Frågor och svar om möteslokalerna Hos Vännerna:

Vem får reservera möteslokalerna?
Den som reserverar skall vara en registrerad förening eller organisation. Lokalerna lånas inte ut till företag, privatpersoner eller privattillställningar.

Hur reserverar jag? 
Reservera minst fyra dagar på förhand, via SFV:s bokningssystem. Inom 1-2 arbetsdagar bokar och bekräftar SFV:s verksamhetsombud din reservation (eller meddelar dig varför bokningen inte lyckades).

Vilka sorts möten får jag arrangera?
Tillställningen skall helst ha bildnings- eller kompetenshöjande karaktär, som t.ex. en föreläsning, kortkurs, fortbildning eller annan liknande aktivitet. Organisationers och föreningars styrelse- och årsmöten räknas även hit. 

Hur ofta får jag reservera?
Lokalerna får av samma organisation reserveras för samma ändamål högst en gång per månad. Det går alltså inte att reservera lokalerna för kontinuerlig, veckovis återkommande kursverksamhet en hel termin. Däremot kan man reservera för en kortkurs som pågår i t.ex. tre dagar.

Kan jag reservera för ett möte som jag tänker ordna om ett/två år?
Nej. Bokningskalendern sträcker sig 6 månader framåt. ”Först till kvarn” gäller. Om du vill boka ett möte längre fram i tiden (> 6 månader), vänligen kontakta verksamhetsombuden.

Vad finns det för utrustning i mötesrummet?

  • Stor pekskärm med internet och skrivtavla.
  • Dator med Microsoft Office och Skype (Skype för företag och vanliga Skype) kopplad till skärmen.
  • Videokonferenssystem som kan användas t.ex. med Skype, se instruktioner hur man använder Skype för företag här.
  • Adaptrar för att koppla egen dator till pekskärmen, se instruktioner här.
  • Snabbt bredband och trådlöst nät.
  • Möjlighet att koka kaffe och te i köket intill, och att använda de kaffe- och matkärl som hör till möteslokalen. Ta med eget kaffe och te.

Kan jag ordna kvällsevenemang?
Ja. Lokalen skall dock vara tom senast klockan 22. Nycklarna avhämtas dagen innan hos det verksamhetsombud som bokat din reservation. Nycklarna återlämnas följande dag senast kl. 12, eller lämnas kvar i mötesrummet på angivet ställe. 
Observera att för SFV-huset i Helsingfors tillkommer efter kl. 17 en kostnad för kvällsvaktmästare. Detta gäller även videokonferanser som bokats från annan ort.

Kan jag ordna evenemang under veckoslut?
Ja, men inte i möteslokalen i Helsingfors. Om nycklar och andra praktiska arrangemang kommer du överens om med det verksamhetsombud som bokat din reservation.

Skall jag städa efter mig då mötet är slut?
Ja. Lokalerna skall lämnas i samma skick som då du kom. Diska eller sätt i diskmaskinen, torka av borden och sopa golvet ifall det är påkallat.

Kan jag förvara mötesmaterial hos SFV till nästa möte? Vill SFV:arna äta mina överblivna kex?
Nej. Lämna lokalen i samma skick som då du kom. För även bort all överbliven mat och dryck.

Vad gör jag om jag måste ställa in mitt möte?
Om din tillställning inhiberas skall du genast avboka lokalen och på så sätt frigöra den för andra intresserade.

Kan SFV inhibera mitt möte? 
Ja. SFV förbehåller sig rätten att i undantagsfall annullera bekräftade bokningar för sina egna arrangemang. Då gör vi allt för att hitta ett lämpligt nytt datum åt dig.

Tillbaka