografier utgivna av Stockholms stad ; 131). - ISBN 91-7031-068-8

Stolt som eken : en lägesbedömning av det svenska i Finland / [redaktionskommitté: Max Arhippainen , ordförande]. - [Esbo] : Schildt, 1994. - 236 s. - ISBN 951-50-0676-7

Stor över en natt : när ett syskon har Downs syndrom / Christina Lång. - Helsingfors. - Fontana Media, 2008. - 104 s. - ISBN 978-951-550-711-2

Den stora modeboken / Ludmila Kybalova, O. Herbenova, M.Lamarova ; översättning av Astrid Borger; sakgranskning och bearbetning av Anna von Ajkay. - 2 uppl. - Stockholm : Folket i bild, 1969. - 602 s.

Stora ofredens år : Avskrift av en förteckning över kollektmedel som i Härnösands stift insamlats och utdelats till finländska flyktingar under åren 1717-1722. - Vasa : Vasa släkt- och bygdeforskare rf, 1986. - 36 s. - (VSBF:s avskriftserie ; 1)

Den stora revolutionen : I : Monarkiens tid / Alma Söderhjelm. - Helsingfors : Söderström, 1927. - 366 s.

Den stora revolutionen : II : Republikens tid / Alma Söderhjelm. - Helsingfors : Söderström, 1927. - 366 s.

Den stora ryska revolutionen / Verner Humble. - Helsingfors : Söderström, 1917. - 154 s.

Stora sångboken : 250 finlandsvenska sånger och visor / Urval Svenska Folkskolans Vänner, Kommentarer Ann-Mari Häggman. - Helsingfors, 2001. - 400 s. - ISBN 951-9087-45-1

Storfurstendömet Finlands grundlagar jemte ståndsprivilegierna och gällande författningar angående styrelseverket / [inledning: Leo Mechelin]. - Helsingfors : Edlund, 1891. - 310 s.

Stormig höst : minnen och genljud från 1930- och 1940-talet / Eirik Hornborg. - Helsingfors : Schildt, 1960. - 209 s.

Stormskärs Maja = Myrskyluodon Maija : 50 sävellystä = 50  musikstycken / Lasse Mårtenson: Sångarrangemang: Lasse Mårtenson && Olli Heikkilä. - Esbo : Mårtensong, 1996. - 106 s.

Stress och hälsa / Lennart Levi ; [illustrationer: Staffan Wirén]. - Omarb. uppl. - Stockholm : Skandia, 1993. - 56 s. - (Vår hälsa)

Striden om Finland 1808-1809 / Hugo Schulman. - Borgå : WSOY, 1909. - 447 s.

Strimman : studie- och läsecirkel för kultur och folkbildning / Lars Hyöty. - Vasa : Fram, 2006. - 115 s. - ISBN 952-92-1083-3

Strömdals bruk - Juantehdas 1746-1946 / Victor Hoving. - Kouvola : [Juantehdas]. - 224 s.

Strömfors : tehdas ja tehdasyhdyskunta 1695-1970 / Olle. Sirén. - (Ruotsinpyhtää) : A. Ahlström, Strömforsin tehdas, 1971. - 110 s.

Strövtåg i Helsingforstrakten / Henrik Hildén. - Helsingfors : Söderström, 1927. - 160 s.

Strövtåg i ordskogemn : Lars Huldén om liv och verk / Lars HULDÉN, Inga-Britt Wik. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2002. - 376. - (Skrifter utgivna av Svenska litterartursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 636). - ISBN 951-583-072-9

Studenter och ideér : Studentkåren vid Helsingfors universitet 1828-1960. 3, 1872-1917 / Matti Klinge ; övers. av Bertel Kihlman. - [Helsingfors] : Studentkåren vid Helsingfors universitet, 473 s. - (Helsingfors studentkårs historia ; 7). - ISBN 951-662-232-1

Studenter, nationer och universitet : studenternas härkomst och levnadsbanor vid Akademin i Åbo 1640-1808 / John Strömberg. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1996. - 238 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litterartursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 601)

Studentföreningen U. V:s historia : tecknad av Herman Gummerus på uppdrag av Vasa Nation / Herman Gummerus. - Helsingfors : Schildt, 1933. - 321 s.

Studia anthroponymica Scandinavica : tidskrift för nordisk personnamnsforskning. - Uppsala : Swedish Science Press, 2007. - s. 126-162. - (Studia anthroponymica Scandinavica ; 25)

Studier i finländsk historieforskning 1809-1865 / Olof Mustelin. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1957. - 630 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; vnr 361)

Studier i nordisk filologi [1] / utgivna genom Hugo Pipping. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1910. - 183 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 92)

Studier i nordisk filologi [55] : [Ortnamnen i Houtskär : En översikt av namnförrådets sammansättning / Kurt Zilliacus] / utgivna genom Olav Ahlbäck. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1966. - 295 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 416)

Studier i nordisk filologi [56] : [Ärter är gott / Hilkka Hiilos ; Sydfinländska skärgårdsnamn I / Kurt Zilliacus] / utgivna genom Olav Ahlbäck. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1968. - 236 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 428)

Studier i nordisk filologi [57] : [Nya historia Trojana-studier : översättningsteknik, stil, syntax, lånord / Bertel Fortelius] / utgivna genom Olav Ahlbäck. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1969. - 315 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 429)

Studier i nordisk filologi [59] : [Västnyländsk ordaccent / Ebba Selenius] / utgivna genom Olav Ahlbäck. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1972. - 261 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 451). - ISBN 951-9017-02-x

Studier i nordisk filologi [60] / utgivna genom Olav Ahlbäck. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1975. - 341 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 468). - ISBN 951-9017-19-4

Studier i nordisk filologi [61] : [Ortnamnen i Mörskom / Airi Kartano] / utgivna genom Olav Ahlbäck. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1977. - 312 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 475). - ISBN 951-9017-28-3

Studier i nordisk filologi [63] : [Förhandlingar vid åttonde nordiska namnforskarkongressen i Mariehamn 14 - 18 juni 1980] / utgivna genom Olav Ahlbäck. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1977. - 235 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 502). - ISBN 951-9017-75-5

Studier i nordisk filologi [64] / utgivna genom Lars Huldén och Carl-Eric Thors. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1983. - 211 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 513). - ISBN 951-9017-92-5

Studier i nordisk filologi [65] : [Festskrift till Åke Granlund 28.4.1984] / utgivna genom Lars Huldén och Carl-Eric Thors. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1984. - 314 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 517). - ISBN 951-9017-97-6

Studier i nordisk filologi [66] / utgivna genom Lars Huldén och Carl-Eric Thors. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1986. - 267 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 532). - ISBN 951-9018-19-0

Studier i nordisk filologi [67] : [Klassiska problem inom finlandssvensk ortnamnsforskning : Svenska litteratursällskapets jubileumssymposium på Hanaholmen 4 - 6 otober 1985] / utgivna genom Lars Huldén. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1987. - 214 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 539). - ISBN 951-9018-30-1

Studier i nordisk filologi [68] : [Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland / Lars Hellberg] / utgivna genom Lars Huldén. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1987. - 358 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 541). - ISBN 951-9018-32-8

Studier i nordisk filologi [69] : [Konstruktionstyperna av denne man och denne mannen i svenskan : En språkhistorisk undersökning / Ilkka Hirvonen] / utgivna genom Lars Huldén. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1987. - 515 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 542). - ISBN 951-9018-33-6

Studier i nordisk filologi [71] : [Ägonamn : Rapport från NORNA:s sjuttonde symposium på Svidja 24-26 maj 1991] / Redigerad av Gunilla Harling-Kranck och Lars Huldén. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1992. - 207 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 578). - ISBN 951-9018-94-8

Studier i nordisk filologi [72] : [Metrik och modernism] / utgivna genom Lars Huldén. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1993. - 515 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 584). - ISBN 951-583-004-4

Studier i nordisk filologi [73] : [Språkval och ordval i tillfällesdiktningen i Finland 1700-1749 / Pirkko Lilius] / utgivna genom Lars Huldén. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1994. - 298 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 587). - ISBN 951-583-009-5

Studier i nordisk filologi [74] : [Tvåspråkighet och skriftlig framställning : En undersökning av tvåspråkiga elevers uppsatser i den finlandssvenska grundskolan / Christina Korkman] / utgivna genom Lars Huldén. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1995. - 374 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 593). - ISBN 951-583-017-6

Studier i nordisk filologi [75] / utgivna genom Lars Huldén. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1996. - 333 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 603). - ISBN 951-583-030-3

Studier i nordisk filologi [76] : [Agentadverbilalet i modern svenska / Beatrice Silén] / utgivna genom Ann-Marie Ivars. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1997. - 222 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 607). - ISBN 951-583-036-2

Studier i nordisk filologi [70] : [Närpesdialekten på 1980-talet / Ann-Marie Ivars] / utgivna genom Lars Huldén. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1988. - 270 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 542). - ISBN 951-9018-47-6

Studier i nordisk sociologi / Ragnar Numelin. - Helsingfors : Söderström, 1918. - 133 s.

Studier rörande straffutmätningen i medeltida svensk rätt / Ragnar Hemmer. - Helsingfors : [Helsingfors universitet], 1928. - 380 s.

Studier över Nuckömålets nominala ordbildning / Edvin LAGMAN. - 1958. - 231 s. - (Acta Universitatis Stockholmiensis)

Studieringen / Solveig Gran Andersen, Finn Kjellum. - Folkets Brevskole, 1963. - 120 s.

Styrelseboken : praktisk handbok för styrelsearbete i bolag, föreningar och stiftelser / Björn LUNDÉN. - 3. - Björn Lundén Information, 1999. - 144 s. - ISBN 91-7027-173-9

Ståndssamhälle och universitet : universitetsbesöken som socialt fenomen i Österbotten 1722-1808 : en sociologisk undersökning / Sven-Erik Åström. - Helsingfors : Finska vetenskaps-societeten, 1950. - 281 s

Sundskarar hemma och borta / Borghill Lindholm. - Mariehamn, 2006. - 216 s. - ISBN 952-92-1391-3

Suomalais-ruotsalais-saksalainen lakikielen sanakirja hakemistoineen / Y. J. Hakulinen. - Porvoo : WSOY, 1944. - 729 s.

Suomalais-venäläinen kieliopas : matkustavaisia ja omin päin opiskelevia varten / V. K. Trast. - Helsinki : Otava, 1916. - 148 s.

Suomalaiset kuntain nimet  = Finlands kommuners namn i svensk skrift / Ralf Saxen && Väinö Wallin. - Helsingfors : [Sällskapet för Finlands Geografi], 1896-1897. - 51 s. - (Fennia 14 ; n:o 3-4)

Suomalaisten teknikkojen seuran nimikirja 1896-1936 / toimittanut Y. Talvitie. - Helsinki : Suomalaisten teknikkojen seura, 1936. - 316 s.

Suomalaisuutta rakentamassa : arkkitehti Sebastrian Gripenberg kulttuurifennomanian lipunkantajana / Sirpa HAILA. - Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1998. - 174 s. - (Suomen historiallinen seura. Historiallisia tutkimuksia, ISSN 0073-2559 ; 201). - ISBN 951-710-094-9

Suomen apteekkarit 1964. = Finlands apotekare. 1964 / R. Eklund, [red.]. - Helsinki : Suomen apteekkariyhdistys, 1964. - 290 s.

Suomen apteekkarit. 1975 = Finlands apotekare. 1975 / [toim.] R. Eklund. - Helsinki : Suomen apteekkariyhdistys, 1975. - 260 s.

Suomen apteekkarit. 1985 = Finlands apotekare. 1985 / toimittaneet Sirkka Paloheimo ja Gull-Maj Westerlund. - Helsinki : Suomen apteekkariyhdistys, 1985. - 279 s.

Suomen armeijan sotilasvirkamiehistö 1718-1810 = Civilmilitärer vid  Finlands armé 1718-1810 : bvirkatalonhaltijain luettelot = förteckningar över boställsinnehavare / Kaarlo Wirilander. - Helsinki : Suomen historiallinen seura. - XI, 76 s. - (Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja ; VIII). - ISBN 951-9254-05-6

Suomen asutus 1560-luvulla= Bebyggelsen i Finland på 1560-talet : kyläluettelot=byförteckningar. - Helsinki : Helsingin yliopisto, historian laitos, 1973. - IX, 259 s. - (Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja, ISSN 0357-9549 ; v 4). - ISBN 951-45-0274-4

Suomen eläinlääkärit. 1979 = Finlands veterinärer. 1979 / [julk. Suomen eläinlääkäriliitto ; matrikkelitoimikunta ... Harry Stenberg ... et al.]. - [Helsinki] : [Suomen eläinlääkäriliitto], 1979. - 268 s.

Suomen elämäkerrasto / Ilmari Heikinheimo. - Porvoo : WSOY, 1955. - 855 s.

Suomen ensimmäisiä kirjakauppiaita / A. W. STENBERG. - Helsinki : Tammi, 1962. - 49 s.

Suomen etnisten vähemmistöjen musiikki / Philip Donner, Vesa Kurkela, Matti Lahtinen. - 1981. - 96 s. - (Suomen Antropologisen Seuran toimituksia, ISSN 0356-0481 ; 8). - ISBN 951-692-070-5

Suomen ev.-luth. kirkon kanttori-urkurien matrikkeli = Matrikel över Finlands ev.-luth. kyrkas kantor-organister / toimituskunta: Edvard Inkinen, Paavo Salmi, Harry Berghem. - Helsinki : Suomen kanttori-urkuriliitto, 1957. - 327 s.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja. - Helsinki : Suomen kirkon sisälähetysseura, 1961. - 190 s.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon matrikkeli = Matrikel över Finlands evangelisk-lutherska kyrka : I : Henkilömatrikkeli = Personmatrikel / [toimitus = redaktion: Yrjö Kohonen ... et al.] ; julkaissut = utgiven av Suomen kirkon pappisliitto ; [matrikkelitoimikunta = matrikelkommitté: Aimo T. Nikolainen .. et al.]. - Helsinki : Suomen kirkon pappisliitto, 1963. - 602 s.

Suomen hallinto-oikeus pääpiirteittäin / K.J Ståhlberg. - Porvoo : WSOY, 1934. - 332 s.

Suomen hallitukset ja hallitusohjelmat 1945-1973 : toim. Harto Hakovirta, Tapio Koskiaho. - Tampere : Gaudeamus, 1973. - 341 s. - ISBN 951-662-062-0

Suomen historia. 1 : Kivikausi, pronssikausi ja rautakauden alku, keski- ja myöhäisrautakausi / Torsten Edgren ; Unto Salo, Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander. - [Espoo] : Weilin + Göös,, 1984. - 407 s. - ISBN 951-35-2490-6

Suomen historia. V : Suomen myöhäiskeskiaika I / Jalmari Jaakkola. - Porvoo : WSOY, 1950. - 586 s. - (Suomen tiedettä ; no 7)

Suomen historian ääriviivat / Jalmari Jaakkola. - Porvoo : WSOY, 1940. - 202 s.

Suomen kalliomaalausten merkit : kalliot, kuvakentät ja kuvamerkitykset / Pekka. Kivikäs. - Jyväskylä : Atena, 2009. - 277 s. - ISBN 978-951-796-590-3

Suomen kansallisbiografia. Hakemisto / [päätoimittaja: Anneli Mäkelä-Alitalo ... et al. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. - 436 s. - (Studia biographica, ISSN 1456-2138 ; v3:11). - ISBN 978-951-746-452-9

Suomen kansan historia / Yrjö Koskinen. - 2. uud. p. - Helsinki : Edlund, 1881. - 621 s.

Suomen kansan kuningasajatus. Suomen kansanvaltion luova henki 1 : Valtiomuotokysymys järjestelykysymyksenä. / L. Åström. - Helsinki : Ahjo, 1918. - 70 s.

Suomen kansanopisto ja sen työntekijät = Finlands folkhögskola och dess arbetare : 1.1.1935 / E.J. Ellilä, Niilo Liakka, Erkki Paavolainen, Jussi Turunen, Helmer J. Wahlroos (red.). - Porvoo : WSOY, 1935. - 188 s.

Suomen kansanopistot 1995 Finlands folkhögskolor / Suomen kansanopistoyhdistys - Finlands folkhögskoleförening. - Helsingfors : Finlands folkhögskoleförening, 1995. - 199 s. - ISBN 951-95585-8-6199 s.

Suomen kaupunkien pormestarit 1800-luvulla / H. J. Boström. - Helsinki : Suomen sukututkimusseura, 1922, 1924. - 53, 85 s. - (Suomen sukututkimusseuran julkaisuja ; I, !!)

Suomen konepajainsinööriyhdistys r. y. 1917-1942 : suomen konepajainsinööriyhdistyksen julkaisema muistoteos = Verkstadsingeniörsföreningen i Finland r. f. 1917-1942 : Minnesskrift utg. av Verkstadsingeniörsföreningen i Finland. - Helsinki : [Suomen konepajainsinööriyhdistys], 1942. - 335 s.

Suomen korkeakouluinsinöörit ja arkkitehdit. 1956 = Finlands högskoleingenjörer och arkitekter. 1956. - Helsinki : STS ja TFiF, 1956. - 1027 s.

Suomen lakimiehet = Finlands jurister : elämäkerrallisia tietoja = biografiska uppgifter / K. G. Holmberg. - Helsinki : Schildt, 1926. - 526 s.

Suomen lakimiehet. 1949 = Finlands jurister. 1949 / [toimituskunta = redaktionskommitté: E. I. Lammin-Koskinen ... et al.]. - [Helsinki] : [Suomen lakimiesliitto], 1949. - 918 s. - (Suomen lakimiesliiton kirjasarja = Finlands juristförbunds skriftserie ; 3)

Suomen lakimiehet. 1975 = Finlands jurister. 1975 / redigerad av Seija Posti, Mikael Tiderman. - Helsinki : Suomen lakimiesliiton kustannus, 1975. - 1156 s. - (Suomen lakimiesliiton kirjasarja = Finlands juristförbunds skriftserie ; 44). - ISBN 951-640-049-3

Suomen lakimiehet. 1982 = Finlands jurister. 1982 / toim. = red. av Toivo Sainio, Erik Nybergh. - [Helsinki] : Suomen lakimiesliiton kustannus, 1982. - 1113 s. - (Suomen lakimiesliiton kirjasarja = Finlands juristförbunds skriftserie, ISSN 0585-9590 ; 74). - ISBN 951-640-153-8

Suomen liikemiehiä = Affärsmän i Finland : I : A-L. - Helsinki : Suomen kauppa ja teollisuus, 1930. - 512 s.

Suomen liikemiehiä = Affärsmän i Finland : II : M-Ö && lisäosa = supplement. - Helsinki : Suomen kauppa ja teollisuus, 1930. - s. 527-1158

Suomen lääkärit. 1940 = Finlands läkare. 1940 / toimittanut = redigerad av Gunnar Soininen. - Helsinki : Suomen lääkäriliitto, 1941. - 908 s.

