Raising Strong and Resilient Communities

SFV ledde Erasmus+-projektet Raising Strong and Resilient Communities

Projektet gick ut på att ta fram olika undervisningsverktyg som kan användas inom fri bildning, riktade till vuxna där fokus ligger på aktivt medborgarskap och deltagande. Inom ramen för detta projekt använde man sig av storytelling eller berättande. De berättelser som togs fram var framtisinriktade med fokus på att utveckla byasamhället. 

Projektets manual inom för storytelling för utbildare och lärare, kurskoncepten för vuxenutbildare, samt video- och ljudmaterial som förevisar best practice och samtidigt fungerar som instruktion kommer att delas fritt på denna webbsida. Projekttiden var 1.9.2014–31.9.2016. 

I Finland var det skärgårdsön Bergö som utgör ett pilotområde. Ann-Sofi Backgren berättar nedan om pilotprojektet på Bergö (engelska)

 

Ladda ner handboken om storytellingmetoder (pdf)

Läs mer på projektet på RS&RC:s webbplats.