67139.jpg

#brafiilis gruppledarutbildning

08.01.2019 kl. 22:16
14-15.2 och 21-22.3.2019
kl. 09.00-16.00
Vasa

#brafiilis är en manualbaserad gruppverksamhet för ungdomar i årskurs 7 – 9 som genom konkreta verktyg stöder ungas välmående och förebygger psykisk ohälsa. Man lär sig se sambandet mellan tankar, känslor och handlingar och får verktyg att hantera stress samt stärka självkänslan. Metoden baserar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT).

Till vem riktar sig utbildningen?

#brafiilis gruppledarutbildningen riktar sig till lärare, kuratorer, ungdomsarbetare och organisationer som har för avsikt att arrangera egen gruppverksamhet för unga.

I gruppledarutbildningen får man kunskap om hur man leder #brafiilis grupper och kunskap om KBT-metoder. En #brafiilis grupp träffas 6  – 10 gånger och verksamhet utgår från en färdig manual.

Utbildningen hålls 14-15.2 och 21-22.3.2019 kl. 09.00-16.00 i Vasa. Platsen meddelas senare.

I utbildningen ingår 4 närstudiedagar och hemuppgifter, 2 handledningstillfällen samt att leda en egen #brafiilis grupp.

Utbildning är avgiftsfri.

Utbildare: Merja Koponen, skribent av #brafiilis manualen, sakkunnig inom barn- och familjearbete på Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

Anmälan och mera infomation: merja.koponen@bvif.fi, 040-5778722.

Arrangör: Barnavårdsföreningen i samband med SFV och Folkhälsan