Suomen lääkärit. 1952 = Finlands läkare. 1952 / toimittanut = redigerad av Per-Erik Heikel. - Helsinki : Suomen lääkäriliitto, 1953. - 1251 s.

Suomen marsalkka vapaaherra Gustaf Mannerheim : sotilas - valtiomies - ihminen / Suomen aatelisliitto. - Helsinki : Otava, 1953. - 171 s. - (Suomen aatelisliiton julkaisuja ; 9)

Suomen matkailijayhdistyksen vuosikirja 1934 : Uusimaa. - Helsinki : Suomen matkailijayhdistys, 1934. - 142 s.

Suomen metsänhoitajat = Finlands forstmästare : [1961-1976] / julk. = utg. av Suomen metsänhoitajaliitto = Finlands forstmästareförbund ; [toimituskunta = redaktionskommittén: Sigurd Lilland ... et al.]. - Helsinki : Kirjayhtymä, 1977. - 400 s. - ISBN 951-26-1299-2

Suomen metsänhoitajat 1931-1945 = Finlands forstmästare 1931-1945 / julk. = utg. av Suomen metsänhoitajaliitto = Finlands forstmästareförbund. - Helsinki : Suomen metsänhoitajaliitto, 1946. - 778 s.

Suomen metsänhoitajat 1946-1960 = Finlands forstmästare 1946-1960 / julk. = utg. av Suomen metsänhoitajaliitto = Finlands forstmästareförbund. - Helsinki : Suomen metsänhoitajaliitto, 1961. - 535 s.

Suomen metsäteknikot 1876-1949 = Finlands forstekniker 1876-1949. - Tampere : Metsäteknikkojen keskusliitto, 1950. - 865 s.

Suomen museo 1894-1943 = Finskt museum 1894-1943 : sisällys = register. - Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1949. - 44 s.

Suomen omakotiasutus : Uudenmaan lääni = Nylands län. - Turku : Kirjaseppä, 1971. - 944 s.

Suomen paikkakuntahakemisto / P Pauninkoski. - Kuopio : Savo, 1949. - 84 s.

Suomen piirilääkärit 1749-1927 : kokoelma lyhyitä elämäkertoja / Gunnar Johansson. - Helsinki : Suomen sukututkimusseura, 1928. - (Skrifter utgivna av genealogiska samfundet i Finland ; 6)

Suomen sanomalehdistön bibliografia = Bibliografi över Finlands tidningspress : 1771-1963 / Väinö Kaarna, Kaarina Winter. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1965. - 130, [1] s. - (Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja 31 = Helsingfors universitetsbiblioteks skrifter 31)

Suomen sotakorvaustoimitukset neuvostoliitolle : tutkimus tavaroiden luovutusohjelmista, niiden toteuttamisesta ja hyvityshinnoista / Jaakko Auer. - Porvoo : WSOY, 1956. - 339 s.

Suomen sukututkimusseuran vuosikirja = Genealogiska samfundets i Finland årsskrift : [1-6. 1917-1922] / Suomen sukututkimusseura = Genealogiska samfundet i Finland. - Helsinki : Suomen sukututkimusseura, 1917-1922. - 89, 99, 126, 146, 185 s. - (Suomen sukututkimusseuran vuosikirja = Genealogiska samfundets i Finland årsskrift ; 1-6)

Suomen sukututkimusseuran vuosikirja = Genealogiska samfundets i Finland årsskrift : [11-13. 1927-1929] / Suomen sukututkimusseura = Genealogiska samfundet i Finland. - Helsinki : Suomen sukututkimusseura, 1928-1930. - 534, 432, 455 s. - (Suomen sukututkimusseuran vuosikirja = Genealogiska samfundets i Finland årsskrift ; 11-13)

Suomen sukututkimusseuran vuosikirja = Genealogiska samfundets i Finland årsskrift : [14-17. 1930-1933] / Suomen sukututkimusseura = Genealogiska samfundet i Finland. - Helsinki : Suomen sukututkimusseura, 1933-1935. - 373, 236, 311 s. - (Suomen sukututkimusseuran vuosikirja = Genealogiska samfundets i Finland årsskrift ; 14-17)

Suomen sukututkimusseuran vuosikirja = Genealogiska samfundets i Finland årsskrift : [18-20. 1934-1936] / Suomen sukututkimusseura = Genealogiska samfundet i Finland. - Helsinki : Suomen sukututkimusseura, 1936-1937. - 247, 395 s. - (Suomen sukututkimusseuran vuosikirja = Genealogiska samfundets i Finland årsskrift ; 18-20)

Suomen sukututkimusseuran vuosikirja = Genealogiska samfundets i Finland årsskrift : [21-23. 1937-1939] / Suomen sukututkimusseura = Genealogiska samfundet i Finland. - Helsinki : Suomen sukututkimusseura, 1937-1939. - 263, 269, 231 s. - (Suomen sukututkimusseuran vuosikirja = Genealogiska samfundets i Finland årsskrift ; 21-23)

Suomen sukututkimusseuran vuosikirja = Genealogiska samfundets i Finland årsskrift : [24-26. 1940-1942] / Suomen sukututkimusseura = Genealogiska samfundet i Finland. - Helsinki : Suomen sukututkimusseura, 1940-1942. - 256, 194, 228 s. - (Suomen sukututkimusseuran vuosikirja = Genealogiska samfundets i Finland årsskrift ; 24-26)

Suomen sukututkimusseuran vuosikirja = Genealogiska samfundets i Finland årsskrift : [27-30. 1943-1946] / Suomen sukututkimusseura = Genealogiska samfundet i Finland. - Helsinki : Suomen sukututkimusseura, 1943-1946. - 162, 160, 189, 188 s. - (Suomen sukututkimusseuran vuosikirja = Genealogiska samfundets i Finland årsskrift ; 27-30)

Suomen sukututkimusseuran vuosikirja = Genealogiska samfundets i Finland årsskrift : [31-34. 1947-1950] / Suomen sukututkimusseura = Genealogiska samfundet i Finland. - Helsinki : Suomen sukututkimusseura, 1947-1950. - 178, 187, 275 s. - (Suomen sukututkimusseuran vuosikirja = Genealogiska samfundets i Finland årsskrift ; 31-34)

Suomen sukututkimusseuran vuosikirja = Genealogiska samfundets i Finland årsskrift : [7-10. 1923-1926] / Suomen sukututkimusseura = Genealogiska samfundet i Finland. - Helsinki : Suomen sukututkimusseura, 1923-1927. - 252, 316, 342, 515 s. - (Suomen sukututkimusseuran vuosikirja = Genealogiska samfundets i Finland årsskrift ; 7-10)

Suomen talonpojan historia / Eino Jutikkala. - 2., uud. ja lis. p. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1958. - 480 s.

Suomen tasavalan presidentit / Urho Kekkonen, Matti Kuusi, Emerik Olsoni, Eino E. Suolahti, Matti Kurjensaari, Artturi Leinonen, L. A. Puntila, Tauno Suontausta. - Werner Söderström, 1951. - 209 s.

Suomen teologit ja kirkkomuusikot = Finlands teologer och kyrkomusiker / [matrikkelitoimikunta: Erkki Arhinmäki ... et al.]. - Helsinki : Suomen kirkon pappisliitto, 1974. - 737 s.

Suomen teologit. 1982 = Finlands teologer. 1982 / julkaissut Suomen kirkon pappisliitto = utgiven av Finlands kyrkas prästförbund. - Helsinki : Suomen kirkon pappisliitto, 1982. - 680 s.

Suomen tie rauhaan 1943-44 / Väinö Tanner. - Helsinki : Tammi, 1952. - 413 s.

Suomen tieteelliset seurat=Finlands vetenskapliga samfund 1999 / red. Raija Mankki. - Vetenskapliga samfundens delegation, 1999. - 548 s. - ISBN 951-96492-5-5

Suomen tilastollinen vuosikirja. 2009 : 104. vuosikerta (uusi sarja)=Statistisk årsbok för Finland :  årgång 104 (ny serie) = Statistical yearbook of Finland : volume 104 (new series). - Helsingfors : Statistikcentralen, 2009. - 710 s. - (Suomen virallinen tilasto=Finlands oficiella statistik= Official Statistics of Finland, ISSN 1795-5165). - ISBN 978-952-244-160-7

Suomen tilastollinen vuosikirja. 2011 : 106. vuosikerta (uusi sarja)=Statistisk årsbok för Finland :  årgång 106 (ny serie) = Statistical yearbook of Finland : volume 106 (new series). - Helsingfors : Statistikcentralen, 2011. - 708 s. + CD, ark med korrigeringar. - (Suomen virallinen tilasto=Finlands oficiella statistik= Official Statistics of Finland, ISSN 1795-5165). - ISBN 8782722443281

Suomen valtiokalenteri 1982 = Finlands statskalender 1982 : 172. vuosikerta = 172 årgången, Julk. Helsingin yliopisto = utg. av Helsingfors universitet. - Espoo : Weilin && Göös, 1982. - 143 s.

Suomen valtiokalenteri 1983 = Finlands statskalender 1983 : 173. vuosikerta = 173 årgången, Julk. Helsingin yliopisto = utg. av Helsingfors universitet. - Espoo : Weilin && Göös, 1983. - 133 s.

Suomen valtiokalenteri 1984 = Finlands statskalender 1984 : 174. vuosikerta = 174 årgången, Julk. Helsingin yliopisto = utg. av Helsingfors universitet. - Espoo : Weilin && Göös, 1984. - 135 s.

Suomen valtiokalenteri 1985 = Finlands statskalender 1985 : 175 vuosikerta = 175 årgången, Julk. Helsingin yliopisto = utg. av Helsingfors universitet. - Espoo : Weilin && Göös, 1985. - 147 s.

Suomen valtiokalenteri 1986 = Finlands statskalender 1986 : 176 vuosikerta = 176 årgången, Julk. Helsingin yliopisto = utg. av Helsingfors universitet. - Espoo : Weilin && Göös, 1986. - 147 s.

Suomen valtiokalenteri 1987 = Finlands statskalender 1987 : 177 vuosikerta = 177 årgången, Julk. Helsingin yliopisto = utg. av Helsingfors universitet. - Espoo : Weilin && Göös, 1987. - 903 s.

Suomen valtiokalenteri 1988 = Finlands statskalender 1988 : 178 vuosikerta = 178 årgången, Julk. Helsingin yliopisto = utg. av Helsingfors universitet. - Espoo : Weilin && Göös, 1988. - 966 s.

Suomen valtiokalenteri 1989 = Finlands statskalender 1989 : 179 vuosikerta = 179 årgången, Julk. Helsingin yliopisto = utg. av Helsingfors universitet. - Porvoo : Weilin && Göös, 1989. - 1007 s. - ISBN 951-0-15238-2

Suomen valtiokalenteri 1991 = Finlands statskalender 1991 : 181 vuosikerta = 118 årgången, Julk. Helsingin yliopisto = utg. av Helsingfors universitet. - Porvoo : Weilin && Göös, 1991. - 1019 s. - ISBN 951-0-16418-6

Suomen valtiokalenteri karkausvuodeksi 1936 : julk. Helsingin yliopisto. - Helsinki : Weilin && Göös, 1935. - 116 s.

Suomen valtiokalenteri karkausvuodeksi 1964 : julk. Helsingin yliopisto. - Helsinki : Weilin && Göös, 1964. - 104 s.

Suomen valtiokalenteri vuodeksi 1957 : julk. Helsingin yliopisto. - Helsinki : Weilin && Göös, 1956. - 126 s.

Suomen valtiokalenteri vuosi 1974 : julk. Helsingin yliopisto. - Helsinki : Weilin && Göös, 1974. - 126 s.

Suomen vankilat / koonnut Jouko Nevalainen. - Helsinki : Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto, 1961. - 203 s.

Suomen vapaan kansansivistystön bibliografia 1820-1955 : Kansansivistysopillisen Yhdistyksen julkaisema / Marjatta SOISALON-SOININEN. - Helsingfors : Otava, 1961. - 292 S.

Suomen vähittäiskauppiaita. 1950 = Detaljhandlare i Finland. 1950. - Helsinki : Sininen kirja, 1950. - 615 s.

Suomen yleis- ja paikallishallinnon toimet ja niiden hoito 1500-luvun jälkipuoliskolla (vv. 1560-1600) : hallinto- ja yhteiskuntahistoriallinen tutkimus / Kyösti Kiuasmaa. - Helsinki : [s.n.], 1962

Suomen ylioppolas / Matti KLINGE, Laura Kolbe. - Otava, 1991. - 168 s. - ISBN 9789511118282

Suomi ja Viro=Finland och Estland=Finland and Estonia : Henrik Gabrial Porthan-inst. 1960-1997 / red, Sakari Talvitie, Tore Modeen. - Helsingfors, 2011. - 120 s. - (Henrik Gabriel Porthan-inst. skrifter ; 15). - ISBN 952-91-4145-9

Suomi kaltevalla pinnalla : välirauhasta jatkosotaan / Paavo Rantanen. - Jyväskylä : Atena, 2012. - 336 s. - ISBN 978-951-796-851-5

Suomi, suomalaisuus, olla suomalainen : 21 henkilöhaastattelua ja näkökulmaa suomalaisuudesta / Mika Hannula. - Helsinki : Like, 1997. - 300 s. - ISBN 951-578-522-7

Suuri maatilakirja.= Lantgårdar i Finland . 1 : Turun ja Porin lääni. Varsinais-Suomi. - Helsinki : Kustannustuote, 1963. - 1542 s.

Suuri maatilakirja.= Lantgårdar i Finland . III : Turun ja Porin lääni. Varsinais-Suomi. - Helsinki : Kustannustuote, 1965. - 1472 s.

Suursaari / [toimittaneeet ja valokuvanneet] Jorma MATTILA, J. W. - Porvoo : WSOY, 1941

Sveaborg / C. J. Gardberg, Kari Palsila. - Otava, 1998. - 163 s. - ISBN 951-1-15372-2

Sveaborg = Viapori, Suomen linna = The Island Fortress off Helsinki : fästningens byggnadshistoria = linnoituksen rakennushistoria =an architectural history / Olof af Hällström ; [English, Heljä Mäntyranta] ; [transl.: Finnish, Eila Pajastie];. - [Helsingfors] : Anders Nyborg, 1986. - 202 s. - ISBN 87-85176-25-7

Svedsko-russki slovar = Svenskt och ryskt lexikon. Senare delen  M-Ö : på nådig befallning / [Meurman  O.], utarb. vid stats-sekretariatet för storfurstendömet Finland. - Helsingfors : J. Simelii arfvingar, 1847. - 645 s.

Sven Palme och Finland / Taimi TORVINEN, översättning Henrik Antell. - 1988. - 80 s. - ISBN 951-95652-7-2

Svensk handordbok : konstruktioner och fraseologi / under redaktion av Ture Johannisson och K. G. Ljunggren. - Stockholm : Norstedt, 1970. - 891 s.

Svensk kust : några naturbilder / Carl Fries. - Stockholm : Svensk litteratur, [1944]. - 473 s.

Svensk ordbok / utarbetad vid Språkdata Göteborgs universitet. - [Solna) : Esselte studium,, 1986. - [1513 ] s. - ISBN 91-24-34694-2

Svensk ordbok. - tredje reviderade upplagan. - S.l. : Norstedts, 1999 [1986]. - ISBN 91-7227-155-8

Svensk ordlista / Einar Odhner. - Stockholm : Ehlins, 1947. - 195 s.

Svensk ordlista och fraseologi / [red. Ragnar Hollmerus]. - Helsingfors : Söderström, 1953. - 544 s.

Svensk politik inför partidagen 1961. - Helsingfors : Svenska folkpartiet, 1961. - 54 s. - (Meddelanden från svenska folkpartiets centralstyrelse ; nr 29)

Svensk socialpolitik / Åke Elmér. - Lund : G.W.K Gleerup, 1945. - 308 s.

Svensk sockensjälvstyrelse : 1686-1862: studier särskilt med hänsyn till Linköpings stift / Karl-Herbert Johansson. - Lund : Gleerup, 1937. - 375 s.

Svensk sång i Finland : ett urval ur vår nyaste svenska diktning jämte en litteraturhistorisk inledning / Joel. Rundt. - Vasa : Fram, 1919. - 215 s

Svensk teater i Finland. 1 : Rikssvensk teater / Ingrid Qvarnström. - Helsingfors : Schildt, 1946. - 301 s.

Svensk teater i Finland. 2 : Finlandssvensk teater / Ingrid Qvarnström. - Helsingfors : Schildt, 1947. - 317 s.

Svensk-engelsk ordbok : skolupplaga / Edmund, Wenström och Walter E. Harlock. - nystav. uppl., 5. tr. - Stockholm : Norstedt, 1943. - 844 s.

Svensk-engelsk ordbok : skolupplaga / Walter E. Harlock. - andra, översedda upplagan. - Stockholm : Norstedt, 1959. - 1048 s.

Svensk-Finlands bygdedräkter : Häfte 1, Östra Nyland : Pyttis, Strömförs, Lappträsk, Pernå, Liljendal, Mörskom, Borgå och Sibbo. / utg. av Brages sektion för bygdedräkter under redaktion av Yngvar Heikel och med dräktritningar av Astrid Åkerberg och färgfotografier tagna av Claes Orre och Yngvar Heikel samt 2 akvareller målade av Hanna Lodenius. - Helsingfors : Brages förlag, 1952. - 44 s. - (Svensk-Finlands bygdedräkter ; 1)

Svensk-Finlands bygdedräkter : Häfte 2, Mellersta Nyland och delar av Västra Nyland : Tusby, Helsinge, Esbo, Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Degerby och Lojo / utg. av Brages sektion för bygdedräkter  under redaktion av Yngvar Heikel och med dräktritningar av Astrid Åkerberg och färgfotografier tagna av Claes Orre, Yngvar Heikel, Rurik Rancken. - Helsingfors : Brages förlag, 1955. - 42 s. - (Svensk-Finlands bygdedräkter ; 1)

Svensk-Finlands bygdedräkter : Häfte 3, Västra delen av Västra Nyland : Snappertuna, Karis-Svartå, Pojo, Ekenäs, Tenala och Bromarv / utg. av Brages sektion för bygdedräkter under redaktion av Yngvar Heikel och med dräktritningar av Astrid Åkerberg och färgfotografier tagna av Claes Orre och Yngvar Heikel samt 2 akvareller målade av Hanna Lodenius. - Helsingfors : Brages förlag, 1957. - 30 s. - (Svensk-Finlands bygdedräkter ; 1)

Svensk-Finlands bygdedräkter : Häfte 4-5, Åboland : Kimito, Finby, Västanfjärd, Dragsfjärd, Hitis (Kyrkosundsskär), Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö / utg. av Brages sektion för bydedräkter enligt manuskript av Yngvar Heikel ; bearb. av Gottfrid Sire?n ; med dräktritningar av Astrid Åkerberg och färgfotografier tagna av Yngvar Heikel och Claes Orre ; red. av Gertie Orre, Ruth Dahlqvist, Irina Matvejew. - Helsingfors : Brages förlag, 1961. - 59 s. - (Svensk-Finlands bygdedräkter ; 1)

Svensk-Finlands bygdedräkter : Häfte 6-7, Åland : Finström, Jomala, Geta, Saltvik, Sund, Lemland, Lumparland, Vårdö, Hammarland, Eckerö, Föglö, Sottunga, Kökar, Kumlinge, Brändö / utg. av Brages sektion för bygdedräkter och Ålands ungdomsförbund ; enligt manuskript av Yngver Heikel bearb. av Rut Lindfors och Viking Sundberg ; med dräktritningar av Viking Sundberg och färgfotografier tagna av Claes Orre ; red. av. Gertie Orre, Ruth Dahlqvist. - Helsingfors : Brages förlag, 1966. - 90 s. - (Svensk-Finlands bygdedräkter ; 1)

Svensk-Finlands bygdedräkter : Häfte 8, Österbotten : 1 : Sydligaste Österbotten : Sideby, Lappfjärd, Tjöck, Närpes och Övermark / utg. av Brages sektion för bygdedräkter under redaktion av Yngvar Heikel och med dräktritningar av Astrid Åkerberg och färgfotografier tagna av Claes Orre, Yngvar Heikel. - Helsingfors : Brages förlag, 1956. - 60 s. - (Svensk-Finlands bygdedräkter ; 1)

Svensk-Finlands vänner : årsskrift 1976. - Stockholm : Föreningen svensk-finlands vänner, 1976. - 49 s.

