Bibliotek

SFV:s bibliotek är en facklitterär boksamling, som återspeglar föreningens 130 år på bildningsområdet i Finland. Bibliotekets status är ett vetenskapligt referensbibliotek, utan utlåningsfunktion. Läsplats för forskning finns. Det går inte att söka i boksamlingen på nätet, men det finns en boklista. Har du en specifik bok i tankarna kan vi också göra sökningen för dig. Kontakta redaktion@sfv.fi.

 

Artikel- och fotografikatalog

Artiklarna i SFV:s årsböcker och tidningar (SFV-kalendern, Svenskbygden och SFV-magasinet) från 1886 framåt finns systematiskt kategoriserade, och är sökbara med sökfunktionen nedan. Även alla fotografier i pappersformat har katalogiserats. Hittar du något intressant du behöver en kopia på? Kontakta redaktion@sfv.fi.

Studiecentralens tidning Mentora

Svenska Studiecentralen, idag en integrerad del av SFV, utgav från år 2001 tidningen Mentora. Tidningen slogs år 2015 ihop med SFV:s tidskrift Svenskbygden till nya SFV-Magasinet. I Mentoras arkiv kan du ladda ner hela utgivningen i pdf-format.


Arkiv

SFV är inte arkivbildare för de finlandssvenska folkskolorna. Det går därför inte att hitta material om specifika folkskolor, deras protokoll eller matriklar hos SFV (se några undantag nedan), men i arkivet finns en hel del bidragsansökningar som skickats in från folkskolarna till SFV, och som bifogats SFV:s protokoll. 

Om en skola eller annan organisation gett ut en historik eller annan skrift, finns det en chans att boken kan återfinnas i vårt bibliotek. Alla böcker i biblioteket är ännu inte katalogiserade, vi kan också söka efter skriften. Vissa skolor och andra organisationer och föreningar kan också vara omnämnda eller behandlade i någon av SFV:s egna skrifter (använd sökfunktionen ovan).

Små samlingar

Under olika perioder har man från olika skolor och föreningar som stängts eller avslutats, enligt stadgarna överfört egendom och även material i arkivform till SFV. Bland sådana små samlingar återfinns material från:

 • Mataskär folkskola 1895-1920 (räkenskap, verifikat)
 • Föreningen för barnens väl i Esbo
 • Stiftelsen Barnens och Ungdomens väl i Esbo
 • Vik svenska småskoleförening
 • Sottungsby svenska småskoleförening
 • Konstitutionella Arbetarföreningen (protokoll, arkiv)
 • Kasaböle privata folkskola (dagböcker)
 • Kasaböle högre folkskola (dagböcker)
 • Svenska skolan i Lauritsala
 • Hermans feriekoloni / Hermans sommarkoloni (1 fotoalbum)
 • Sorjos privata svenska folkskola (Arkiv & fotografier)
 • Östsvensk samling i Grankulla (Arkiv)
 • Kaukas svenska folkskola i Lauritsala (Arkiv)
 • Svenska förbundet (Arkiv)
 • Svenska småskolans vänner i Sockenbacka
 • Svenska bildningens vänner i Sockenbacka

Övrigt lösryckt material består av små boksamlingar. Det går att bekanta sig med materialen på SFV:s kansli.

I frågor gällande SFV:s arkiv, kontakta redaktion@sfv.fi.