4070 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Holmberg, Sten Fotografi, Sten Holmberg
Holmström Porträtt, Holmström
Holmström, John Tidningsurklipp av fotografi, John Holmström, f. 28.2.1889 i Ingå, d. 17.6.1976 i Helsingfors
Holmström, Petter Herman och Hanna Karolina Porträtt av och biografisk information om makarna Petter Herman och Hanna Karolina Holmström, donatorer
Holmström, Sigvald J. Fotografi, Sigvald J. Holmström, 1926
Hon har stått mig nära livet igenom … Svenskbygden 03/2001, sid. 32-34.2001
Hon vill göra barnen till lustläsare – Agneta Möller-Salmela har fått pris som förmedlare av ord och sagor Svenskbygden 02/2008, sid. 12-17.2008
Hopp för de utslagna! Svenskbygden 01/1997, sid. 40-41.1997
Hoppets långa resa Svenskbygden 01/2013, sid. 24-29.2013
Horisont har sålt sig självt – nu marknadsföring, reklam Svenskbygden 01/1972, sid. 2-3.1972
Hornborg, dr och fru Fotografi, doktor och fru Hornborg i mitten
HSF – Haga svenska förening r.f. 60 Svenskbygden 03/1991, sid. 42-44.1991
Huldén, Lars Porträtt, Lars Huldén
Humor och tabun i barnens böcker Svenskbygden 03/1990, sid. 14-16.1990
Hundra år sedan Anna Bondestam föddes Svenskbygden 05/2007, sid. 6-9.2007
Hundratals Närpes-unga i två aktiva skolorkestrar Svenskbygden 04/1975, sid. 60-61.1975
Hundraåriga Svanen är nu museum SFV-kalendern 2004, sid. 39-43.2004
Hungro-Bjerji SFV-Kalendern 1911, sid. 64-67.1911
Hur Anna-Lill befriade prinsen SFV-Kalendern 1935, sid. 129-139.1935
Hur blir barn tvåspråkiga? Svenskbygden 07/1976, sid. 99-102.1976
Hur finansieras kriget? SFV-Kalendern 1943, sid. 15-21.1943
Hur Finland förändrats SFV-kalendern 1958, sid. 82-931958
Hur förstärka den finlandssvenska identiteten i lärarutbildningen? SFV-kalendern 1993, sid. 21-28.1993
Hur jag blev mördare SFV-kalendern 2000, sid. 24-31.2000
Hur ser en god lärobok ut? Svenskbygden 02/2004, sid. 6-7.2004
Hur skall er folkhögskola möta framtiden? Svenskbygden 06/1967, sid. 4-8.1967
Hur skall folkhögskolan klara sin 'finska' kris? Svenskbygden 01/1982, sid. 6-8.1982
Hur skapas en finlandssvensk? Svenskbygden 4-5/1995, sid. 21-22.1995
Hur Uno Cygnæus idéer ha förverkligats i vår folkskola SFV-Kalendern 1936, sid. 19-28.1936
Huru 'Båklandets vackra Maja' kom till SFV-Kalendern 1947, sid. 63-64.1947
Huru arbeta de svenska centralbiblioteken? Svenskbygden 06/1943, sid. 69-72.1943
Huru den obesuttne kan vinna jord SFV-Kalendern 1899, sid. 131-182.1899
Huset mitt i byn – tankar om Uf-rörelsen SFV-kalendern 1987, sid. 37-40.1987
Husflugan, en naturhistorisk monografi SFV-Kalendern 1905, sid. 48-63.1905
Husmodern som medborgare Svenskbygden 5-6/1949, sid. 50-52.1949
Huvudföreningen kliver vidare i uppförsbacken Svenskbygden 1/1961, sid. 19-20.1961
Hvad som hände kyrkväktaren SFV-Kalendern 1894, sid. 12-28.1894
Hvarför Henrik Trast ville lämna sin tjänst SFV-Kalendern 1907, sid. 72-78.1907
Hvarför är det så svårt att erhålla svenskatalande tjänarinnor på landsbygden? SFV-Kalendern 1907, sid. 111-113.1907
Hågkomster från mina barna- och ungdomsår på Björkbacka SFV-kalendern 1988, sid. 60-78.1988
Hågkomster ur mitt förflutna Svenskbygden 04/1999, sid. 34-36.1999
Hågkomster, intryck och tankar vid musikfesten under Svenska Österbottens kulturvecka i Wasa 1921 SFV-Kalendern 1921, sid. 57-67.1921
Hårda språkkrav ändras efter segslitet arbete Svenskbygden 05/1983, sid. 75-76.1983
Hårt mot hårt SFV-Kalendern 1917, sid. 111-130.1917
Häggblom, Anders Fotografi, Anders Häggblom. Nu specialist på gamla [?] seder och väderlekstydor
Häggkvist, Herman Porträtt, Herman Häggkvist, 1921
Häggman, Ann-Mari 2 fotografier av Ann-Mari Häggman, mars 19881988
Häggman, Erik Fotografi, Erik Häggman?