Svensk-Finlands vänner : årsskrift 1977. - Stockholm : Föreningen svensk-finlands vänner, 1977. - 57 s.

Svensk-Finlands vänner : årsskrift 1978. - Stockholm : Föreningen svensk-finlands vänner, 1978. - 65 s.

Svensk-Finlands vänner : årsskrift 1979. - Stockholm : Föreningen svensk-finlands vänner, 1979. - 49 s.

Svensk-Finlands vänner : årsskrift 1980. - Stockholm : Föreningen svensk-finlands vänner, 1980. - 53 s.

Svensk-Finlands vänner : årsskrift 1981. - Stockholm : Föreningen svensk-finlands vänner, 1981

Svensk-finsk-svensk idrottsordbok = Ruotsalais-suomalais-ruotsalainen urheilusanakirja. - Helsingfors : [Forskningscentralen för de inhemska språken] ; Ruotsinsuomalainen kielilautakunta, 2006. - 125 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; 175). - ISBN 9789519087696

Svensk-fransk ordbok / Thekla Hammar. - 3. rev. uppl. - Stockholm : Norstedt, 1954. - 1095 s.

Svensk-fransk ordbok : skolupplaga / Ferdinand Schulthess. - Ny uppl. - Stockholm : Norstedt, 1901. - 624 s.

Svensk-tysk och tysk-svensk ordbok : tillika med ett kort utdrag af båda språkens formlära / Svenn Henrik Helms. - Leipzig : Otto Holtzes Nachfolger, 1904

Svensk-tysk ordbok : skolupplaga / Otto Hoppe. - 3. uppl., 12 tr. - Stockholm : Norstedt, 1945. - 563 s. s.

Svenska  jägareförbundets tidskrift. - Stockholm : Svenska jägareförbundet, 1909. - 325 s..

Svenska akademiens ordlista över svenska språket. - 9. uppl., 3. tr. - Stockholm : Norstedt, 1951. - 607 s.

Svenska akademiens ordlista över svenska språket. - 10. uppl. - Stockholm : Norstedt, 1973. - 616 s.

Svenska akademiens ordlista över svenska språket. - 10. uppl., 2. tr. - Stockholm : Norstedt, 1974. - 616 s. - ISBN 91-1-730242-0

Svenska akademiens ordlista över svenska språket. - 12. uppl., 4. tr. - Stockholm : Norstedt, 1999. - 1066 s. - ISBN 91-7227-032-2

Svenska ambassaden i Helsingfors : en byggnadshistorik / Pekka Kärki ; [översättning av Tove Riska]. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1972. - 126 s. - ISBN 951-9000-03-8

Svenska Finland : bygd och folk / Karl Bruhn. - Helsingfors : Schildt, 1949. - 109 s.

Det svenska Finland : Förra delen : Bygden / under medverkan av fackmän utg. av Gabriel Nikander. - Helsingfors : Schildt, 1921. - 308 s.

Det svenska Finland : Senare delen : Folket och odlingen, andra bandet / under medverkan av fackmän utg. av Gabriel Nikander. - Helsingfors : Schildt, 1923. - 367 s.

Det svenska Finland : Senare delen : Folket och odlingen, första bandet / under medverkan av fackmän utg. av Gabriel Nikander. - Helsingfors : Schildt, 1922. - 321 s.

Svenska Finlands folkting : 1970 års folkting;  protokoll, handlingar och beslut. - Helsingfors : Svenska Finlands folkting, [1972]. - 160, [53] s

Svenska Finlands idrottsförbund 1912-2002 / Ingmar BJÖRKMAN. - 2002. - 223 s. - ISBN 952-91-4615-9

Svenska folkakademin 50 år : 1908-1958 / Frey-Viking Österblom. - 1958. - 177 s.

Svenska folkakademin 80 år : 1908-1988. - Kamratförbundet vid skolan, 1988. - 151 s. - ISBN 951-9416-16-1

Svenska folkets underbara öden : Sveaborg [Gustaf IV Adolf och finska kriget] / C Grimberg. - [S.l.] : [s.n.]. - s. 540-744

Svenska folklekar och danser : Del 1. Idrottslekar / Carl-Herman Tillhagen, Nils Dencker. - Stockholm : Bokverk, 1949. - 305 s.

Svenska folklekar och danser : Del 2. Sällskapslekar, sånglekar och danser / Carl-Herman Tillhagen, Nils Dencker. - Stockholm : Bokverk, 1950. - 502 s.

Svenska folkpartiet : bakgrund, tillblivelse och utveckling till 1917 / Göran von Bonsdorff. - Helsingfors : Söderström, 1956. - 280 s.

Svenska folkpartiet 2. 1917-1929 : Från självständighet till Lappo / Göran von Bonsdorff, Frank Jernström. - [Helsingfors] : Svenska folkpartiet, 1984. - 411 s.

Svenska folkpartiet genom 100 år : 1906-2006 / Håkan Andersson ; Karoline Berg; Helena Blomberg; Ann-Sofie Hermanson; Sune Jungar; Lena Karhu; Lauri Karvonen; Henrik Meinander; Siv Sandberg; Jan Sundberg; Teija Tiilikainen; Klaus Törnudd. - Helsingfors : Schildts, 2006. - 344 s. - ISBN 9789515016317

Svenska folkpartiet i Finland 1906-1926 : en översikt utarbetad på uppdrag av centralstyrelsen / Rafael Colliander. - Helsingfors : Svenska folkpartiet, 1926. - 173 s.

Svenska folkskolan i Uleåborg 1880-1974 / Carl-Eric Silvander. - 2:a. - Saarijärvi : Gummerus, 2002. - 83 S.

Svenska folkskolans vänner : 75 års historik; kalender 1957 / Einar Pontán. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1957. - 336 s. - (Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner ; 72)

Svenska folkskolans vänner SFV, Riksförbundet Kristen fostran RKF 1883-1983 : jubileumsskrift / Sven J. Enlund. - Uppsala : Fören. för svensk undervisningshistoria, 1986. - 216 s. - ISBN 91-85130-31-1

Svenska Folkskolans Vänners bilder från svenska bygder : Andra serien : Den östersbottniska landsbygden / utgivna av P. Nordmann och J.E. Rosberg. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1912. - 46 s.

Svenska Folkskolans Vänners bilder från svenska bygder : Första serien : Den nyländska landsbygden / utgivna av P. Nordmann och J.E. Rosberg. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1910. - 36 s.

Svenska folkskolans vänners kalender 1970 / Redigerad av Ragnar Mannil. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1970. - 184 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender ; 85)

Svenska folkskolans vänners kalender 1971 / Redigerad av Ragnar Mannil. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1971. - 175 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender ; 86)

Svenska folkskolans vänners kalender 1972 / Redigerad av Ragnar Mannil. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1972. - 255 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender ; 87). - ISBN 951-9087-02-8

Svenska folkskolans vänners kalender 1973 / Redigerad av Ragnar Mannil. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1973. - 119 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender ; 88). - ISBN 915-9087-11-7

Svenska folkskolans vänners kalender 1974. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1974. - 172 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender ; 89). - ISBN 951-9087-12-5

Svenska folkskolans vänners kalender 1975 / [Redaktion: Vide Strandvik, Gunnar Bäck, C. J. Gardberg, Ragnar Mannil, Kaj Snellman]. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1975. - 175 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender ; 90). - ISBN 951-9087-15-x

Svenska folkskolans vänners kalender 1976 - 1977 / Redaktionssekreterare: Alf Snellman. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1976 - 1977. - 176 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender ; 91). - ISBN 951-9087-16-8

Svenska folkskolans vänners kalender 1978 / Redaktionssekreterare: Alf Snellman. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1978. - 144 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 92)

Svenska folkskolans vänners kalender 1979 / Redaktionssekreterare: Alf Snellman. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1979. - 184 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 93)

Svenska folkskolans vänners kalender 1980 / Redaktionssekreterare: Alf Snellman. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1980. - 112 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 94)

Svenska folkskolans vänners kalender 1981 / Redaktionssekreterare: Alf Snellman. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1981. - 144 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 95)

Svenska folkskolans vänners kalender 1982 / Redaktionssekreterare: Alf Snellman. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1982. - 179 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 96)

Svenska folkskolans vänners kalender 1983 / Redaktionssekreterare: Alf Snellman. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1983. - 172 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 97)

Svenska folkskolans vänners kalender 1984 / Redaktör: Alf Snellman. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1984. - 168 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 98)

Svenska folkskolans vänners kalender 1985 / Redaktör: Alf Snellman. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1985. - 164 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 99)

Svenska folkskolans vänners kalender 1986 / Redaktör: Alf Snellman. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1986. - 168 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 100)

Svenska folkskolans vänners kalender 1987 / Redaktör: Alf Snellman. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1987. - 176 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 101)

Svenska folkskolans vänners kalender 1988 / Redaktör: Christoffer Grönholm. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1988. - 156 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 102)

Svenska folkskolans vänners kalender 1989 / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1989. - 170 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 103)

Svenska folkskolans vänners kalender 1990 / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1990. - 181 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 104)

Svenska folkskolans vänners kalender 1991 / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1991. - 158 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 105)

Svenska folkskolans vänners kalender 1992 / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1992. - 132 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 106)

Svenska folkskolans vänners kalender 1993 / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1993. - 154 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 107)

Svenska folkskolans vänners kalender 1994 : [Skolan i fokus] / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1994. - 125 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 108)

Svenska folkskolans vänners kalender 1995 : [Finlandssvensk skämtpress] / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1995. - 238 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 109)

Svenska folkskolans vänners kalender 1996 : [Revy && schlager] / Redigering: Olle Spring. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1996. - 229 s. - (Svenska folkskolans vänners kalender, ISSN 0357-1068 ; 110)

Svenska folkskolans vänners musikbibliotek. : Den unga sommaren : Kantat / Otto Andersson, Alfred Anderssén. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänners förlag, 1923. - 31 s. - (Serie E.)

Svenska folkskolans vänners musikbibliotek. : Kantat vid Wasa stads 300 års jubileum den 31 januari 1911 / af Hjalmar Procopé, satt i musik af Axel von Kothen. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänners förlag, 1911. - 16 s. - (Serie E.)

Svenska folkskolans vänners musikbibliotek. : Skapelsen / Oratorium av Joseph Haydn. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänners förlag, 1921. - 36 s. - (Serie E.)

Svenska folkskolans vänners publikationer 1882-1957 / utgiven av Einar Pontán. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1959. - 227 s.

Den svenska folkstammen i Finland / under medverkan av fackmän red. av Finn Sommerschield. - Helsingfors : Nordiska förl., 1940. - 543

Svenska folkvisor : I / Samlade av Erik Gustav Geijer och Arvid August Afzelius. - Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs Akademien, 1957. - 307 s.

Svenska folkvisor : II / Samlade av Erik Gustav Geijer och Arvid August Afzelius. - Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs Akademien, 1958. - 307 s.

Svenska folkvisor : III / Samlade av Erik Gustav Geijer och Arvid August Afzelius. - Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs Akademien, 1958. - 320 s.

Svenska folkvisor : IV / Samlade av Erik Gustav Geijer och Arvid August Afzelius. Musikkommentar av Sture Bergel. - Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs Akademien, 1960. - 410 s.

Svenska fruntimmerskolan : svenska flicklyceet i Helsingfors : festskrift utgiven till hundraårs-jubileet november 1945 / redaktionskommitté: Inga Lindholm ... [et al.]. - Helsingfors : Svenska fruntimmerskola, 1945. - 400 s.

Svenska Fruntimmersskolan - Svenska flickskolan i Åbo 1844-1955 : elevmatrikel / Ester Fontell. - Åbo : [Föreningen för Svenska flickskolan i Åbo], 1966. - 304 s.

Svenska fruntimmersskolan och dess fortsättning Svenska mellanskolan i Uleåborg 1859-1924 / Alexander Dahl. - Uleåborg : Kirjola, 1924. - 151 s.

Svenska föreningen i Östermyra r.f. : historik 1899-1999 / Karl-Gustav Jossfolk. - : [Helsingfors] : [Svenska folkskolans vänner], 1999. - 64 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; v. 152). - ISBN 951-9087-47-8

Svenska Kamratförbundet vid Statsjärnvägarna 1949-1968 : historik / Svenska Kamratförbundet vid Statsjärnvägarna, Lars Lindqvist. - 1969. - 91 s.

Svenska klassiska lyceum i Åbo 1872-1972 / [red. av Mary Jensen]. - Åbo : Svenska klassiska lyceum i Åbo, 1974. - 309 s

Svenska kulturfonden : utdelning 14.4.1992. - [Helsingfors) : [Svenska kulturfonden], 1992. - 107 s. - ISBN 951-9211-24-1

Svenska kulturfonden 1908-1958 : femtioårshistorik / Kaj Snellman. - Helsingfors : Svenska kulturfonden, 1959. - 120 s.

Svenska kulturfonden 2007-2008 / redaktör: Åsa Thodén. - Helsingfors : Svenska kulturfonden, 2008. - 158 s. - ISBN 978-951-9211-61-9

Svenska landsmål och svenskt folkliv : Archives des traditions populaires sue´doises.; Swedish dialects and folk traditions. / utgiven av Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala. - Uppsala : Dialekt- och folkminnesarkivet. - ISSN 0347-1837 

Numreringsuppgifter: Årg. 88--89, 94, 97-108,110-112, 116-119 + register till årg. 91-108

Den svenska litteraturen. I-VI : 1) Från forntid till frihetstid 800-1718. 2) Upplysning opch romatik 1718-1830. 3) De liberala genombrotten 1830-1890. 4) Den storsvenska generationen 1890-1920.  5) Modernister och arbetardiktare 1920-1950. 6) Medieålderns litteratur 1950-1985 / red. Lars LÖNNROTH, Sven DELBLANC. - Stockholm : Bonnier, 1987, 1988, 1989, 1990. - 284 s./320 s./319 s./301s./319 s./320 s.

Svenska litteratursällskapet i Finland 1885-1985 : perspektiv på jubileumsutställningen / Patrick Bruun. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1985. - 56 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842). - ISBN 951-9018-02-6

Svenska lyceum i Helsingfors : reallyceum - Svenska reallyceum 1872-1957 : jubileumsskrift / [Lars G. von Bonsdorff] ; [Martti Mikander]. - [Helsingfors] : Forna reallyceisters kamratförbund, 1960. - 632 s.

Svenska lyriker / Olof Lagercrantz. - Stockholm : Wahlström && Widstrand, 1961. - 205 s.

Svenska lärarföreningen i Uleåborg r.f. 1984-2004 / Carl-Eric Silvander. - [Uleåborg] : [Svenska lärarföreningen i Uleåborg], 2004. - 42 s. - ISBN 951-96840-4-2

Svenska modeord / red. av Olav Panelius och Torsten Steinby. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet, 1970. - 151 s.

Svenska målningar=Swedish paintings= Peintures sue´dvises=Schwedische Gemälde : Nationalmuseum Stockholm. - Stockholm, 1948. - 159 s.

Svenska normallyceum i Helsingfors : dess tredje kvartsekel 1914-1939 / Albin Simolin (red.). - [Helsingfors] : [Svenska normallyceum], 1941. - 239 s.

Svenska normallyceum i Helsingfors 1864-1914 / V. T. Rosenqvist. - Helsingfors : [s.n.], 1915. - 190 s.

Svenska och främmande ord : form, betydelse, ursprung / Erland Lindbäck, Alex Milits, Bo Svensén. - Stockholm : Esselte studium, 1974. - 186 s. - ISBN 91-24-21558-9

Svenska oratorieföreningen i Helsingfors : Svenska oratoriekören 1920-2010. - Helsingfors, 2010. - 120 s. - ISBN 978-952-92-7137-5

Svenska ortnamn i Estland med estniska motsvarigheter = Rootsi kohanimed Eestis : eesti vasttega =ruotsalaisia paikannimiä virolaisine vastineineen  = Swedish place-names in Estonia with Estonian equivalents / Marianne Blomqvist. - Helsingfors] : Svenska folkskolans vänner, 2000. - 167 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; 158). - ISBN 951-9087-53-2

Svenska ortnamn i Finland / red. av Kurt Zilliacus och Ulla Ådahl-Sundgren. - Helsingfors : [Forskningscentralen för de inhemska språken], 1984. - 112 s. - (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken, ISSN 0355-7995 ; 2). - ISBN 951-9475-37-0

Svenska ortnamn i Finland : med finska motsvarigheter / Åke Granlund och Kurt Zilliacus. - 3. uppl. - Helsingfors : Svenska Folkpartiets ortnamnskommitté, 1963. - 122 s. - (Skrifter utgivna av Svenska Folkpartiets centralstyrelse)

Svenska privatskolan i Uleåborg 150 år 1859-1999 : samt faktorer som upprätthållit densamma / Carl-Eric Silvander. - 2000. - 390 s. - ISBN 952-91-2497-X

Svenska privatskolan i Uleåborg 150 år. : bilder från den tid som flytt / Carl-Eric Silvander. - Uleåborg : Svenska kulturens vänner, 2009. - 98 s. - ISBN 978-951-96840-7-9

Svenska reallyceum och lyceum i Åbo : Elevmatrikel 1884-1945 / Arne Ekman. - Åbo, 196. - 186 s.

Svenska S:t MIakels församling i Tallinn (Reval) Estland / Kullo Remme, Elmar Nyman. - 1996. - 16 s.

Svenska samskolan i Tammerfors : Läsåret 1996-1997. - [Tammerfors] : [Svenska samskolan i Tammerfors], 1997. - 24 s.

