4070 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Ljusblått SFV-kalendern 1958, sid. 27-33.1958
Ljusets band SFV-Kalendern 1901, sid. 53-54.1901
Ljusets vakt SFV-Kalendern 1903, sid. 121-122.1903
Lojala finlandssvenskar kunde vara aktivare i EU Svenskbygden 01/2009, sid. 8-11.2009
Lokal platsbaserad öppen innovation SFV-Magasinet 1-2016, sid. 262016
Lokalrevyn samlar folket i byarna – Importerade, lånad och hopstulen äkta folktradition SFV-kalendern 1996, sid. 52-60.1996
Lotsen SFV-Kalendern 1887, sid. 159.1887
Lovisa-Vesijärvi järnväg SFV-Kalendern 1904, sid. 194-201.1904
Luckan idag på tio orter – Framgången fortsätter Svenskbygden 02/2014, sid. 24-25.2014
Lunchpaus SFV-kalendern 1995, sid. 110-117.1995
Lundagård är motvikten till slit-och-släng Svenskbygden 03/2014, sid. 44-46.2014
Lundberg Fotografi, Lundberg, rektor7.8.1960
Lundell, Bo Fotografi, Bo Lundell, Västanfjärd
Lundell, Emil Porträtt, Emil Lundell, 18991899
Lundgren, Vilhelm Porträtt, Vilhelm Lundgren, taget vintern 19221922
Lundqvist, Anna Fotografi, Anna Lundqvist, f. 1896, d.1986, 19761976
Lundqvist, Anna Porträtt, Anna Lundqvist, f. 1896, d.1986, Helsingfors ca 1950
Lundqvist, Anna Porträtt, Anna Lundqvist, f. 1896, d.1986, Helsingfors 19191919
Lundqvist, Anna Porträtt, Anna Lundqvist, f. 1896, d.1986. "Lilla Anna Lundqvist 1897"1897
Lundqvist, Anna Porträtt, Anna Lundqvist, f. 1896, d.1986, Helsingfors 19191919
Lundqvist, Anna Porträttfotografi, förstoring, Anna Lundqvist, barnträdgårdslärarinna
Lundqvist, Anna och Reguel Porträtt, Anna och Reguel Lundqvist, f. ca 1894
Lundqvist, Jakob Porträtt, Jakob Lundqvist, Tasmanien, Australien 18871887
Lundqvist, Sofia Porträtt, Sofia Lundqvist f. Krook, Helsingfors 19251925
Lundqvist, Sofia, Jakob och Reguel Familjeporträtt, Sofia Lundqvist f. Krook, Jakob Lundqvist, sonen Reguel Lundqvist, 1894.1894
Lundsten, John Fotografi, John Lundsten, Svenskbygden 1960
Lybäck, Alfred Porträtt, Alfred Lybäck, 10.10.192210.10.1922
Lybäck, Wilhelm Porträtt, Wilhelm Lybäck
Lyckad kulturdag för skolor från språköar Svenskbygden 02/2009, sid. 14-17.2009
Lyckan är en egen lärobok Svenskbygden 02/2004, sid. 10-11.2004
Lyckat biografisymposium om biografins etik Svenskbygden 03/2013, sid. 26-27.2013
Lyckoland SFV-Kalendern 1903, sid. 27-28.1903
Lyckoslanten SFV-Kalendern 1950, sid. 47-51.1950
Lydias vardag SFV-kalendern 1958, sid. 18-23.1958
Lånebiblioteken och författarna Svenskbygden 01/1930, sid. 6-8.1930
Lång, Börje Porträtt, Börje Lång, 19881988
Lång, Börje Fotografi, Börje Lång
Långsiktsplanerad programverksamhet ger radio/television ökad slagkraft Svenskbygden 01/1968, sid. 2-5.1968
Långt borta och nära – Anteckningar från en USA-resa Svenskbygden 03/1991, sid. 34-36.1991
Låt det gamla berika nuet Svenskbygden 03/1966, sid. 8-11.1966
Låt ej pliktens väg bli dig tung Svenskbygden 02/1930, sid. 27.1930
Låt livet vara ett äventyr SFV-kalendern 1979, sid. 3.1979
Låt oss läsa varandras böcker Svenskbygden 7/1962, sid. 12-14.1962
Lägre arbetslöshet bland finlandssvenskarna SFV-kalendern 2001, sid. 58-64.2001
Längtan till havet SFV-Kalendern 1912, sid. 196-197.1912
Lär dig bokföring! Svenskbygden 01/1930, sid. 8-9.1930
Läraren i Skavabacka SFV-Kalendern 1922, sid. 211.1922
Lärarens världsbild i dag och i morgon SFV-kalendern 1994, sid. 21-26.1994
Läroboken och redaktören Svenskbygden 02/2004, sid. 8-9.2004