Hälsning till det svenska Finland SFV-Kalendern 1920, sid. 67-69.1920
Hälsning till hembygden vid musikfesten i Ekenäs 1906 SFV-Kalendern 1906, sid. 113-114.1906
Hälsning till Sverige SFV-Kalendern 1920, sid. 66-67.1920
Hälsning till öfolk i Åbolands skärgård SFV-kalendern 1962, sid. 33-34.1962
Hälsovården i folkskolan SFV-Kalendern 1887, sid. 03-681887
Här får du ny kunskap om gamla arbetsredskap Svenskbygden 08/1985, sid. 150-151.1985
Här lever färgglädjen och experimentlusten! Svenskbygden 07/1984, sid. 98-100.1984
Här talar stillheten – nostalgisk vandring Svenskbygden 01/1986, sid. 9-12.1986
Här är en annorlunda radio och television Svenskbygden 08/1983, sid. 114-120.1983
Här är min jord ... SFV-Kalendern 1949, sid. 38.1949
Här är Olav Storgård – ny FSSM-ordförande Svenskbygden 04/1984, sid. 50.1984
Här, endast här är du hemma SFV-Kalendern 1906, sid. 168-170.1906
Häradsdomaren Carl Johan Slotte SFV-Kalendern 1934, sid. 38-54.1934
Hättö naturskyddsområde SFV-Kalendern 1954, sid. 69-79.1954
Häxbålen flammade högt också i vårt eget land Svenskbygden 07/1980, sid. 74-78.1980
Höbärgningsfolk SFV-Kalendern 1886, sid. 53-66.1886
Höglund, Arvid Fotografi med negativ och tryckurklipp, Arvid Höglund
Höglund, Maj-Britt Fotografi, Maj-Britt Höglund, 6.5.1995
Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo SFV-Kalendern 1926, sid. 194-205.1926
Högre utbildning och forskning SFV-kalendern 1967, sid. 41-62.1967
Högreståndskultur i Österbottens museum Svenskbygden 03/1956, sid. 124-125.1956
Högskolan vill stimulera men möjligheterna är små Svenskbygden 06/1975, sid. 82-84.1975
Högskolorna försummar alltjämt den viktiga vuxenutbildningen Svenskbygden 08/1969, sid. 125-126.1969
Högskolorna verkar för hållbar utveckling kring Östersjön SFV-kalendern 2008, sid. 20-23.2008
Högvalla hushålls- och trädgårdsskötare-skola i Karis SFV-Kalendern 1908, sid. 125-129.1908
Höstluft SFV-Kalendern 1915, sid. 121-131.1915
Höstspegel SFV-kalendern 1990, sid. 79.1990
Hötorg och grafik Svenskbygden 9-10/1954, sid. 200-203,219.1954
I 'plantskolan' skall barnen bli självständiga individer Svenskbygden 02/1970, sid. 20.1970
I 90 år har byrallan speglat vardagslivet i Österbotten Svenskbygden 03/1974, sid. 42-44.1974
I Arizonas Grand Canyon SFV-Kalendern 1912, sid. 123-128.1912
I Baltikum uppfinner man cylken om igen i brist på information Svenskbygden 03/1993, sid. 2-5.1993
I Brunakärr koloniträdgård SFV-Kalendern 1933, sid. 93-98.1933
I Bässpojkens 'pilsnerstuga' finns tid också för samtal Svenskbygden 08/1972, sid. 164-165.1972
I de finlandssvenska bibliotekens tjänst - Carl-Rudolf Gardberg Svenskbygden 06/1942, sid. 74-88.1942
I den svarslösa tystnaden SFV-kalendern 1987, sid. 75-78.1987
I den Tolstojanska kärlekens ärenden – Om Järnefelt, Tolstoj, Olsoni och den finska kulturen Svenskbygden 04/1998, sid. 12-16.1998
I det bördiga skåneland SFV-Kalendern 1927, sid. 94-102.1927
I det mörka skimrar silverranden SFV-kalendern 1987, sid. 71-74.1987
I det svenska bildningsarbetets tjänst Svenskbygden 09/1925, sid. 133-134.1925
I en minnesrik, alternativ, postapokalyptisk värld SFV-Kalendern 2015, sid. 6-24.1970
I Finlandiaprisets kölvatten Svenskbygden 01/2013, sid. 18-20.2013
I föreningarnas tid SFV-Kalendern 1923, sid. 266-283.1923
I församlingarna finns ett rikt ungdomsarbete Svenskbygden 04/1975, sid. 58-59.1975
I gränsområdet mellan kemi och biologi SFV-kalendern 1983, sid. 55-60.1983
I hantverkarglädje föds krukor och fat Svenskbygden 06/1983, sid. 87-88.1983
I Heidi von Borns kvarter Svenskbygden 05/2007, sid. 16-19.2007
I hemtrevnadens land Svenskbygden 10/1935, sid. 144-145.1935
I hjärtat af Asien SFV-Kalendern 1896, sid. 111-144.1896
I höst SFV-Kalendern 1891, sid. 121-122.1891
I Kvevlaks skärgård - Köklot ös historia SFV-Kalendern 1919, sid. 118-135.1919
I love you all SFV-kalendern 1988, sid. 50-51.1988