Svenska samskolan i Tavastehus jämte förskola : Redogörelse avgiven vid årsavslutningen den 26 maj 1919 [1911] / Svenska samskolan i Tavastehus. - Tavastehus : [Svenska samskolan i Tavastehus], 1911. - 73 s.

Svenska samskolan i Tavastehus jämte förskola : Redogörelse avgiven vid årsavslutningen den 28 maj 1907 / Svenska samskolan i Tavastehus. - Tavastehus : [Svenska samskolan i Tavastehus], 1907. - 52 s.

Svenska samskolan i Tavastehus jämte förskola : Redogörelse avgiven vid årsavslutningen den 28 maj 1910 / Svenska samskolan i Tavastehus. - Tavastehus : [Svenska samskolan i Tavastehus], 1910. - 54 s.

Svenska skolan för synskadade 125 år / historiken sammanställd av Solveig Sjöstedt ; assistent: Barbro Eklund. - Helsingfors : Svenska skolan för synskadade, 1990. - 95 s. - ISBN 952-90-2227-1

Svenska skrivregler. - Liber ; Svenska språknämnden, 2000. - 216 s. - ISBN 9789147049745

Svenska slott och herrgårdar : en historisk reseguide / Fredric BEDOIRE, foto Malin Gezelius. - Stockholm : Albert Bonniers förlag, 2006. - 400 s. - ISBN 9789100105778

Svenska språkets vandring i Finlands historia : Såsom uppfattad och här nedtecknad av Reinhold Enqvist. Skrift inför 200-årsminnet av uppdelningen av Svea Rike i delarna Sverige och Finland / Reinhold ENQVIST. - Grankulla : Reidev Oy Ab, 2007. - 68 s. - ISBN 978-952-9812-04-2

Svenska studieförbundet och dess medlemsorganisatioenr. - 1983. - 28 s.

Svenska stumfilmer 1896-1931 och deras regissörer = Swedish silent pictures 1896-1931 and their directors : en förteckning = a checklist / Sven G Winquist. - Stockholm : Proprius, 1967. - 182 s. - (Skrifter från dokumentationsavdelningen ; nr 2)

Svenska synonymer / Johannes Klockars. - Vasa : Frams Förlag, 1922. - 85 s.

Den svenska sången : för skola och hem / utgiven av Malin Holmström-Ingers. - Lund : G.W.K Gleerup, 1940. - 587 s.

Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar, styrelser och teaterchefer, konstnärlig personal 1860-1975 / Marianne Lüchou. - Helsingfors : Söderström, 1977. - 327 s. - ISBN 951-52-0387-2

Svenska växtvärldens historia / Gunnar Andersson. - Stockholm : Norstedt && söners förlag, 1896. - 134 s.

Svenska Österbottens historia. I / utg. Svenska  Österbottens landskapsförbund. - [Vasa] : Svenska Österbottens landskapsförbund, 1977. - 380 s. - ISBN 951-99097-6-1

Svenska Österbottens historia. II / utg. Svenska  Österbottens landskapsförbund. - [Vasa] : Svenska Österbottens landskapsförbund, 1979. - 434 s. - ISBN 951-99097-5-3

Svenska Österbottens historia. III / utg. Svenska  Österbottens landskapsförbund. - [Vasa] : Svenska Österbottens landskapsförbund, 1980. - 559 s. - ISBN 951-99097-8-8

Svenska Österbottens historia. IV / utg. Svenska  Österbottens landskapsförbund. - [Vasa] : Svenska Österbottens landskapsförbund, 1983. - 592 s. - ISBN 951-99097-9-6

Svenska Österbottningar i Helsingfors 1917-1992 / Gull Schalin. - Ekenäs : Svenska Österbottningar i Helsingfors, 1991. - 96 s. - ISBN 952-90-3079-7

Svenskbygden : organ för finlandssvenskt bildningsarbete. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1922 -. - ISSN 0356-1755 

Numreringsuppgifter: 1. årg., nr 1 (1922)-, saknas: årg. 1931-1935, 1937-1941, 1949-1950, 2012

Svenskfinlands sönderfall : texter till minnet av ett folk / Thomas Rosenberg ; [bilderna: Leif Sjöström &&   Wilfred Hildonen]. - Vasa : Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1994. - 213 s. - (Forskningsrapporter utgivna av Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr 24). - ISBN 951-650-388-8

Den svenskspråkiga folkrörelsen i Finland / Thorsten Wennerström. - Göteborg : Elander, 1934. - 207 s.

Den svenskspråkiga folkskollärarutbildningen i Finland 1871-1974 / Gösta CAVONIUS. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1988. - 310 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litterartursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 549). - ISBN 951-9018-42-5

Svensksund : Gustaf III:s krig och skärgårdsflottan 1788-1790 / Stig Jägerskiöld. - [Stockholm] : Atlantis, 1990. - 159 s. - ISBN 91-7486-931-0

Svenskt författarlexikon 1900-1940 : biobibliografisk handbok till Sveriges moderna  litteratur / utarbetad av Bengt Åhlen. - Stockholm : Rabén && Sjögren, 1942. - 496 s.

Svenskt författarlexikon 1900-1940. A-L : biobibliografisk handbok till Sveriges moderna  litteratur / utarbetad av Bengt Åhlen ; under medverkan av Carl-Thore Fries, Paul Harnesk, Agneta Lönborg. - Stockholm : Rabén && Sjögren, 1942. - 522 s.

Svenskt författarlexikon 1900-1940. Register : biobibliografisk handbok till Sveriges moderna  litteratur / utarbetad av Bengt Åhlen ; under medverkan av Carl-Thore Fries, Paul Harnesk, Agneta Lönborg. - Stockholm : Rabén && Sjögren, 1942. - 496 s.

Svenskt i Finland : ställning och strävanden. - Helsingfors : Söderström, 1914. - 192 s.

Svenskt i Finland. 1 : Studier i språk och nationalitet efter 1860 / red. av Max Engman och Henrik Stenius. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1984. - 289 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; v. 511). - ISBN 951-9017-89-5

Svenskt i Finland. 2 : Demografiska och socialhistoriska studier / red. av Max Engman och Henrik Stenius. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1984. - 289 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; v. 519). - ISBN 951-9018-01-8

Svenskt kyrkoliv i Finland : årsbok för Borgå stift. 2010, Skäl, själ, stjäl. - Helsingfors : Fontana Media, 2010. - 158 s. - ISBN 978-951-550-741-9

Svenskt kyrkoliv i Finland : årsbok för Borgå stift. 2013, Dela / Ann-Sofi. Nylund, Clas. Abrahamsson. - Helsingfors : Församlingsförbundet, 2013. - 149 s. - ISBN 978-951-550-788-4

Svenskt kyrkoliv i Finland : årsbok för de svenska församlingarna;  XXXIV årg. - Helsingfors : Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland, 1956. - 169 s.

Svenskt lagspråk i Finland / [utgiven av] Statsrådets svenska         språknämnd       redigerad av Henrik Bruun och Sten Palmgren ; [utgiven av] Statsrådets svenska   språknämnd   redigerad av Henrik Bruun och Sten Palmgren. - [Omarb. och utök. uppl.]. - [Esbo] : Schildt, 1998. - 342 s. - ISBN 951-50-0887-5

Svenskt och ryskt lexikon.Förra delen  A-L : på nådig befallning / [Meurman  O.], utarb. vid stats-sekretariatet för storfurstendömet Finland. - Helsingfors : J. Simelii arfvingar, 1846. - 645 s.

Svenskt porslin. - Stockholm : Nordiska museet, 1950. - 25 s.

Svenskt sjöfolk i krig och fred : band 1 / red.: J. Westerberg. - Göteborg. Borås : Antiqua, 1950. - 720 s.

Svenskt studentliv i Finland 1909-1929. - Helsingfors : Söderström, 1930. - 136 s.

Sverige och den franska revolutionen : I: Gustav III:s tid / Alma Söderhjelm. - Helsingfors : Söderström, 1920. - 309 s.

Sverige och den franska revolutionen : II : Förmyndarregeringens tid / Alma Söderhjelm. - Helsingfors : Söderström, 1924. - 349

Sverige och Runeberg 1830-1848 / Ernst Brydolf. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1943. - 526 s. - (Svenska Litteratursällskapet i Finland ; v292)

Sveriges grundlagar med riksdagsordningen / inlednin g av Erik Holmberg och Nils Stjernquist. - Stockholm : Riksdagen, 1992. - 174 s. - ISBN 91-88398-03-X

Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar / Robert Malmgren, Halvar G.F. Sundberg, Gustaf Petrén. - Stockholm : Norstedt, 1966. - 271 s.

Sveriges natur : Svenska naturskyddsföreningens årsskrift 1911. - Stockholm : Svenska naturskyddsföreningen, 1911. - 203 s.

Sveriges periodiska literatur : under frihetstidens förra del (till midten af 1750-talet) / Otto Sylwan. - Lund : Lund C.W.K Gleerup, [1892]. - 245 s.

Sytning och arvslösen : i den folkliga sedvänjan uti Pedersöre- och Nykarlebybygden 1810-1914 / Hugo HÖGNÄS. - Helsingfors : Holger Schildts förlagsaktiebolag, 1938. - 253 s.

Så dansar marionetter / Gunvor STRÖM. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2004. - 160 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; 170). - ISBN 951-9087-64-8

Så här ska det låta : om finlandssvenska och språkriktighet / Mikael REUTER. - Scriptum, 2014. - 240 s. - ISBN 9789527005194

Sågen och människan : boken on Kronvik sågsamhälle / Mia ÅKERFELT. - 2005. - 243 s. - ISBN 952-91-9677-6

"Sång med glädje i ditt spår..." : Åbo sångarbröder Musices Amantes 100 år 1908-2008 / Sune Jungar. - 2008. - 341 s. - ISBN 9789529246076

Sångbok för blandad kör / redigerad av Alfred Anderssén. - 4. uppl. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1974. - 292 s.

Sångbok för blandad kör. - [Helsingfors] : Svenska folkskolans vänner, 1926. - 454 + 31 s.

Sångbok för blandad kör / redigerad av Alfred Anderssén. - Helsingfors 1926 : [Svenska folkskolans vänner], 1926. - 454 s.

Sångbok för blandad kör / redigerad av Alfred Anderssén. - 3. uppl. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1948 [1926]. - 293 s.

Sången och musiken i Mellersta Nyland : minneskrift, sammanställd av Martin Jansson med anledning av Mellersta Nylands sång- och musikförbunds 30-åriga tillvaro / Martin Jansson. - Ekenäs : Mellersta Nylands sång- och musikförbund, 1952. - 44 s.

Sånger : Andra bandet 1853-1866 / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1904. - 275 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; Bd 2)

Sånger : Fjärde bandet 1879-1897 / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1905. - 343 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; Bd 4)

Sånger : Första bandet: 1833-1852 / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1904. - 262 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; Bd 1)

Sånger : Tredje bandet 1867-1878 / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1905. - 275 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; Bd 3)

Sånger för alla / Ann-Mari HÄGGMAN, Nina Stendahl. - 2007. - 288 s. - (Publikationer utgivna av Finland svenska folkmusikinstitut, ISSN 1237-475X ; 40)

Sånger för scen och kabaré / Lars HULDÉN. - Helsingfors : Schildts, 2002. - 287 s. - ISBN 9789515013071

Sångkurs för skolan / Aksel Törnudd, medarbetare Greta Stenbäck && Karin Hynén. - 5. uppl. - Helsingfors : Söderström, 1948. - 212 s.

Såningsmän på guds rikes åker : lefnadsteckningar / Elin Silén. - Stockholm : Sv. kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1915. - 196 s.

Sägner i dimman / Zacharias Topelius. - Stockholm : Bonnier, 1902. - 374 s. - (Samlade skrifter af Zacharias Topelius ; 22)

Sällskapet Svenska Odlingens Befrämjare (S.O.B.) r.f. 125 år : historik 1892-2017 / Björn Hagman. - 2016. - 134 s.

Sätt färg på skolan! : en bok om hur konst och kultur kan berika undervisningen / Siv Ekström, Jan Kronholm. - Helsingfors : Svenska kulturfonden,|, 1998. - 134 s. - ISBN 951-9211-42-X

Säätiön hyvä hallinto. - Helsinki : Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. - Delegationen för stiftelser och fonder rf, 2015. - 68 s. - ISBN 978-952-67974-8-9

Säätiön hyvä hallinto. / Paavo Huhti ja Kai Kilpinen (toim.). - Helsinki : Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. - Delegationen för stiftelser och fonder rf, 2010. - 40 s. - ISBN 978-952-67366-0-0

Sökord : vänskap, död, rum, brev, böcker, Harriet Clayhills / Birgitta Boucht. - Helsingfors : Schildt, 2009. - 229 s. - ISBN 978-951-50-1892-2

Taidetta vuosilta 1929-1999 = konst från åren 1929-1999 / Stig NYSTRÖM. - Lampila, 1999. - 191 s. - ISBN 8782719820200

Tal och skrifter [1] : predikningar / Nathan Söderblom. - Stockholm : Åhlén && Söners förlag, 1933. - 216 s.

Tal och skrifter [2] : predikningar / Nathan Söderblom. - Stockholm : Åhlén && Söners förlag, 1933. - 227 s.

Tal och skrifter [3] : tal / Nathan Söderblom. - Stockholm : Åhlén && Söners förlag, 1933. - 320 s.

Tal och skrifter [4] : tal; uppsatser; föredrag / Nathan Söderblom. - Stockholm : Åhlén && Söners förlag, 1933. - 297 s.

Den talande bokens poetik : en studie med fokus på olika unga vuxnas reception av tre fiktiva texter inlästa på band / Elizabet KNIP-HÄGGQVIST. - Åbo : Åbo akademis förlag, 2010. - 293 s. - ISBN 9789517655422

Tali-Ihantala 1944 : film och historia / Stefan FORSS. - Helsingfors : Schildts, 2007. - 256 s. - ISBN 9789515017277

Tallbergs bästa : historier från Kyrkslätt : anekdoter och talesätt på kyrkslättdialekt / Hjalmar Tallberg. - [Kyrkslätt] : Kyrkslätts hembygdsförening, 1982. - 54 s. - (Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter, ISSN 0359-9264 ; v. 13). - ISBN 951-99430-6-4

Talonpoikaispurjehdus Helsingin pitäjässä 1500-luvulla =  Bondesegling i Helsinge på 1500-talet / Bengt  Eriksson. - Tallin : Sillböle Småhusföening rf., 2009. - 343 s. - ISBN 978-952-92-4880-3

Talvisota muiden silmin : maailman lehdistö ja Suomen taistelu / toimittanut Antero Holmila. - Jyväskylä : Atena, 2009. - 237 s. - ISBN 978-951-796-589-7

Tango on intohimoni / M. A. Numminen. - [Espoo] : Schildt, 1998. - 348 s. - ISBN 951-50-0918-9

Tankar i nutid : utgiven med anledning av Svenska folkpartiets 75-års jubileum / red. Martin Sandelin. - Svenska bildningsförbundet, 1981. - 250 s. - ISBN 951-99327-4-7

Tankar och ordspråk : från förr och nu. - Semic, 1997. - 112 s. - ISBN 9789155227951

Tanke och begär : den andra Hans Ruin-tävlingen 2006 / [redaktörer: Veronica Hertzberg och Lotta Moring]. - Åbo : Svenska kulturfonden, 2006 s. - 117 s. - ISBN 951-9211-55-1

Tanke och gärning : Svenska folkskolans vänner 1882-1982 / Gösta Cavonius. - [Helsingfors] : Svenska folkskolans vänner, 1982. - 342 s. - ISBN 951-9087-22-2

Teatrar och teaterstrider i 1800-talets Finland / Yrjö Hirn. - Helsingfors : Holger Schildt, 1949. - 465 s.

Teknik och berärttelser på Runebergsgatan : Tölö telefoncentral 1915-2008 / Merja Kihl, Ari Mononen. - [Helsingfors] : Suomen kiinteistölehti, 2008. - 82 s.

Temppelin hämärästä matsurin vilinään : nojatuolimatka JApanin kulttuurihistoriaan / Raisa PORRASMAA, Petri Artturi Asikainen. - Jyväskylä : Atena, 2014. - 320 s. - ISBN 8782723000735

Terrängnamn i Svenskfinland / Ritva Valtavuo-Pfeifer, [ Forskningscentralen för de inhemska språken ]. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1998. - 263 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 615). - ISBN 951-583-045-1

Textes / Lars Hamberg. - [Helsingfors] : [L. Hamberg], 1992. - 150 s. - ISBN 951-96392-3-3

Thelma och Lise : de konstnärliga systrarna Standertskjöld på Elfvik och deras fond / Håkan MATTLIN. - Svenska kultrurfonden, 2008. - 93 s. - ISBN 978-951-9211-62-6

Three linguistic minorities in Europe. - Helsinki : Finns  Folk High School, 1997. - 123 s. - ISBN 951-97570-1-5

Thölix tidningsman / Sven-Erik Klinkmann. - [Esbo] : Schildt, 1993. - 193 s. - ISBN 951-50-0614-7

Tidens teater : 1960 / Erwin Leiser. - Stockholm : Tidens förlag, 1960. - 114 s. - (Tidens teater)

Tidiga möten : litteratur och politik från 30-tal till 60-tal / Jan Magnus Jansson. - [Esbo] : Schildt, 1996. - 258 s. - ISBN 951-50-0776-3

Tidningshuvud och tidningshjärta : två presshistoriska försök / Clas ZILLIACUS. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1981. - (Historiska institutionen vid Åbo Akademi. Pressforskningsprojektet, ISSN 0357-9506 ; 3). - ISBN 951-648-744-0

Tidningspressen och lärarhögskolan : en studie av debatten i finlandssvensk tidningspress åren 1965-1971 kring den svenska lärarhögskolans placering / Camilla Wiik. - Vasa, 1995. - 143 s. - (Pedagogiska rapporter: pedagogiska institutionen vid Åbo Akademi, ISSN 1236-3618 ; 5). - ISBN 951-650-516-3

Tidsbilder : JakobstadsTidning under ett sekel / Alf Snellman. - andra upplagan. - 1998. - 392 s. - ISBN 978-952-99619-8-6

Tidsbilder från Åbo : artikelurval ur Suomen Turku - Åbo, vår stad 1959-2008 / redaktörer: Gun Herranen && Yrsa  Lindroos. - Åbo : Åbosamfundet, 2009. - 143 s. - ISBN 978-952-99619-8-6

Tidskrift för jägare och fiskare / utgifven av Alex. Hintze. - Helsingfors : Hintze, 1903. - 186 + 228 s.

Tidskrift för jägare och fiskare / utgifven av Alex. Hintze. - Helsingfors : Hintze, 1898. - 44 + 246 s.

Tidskrift för jägare och fiskare / utgifven av Alex. Hintze. - Helsingfors : Hintze, 1909-1910. - 199 + 109 s.

