Handledning i att utbilda

26 januari 2023 kl. 09.30 – 11.00

Vad är viktigt att tänka på vid planering och genomförande av en utbildning?
Hur utvärderar och utvecklar du innehållet?
Vem är du som utbildare?

Utbildningen ger handledning, inspiration och möjligheter till diskussion kring erfarenheter.

Utbildningen riktar sig i huvudsak till dig som arbetar inom en förening eller ett förbund men är öppen för alla som utbildar, handleder och presenterar.

Efter avslutad utbildning har du ökat dina kunskaper och färdigheter att fungera som kursledare och utbildare, och stärkt din befintliga kompetens.

Utbildningen dras av Tove Eklund-Hartman, pedagogisk planerare vid SFV.

Var?
Nätet

När?
Utbildningen består av två tillfällen.
26.1.2023 kl 9.30–11
och
2.2.2023 kl 9.30–11

Anmäl dig senast den 19 januari.

Välkommen med!

Kontaktperson: Tove Eklund-Hartman 050 306 2005, tove.eklund-hartman@sfv.fi

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning räknar vi med att du deltar. Får du skäligt förhinder – avboka i god tid så att någon annan kan delta i stället. På så sätt bär vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


Plats
Nätet