70032.jpg

Minnesrunor – minibiografier?

03.09.2019 kl. 09:36
16.10.2019 kl 16

Vad kännetecknar en bra minnesruna? Skall en nekrolog innehålla heltäckande biografisk data? Kan man skönja historiska och kulturella skillnader i olika länder när det gäller skriftliga eftermälen?

På SFV:s symposium får vi svar på dessa frågor, och kan dessutom bekanta oss med bokhöstens biografinyhet från SFV, och SFV:s hela biografiutgivning.

Tid & plats: den 16 oktober 2019, kl. 16–20. 
SFV-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Tillställningen är öppen för allmänheten, men kräver anmälan senast 11.10 (eller per tel. 0400-453 953)

Anmälan

PROGRAM
 

  • Välkomstord Gustaf Widén, ordförande för SFV:s biografikommitté.
  • Minnesrunorna livsviktiga både för läsare och dagspress på IslandLars-Åke Engblom är professor emeritus i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Jönköping. Han forskar om medieutvecklingen i alla nordiska länder och har deltagit som författare i ett flertal mediehistoriska projekt. Åren 1989–1993 var han direktör för Nordens hus i Reykjavík.
  • Hur man skall – eller inte skall – skriva en minnesruna. Ralf Friberg är politiker, diplomat och journalist. Han inledde sin journalistiska bana som reporter vid Västra Nyland 1955, och blev sedermera bl.a. nyhetschef vid YLE 1965–70 och chefredaktör för kvällstidningen Iltalehti 1984–87. Däremellan engagerade han sig i politiken, och var riksdagsman åren 1970–79. Efter en sejour som informationschef vid Nordiska ministerrådet flyttade han till utrikesministeriet, där han innehade en rad ledande poster: bl.a som ambassadör i Aten 1992–95, och i Köpenhamn 1995–2001. Han har skrivit över hundra minnesrunor.
  • SFV:s biografiserie och bokhöstens SFV-nyhetRabbe Sandelin, sekreterare för SFV:s biografikommitté
  • Litterär servering

Tid för frågor och diskussion efter varje inlägg