Tidskrift för jägare och fiskare / utgifven av Alex. Hintze. - 277 s. - Helsingfors : Hintze, 1893-1894

Tidskrift för jägare och fiskare / utgifven av Alex. Hintze. - Helsingfors : Hintze, 1896. - 243 s.

Tidsresa med Svenska Odlingens Vänner i Helsinge / Sigbritt BACKMAN. - Svenska Odlingens Vänner i Helsinge rf, 2013. - 160 s. - ISBN 9789529322862

Tiedonpuun varjossa : KKHV:n 30-vuotishistoriikki=KKHV:s 30-årshistorik / Hannu Valkama, Bengt Broo, svenska delen. - Alavus : Opsia, 1998. - 160 s. - ISBN 952-91-0311-5

Tienviittoja : kirja John Vikströmistä / Stig Kankkonen. - [Esbo] : Schildt, 1991. - 212 s. - ISBN 951-50-0538-8

Tietämättömyyden sanakirja / Kathrin Passig, Scholz Aleks. - 2. uppl. - Jyväskylä : Atena, 2011. - 256 s. - ISBN 9789517967723

Till Amerika vi gå : Arvet efter Ida Lillbroända, finländsk emigrant 1893 / Arlene Sundquist Empie ; svensk översättning av Pernilla Holmgård. - Vasa : Scriptum, 2013. - 252 s. - ISBN 978-952-7005-02-6

Till Gymnasii Bibliotheket i Wasa donerade böcker : donationskatalog över Wasa gymnasiums bibliotek 1844-1852 / redaktör Berit Öhman. - Åbo : Åbo akademis förlag, 2010. - ISBN 8782717655309

Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmén 1811 31/X 1911 : II, 1, kapitlen I-V : Lefnadsteckning / E. G. Palmén. - Helsingfors : [s.n.], 1917. - 469 s.

Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmén 1811 31/X 1911 : II, 2, kapitlen VI-X : Lefnadsteckning / E.G. Palmén. - Helsingfors : [s.n.], 1917. - s. 498 - 1179

Till Kanteletars och Kalevalas saga : 1-23 / Alexander, Boldt. - Helsingfors : [s.n.], 1931-1932. - [110] s.

Till Kanteletars och Kalevalas saga : 1-33 / Alexander Boldt. - Helsingfors : [s.n.], 1930-1932. - (Till Kanteletars och Kalevalas saga ; 1-33)

"Till medmänniskors gagn och samhällets förkovran" : Stiftelsen Kommerserådet Otto A. Malms donationsfond 1898-1998 / Ragnar Mannil. - Jakobstad : Stiftelsen Kommerserådet Otto A. Malms donationsfond, 1998. - 70 s. - ISBN "952-91-0442-1

Tillsammans : om familjelivets härlighet och svårighet / Anna ROTKIRCH, översättning Katja Bargum. - Helsingfors : Schildts && Söderströms, 2014. - 292 s. - ISBN 9789515233448

Tillväxt, förändring och osäkerhet : ett halvt sekel i universitetsvärlden / Bertil ROSLIN. - Åbo : Åbo akademis förlag, 2005. - 157 s. - ISBN 951-765-270-4

Tiotusen år i Sverige. 1 : forntiden / Birger. Nerman. - 2. uppl. - Stockholm : Statens historiska museum, 1947. - 41 s.

Tistron och tränjon : om smakliga frukter / Matts Bergmark. - Stockholm : Natur och Kultur, 1963. - 363 s.

Tjeckoslovakiens historia / Kamil. Krofta, med noter av Salomon Kraft ; [övers. av Ruth Wedin Rothstein]. - Helsingfors : Söderström, 1935. - 176 s.

Tjärlax by genom århundraden / Allan. Norrgrann. - [Kalax] : Närpes bokförlag, 2005. - 72 s.

Tolkis Bollklubb 50 år : Tolkis Bollklubb 50 vuotta / Johnny HOLMSTRÖM. - 2006. - 164 s. - ISBN 952-92-0540-6

Tolkishistorier / insamlade av Henry Welin och Håkan Holm. - Lovisa : Östra Nylands tryckeri, 1995. - 89 s. - ISBN 951-9114-53-X

Tolv åländska seglare / Lars GRÖNSTRAND. - Mariehamn, 1990. - 158 s. - ISBN 952-90-1546-1

Tonbarnen och Minna på höstäventyr / Kristiina NUMELIN, Annemari Lehtonen, översättning Gunvor Norrgran. - 2010. - 43 s. - ISBN 9789526747002

Tondiktarna / [antologikommittén: Paul Jansson, Karl-Erik Kronqvist && Åke Grandell]. - [Grankulla] : Tondiktarna, 1990. - 61 s. - ISBN 952-90-2365-0

Tore Gunnar Werner Modeen : minnestal hållet vid Finska Vetenskaps-Societens sammanträde den 15 oktober 2007 / Gunnar Roslin. - [Helsingfors] : Finska Vetenskaps-Societen, 2008. - s. 142-146. - (Sphinx ; 2007-2008)

Tore Modeens bibliotek : fack- och kunskapslitteratur på svenska / sammanställd av Hedis Modeen. - Helsingfors, 2017. - 36 s. - (Tore och Herdis Modeens stiftelse ; nr 34)

Tore Modeens bibliotek : skönlitteratur på svenska / sammanställd av Hedis Modeen. - Helsingfors, 2012. - 37 s. - (Tore och Herdis Modeens stiftelse ; nr 22)

Torin tarinoita / Ville Zilliacus. - Helsinki : Tammi, 1992. - 172 s. - ISBN 951-31-0005-7

Toscana : ett vinlandskap / Hugh Johnson ; foto: Andy Katz; översättning: Johan Nilsson. - Stockholm : Bonnier, 2001. - 144 sw. - ISBN 91-0-057426-0

Tradition og vision i nordisk folkeoplysning : jubileumsbogen : Nordens folkelige akademi 30 år. - Göteborg : Nordens folkliga akademi, 1998. - 95 s. - ISBN 91-972183-5-9

Transporter i Pojo genom tiderna / Per-Olof Blomqvist. - [Åminnefors] : [O. Blomqvist], 2001. - 175 s.

Tre byskolor i norra Pörtom : "Glada vi i skolan gick!" / Bengt Broo, Börje Sidbäck. - 2006. - 261 s. - ISBN 952-5280-13-6

Tre Helsingforsskildrare / [red. Sven Erik Åström]. - Helsingfors : Helsingfors-samfundet, 1958. - 127 s. - (Helsingfors i forna tider ; II)

Tre Katarinor på Åbo slott / C. J. Gardberg. - [Helsingfors] : Schildt, 1985. - 183 s. - ISBN 951-50-0324-5

Tre Katarinor på Åbo slott / C. J. Gardberg. - Tredje upplagan. - [Helsingfors] : Schildt, 1988 [1985]. - 183 s. - ISBN 951-50-0324-5

Tre spel om kärlek : En kärlek i Prag; Amalia; Himmelsk vägtjänst / Lars Huldén. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2009. - 89 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; 186). - ISBN 978-951-9087-85-6

Tre städer på Kymmenekusten : Fredrikshamn, Rotschensalm och Lovisa framskapade av krig, gränser och östliga vindar / Christoffer H. ERICSSON. - 2007. - 142 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; Volym 179). - ISBN 978-951-9087-73-3

Tre veckor i Sovjet / Göran Schildt. - Helsingfors : Söderström, 1954. - 125 s.

Den tredje sektorn : en samhällsmodell för framtiden / Per-Erik Isaksson. - [Esbo] : Schildt, 1997. - 99 s. - ([Schildts debatt]). - ISBN 951-50-0869-7

Trespassing ghost : a critical study of Andrew Young / Roger D Sell. - Åbo : Åbo Akademi, 1978. - 258 s.. - (Acta Academiae Aboensis . Ser. A, Humaniora, ISSN 0355-578X ; v 56, 1)

Tro-hopp-kärlek | : barnträdgårdslärarutbildningen i Jakobstad 1958-1995 / Erik Sjöberg. - Jakobstad : Center för barnpedagogisk forskning vid Enheten för barnpedagogik, Åbo Akademi, 2007. - 224 s. - ISBN 978-952-92-3202-4

Trollshofda bruks historia / Gunnar LUNDQVIST. - 2000. - 111 s. - ISBN 952-91-1222-4

Trädgården i biblioteket, i världen : festskrift till Rainer Knapas den 19 februari 2006. - Stockholm : Söderström ; Helsingfors : Atlantis, 2006. - 296 s. - ISBN 978-91-7353-121-4

Tuberkulosen : kort framställning till hemmens och skolornas tjänst / Max Oker-Blom ; på uppdrag af Föreningen för bekämpandet af tuberkulosen utarbetad. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1911. - 48 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; 68)

Tuleva kuninkaamme / Jalmari Hahl. - Helsinki : Otava, 1918. - 20 s.

Tulevaisuuden valinta : verot ja yhteiskuntakeskustelu vuoden 2011 eduskuntavaalien alla / [redaktör: Nils Torvalds]. - Helsingfors : Lokus, 2010. - 252 s. - ISBN 978-951-9087-89-4

Tulpanen / Anna Pavord ; översättare Ingrid och Tryggve Emond. - Stockholm : Wahlström && Widstrand, 2000. - 446 s. - ISBN 91-46-17537-7

Tungt skadestånd : vad krigsskadeståndet till Ryssland innebär för Finlands folkhushåll / Nils Meinander. - Helsingfors : Söderström, 1946. - 118 s.

Tuntematon valtionhallinto : miehet kertovat / toim. Ari Mölsä. - Helsinki : Kunnallisalan kehittämissäätiö, 1994. - 135 s. - ISBN 952-9740-09-3

Turistföreningens i Finland årsbok 1934 : Nyland. - Helsingfors : Turistföreningen i Finland, 1934. - 137 s.

Tusenblad, en kvinna som snubblar / Birgitta Boucht. - Helsingfors : Schildt, 2011. - 199 s. - ISBN 9789515020451

Tutustumme Etelä-Suomeen / Ensio Harni. - Helsinki : Otava, 1964. - 149 s.

Tvåspråkigheten i skolan / Marketta Sundman. - Åbo : Åbo Akademi, 1994. - 179 s. - (Skrifter från svenska institutionen vid Åbo Akademi, ISSN 951-650-48 ; Nr 1). - ISBN 951-650-482-5

Tysk-svensk ordbok : skolupplaga / Otto Hoppe. - 4. uppl., 7 tr. - Stockholm : Norstedt, 1955. - 688 s.

Tänk om... : Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland / Marika TANDEFELT. - Helsingfors : [Forskningscentralen för de inhemska språken], 2003. - 194 s. - ISBN 952-5446-01-8

Tänk på miljön, köp ny bil! : handbok för miljöoptimister / Jarl AHLBÄCK. - Helsingfors : Schildts, 2001. - 164 s. - ISBN 9789515011978

Töjby skärgård : med sjöfart och fäbodliv / Gretel DAHLBERG. - 2007. - 128 s. - ISBN 978-952-92-1618-5

Udda uppsatser : om uppfostran, undervisning och utbildning / Matts Granö. - Helsinki : Kirja kerrallaan, 2002. - 172 s. - ISBN 951-97570-4-X

Udden : minnen / Edvin Lagman. - Stockholm : Kulturföreningen . Svenska odlingens vänner, 1997. - 174 s. - ISBN 91-970619-8-0

Uhra-Beata Simberg- Ehrström. - Stiftelsen Pro Artibus, 2016. - 139 s. - ISBN 9789526816043

Uleåborg : 1983-1984 / Ilpo Okkonen, Jukka Ukkola. - Uleåborg : Pohjoinen, 1984. - 112 s. - ISBN 951-9152-80-6

Under tretungad flagga : vår seglande örlogsflotta och dess män 1750-1900 / Erik Hägg. - Stockholm : Svensk litteratur, 1941. - 379 s.

Undran inför undervisningen : essäer i didaktiska ämnen / Sven-Erik Hansén && Åke Holmström, red. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, [1993]. - 154 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; nr 51)

Unelmien huvimajat / Arja PAASIO. - Jyväskylä : Atena, 2009. - 128 s. - ISBN 9789517965699

Ung nu i Nord / Søren Dilling (red.), Foreningen Nordens Ungdomsrepræsentantskab. - København : Borgen, 1985. - 76 s. - ISBN 87-418-7380-7

Det unga Esbo : Esbobygdens ungdomsförbund 100 år / Henry Rask, Marianne Stubbe. - Esbo : Esbobygdens ungdomsförbund, 2006. - 144. - ISBN 9789529210046

Unga röster : om undervisning i modersmål och litteratur i finlandssvenska högstadier och gymnasier / Anna-Lena Østern (red.). - Åbo : Åbo Akademi, 1997. - 211 s. - (Publikationer från pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 25). - ISBN 952-12-0108-8

Unga tankar. - [Helsingfors] : Svenska folkskolans vänner, 1996. - 34 s.

Ungdomsföreningarnas mångfald : en förteckning över de finlandssvenska ungdomsföreningarna grundade under åren 1888-2003 / Anders G. Lindqvist. - [Helsingfors] : Ungdomsföreningsrörelsens stöd r.f., 2003. - 52 s. - (Uf-historiskt arkivs skrift ; 2). - ISBN 952-91-6402-5

Ungdomsrörelsen i Svenska Nyland 1889-1939 / red. Evy Björkman, Alexander Rajalin. - Helsingfors : Finlands svenska ungdomsförbund, 1942. - 411 s.

Den unge Mannerheim / Stig Jägerskiöld. - Helsingfors : Schildt, 1964. - 349 s.

Uppbrott och återkomst : dagboksblad 1933-1973 / Hans Ruin. - Stockholm : Wahlström && Widstrand, 1977. - ISBN 91-46-12913-8

Uppbrottstid / Alf SNELLMAN. - Labyrinth Books, 2014. - 279 s. - ISBN 978-952-5986-12-9

Uppdraget som växte : Historien om Svenska litteratursällskapet som förvaltare av allmännyttigt kapital / Henry WIKLUND. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2015. - 463 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litterartursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 786). - ISBN 9789515832757

Uppslagsverket Finland. 1 : A-J / [redaktion: Henrik Ekberg ... et al.] ; [redaktionsrådet för band 1: Bengt von Bonsdorff...et al.]. - Helsingfors : Schildt, 1982. - 718 s. - ISBN 951-50-0267-2

Uppslagsverket Finland. 1 : AAL-FIL / [redaktion: Henrik Ekberg ... et al.] ; [redaktionsrådet för band 1: Bengt von Bonsdorff...et al.]. - 2. utök. och omarb. uppl. - Helsingfors : Schildt, 2003. - 400 s. - ISBN 951-50-1356-9

Uppslagsverket Finland. 1 : Alfabetiskt register över uppslagsord. Preliminär version. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1968. - 440 s. - ISBN 951-50-1356-9

Uppslagsverket Finland. 2 : FIM-KEP / [redaktion: Henrik Ekberg ... et al.] ; [redaktionsrådet för band 2: Bengt von Bonsdorff...et al.]. - 2. utök. och omarb. uppl. - Helsingfors : Schildt, 2004. - 606 s. - ISBN 951-50-1369-0

Uppslagsverket Finland. 2 : K-R / [redaktion: Henrik Ekberg ... et al.] ; [redaktionsrådet för band 2: Bengt von Bonsdorff...et al.]. - Helsingfors : Schildt, 1983. - 678 s. - ISBN 951-50-0296-6

Uppslagsverket Finland. 3 : KER-OLY / [redaktion: Henrik Ekberg ... et al.] ; [redaktionsrådet för band 3: Margita Anderberg...et al.]. - 2. utök. och omarb. uppl. - Helsingfors : Schildt, 2005. - 647 s. - ISBN 951-50-1370-4

Uppslagsverket Finland. 3 : S-Ö / [redaktion: Henrik Ekberg ... et al.] ; [redaktionsrådet för band 3: Margita Anderberg...et al.]. - Helsingfors : Schildt, 1985. - 738 s. - ISBN 951-50-0331-8

Uppslagsverket Finland. 4 : OMA-SUS / [redaktion: Henrik Ekberg ... et al.] ; [redaktionsrådet för band 4: Margita Anderberg...et al.]. - 2. utök. och omarb. uppl. - Helsingfors : Schildt, 2006. - 650 s. - ISBN 951-50-1371-2

Uppslagsverket Finland. 5 : SUT-ÖVE / [redaktion: Henrik Ekberg ... et al.] ; [redaktionsrådet för band 5: Margita Anderberg...et al.]. - 2. utök. och omarb. uppl. - Helsingfors : Schildt, 2007. - 652 s. - ISBN 978-951-50-1372-9

Upptäcktsresor i en värld som ständigt är ny : Irmelin Sandman Lilius barnbokskritik i Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet 1973-93 / Susanne Ahlroth-Särkelä. - Åbo : Åbo Akademi, Litteraturvetenskapliga institutionen, 1996. - 135 s. - (Meddelanden / Åbo Akademi, litteraturvetenskapliga  institutionen, ISSN 0358-3988 ; vnr 23). - ISBN 951-650-804-9

Ur Albert Edelfelts brev : Liv och arbete / Albert Edelfelt. - Helsingfors : Schildt, 1926. - 310 s.

Ur Albert Edelfelts brev : liv och arbete / Albert Edelfelt. - Stockholm : Almqvist && Wiksell, 1926. - 310 s.

Ur arkivens gömmor / [redaktör: Ann-Mari Häggman]. - Vasa : Finlands svenska folkmusikinstitut, 1988. - 243 s. - (Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut, ISSN 0789-6549 ; v24). - ISBN 952-9669-12-7

Ur Christopher Johan Rappes brevväxling / av Oscar Nikula. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1960. - 116 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 376)

Ur Emil von Qvantens brefvexling åren 1891-1901 : I-IV / Emil von Qvanten, sammanställd av Constantin Carstens. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1985

Urho Kekkonen / redigerad av Eino S. Repo ; [redaktionskommitté: Kustaa Vilkuna .. [et al.] ; [svensk redigering: Henrik von Bonsdorff]. - Helsingfors : Union, 1960. - 186 s.

Ursvensk : ett liv i modersmålets tjänst / Henrik Cederlöf. - [Esbo] : Schildt, 2004. - 258 s. - ISBN 951-50-1452-2

Usko, toivo ja valllankumous : kristinusko ja kirkot Neuvostoliitossa / Aarno Lahtinen, Teuvo Laitila, Ernst Chr.Suttner. - Helsinki : Otava, 1991. - 383 s. - ISBN 951-1-11578-2

Utbildning efter grundskolan. 1998 : information om yrkesinriktade grundexamina, folkhöskolor         och gymnasier / Regina Westermarck, redaktör. - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1997. - 212 s. - ISBN 952-13-0076-0

Utifrån och inifrån / Björn WALLÉN. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2011. - 212 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; 191). - ISBN 9789519087924

Utklipp om böcker / Werner Söderhjelm. - Helsingfors : Söderström, 1916. - 379 s.

