Fundraisingens möjligheter

28 november 2022 kl. 09.00 – 12.00

Medelanskaffning inom tredje sektorn handlar inte enbart om ekonomisk lönsamhet! Syftet för penninginsamlingen kan vara socialt, kulturellt eller ideellt – men själva medelanskaffningen har en aktiverande effekt och stärker samhörighetskänslan bland medlemmarna. Med en kampanj får föreningen publicitet vilket kan betyda en bättre image, ett gott rykte och rentav nya medlemmar.

Känner er organisation till alla insamlingsmöjligheter och metoder? Kan er nuvarande finansiering kompletteras? Och när behövs ett insamlingstillstånd?

Välkommen på ett inspirationstillfälle för anställda inom förbund- och centralorganisationer som är intresserade av att utreda medelanskaffningens potential. Tillsammans med våra inbjudna talare öppnar vi upp för diskussioner kring vidareutveckling av befintliga finansieringskällor samt utveckling av nya.

______________________

Program

9.00 Kaffe och semla

9.15 Inledning – Möjligheter men mycket arbete

Välkomstord av Robert Nilsson, projektledare för Förbundsarenans projekt Finansieringskällor för förbunden.

9.30 VaLa ry – En resurs för civilsamhället

Pia Tornikoski är generalsekreterare för VaLa ry (Ansvarsfullt Donerande rf). Hon presenterar VaLa som en resurs för förbund och organisationer, informerar om lagen om penninginsamlingar samt delar med sig av resultat från undersökningar om donatorer i Finland och givandets mekanismer. Pias presentation är på finska.

10.30 Paus

10.45 Brakeley Nordic – Utbildningar inom fundraising och exempel på kampanjer

Johan Wennström, managing director vid Brakeley Nordic, informerar om Brakeley Nordics utbildningar inom fundraising samt lyfter upp fundraisingens möjligheter utifrån både större och mindre kampanjer.

11.45 Avslutning och diskussion

______________________

Seminariet ordnas inom ramen för Förbundsarenans projekt Finansieringskällor för förbunden. Projektet finansieras av Föreningen Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre Smeder.

Målgruppen är personer som jobbar med finansiering av verksamhet i Förbundsarenans medlemsorganisationer och andra intresserade aktörer inom tredje sektorn.

Anmäl dig senast den 18 november.

jag vill anmäla mig

Arrangörer för evenemanget är SFV och Förbundsarenan.


Plats
Festsalen, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors