4070 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Biblioteksarbete i skärgårdstrakter - Hitis kommuns biblioteksorganisation Svenskbygden 03/1933, sid. 41-43.1933
Biblioteksarbete vid sjukhus Svenskbygden 10/1944, sid. 142-146.1944
Bibliotekslagen Svenskbygden 7/1961, sid. 3, 13.1961
Bibliotekslagen - Ett betydande framsteg Svenskbygden 10/1927, sid. 147-149.1927
Bibliotekslagen i riksdagen Svenskbygden 10/1932, sid. 173-175.1932
Biblioteksreklam Svenskbygden 08/1925, sid. 117-118.1925
Biblioteksreklam Svenskbygden 9-10/1952, sid. 143,156.1952
Biblioteksverksamhet Två fotografier, biblioteksverksamhet
Bilden i centrum Svenskbygden 02/1955, sid. 42-44.1955
Bilder från Boerkriget 5 fotografier, 2 brev, 1 karta (blåkopia); "Bilder från Boerkriget", minnesstenar, "Upplysningar om nordbor som deltagit"
Bilder från bygden SFV-Kalendern 1906, sid. 40-42.1906
Bilder målade med tusch på siden SFV-magasinet 2-2016, sid. 442016
Bilder och självbilder i SFV-kalendern Svenskbygden 03/1996, sid. 4-7.1996
Bildkonstens Svenskfinland SFV-kalendern 2009, sid. 63-78.2009
Bildning och människovärdering Svenskbygden 9-10/1950, sid. 164-165.1950
Bildning stärker demokratin 1.10.2015
Bildningens framtid – reträtt eller renässans? Svenskbygden 02/2006, sid. 13-15.2006
Bildningens och demokratins år Svenskbygden 02/2006, sid. 4-7.2006
Bildningsarbetet inom vårt lands svenska arbetarrörelse Svenskbygden 01/1943, sid. 2-3.1943
Bildningsförhållandena bland Estlands svenskar SFV-Kalendern 1935, sid. 75-90.1935
Bildningsmål för 70-talet SFV-kalendern 1970, sid. 7-12.1970
Bildspråk, bildpåverkan och bildmedvetande Svenskbygden 04/1988, sid. 82-84.1988
Biografin kommer tillbaka SFV-kalendern 1989, sid. 56-67.1989
Birck, J. L. J. L. Birck
Birck, J. L. 1960. J. K. Birck t.v.1960
Birgitta Bouchts pentalogi – Hur tiden arbetar inom oss Svenskbygden 04/2011, sid. 32-35.2011
Biskops-Arnö – ett nordiskt centrum Svenskbygden 03/1981, sid. 35-39.1981
Biskopsinstallation, Esbo Fotografi, biskopsinstallation, Esbo (Thure af Björksten)
Biskopsparet berättar sagor – Borgå stadsbibliotek firar Runeberg med sagovecka Svenskbygden 02/1989, sid. 14-16.1989
Björck, Jan-Henrik Jan-Henrik Björck
Björck, Jan-Henrik Fotokopia, Jan-Henrik Björck, La Chevalérie 16-18.10.199816.10.1998
Björkbacka skola 50 år SFV-Kalendern 1946, sid. 33-41.1946
Björkholm, Ingmar 3 fotografier av Ingmar Björkholm, 1.4.19991.4.1999
Björklund, Nestor 2 fotografier av Nestor Björklund, Sorjos-ättling, för Svenskbygden 3/19971997
Björklund, Wiking Gruppfotografi, sångfest i Vasa 1960. Wiking Björklund den fjärde från vänster.1960
Björkman, Evy Porträttfotografi och negativremsa, Evy Björkman
Björn Wallén: Driven av ett stort samhällsintresse Svenskbygden 01/2014, sid. 16-21.2014
Bjørnson, Bjørnstjerne Träsnitt, Bjørnstjerne Bjørnson, f. 1832, d. 1910, i SFV:s kalender 1910
Blad ur en fiskares dagbok SFV-kalendern 1973, sid. 65-69.1973
Blad ur replot sockens historia SFV-Kalendern 1904, sid. 145-167.1904
Bland folianter och småskrifter i Vasa svenska lyceums bibliotek Svenskbygden 03/1971, sid. 48-51.1971
Bland Grönlandsforskare SFV-Kalendern 1934, sid. 119-130.1934
Bland hukare och hurrare – finlandssvenska vägval Svenskbygden 02/2002, sid. 7-10.2002
Bland hundratusen gäddor SFV-Kalendern 1944, sid. 94-102.1944
Bland klippdassar, lejon och elefanter Svenskbygden 04/1998, sid. 35-37.1998
Bland laxfiskare och lotsar i Strömfors SFV-Kalendern 1933, sid. 81-92.1933
Bland rotfasta invandrare vid Hallfjärdens strand Svenskbygden 01/1991, sid. 14-16.1991