Utklipp om böcker. [första serien] / Werner Söderhjelm. - Helsingfors : Söderström, 1916. - 379 s. - (Essayer och kritiker ; v 2)

Utlåtanden över det framtida Stockholm : från offentliga organ och enskilda / [Stockholms stads stadsplanekontor]. - Stockholm : Beckmans, 1946. - 127 s.

Utsikter från ett torg / Ville Zilliacus. - Helsingfors : Schildt, 1992. - ISBN 9515005515

Uttalanden i pressen / Alma Söderhjelm. - Helsingfors : [Åbo akademi], 1915. - 79 s.

Uusi Eu? / Esko Antola. - Helsinki : Kunnallisalan kehittämissäätiö, 1998. - 119 s. - (Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarja, ISSN 1235-6964 ; julkaisu nro 28). - ISBN 952-9740-54-9

Uusi kielilaki. - 2001. - 257 s. - (Kielilakikomitean mietintö ; 2001:3). - ISBN 951-53-2322-5

Vaasan lukio / Olavi Wanne. - Jyväskylä : Genealogiska samfundet  i Finland, 1963. - 66 s. - (Genealogiska samfundets i Finland skrifter ; 24)

Vad berättar barntexter? : mönster i texter skrivna av barn i åldern sex och åtta år / Ria Heilä-Ylikallio. - Åbo : Åbo Akademis förl.,, 1997. - 187 s. - ISBN 952-9616-91-0

Vad heter finlandssvenskarna? / Marianne Blomqvist. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2006. - 157 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; 177). - ISBN 951-9087-71-0

Vad jag hört och sett / Henrik, Lindeberg ; redd Leif Sundström. - [Sjundeå] : Hembygdens vänner i Sjundeå. - (Skrifter utgivna av Hembygdens vänner i Sjundeå, ISSN 0783-845X ; nr 13). - ISBN 951-96783-0-1

Vad jag hört och sett / Henrik LINDEBERG, red. Leif Sundström. - 1993. - 64 s. - (Skrifter utgivna av Hembygdens vänner i Sjundeå, ISSN 0783-845X ; XIII). - ISBN 951-96783-0-1

Vad ska vi spela? : Dramatiseringar av grekiska myter / Marina Meinander, Monica Vikström-Jokela, Anders Larsson och Joakim Groth. - [Helsingfors] : Labbet, 2010. - 171 s. - ISBN 978-952-5876-10-9

Vad ska vi spela? : Lågstadiepjäser 1 / Petri Salin, Annina Enckell, Johan Bargum, Gunilla Hemming och Harriet Nylund-Donner. - [Helsingfors] : Labbet, 2010. - 218 s. - ISBN 978-952-5876-21-5

Vad ska vi spela? : Lågstadiepjäser 2 / Christina Andersson, Susanne Ringell, Jan Nåls och Tove Appelgren. - [Helsingfors] : Labbet, 2010. - 201 s. - ISBN 978-952-5876-22-2

Vad säger lagarna om språkliga rättigheter. - Helsingfors : Svenska Finlands folkting, 1991. - 25 s. - (Finlandssvensk rapport, ISSN 0358-4542 ; 16). - ISBN 951-95204-2-2

Vad vet vi om oss? / red. Charlotte Moring, Gun Oker-Blom. - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 2000. - 98 s. - ISBN 952-13-0744-7

Vad vi kunna veta om själen : från spiritismen till behaviorismen / Rolf Lagerborg. - Stockholm : Natur och Kultur, 1929. - 217 s.

Vaiennettuja ihmisiä : tapahtumia toisen maailmansodan ja sen jälkeisenä aikakautena / Johan Helo. - Helsinki : Tammi, 1965. - 142 s.

Vakt i öster : vandringar i Gränskarelen / Olof Enckell. - Helsingfors : Söderström, 1939. - 265 s.

Valamon juhlakirja : 800 vuotta luostariperinnettä Karjalassa. - [Heinävesi] : Valamon luostari, 1977. - ISBN 951-99117-9-0

Valda tal af L. Mechelin : högtids- och minnestal / Leo Mechelin,  utgifna af R. F. v. Willebrand. - Helsingfors : Söderström, 1915. - 186 s.

Valda tal af L. Mechelin : högtids- och minnestal / Leo Mechelin. - Helsingfors : Söderström, 1915. - IX, 186 s.

Valtioneuvoston historia 1917-1966. 1 : [Ministeristöjen historia 1917-1939] / Ilkka Heiskanen ... [et al.]. - Helsinki : [Valtioneuvosto], 1977. - 624 s. - ISBN 951-46-2495-5 (osa 1) , 951-46-2494-7 (koko teos)

Valtioneuvoston historia 1917-1966. 2 : [Ministeristöjen historia 1917-1939] / Jaakko Hissa., Lauri Hyvämäki, Hannu Soikkanen. - Helsinki : [Valtioneuvosto], 1977. - 512 s. - ISBN 951-46-2495-3 (osa 1) , 951-46-2494-7 (koko teos)

Valtioneuvoston historia 1917-1966. 3 : [Valtioneuvosto instituutiona] / Ilkka Heiskanen ... [et al.]. - Helsinki : [Valtioneuvosto], 1975. - 452 s. - ISBN 951-46-2494-7 (koko teos)

Valtioneuvoston historia 1917-1966. 4 : [Ministerimatrikkeli 1917-1966] / [Kalle Vaarnas]. - Helsinki : [Valtioneuvosto], 1976. - 180 s. - ISBN 951-46-2494-7 (koko teos)

Valtiotiedon opas / Yrjö Oskar Ruutu. - Porvoo : WSOY, 1932. - 701 s. - (Sivistys ja tiede ; LXXXIV)

Vandraren : reseberättelser från Karelen 1828-1842 / Elias LÖNNROT. - Stockholm : Atlantis, 2002. - 335 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litterartursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 645). - ISBN 91-7486-699-0

Vanha Helsinki =Det gamla Helsingfors = The old Helsinki = Le vieux Helsinki = Staryj Hel'sinki = Das alte Helsinki / Markus Leppo. - Helsinki : Valokuvakirja - Photobook, 1979. - 112 s. - ISBN 951-99187-7-9

Vanha kauppahalli / Kirsti Toppari. - [Hki] : Helsingin sanomat, 1979. - 96 s. - ISBN 951-9134-35-2

Vanha, kaunis Helsinki = Det gamla, vackra  Helsingfors = Beautiful old Helsinki / Veikko Roininen [svensk övers.: Myrika Ekbom, engelsk övers.: Erik Miller]. - Jyväskylä : Atena, 2003. - 144 s. - ISBN 9789517963091

Vanhat ja uudet arvot / John Selwyn Gummer. - Helsinki : Kirjayhtymä, 1972. - 228 s. - (Ihminen ja maailma-sarja). - ISBN 951-26-0082-X

Vanhoja kartanoita Helsingin seudulla : kulttuurihistoriallisia ajankuvia / Bo Lönnqvist. - [Espoo] : Schildt, 1995. - 127 s. - ISBN 951-50-0747-X

Vapaus valita : yhtenäisen toisen asteen koulutuksen suuntaviivoja / Aleksi Henttonen, Jouni Parkkonen. - [Helsinki] : Kalevi Sorsa säätiö, 2008. - 135 s. - (Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja ; 4/2008). - ISBN 978-952-5689-08-2

Vapautemme hinta : sodan 1939-1940 sankarivainajat. - Helsingfors : Suomen kuvalehti, 1941. - 755 s.

Vapnens historia : i sammandrag från antiken till 1800-talets slut / Olle CEDERLÖF. - 3. - Prisma, 2002. - 211 s. - ISBN 9789151840079

Vardagen i Vasa våren 1918 : bur Vasa skyddskårs anteckningar och dokument i Österbottens traditionsarkiv / samlade av Börje Siren ; redigerade och kommenterade av         Anna-Maria Nordman. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1998. - 132 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; nr 58). - ISBN 951-96002-3-X

Vardagsslit och sjuårskrig : upplevt och beskrivet av den nyländske dragonen Carl Johan Aminoff / Carl Johan Aminoff ; utgiven med kommentarer av Patrick Bruun. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1994. - 446 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; vnr 586). - ISBN 951-583-008-7

Varför kämpar Finland? / Eirik Hornborg. - Helsingfors : Söderström, 1941. - 28 s.

Varför socialisera? / Nils Meinander. - Söderström, 1947. - 53s. - (Skrifter utgivna av Nyliberala studentförbundet ; N:o 9)

Varför språkstrid i Finland? - Därför! / Reinhold ENQVIST. - Grankulla : Reidev Oy Ab, 2008. - 144 s. - ISBN 9789529812073

Varje slag mitt hjärta slår : anteckningar från mitt liv / Claes Andersson. - [Helsingfors] : Söderström, 2009. - 177 s. - ISBN 978-951-52-2663-1

Varjusurmast tõusnud=Från skuggornas värld - åter till livet : eestirootslasteja eestirootso alade saatuest pärast teist maailmasõda=om svenskars och svenskbygders öden i Estland efter andra världskriget / Ain SARV. - Tallinn, 1994

Varkaus, laulun arvoinen kaupunki / Jukka  Itkonen. - Kuopio : Kustannuskiila,, 1989. - 96 s. - ISBN 951-657-273-1

Vasa : den gamla och den nya staden / utgiven av Arne  Appelgren och Lars-Ivar Ringbom under medverkan av  Jacob  Tegengren .. [et al.]. - Åbo : Bro, 1948. - 163 s.

Vasa fruntimmersskola 1893-1917 : en återblick II / Knut Sääf. - Vasa : Författarens förlag, 1917. - 83, 9 s.

Vasa kammarkör 1981-1991 : vårt tredje decennium. - [Vasa] : [Vasa kammarkör], [1991]. - 33 s.

Vasa nation under 50 år : historik, minnen, matrikel / Vasa nation vid Helsingfors universitet. - 1958. - 333 s.

Vasa ångkvarn 1849-1949 : ur en hundraårig handelskvarns hävder. - Vasa ångkvarns aktiebolag, 1949. - 311 s.

Vasemmisto etsii työtä. - Helsinki : Like, 2008. - 292 s. - ISBN 978-952-01-0117-6

Vaurastu arvo-osakkeilla / Kim Lindström. - Helsinki : Talentum, 2007. - 297 s. - ISBN 978-952-14-1228-8

Vem och vad : Biografisk handbok 2008 / huvudredaktör: Johan Lindberg. - Helsingfors : Schildt, 2008. - 918 s. - ISBN 978-951-50-1750-5

Vem och vad : Biografisk handbok 2010 / huvudredaktör: Johan Lindberg. - Helsingfors : Schildt, 2010. - 911 s. - ISBN 978-951-50-2002-4

Vem och vad? : 1920. Uppslagsbok över samtida finländare. - Helsingfors : Schildt, 1920. - 523 s.

Vem och vad? : Biografisk handbok 1926 / Under redaktion av: H.R. Söderström. - Helsingfors : Schildt, 1926. - 591 s.

Vem och vad? : Biografisk handbok 1931 / Under redaktion av: H.R. Söderström. - Helsingfors : Schildt, 1926. - 663 s.

Vem och vad? : Biografisk handbok 1936 / Under redaktion av: H.R. Söderström. - Helsingfors : Schildt, 1936. - 692 s.

Vem och vad? : Biografisk handbok 1948 / Under redaktion av: J.O. Tallqvist och Ola Zweygbergk. - Helsingfors : Schildt, 1948. - 879 s.

Vem och vad? : Biografisk handbok 1957 / Under redaktion av: Torsten G. Aminoff. - Helsingfors : Schildt, 1957. - 656 s.

Vem och vad? : Biografisk handbok 1962 / Under redaktion av: Ingegerd Lundén Cronström. - Helsingfors : Schildt, 1962. - 685 s.

Vem och vad? : Biografisk handbok 1967 / Under redaktion av: Ingegerd Lundén Cronström. - Helsingfors : Schildt, 1967. - 687 s.

Vem och vad? : Biografisk handbok 1970 / Under redaktion av: Ingegerd Lundén Cronström. - Helsingfors : Schildt, 1970. - 658 s.

Vem och vad? : Biografisk handbok 1975 / Huvudredaktör: Henrik Ekberg. - Helsingfors : Schildt, 1975. - 764 s. - ISBN 951-50-0082-2

Vem och vad? : Biografisk handbok 1980 / Huvudredaktör: Henrik Ekberg. - Helsingfors : Schildt, 1980. - 785 s. - ISBN 951-50-0207-9

Vem och vad? : Biografisk handbok 1986 / Huvudredaktör: Gull Schalin. - Helsingfors : Schildt, 1986. - 525 s. - ISBN 951-50-0332-6

Vem spelar jag för? / Käbi Laretei. - Stockholm : Albert Bonniers förlag, 1970. - 137 s.

Vem älskar ett förbund? : En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer / Karoline Berg, Siv Sandberg. - Helsingfors : Svenska kulturfonden, 2008. - 165 s. - ISBN 978-951-9211-60-2

Vem älskar HBL? : en bok om tidningen och livet / Gustaf WIDÉN. - Helsingfors : Schildts, 2000. - 172 s. - ISBN 9789515012456

Vem är vem i svensk historia : från forntid till år 1900. - Stockholm : Rabén && Sjögren, 1993. - 203 s. - ISBN 91-29-61662-x

Vem är vem på Åland / red. Jerker Örjans. - Mariehamn, 1999. - 182 s. - ISBN 952-91-1495-8

Vem är vem vid Lappfjärds folkhögskola genom tidern 1907-2007 : Lappfjärds folkhögskola 100 år. - Lappfjärd : [lappfjärds folkhögskola], 2007. - 289 s. - ISBN 978-952-92-2295-7

Venäläis-suomalainen sanakirja = Russko-finski slovar. Edellinen osa : A-O / Pekka Kijanen. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1912. - 872 s. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 129, I)

Venäläis-suomalainen sanakirja = Russko-finski slovar. Jälkimmäinen osa II-V. / Pekka Kijanen. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1913. - 781 s. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 129, II)

Veritas - Totuus! : Turun dominikaanit keskiajalla / C. J. GARDBERG, finsk översättning Irma savolainen. - Helsingfors : Schildts, 2005. - 83 s. - ISBN 9789515015495

Verket går vidare : Finlands svenska lärarförbund / Lilly HOLLSTÉN. - [Helsingfors] : Finlands svenska lärarförbund, 2005. - 241 s. - ISBN 952-91-8845-5

Verksamhetsberättelse 1988-1989 / Vanda svenska musikskola. - Vanda : Vanda svenska musikskola, 1989. - 33 s.

Verksamhetsberättelse 1992 / Föreningen Brage i Helsingfors r.f. - Helsingfors : Brage, [1992]. - 16 s.

Verksamhetsberättelse 1993 / Finlands Svenska Folkdansring r.f. - [s.l.] : FSF, [1993]. - 39 s.

Vetenskap och dikt / I. A. Richards ; i översättning och med en efterskrift av Teddy Brunius. - Uppsala : Bokgillet, 1961. - 77 s.

Vi gjorde det : skolreformen i kommuner och städer : matrikel över kommunernas skoldirektörer och andra skolförvaltnings tjänstemän 1968-1997 / [matrikelkommitte´: Pekka Käppi ... et al.]. - Helsingfors : Opsia, 1998. - 48 s. - ISBN 952-91-0206-2

"Vi leder en blindbock till kungens bord" : lekar från Svenskfinland / Carola Ekrem. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1997. - 181 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; vnr 609). - ISBN 951-583-038-9

Vi minns Irina : Irina Dimitrievna Matvejew 22.7.1917-25.10.1998 / Eva Packalén, Johanna Packalén, Frida Packalén, Gunnar Packalén. - Helsingfors, 2017. - 23 s.

Vi seglade vår dröm : med Svanhild på de sju haven / Berit KJELDSBERG. - Stockholm : Rabén && Sjögren, 1993 (1989). - 176 s. - ISBN 9789129615586

Vi sjunger tillsammans / Magnus Lindholm, Finlands svenska folkmusikinstitut. - 1982. - 160 s. - ISBN 951-757-106-2

Vi smälte järn : Henry Malmbergs teckningar från Dalsbruks stålverk / Henry Malmberg. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1993. - 80 s. - (Meddelanden från Folkkultursarkivet, ISSN 0355-9963 ; nr 14). - ISBN 951-9018-98-0

Viborgs erövring (operationerna vid generalmajor Wilkmans armégrupp) på basen av officiella rapporter och andra aktstycken / Leonard Grandell, Heikki Nurmio. - Helsingfors : Schildt, 1919. - 149 s.

Viborgs fyra språk under sju sekel / red. Marika Tandefelt. - Helsingfors : Schildts, 2002. - 266 s. - ISBN 951-50-1270-8

Viborgs gymnasium 1805-1842 : biografisk matrikel / utgiven av Harald Hornborg och Ingegerd Lundén Cronström. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1961. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0355-9963 ; 388)

Viceamiral Carl Olof Cronstedt : blevnadsteckning och tidsskildring / Wilhelm Odelberg. - Helsingfors : Söderström, 1954. - 582 s.

Victor Westerholm : landskapsmålaren, pedagogen, museimannen / Kjell EKSTRÖM. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner. - 96 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; 188). - ISBN 9789519087108

Vid foten av de kullar där Gustav Vasa grundade Helsingfors : Gammelstadens Ungdomsförening 1908-2010 / Michaela Bränn. - Helsingfors : Gammelstadens Ungdomsförening, 2010. - ISBN 978-952-92-6805-4

Vid min svans! : Tove och Lars Janssons tecknade muminserie / Tove JANSSON, Lars Jansson, Juhani Tolvanen. - Helsingfors : Schildts, 2000. - 135 s. - ISBN 9789515011602

Vid symbolismens källor : den tidiga symbolismen i Finland 1890-1895 / Salme SARAJAS-KORTE. - Jakobstad, 1981. - 376 s. - ISBN 951-9231-08-0

Vid årsskiftet / Erkki Järvinen. - Stockholm : Bonnier, 1943. - 23 s.

Vihdin säästöpankki / Jarl Pousar. - [Vihti] : [Vihdin säästöpankki], 1976. - 111 s. - ISBN 951-9492-95-X

Viimeinen vaalikausi / Johannes Virolainen. - Helsinki : Otava, 1991. - 320 s. - ISBN 951-1-11995-8

The Viking Gods : from Snorri Sturlasson's Edda. - Gudrun, 1995. - 77 s. - ISBN 9789979856788

Vikingarna : härnadståg, handelsvägar, kultur / Holger Arbman. - [Stockholm] : Bonnier, 1962. - 223 s.

