Bildningsafton i Vasa

09 december 2021 kl. 18.30 – 20.00

Välkommen på bildningsafton i Vasa!

Den prisbelönta journalisten Viveca Dahl samtalar med Bildningskrafts projektledare Jonas Ahlskog om vad bildning är och kan innebära i vår tid. Blir vardagen bättre genom bildning? Vilken roll spelar bildning för samhällsutvecklingen? Och varför behövs just bildning i dagens värld, räcker det inte med enbart mera utbildning?

Bildningskraft är SFV:s satsning för att på finlandssvenskt håll ge gnista till diskussionen om bildningens roll. Projektet främjar konstruktiv dialog inom det fria kunskapssökandet som motvikt till åsiktsbubblor, populism och polarisering. Projektet samarbetar med Sitras projekt Bildning+ och med Hufvudstadsbladet.

Besök projektets hemsida på bildningskraft.sfv.fi

Anmäl ditt deltagande senast 8.12, lätt servering.

Jag vill delta i bildningsaftonen


Plats
SFV kansliet i Vasa
Handelsesplanaden 23B
65100 Vasa