Bland Shipiboindianer i Peru SFV-Kalendern 1952, sid. 70-85.1952
Bland sjömän från Svensk-Finland SFV-Kalendern 1948, sid. 73-77.1948
Bland skoltlappar och nybyggare SFV-Kalendern 1953, sid. 83-93.1953
Bland unga skogsmän i Ekenäs Svenskbygden 01/1937, sid. 4-5.1937
Bland våra emigranter i Förenta Staterna SFV-Kalendern 1910, sid. 113-124.1910
Bland vänner i Sverige Svenskbygden 3-4/1949, sid. 35-37.1949
Bland österbottniska emigranter i Sverige SFV-Kalendern 1950, sid. 65-72.1950
Blankett, Heinrich Otto Heinrich Otto Blankett
Blev yrkeshögskolan bestående Svenskbygden 03/2001, sid. 6-7.2001
Blindbok – Talbok Svenskbygden 8/1963, sid. 8-9.1963
Blir språket enklare och bättre? SFV-kalendern 1976, sid. 29-34.1976
Blomqvist, Edv. Edv. Blomqvist, 24.7.191224.7.1912
Blomqvist, Edvard Relief (svartvitt fotografi), av Edvard Blomqvist, konstnär Elsa Blomqvist
Blomqvist, Stig 2 fotografier av politices magister Stig Blomqvist
Blomqvist, Stig Stig Blomqvist, prorektor för Distis, 5.9.19945.9.1994
Blå jungfrun i kalmarsund SFV-Kalendern 1949, sid. 95-100.1949
Blå kväll Svenskbygden 4-5/1955, sid. 111.1955
Blåfield, Tage Tage Blåfield
Blått Svenskbygden 01/2013, sid. 51-53.2013
Bo Lund lever som han lär – Envist övande ger resultat Svenskbygden 04/2010, sid. 36-37.2010
Boerland SFV-Kalendern 1901, sid. 61-62.1901
Bofinken har varken frejdebevis eller medlemsbok - Några finlandssvenska berättare om inbördeskriget 1918 SFV-kalendern 2008, sid.116-128.2008
Boghus i Västnyland engagerade elever Svenskbygden 01/1995, sid. 18-20.1995
Bok eller TV – varför inte både och? Svenskbygden 2/1960, sid. 16-17.1960
Bokbindarkonsten åter till heders Svenskbygden 01/1985, sid. 2-4.1985
Bokbussen är som ett uppdukat smörgåsbord Svenskbygden 04/2006, sid. 23-25.2006
Boken i Porkala Svenskbygden 04/1956, sid. 178-180.1956
Bokhandeln och förlagsväsendet i Finland – En kort historisk översikt SFV-kalendern 1988, sid. 22-25.1988
Bokhandelns utmarker Svenskbygden 05/1945, sid. 65-67.1945
Bokhyllorna i biblioteken Svenskbygden 03/1929, sid. 48-51.1929
Bokkunskap Svenskbygden 04/1925, sid. 61-63.1925
Boldt, Barbro Biblioteksrådet Barbro Boldt och skolföreståndaren Viggo Lagus
Bondbygd blir stationssamhälle SFV-kalendern 1961, sid. 27-41.1961
Bonden SFV-Kalendern 1911, sid. 59-61.1911
Bonden och jorden SFV-Kalendern 1918, sid. 132-135.1918
Bondereligion och livsåskådning SFV-Kalendern 1917, sid. 58-69.1917
Bondestam, Anna Anna Bondestam 19721972
Borgbacken SFV-Kalendern 1899, sid. 125-130.1899
Borghill Lindholm: Jag har aldrig haft svårt att stå för mina åsikter Svenskbygden 02/2012, sid. 52-56.2012
Borgström, Henrik Henrik Borgström
Borgvik - ett nytt ungdomshem i Nyland Svenskbygden 04/1933, sid. 50-51.1933
Borgå – varken idyll eller metropol men en stad med 'personlighet' Svenskbygden 06/1969, sid. 97-98.1969
Borgå av idag Svenskbygden 9-10/1952, sid. 150-151.1952
Borgå museum SFV-Kalendern 1907, sid. 114-129.1907
Borgå rustar för storfest – presidentbesöket en ära Svenskbygden 04/1982, sid. 46-49.1982
Borgåborna och lantdagen 1809 SFV-kalendern 2008, sid. 110-115.2008
Borgåbygdens unga pekar på en livsstil med sting och nerv Svenskbygden 02/1967, sid. 10-11.1967
Bostadsfrågan på landsbygden SFV-Kalendern 1945, sid. 41-49.1945
Boucht, Birgitta Birgitta Boucht, 6.5.19996.5.1999
Boucht, Birgitta Birgitta Boucht, Lillholmsstipendiat 19941994
Boucht, Christer Christer Boucht
Brage tjugo år - Ett betydelsefullt kulturarbete Svenskbygden 02/1926, sid. 33-36.1926
Bragegården bygd mitt i stad Svenskbygden 08/1967, sid. 11-13.1967