Vilhelm Lundström och svenskheten / Bengt Bogärde. - Göteborg : Riksföreningen Sverigekontakt, 1992. - 133 s. - ISBN 91-630-1197-2

Vilken utgång, folkbildning? : texter om folkbildningens identitet och framtid / Petri Salo. - [Vasa] : Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, 2004. - 149 s. - (Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1458-7777 ; Nr 6). - ISBN 952-12-1293-4

Vilket ord ska jag välja? : synonym-ordlista / Elna Lagman. - 4. tr. - Stockholm : Medium, 1977. - 142 s. - ISBN 91-512-3770-9

Villa skola 125 år : 1869-1994 : festskrift / [red.: Ragny Mutka]. - [Karleby] : [Villa skola], 1994. - 96 s. - ISBN 952-90-5539-0

Vindfartsvägar : strövtåg i Bo Carpelans Urwind / Roger Holmström. - [Esbo] : Schildt, 1998. - 200s. - ISBN 951-50-0939-1

Vinterkriget 1939-40 ur min synvinkel / Harald Öhquist. - Helsingfors : Söderström, 1949. - 390 s.

Virkby gymnasium - Virkbynejdens högstadium : Läsåret 1977-1978 / Pontus Lindblom och Jan-Erik Eklund. - [Virkby] : [Virkby gymnasium och Virkbynejdens högstadium], 1978. - 20 s. - (Delupplaga i distribution hos Lojosamfundet ; 39)

Virkby gymnasium - Virkbynejdens högstadium : Läsåret 1978-1979 / Torbjörn Ehrnrooth och Jan-Erik Eklund. - [Virkby] : [Virkby gymnasium och Virkbynejdens högstadium], 1979. - 24 s. - (Delupplaga i distribution hos Lojosamfundet ; 43)

Virkby gymnasium - Virkbynejdens högstadium : Läsåret 1979-1980 / Pontus Lindblom och Torbjörn Ehrnrooth. - [Virkby] : [Virkby gymnasium och Virkbynejdens högstadium], 1980. - 24 s. - (Delupplaga i distribution hos Lojosamfundet ; 47)

Virkby gymnasium - Virkbynejdens högstadium : Läsåret 1981-1982 / Torbjörn Ehrnrooth och Lars Varstala. - [Virkby] : [Virkby gymnasium och Virkbynejdens högstadium], 1982. - 24 s. - (Delupplaga i distribution hos Lojosamfundet ; 56)

Virkby gymnasium - Virkbynejdens högstadium : Läsåret 1982-1983 / Torbjörn Ehrnrooth och Lars Varstala. - [Virkby] : [Virkby gymnasium och Virkbynejdens högstadium], 1983. - 28 s. - (Delupplaga i distribution hos Lojosamfundet ; 59)

Virkby gymnasium - Virkbynejdens högstadium : Läsåret 1983-1984 / Torbjörn Ehrnrooth och Lars Varstala. - [Virkby] : [Virkby gymnasium och Virkbynejdens högstadium], 1984. - 27 s. - (Delupplaga i distribution hos Lojosamfundet)

Virkby gymnasium - Virkbynejdens högstadium : Läsåret 1984-1985 / Lars Varstala och Marian Björkman. - [Virkby] : [Virkby gymnasium och Virkbynejdens högstadium], 1985. - 26 s. - (Delupplaga i distribution hos Lojosamfundet)

Virkby gymnasium - Virkbynejdens högstadium : Läsåret 1985-1986 / Roger Åkerblom och Marian Björkman. - [Virkby] : [Virkby gymnasium och Virkbynejdens högstadium], 1986. - 26 s. - (Delupplaga i distribution hos Lojosamfundet ; 66)

Virkby gymnasium - Virkbynejdens högstadium : Läsåret 1988-1989 / Roger Åkerblom och Marian Björkman. - [Virkby] : [Virkby gymnasium och Virkbynejdens högstadium], 1989. - 27 s. - (Delupplaga i distribution hos Lojosamfundet ; 69)

Virkby gymnasium - Virkbynejdens högstadium : Läsåret 1991-1992 / Joakim Lagerbohm och Marian Björkman. - [Virkby] : [Virkby gymnasium och Virkbynejdens högstadium], 1992. - 27 s. - (Delupplaga i distribution hos Lojosamfundet ; 79)

Virkby samskola : XIX : 1966-1967. - [Virkby] : [Virkby samskola], 1967. - 36 s. - (Särtryck för Lojosamfundet ; 19)

Virkby samskola : Åttaklassigt privat läroverk. Virkby. Berättelse över läsåret 1975-1796 / Pontus Lindholm. - [Virkby] : [Virkby samskola], 1976. - 36 s. - (Delupplaga i distribution hos Lojosamfundet ; 25)

Virkeshushållning och sågverkrörelse i Torne, Kemi och Simo älvdalar intill första världskriget / Nils Meinander. - Helsingfors : Finska vetenskaps-societeten, 1950. - 263 s. - (Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk ; 94, 2)

Virtaa : kertauskirja / Marika Javanainen (toim.). - Jyväskylä | : Atena, 2008. - 110 s. - ISBN 978-951-796-556-9

Visbok / Musik Kaj Chydenius m.fl. - Helsinki : Love Kustannus, 1977. - 67 s.

Vision och verklighet : handboki överlevnad för Svenskfinland / Pär STENBÄCK. - Helsingfors : Söderström, 2003. - 113 s. - ISBN 951-52-2122-6

Visor och ballader ur Kanteletar / översatta av Marita Lindquist, Ole Torvalds, Thomas Warburton ; redigering och förord Thomas Warburton. - [Helsingfors] : Schildt, 1989. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; Serie III, volym 1). - ISBN 951-50-0478-0

Vittisbofjärds svenska ortnamn och bebyggelsehistoria / Stellan Waldenström. - [Björneborg] : Svenska Kulturfonden i Björneborg, 2009. - 528 s. - ISBN 978-952-92-5980-9

Die Vorläufer des Neuerer Sozialismus : 1 Theil von Plato bis zu den Wiedertäufern / Karl Kautsky. - Stuttgart : Dietz, 1895. - 436 s.

Die Vorläufer des Neuerer Sozialismus : 2 Theil von Thomas More bis zum Vorabend der französischen Revolution / Karl Kautsky. - Stuttgart : Dietz, 1895. - 437-890 ss.

Vystavka proizvedenij izobrazitelnogo iskusstva sotsialistitjeskim stran (Utställning om bildkonstverk från socialistiska länder) / Melikadze J.S. (red.). - Moskva : Sovjetskij Hudozjnik, 1958. - 324 s.

Vågspel : såsom jag vill minnas / Lasse MÅRTENSON. - Vrakplundrarförlaget, 2011. - 214 s. - ISBN 9789529295159

Vår andelsverksamhet / Uno FORSS. - Helsingfors : Finlands svenska andelsförbund, 1967. - 197 s.

Vår egen tids historia. 1 : Demokratiens seger och kris / Gunnar Aspelin.. [et al.]. - Stockholm : Bonnier, 1933. - XI, 703 s.

Vår hembygd Nykarleby / Pehr Tonberg, huvudredaktör. - 1992. - 119 s. - ISBN 952-90-4065-2

Vår lärobok / Marianne PELTOMAA. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2006. - 119 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; 176). - ISBN 951-9087-70-2

Vår stad : en bok om Helsingfors / utgiven av Stiftelsen Pro Helsingfors ; redaktion: Yrjö Hirn ... [et al.]. - Helsingfors : Schildt, 1947. - 403 s.

Vår stad : en bok om Helsingfors / utgiven av Stiftelsen Pro Helsingfors ; redaktion: Yrjö Hirn ... [et al.]. - Helsingfors : Schildt, 1847. - 403 s.

Vår svenska historia / Alf ÅBERG. - 4. - Stockholm : Natur och Kultur, 1978. - 560 s. - ISBN 91-27-00783-9

Vår syn : inlägg i den dagspolitiska diskussionen / J.Söderhjelm ...[et al.]. - Ekenäs : Nyliberala studentförbundet, 1939. - 58 s. - (Skrifter utgivna av nyliberala studentförbundet 1.)

Vår syn : Nyliberala studentförbundet 1937-1970 / Håkan Mattlin. - Nyliberala studentförbundet, 2016. - 184 s. - (Skrifter utgivna av nyliberala studentförbundet 1.). - ISBN 978-952-93-7551-6

Våra fyrfota vänner har också namn / Marianne Blomqvist. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2011. - 157 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; 190). - ISBN 9789519087917

Våra fäders bygd : Kåtnäs-Bäckby-Claresund - tre centrumbyar i Närpes / KBC-byaförenings hembygdsinventerare. - [Kalax] : Närpes bokförlag, 2005. - 269 s. - ISBN 952-5280-10-1

Våra första amerikafarare : historien om finlandssvenskarna i Nya Sverige / K.-G. Olin. - Jakobstad : Olimex, 1988. - 144 s. - ISBN 952-9600-14-3-3

Våra grannländers näringsliv / Sven Swedberg. - Stockholm : Kooperativa förbundets bokförlag, 1948. - 237 s.

Våra nationella kulturinstitutioner / Satu Itkonen, Kaija Kaitavuori. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2007. - 119 s. - ISBN 9789515831446

Våra ord : deras uttal och ursprung  : kortfattad etymologisk ordbok / Elias Wessén. - 2. tr. - Stockholm : Norstedts, 1960. - 501 s.

Våra politiska partier / Göran von Bonsdorff. - Helsingfors : Söderström, 1951. - 94 s. - (Skrifter utgivna av Nyliberala studentförbundet ; No:13)

Våra språk i tid och rum / red. Marianne Blomqvist, Mira Saari, Peter Slotte. - Helsingfors : Helsingfors universitet, 2001. - 300 s. - (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid, ISSN 0358-0180 ; B:21). - ISBN 952-10-0119-4

Våra vanligaste främmande ord : ordlista med uttal och förklarningar / Olof Östergren. - 34. uppl. - Stockholm : Bonniers, 1967. - (Studentföreningen Verandis småskrifter ; 146)

Vårdträdet : VII: skrift utgivn av Åbo akademis studentkår / [red.: Olof Mustelin, Johan Nikula, Rachel Nygård-Taxell]. - Åbo : [Åbo akademi], 1979. - 175 s. - ISBN 951-648-454-9

Vårt bästa arv : festskrift till Marika Tandefelt den 21 december 2006 / red. Ann-Marie Ivars ... [et al.]. - Helsingfors : Svenska handelshögskolan, 2006. - 339 s. - (Ekonomi och samhälle : skrifter utgivna vid Svenska handelshögskolan, ISSN 0424-7256). - ISBN 951-555-936-7

Vårt Kyrkslätt : tankar och minnen från hembygden / red. av Bo Lundell. - [Kyrkslätt] : Kyrkslätts hembygdsförening, 1989. - 144 s. - (Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter, ISSN 0359-9264 ; v18). - ISBN 952-90-1578-x

Vårt Kyrkslätt. 3 / [redaktionskommitté: Sheila Liljeberg- Elgert, Bo Lundell, Svanhild Snell]. - [Kyrkslätt] : Kyrkslätts hembygdsförening, 1993. - 86 s. - (Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter, ISSN 0359-9264 ; v.20). - ISBN 952-96384-2-3

Vårt land, vårt språk = Kahden kielen kansa / förord =  saatesanat: Henrik Lax. - Helsingfors : Svenska Finlands folkting, 1997. - (Finlandssvensk rapport ; Nr 35). - ISBN 952-9700-30-X

Vårt svenskfolk i Amerika : intryck från en resa i Förenta staterna jämte en inledning om de första skandinaviska kolonisationsförsöken på andra sidan Atlanten / Georg von WENDT. - 2. - Frams Förlag, 1922. - 228 s.

Väderbitet sagoland / Håkan Mörne. - Helsingfors : Schildt, 1962. - 242 s.

Väestökysymys entisinä aikoina ja nykyään / Armas Nieminen. - Porvoo : WSOY, 1941. - 124 s. - (Sosialipoliittisen yhdistyksen julkaisuja ; 1)

Vägen till föreningskunskap : korrespondenskurs. Svenska brevinstitutet i Finland / G. MARIANI-CERATI. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1960. - 166 s.

Vägledning genom Sagalunds museum i Kimito / Irja Sahlberg. - Åbo : [Sagalunds museum], 1934. - 58 s.

Vägvisare i Finland : praktisk resbok / August Ramsay. - Helsingfors : Turistforeningen i Finland, 1905. - 431 s.

Vällust och vedergällning : Sven Lidman / Sven Lidman. - Helsingfors : Söderström, 1957. - 276 s

Vändpunkt / Jutta Zilliacus. - Helsingfors : Söderström, 1987. - 115 s. - ISBN 951-52-1170-0

Vändpunkt : Porkala och Esbo 1944-1956 / Sten Björkman ; Nina Hjelt; Liisa Ropponen. - Vasa : Esbo stadsmuseum ; Esbo hembygdsförening, 2006. - 150 s. - (Esbo stadsmuseums hembygdsserie, ISSN 1236-8253 ; 12). - ISBN 951-857-487-1

Vänsterns väg : författningsrevisionen och Östersjöproblemets lösning av En radikal. - Stockholm : Svenska andelsförlaget, 1917. - 24 s.

Världsbilden i finländsk statskunskap / Christoffer Grönholm. - Åbo : Åbo Akademi, 1980. - 268 s. - (Meddelanden från stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut, ISSN 0356-7109 ; Nr 58). - ISBN 951-648-674-6

Västersundoms skola 120 år / Ulla-Stina Westman, Barbara Dikert (red.). - [Vanda] : [Västersundoms skola], 1995. - 63 s.

Västnyländsk hembygdsbok / Harry Krogerus..[et al.]. - Esbo : Svenska läromedel, 1982. - 154 s. - ISBN 951-553-331-7

Västnyländsk årsbok. 1996 : Tjugonde årgången / [redaktör: John-Erik Jansén]. - Ekenäs : Västnyländska kultursamfundet , 1996. - 140 s. - (Västnyländsk årsbok, ISSN 0356-9063)

Västra Nylands folkhögskola 1905-1985 / Leif Sundström. - [Karis] : [Västra Nylands folkhögskola], 1985. - 131 s. - ISBN 951-99688-9-X

Västra Skolstigen 3 : Gymnasiet Grankulla samskola 30 år 1977-2007 / Krister Krokfors. - [Helsingfors] : Opus Liberum, 2007. - 219 s. - ISBN 978-952-92-2458-6

Växa tillsammans : Närpes folkhögskola - Svenska Österbottens folkakademi 1901-2001 / Trygve Erikson, Ulla Mangs, Sten Westerholm. - 2001. - 208 s.

Växjö centrum : kulturhistorisk byggnadsinventering och bevarandeförslag / texter: Lars Thor && Jan-Åke af Trampe. - Växjö : Smålands museum, 1976. - 96 s.

Völse finner Finland / Gunnar Ericsson, tex., EWK (Evert Karlssson), teckningar. - Stockholm : Schildt, 1967. - 109 s.

Walentin Chorell : liv och verk / Lars Hamberg. - [Helsingfors] : [L. Hamberg], 1992. - 132 s. - ISBN 951-96392-6-8

Walistus on wiritetty : Oulun valistustalo osakeyhtiö 1919-1999 / Jukka Ukkola. - Oulu : Oulun valistustalo, 2000. - 87 s. - ISBN 952-91-1874-0

Walter Lampén - människa och präst : en minnesskrift / red. Åke Lindholm. - Helsingfors : Prosten Walter Lampéns hyllnings- och minnesfond, 1962. - 122 s.

Walter Runeberg : vår första stora bildhuggare / Lars NYSTRÖM. - Borgå, 2006. - 198 s. - ISBN 952-92-0557-0

Walter Runeberg 1838-1918 / Petrus Nordmann. - Helsingfors : Söderström, 1918. - 237 s

Warkaus : ihmisen mittainen kaupunki / Matti Lönnroos. - [Helsinki] : Tähtikustannus, 2002. - 95 s. - ISBN 951-97914-2-6

Wasa stads historia / Henrik Emanuel Aspelin. - Wasa : Holmberg, 1892. - 722 s.

Werner Söderhjelm / Henning Söderhjelm. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1960. - 267 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 378)

Von Willebrandska regementet 1739-1743 / Hans Hirn. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1962. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 392)

William Ruth : ett bidrag till Kymmenedalens industrihistoria: festskrift utgiven i anledning av Karhula bruks 50 årsjubileum / P.H. Norrmén. - Helsingfors : Karhula bruk, 1924. - 183 s.

Woody Allen : omin sanoin. Keskusteluja Stig Björkmanin kanssa / övers. Tyyne Pennanen, Sini Saaritsa. - Helsingfors : Schildts, 2005 [1993]. - 332 s. - ISBN 9789515014474

Wulffska hörnet under 75 år / Matti Kurjensaari. - [Helsingfors] : Wulff, 1965. - 72 s.

Wågen ska den heta : Kanotklubben Wågen 1946-1997 / text: Bo-Eric. Forstén. - [Ekenäs] : : Kanotklubben Wågen, 1997. - 88 s. - ISBN 952-90-8591-5

Yhdessä perille : veteraanin hartauskirja / toim. Yrjö Knuutila. - Helsinki : Suomen sotaveteraaniliitto, 1987. - 184 s. - ISBN 951-99886-4-5

Yhteiskuntafilosofian haasteet : FI3 / Jari KEINÄNEN. - Jyväskylä : Atena, 2018. - 202 s. - ISBN 8782723002760

Yoghurt boken / Arto der. Haroutunian ; översättning och urval Marie Louise Telegin. - Stockholm : Rabén && Sjögren, 1984. - 144 s. - ISBN 91-29-56903-6

Yrkesträningsskolan 20 år : 1985-2005. - Andra upplagan. - Yrkesträningsskolan Optima, 2008 [2005]. - 63 s.

Yrkets bok. Band 1 : Finlands återuppbyggande. Tekniska och industriella yrken / redaktionsråd: Carolus Lindberg ... [et al.] ; redigerad av Finn E. Sommerschield. - Helsingfors : Fennia, 1942. - 263 s.

Zacharias Topelius : hundraårsminne: festskrift den 14 januari 1918. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1918. - 289 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; v137)

Zachris Topelius i dansens virvlar / Gunnel BISKOP. - Vasa : Finlands svenska folkmusikinstitut ; Finlands svenska folkdansring rf, 1998. - 144 s. - (Publikationer utgivna av Finland svenska folkmusikinstitut, ISSN 1237-475X). - ISBN 951-95628-1-8

Zachris Topelius och Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors : minnesblad utgifna den 14 januari 1898 / Zacharias Topelius. - Helsingfors : [s.n.], 1898. - 44 s.

Zachris Topelius' kärlekslyrik / Martin Granér. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1946. - 188 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; v307)

Die Ziegeleien im alten Mesopotamien / Armas. Salonen. - Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia, 1972. - 206 s. - (Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series B, ISSN 0066-2011 ; 171)

Åbo akademi 1918-1943 / Werner Edward Nordström. - Åbo : Åbo Akademi, 1945. - 279 s.

Åbo domkyrka : till sjuhundraårsminnet / Juhani RINNE. - Otava, 1929. - 120 s.

Åbo gymnasii matrikel / Folke Landgrén. - [Åbo] : [Historiska samfundet i Åbo], 1944. - 122 s. - (Skrifter utgivna av Historiska samfundet i Åbo ; 2)

Åbo gymnasium 1828-1872 / Robert Tigerstedt. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1919. - 322 s.

