69280.jpg

En dag för demokratin

04.09.2019 kl. 10:11
25 september 2019
kl. 12:00 – 16:00
Helsingfors

Foto: Svenska studieförbundet/Astrid Lindroos

Fake news, ökad polarisering och ändrade former för engagemang – det finns ett behov av att diskutera demokratifrågor i samhället.

Under seminariet En dag för demokratin får du möjlighet att diskutera och reflektera kring fria bildningens och medborgarsamhällets roll. Vad kan vi göra och hur kan vi påverka? Hur kan vi tillsammans använda de verktyg vi inom fria bildningen och föreningslivet har för att främja och upprätthålla demokratin? Använder vi de verktyg vi har då demokratin ifrågasätts?

Målgrupp: Evenemanget riktar sig till alla som jobbar inom fria bildningen och organisationer, samt till dig som är intresserad av demokratifrågor.

Program

12:00 Fria bildningens roll gällande demokratin
Henrika Nordin, verksamhetsledare på Bildningsalliansen

12:10 Stabila strukturer och ensaksrörelser som verktyg för demokratin
I hundra år har demokratin stärkts genom stabila, breda folkrörelser, men samtidigt ser vi nya typer av rörelser.

  • Föreningarnas demokratiska uppdrag. Sebastian Gripenberg, verksamhetsledare på FSU.
  • Effektiva ensaksrörelser stärker demokratin. Nina Nyman, medlem i gruppen bakom #dammenbrister. 

13:10 Bildning och demokrati - är sambandet fortfarande giltigt
Sverker Sörlin, svensk idéhistoriker, professor i miljöhistoria och författare, bland annat redaktör för boken Handbok för demokrater och initiativtagare för kampanjen Vi måste prata. 

14:15 Kaffe

14:45 Panel: Vad är civilsamhällets roll och ansvar när det gäller demokratin?
Paneldiskussionen leds av Ted Urho, verksamhetsledare på tankesmedjan Agenda och med i panelen Bicca Olin, politiker, ordförande för Regnbågsankan och tidigare ordförande för Skolungdomsförbundet, Kim Strandberg, Docent, Akademiforskare, Åbo Akademi och Pär Stenbäck, minister och samhällsdebattör.

15:45 Avslutning och sammanfattning

16:00 Tack för idag

Plats: SFV-huset G18, festsalen, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, anna-karin.ohman@sfv.fi

Evenemanget är gratis, men kräver anmälan.

Anmälan

Välkommen med!

Dagen ordnas av Bildningsalliansen, Svenska folkskolans vänner och Svenska studieförbundet.