Lärum är förlaget för lättlästa böcker Svenskbygden 05/2010, sid. 26-27.2010
Läsandets lov – Om att läsa klassisk litteratur SFV-kalendern 2011, sid. 90-97.2011
Läse-Bibliotheket i Wasa Svenskbygden 05/1945, sid. 73-76.1945
Läsning för Zachris SFV-kalendern 1997, sid. 41-46.1997
Läsombuden hjälper med läsning Svenskbygden 04/2014, sid. 26-27.2014
Lönerna vid våra bygdebibliotek Svenskbygden 07/1938, sid. 104-106.1938
Lönnqvist, Bo Fotografi, Bo Lönnqvist, 19911991
Lönnqvist, Runar Porträtt, Runar Lönnqvist, Pargas
Lönnrot, Elias Porträttmålning (svartvitt fotografi), Elias Lönnrot
Lördagsbastun SFV-Kalendern 1918, sid. 141-150.1918
Löv- eller skärängen i Österbotten SFV-Kalendern 1942, sid. 73-79.1942
Lövsprickningsnatt SFV-Kalendern 1915, sid. 120.1915
Magrittes dröm SFV-kalendern 1988, sid. 54.1988
Maj-Lis SFV-Kalendern 1928, sid. 139-140.1928
Majkväll SFV-Kalendern 1928, sid. 86.1928
Majoritet blir ofta minoritet – svensk service går förlorad Svenskbygden 04/1973, sid. 46-51.1973
Malm, Otto A. Porträtt, Otto A. Malm
Malmberg, Anna Porträtt, Anna Malmberg
Malmberg, Oscar Porträtt, Oscar Malmberg
Malmberg, Oscar Porträtt, Oscar Malmberg. Fotokopia och negativ
Malmberg, Oscar och Annas hund Porträtt, Oscar och Anna Malmbergs hund
Malmgård odlar enbart ekologiskt – Närmat handlar om kulturlandskap, inte om kilometrar Svenskbygden 04/2012, sid. 26-28.2012
Mammas ömtåliga hälsa och bröstkrämpor SFV-Kalendern 2015, sid. 54-73.1970
Mannerheim, Gustaf Porträtt, Gustaf Mannerheim
Mannerheims jakt SFV-Kalendern 1918, sid. 35-36.1918
Mannil, Ragnar Fotografi, Ragnar Mannil
Mannil, Ragnar Porträttserie, Ragnar Mannil, 19731973
Mannil, Ragnar Ragnar Mannil, Jakobstad 16.5.1998, 75 år. Levnadsbeskrivning och porträttfotografi16.5.1998
Mannil, Ragnar Fotografi, Ragnar Mannil
Mannil, Ragnar Fotografi, Ragnar Mannil, 19721972
Mannil, Ragnar Fotografi, Ragnar Mannil med porträtt, SFV
Mannil, Ragnar Negativserie, Ragnar Mannil
Mannil, Ragnar Fotografi, Ragnar Mannil
Manskörerna – starkt sångfestinslag Svenskbygden 4-5/1961, sid. 11, 14.1961
Marguerite Duras – När fördämningen brister Svenskbygden 03/2014, sid. 34-37.2014
Maria Berg - Pali-Maja - En österbottnisk allmogeskaldinna i förra hälften av 1800-talet SFV-Kalendern 1943, sid. 65-72.1943
Maria de Lisitzin – en mångsidigt konstnär Svenskbygden 3-4/1994, sid. 32-33.1994
Marnila, Birger Fotografi, Birger Marnila och kvinna, 19501950
Marnila, Ethel Porträtt, Ethel Marnila, 80 år 19931993
Martallens stam – Historien om ett litterärt träd SFV-kalendern 2005, sid. 14-26.2005
Martell, Elsa Porträtt, Elsa Martell
Martha – en uppoffrande kvinnorörelse! Svenskbygden 05/1982, sid. 64-67.1982
Mattan – Lustspel i en akt SFV-kalendern 1962, sid. 59-72.1962
Matthias Calonius SFV-Kalendern 1937, sid. 39-43.1937
Matthias Calonius - En finländsk statsbyggare SFV-Kalendern 1927, sid. 49-64.1927
Matts Johansson Svartsjös 300-årsminne SFV-kalendern 1973, sid. 50-64.1973
Matts Mattsson Dalabacka SFV-Kalendern 1907, sid. 218-239.1907
Mazzarella, Merete Grubbild, Merete Mazzarella i mitten. Svenskbygden 75 år, 24.4.199625.4.1996
Mbi:s betydelse för den finlandssvenska kulturen och identiteten Svenskbygden 01/2003, sid. 22-26.2003
Mechelin som skattepolitiker SFV-Kalendern 1935, sid. 47-50.1935
Mechelin, Leo Porträtt, Leo Mechelin, f. 1839, d. 1914. Källa: Finlands Nationalmuseum