Åbo i går och i dag / Oscar Nikula [text], Lars-Ivar Ringbom [foto]. - Åbo : Bro, 1947. - 135 s.

Åbo Nation : 1906-2006. - 2006. - ISBN 952-92-9991-0

Åbo nation 1906-1956 : historik och matrikel / Ruben Jansson. - [Helsingfors] : Åbo nation, [1956]. - 194 s.

Åbo svenska samskola 1888-1938 : festskrift utgiven till femtioårsjubileet den 5 december 1938 / Arne Törnudd ... [et al.]. - [Åbo] : [Åbo svenska samskola], 1938. - 113 s.

Åbo svenska teater : repertoar, teaterchefer, konstnärlig personal 1919-1965 / Svea Wiitanen. - Åbo : Historiska samfundet i Åbo, 1996. - 112 s. - (Skrifter utgivna av Historiska samfundet i Åbo, ISSN 0356-1496 ; v. 7)

Åbo tur och retur / Alma Söderhjelm. - Stockholm : Bonnier, 1938. - 495 s.

Åboarna : en hemstadsbok om det svenska Åbo / [redaktionsgrupp: Birgitta Abrahamsson ... et al.]. - [Åbo] : Åbosamfundet, svenska sektionen, 2002. - 190 s

Åbolands litteraturförening 25 år. - [Åbo] : Åbolands litteraturförening, 2002. - 79 s. - ISBN 952-5331-08-3

Åbolands sång- och musikförbund : 40-års jubileum 30.6-1.7 1962. - Åbo : Åbolands sång- och musikförbund, 1962. - 27 s.

Åhlén && Åkerlunds konversationslexikon : vol 21, Skjöldebrand - Stappen / Utarb. under red. av John Lönnegren. - Stockholm : Åhlén && Åkerlund, 1929. - 192 s.

Åhlén && Åkerlunds konversationslexikon : vol 25,  Tosjö - Ulvåsa / Utarb. under red. av John Lönnegren. - Stockholm : Åhlén && Åkerlund, 1930. - 192 s.

Åhlén && Åkerlunds konversationslexikon : vol 26, Ulvöarna - Veji / Utarb. under red. av John Lönnegren. - Stockholm : Åhlén && Åkerlund, 1929. - 192 s.

Åhlén && Åkerlunds konversationslexikon : vol 27, Vejle - Voile / Utarb. under red. av John Lönnegren. - Stockholm : Åhlén && Åkerlund, 1930. - 192 s.

Åhlén && Åkerlunds konversationslexikon : vol 28, Woit - Zöllner / Utarb. under red. av John Lönnegren. - Stockholm : Åhlén && Åkerlund, 1930. - 191 s.

Åhlén && Åkerlunds konversationslexikon : vol 29, Å - Österrike / Utarb. under red. av John Lönnegren. - Stockholm : Åhlén && Åkerlund, 1930. - 192 s.

Åhlén && Åkerlunds konversationslexikon : vol 30, S Österrike - Öyen / Utarb. under red. av John Lönnegren. - Stockholm : Åhlén && Åkerlund, 1930. - 144 s.

Åland : en strategisk brännpunkt / Anders Gardberg. - [Stockholm] : Militärhögskolan, 1995. - 62 s. - (SI [Strategiska institutionen] ; S: 2)

Åland : midsommarstångens land / Valdemar Nyman. - Helsingfors : Schildt, 1955. - 146 s

Åland som språksamhälle : språk och språkliga attityder på Åland ur ett ungdomsperspektiv / Barbro Allardt Ljunggren. - Stockholm : Stockholms universitet, Centrum för tvåspråkighetsforskning,, 2008. - 249 s. - (Dissertations in bilingualism, ISSN 1400-5921 ; v 16). - ISBN 978-91-7155-709-4

Ålands folkhögskola 100 år : vittnesbörd om en levande tradition / Redaktör: Sten-Erik Fagerlund. - [Pålsböle] : [Ålands folkhögskola], 1995. - 176 s. - ISBN 952-90-6951-0

Ålands kyrkor : volym 1. Hammarland och Eckerö / Åsa Ringbom, Christina Remmer. - Ålands landskapsstyrelse, 1995. - 300 s. - (Ålands landskapsstyrelse / museibyrån, ISSN 1238-9188). - ISBN 951-8946-41-8

Ålands självstyrelse 1947-1972 : Festskrift / Matts. Dreijer. - Mariehamn : Ålands landsting, 1972. - 255 s.

Ålandsboken / red. Eric Sörling. - Ålands landskapsstyrelse, 1987. - 110 s.

Ålandskungen / Johannes Salminen. - [Helsingfors] : Söderström, 1979. - 282 s. - ISBN 951-52-0598-0

Åldersstrukturen i de svenska och tvåspråkiga kommunerna och dess inverkan på den nuvarande och framtida befolkningsutvecklingen / Fjalar FINNÄS. - 1988. - 96 s. - (0781-5808). - ISBN 951-649-448-X

De åländska folkdräkterna / utgivare:] Ålands folkdräktsråd, Ålands hembygdsförbund. - [Mariehamn] : Ålands hembygdsförbund, 1997. - 48 s. - (Bygdeserie, ISSN 0357-6574 ; nr.17). - ISBN 951-95220-8-5

Den åländska segelsjöfartens historia / Georg Kåhre. - Helsingfors : Söderström, 1940. - 635 s.

Ångteknik : aktiebolaget De Lavals ångturbin. - Stockholm : [Aktiebolaget de Laval], 1945. - 190 s.

Åren 1978-2003 med MM. - 2003. - 210 s. - ISBN 951-9114-78-5

Årsberättelse/Svenska litteratursällskapet i Finland : 1984. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1985. - 53 s. - (Årsberättelse, ISSN 0586-058X ; 1984)

Årsberättelse/Svenska litteratursällskapet i Finland : 1985. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1986. - 101 s. - (Årsberättelse, ISSN 0586-058X ; 1985)

Årsberättelse/Svenska litteratursällskapet i Finland : 1986. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1987. - 64 s. - (Årsberättelse, ISSN 0586-058X ; 1986)

Årsberättelse/Svenska litteratursällskapet i Finland : 1987. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1988. - 77 s.. - (Årsberättelse, ISSN 0586-058X ; 1987)

Årsberättelse/Svenska litteratursällskapet i Finland : 1990. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1991. - 83 s. - (Årsberättelse, ISSN 0586-058X ; 1990)

Årsberättelse/Svenska litteratursällskapet i Finland : 1992. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1993. - 83 s. - (Årsberättelse, ISSN 0586-058X ; 1992)

Årsbok : Svenska Österbottens ungdomsförbund r.f. - Vasa : Svenska Österbottens ungdomsförbund, 1988. - 111 s. - (Årsbok - Svenska Österbottens ungdomsförbund (SÖU) r.f, ISSN 0784-560X ; [1988])

Årsbok 1923 : Utgiven av Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet genom dess arbetsutskott. - Göteborg : Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet, 1923. - 95 s.

Årsbok 1924 : Utgiven av Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet genom dess arbetsutskott. - Göteborg : Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet, 1924. - 122 s.

Årsbok 1925 : Utgiven av Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet genom dess arbetsutskott. - Göteborg : Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet, 1925. - 154 s.

Årsbok 1926-1927 : Utgiven av Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet genom dess arbetsutskott. - Göteborg : Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet, 1927. - 212 s.

Årsbok 1930 : Utgiven av Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet genom dess arbetsutskott. - Göteborg : Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet, 1930. - 187 s.

Årsbok 1931 : Utgiven av Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet genom dess arbetsutskott. - Göteborg : Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet, 1931. - 160 s.

Årsbok 97 Delegationen för Svenska kulturfonden / red. Mao Lindholm. - Helsingfors : Svenska kultrurfonden, 1997. - 100 s.

Årsbok 98 Delegationen för Svenska kulturfonden / red. Mao Lindholm. - Helsingfors : Svenska kultrurfonden, 1998. - 104. s.

Årsbok för Borgå stift [1998] : svenskt kyrkoliv i Finland. - Vasa : Församlingsförbundet, 1998. - 141 s. - ISBN 951-550-515-1

Årsbok nr 16 - 1971 / [redaktion: Carl Estlander, Ragna Ahlbäck, Kurt Jern]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1971. - 271 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; 26)

Årsbok om folkbildning : forskning && utveckling. - Stockholm : Föreningen för folkbildningsforskning, 1997. - 190 s. - ISBN 91-972571-2-5

Årsbok om folkbildning 1995 : forskning och utveckling / Redaktionsgrupp: Bo Göthberg, Åke Isling, Tore Johansson, Ulla Poppius. - Stockholm : Föreningen för folkbildningsforskning, 1995. - 181 s. - ISBN 91-972571-0-9

Årsbok om folkbildning 1998 : forskning och utveckling / Redaktionsgrupp: Ulla Ståhlberg, Lars G Andersson, Börje Eriksson, Anita Lundin. - Stockholm : Föreningen för folkbildningsforskning, 1998. - 138 s. - ISBN 91-972571-3-3

Årsbok om folkbildning.2007 : Forskning && utveckling. - Stockholm : Föreningen för folkbildningsforskning, 2008. - 171 s. - ISBN 91-974528-6-6

Årsbok1928 : Utgiven av Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet genom dess arbetsutskott. - Göteborg : Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet, 1928. - 99 s.

Åsikter och insikter : ett urval ledare och kolumner publicerade i Hufvudstadsbladet / Thomas Hellén. - [Helsingfors] : Svenska folkskolans vänner, 2000. - 223 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; volym 155). - ISBN 951-9087-50-8

Äidin sylissä ja muita kuvakulmia äitiyteen / Suvi Niinisalo. - Jyväskylä : Atena, 2011. - 223 s. - ISBN 9789517967044

Det äldsta finlandssvenska bygdebiblioteket : ett hundraårsminne / Carl-Rudolf Gardberg. - [S.l.] : [s.n.], 1937. - 8 s.

Än finns det tid : sånger om miljön / Björn VICKHOFF. - Naturia, 1988. - 167 s. - ISBN 91-604-0150-8

Ännu ett brev : Hertta Kuusinens dramatiska liv och hennes kärlek till Yrjö Leino / Olle Leino. - Helsingfors : Schildt, 1990. - 216 s. - ISBN 951-50-0505-1

Äppelö - liv, skeppsbygge, sjöfart / Göte Sundberg. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 2011. - 208 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; vol. 189). - ISBN 9789519087900

Det är liljor i min säng : dikter ur Solveig von Schoultz -tävlingen 2006 = Vi trängs i visioner : dikter ur Arvid Mörne-tävlingen 2006. - Helsingfors : Schildt, 2006. - 56+71 s. - ISBN 978-951-50-1640-9

Ätteläggen / Vasa släkt- och bygdeforskare r.f. - Vasa : Vasa släkt- och bygdeforskare , 1993. - 110 s. - (VSBF:s samlingar, ISSN 0359-3134 ; 5)

Ätteläggen / Vasa släktforskare r.f. - Vasa : Vasa släktforskare , 1981. - 80 s. - (Vasa släktforskares samlingar ; 1)

Ätteläggen / Vasa släkt- och bygdeforskare r.f. - Vasa : Vasa släkt- och bygdeforskare , 1985. - 151 s. - (VSBF:s samlingar ; 2)

Ätteläggen / Vasa släkt- och bygdeforskare r.f. - Vasa : Vasa släkt- och bygdeforskare , 1992. - 152 s. - (VSBF:s samlingar, ISSN 0359-3134 ; 4)

Ätten Oker-Blom / redaktör: Michaela Bränn ; [ansvarig utgivare: Släktföreningen Oker-Blom ; språkgranskning:   Katarina Torvalds ; forografier: Kimmo Levonen ... et al.]. - [Helsingfors] : Släktföreningen Oker-Blom, 2009. - 107 s. - ISBN 978-952-92-5459-0

De äventyrliga vägarna / Håkan Mörne. - Helsingfors : Schildt, 1929. - 256 s.

Ääressä : elämää Kökarissa / Katarina GÄDDNÄS, Gabriella Nordlund, översättning Julia Donner. - Helsingfors : Schildts, 2005. - 237 s. - ISBN 9789515015334

Ögonblick och evighet : kulturskatter i Svenska litteratursällskapets arkiv och bibliotek / redaktion: Carola Ekrem ... [et al.]. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2010. - 191 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 738). - ISBN 978-951-583-201-6

Öländsk bygd : Åkerbo härad : Åkerbo hembygdskrets årsbok 1953 / redigerad av Elias Östman

Österbotten : "Ge mig en kalvko och några liuskor!" Svenska och finska på arbetsplatser i Vasa. Österbottnisk årsbok 1997 / Solveig Strömman. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1997. - 116 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; 56)

Österbotten : redaktion: Bert Carpelan .. et al. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet, 1975. - 160 s. - ISBN 951-95174-3-X

Österbotten : Resan hemifrån. Österbottnisk årsbok 1996 / Red. Kjell Herberts, Nina Jokiaho och Sonja Remell. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1996. - 235 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; 55)

Österbotten : Svensk-Österbottniska samfundets årsbok 1991. Språket i vardagen / [red. Kjell Herberts, Christer Laurén]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1991. - 78 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; 47)

Österbotten : Årsbok 1972 / [redaktion: Sven-Erik Krooks, Ragna Ahlbäck, Kurt Jern]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1972. - 271 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; 28)

Österbotten : Årsbok 1973 / [redaktion: Sven-Erik Krooks, Ragna Ahlbäck, Kurt Jern]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1973. - 271 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; 30)

Österbotten : Årsbok 1974. Ostrobothnia Australis 1924-1974 / [redaktion: Sven-Erik Krooks, Ragna Ahlbäck, Kurt Jern]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1974. - 271 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; 31)

Österbotten : Årsbok 1975 / [redaktion: Sven-Erik Krooks, Ragna Ahlbäck, Kurt Jern]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1976. - 326 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; 33)

Österbotten : Årsbok 1976-1977 / [redaktion: Sven-Erik Krooks, Ragna Ahlbäck, Kurt Jern]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1977. - 281 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; 34)

Österbotten : Årsbok 1978 / [redaktion: Sven-Erik Krooks, Ragna Ahlbäck, Kurt Jern]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1979. - 322 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; 35)

Österbotten : Årsbok 1979 / [redaktion: Sven-Erik Krooks, Ragna Ahlbäck, Kurt Jern]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1980. - 201 s. - (Srifter utgivna av Svensk-Österbottniska samfundet ; 37)

Österbotten : Årsbok 1980 / [redaktion: Ragna Ahlbäck, Nils Estlander, Kurt Jern]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1981. - 235 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; 38)

Österbotten : Årsbok 1981-1982 / [redaktion: Ragna Ahlbäck, Nils Estlander, Kurt Jern]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1983. - 186 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; 39)

Österbotten : Årsbok 1983-1984 / [redaktion: Ragna Ahlbäck, Nils Estlander, Kurt Jern]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1986. - 249 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; 41)

Österbotten : Årsbok 1985-1986 / [redaktör: Hans Hästbacka]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1987. - 235 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; 43)

Österbotten : Årsbok 1987-1988 / [redaktion: Nils Estlander, Kurt Jern, Christer Laurén]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1989. - 281 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; 45)

Österbotten : Årsbok 1994 / [red. Hans Hästbacka]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1994. - 131 s. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; 53)

Österbotten : Österbotten / [redaktör: Åsa Stolpe]. - 2:a upplagan. - Vasa : Scriptum, 1999. - 262 s. - ISBN 951-8902-73-9

Österbotten 1961-1962 : Årsbok utgiven Svensk-Österbottniska förbundet / [redaktion: Lennart Pensar ... et al.]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1963. - 167 s.

Österbotten 1964 : Årsbok utgiven Svensk-Österbottniska förbundet / [redaktion: Carl Estlander ... et al.]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1964. - 202 s.

Österbotten 1966 : Årsbok utgiven Svensk-Österbottniska förbundet / [redaktion: Carl Estlander och Lennart Pensar]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1966. - 276 s.

Österbotten 1967 : Årsbok utgiven Svensk-Österbottniska förbundet / [redaktion: Carl Estlander och Lennart Pensar]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1967. - 288 s.

Österbotten 1968 : Årsbok utgiven Svensk-Österbottniska förbundet / [redaktion: Carl Estlander ... et al.]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1968. - 294 s.

Österbotten 1969 : Årsbok utgiven Svensk-Österbottniska förbundet / [redaktion: Carl Estlander ... et al.]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1969. - 200 s.

Österbotten 1970 : Årsbok utgiven Svensk-Österbottniska förbundet / [redaktion: Ragna Ahlbäck, Kurt Jern, Carl Estlander]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1970. - 334 s.

Österbotten Österbotten / Vivan Lygdbäck, Sven-Erik Hansén, Siv Sundman, Ralf Norrman, Gustav Björkstrand. - Vasa : Scriptum, 1990. - 240 s. - ISBN 951-8902-19-4

Österbottnisk årsbok : 1958 / [redaktion: Lennart Pensar ... et al.]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1958. - 167 s.

Österbottnisk årsbok : 1959. Wasa teater under 40 år / av  Erik Kruskopf. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1960. - 175 s.

Österbottnisk årsbok : 1960 / [redaktion: Lennart Pensar ... et al.]. - Vasa : Svensk-Österbottniska Samfundet, 1960. - 260 s.

Österbottniska nationen vid Åbo Akademi : 1926-2006. - Första upplagan. - 2006. - 158 s. - ISBN 952-12-167-9

Österland : Finland före 1809 / Sture LINDHOLM. - Schildts && Söderströms, 2012. - ISBN 9789515227065

Österreich-Lexikon in zwei Bänden. 1 Bd : A-K / Richard Bamberger und Franz Maier-Bruck. - [Wien] : Österreichischer Bundesverlag fu¨r Unterricht, Wissenschaft und Kunst, 1966. - 647 s.

Östeuropas omvandling / [red. Lars-Erik Åse, temared. Tommy Book]. - Stockholm : Svenska sällskapet för antropologi och geografi, 1993. - 176 s. - (Ymer, ISSN 0044-0477)

"Den östligaste svenska" : Hundraåriga Kuggomskolan, Östra Nylands folkhögskola, i sina historiska sammanhang / Olle Sirén. - [Helsingfors] : [Svenska folkskolans vänner], 2005. - 152 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, ISSN 1456-8233 ; 174). - ISBN 951-9087-68-0

Östnyylensk lesanbook = Östnyländsk läsebok : dialekter från östra Nyland. - Kuggomskolan, 2005. - 151 s. - ISBN 952-91-8944-3

Östra Nylands sång- och musikförbund 80 år : en översikt av verksamheten åren 1984-1994. - [Pernå] : [Östra Nylands sång- och musikförbund],, 1994. - 89 s.

Översättning : av kärlek till svenskan / Lena BJÖRKLUND, Jan-Christer Lindberg. - Helsingfors : Svenska Finlands folkting, 1991. - 138 s. - (Finlandssvensk rapport, ISSN 0358-4542 ; 17). - ISBN 951-95204-3-0