Introduktion i Dialogpausmodellen

05 oktober 2021 kl. 12.30 – 15.30

Dialogpausmodellen handlar om att genomföra en konstruktiv diskussion, där alla som vill får komma till tals. Dialogpausmodellen strävar efter att uppnå ett jämlikt möte som bygger på tillit och att deltagarnas förståelse för det ämne som diskuteras ökar.

Under Dialogpaus introduktionen bekantar vi oss med dialogens grunder; hur du leder dialogen och hur du kan anpassa dialogen till såväl arbets- och gruppsituationer som i samhället.

Under Dialogpaus introduktionen bekantar vi oss med anordnandet av Dialogpaus diskussioner och verktygen du har nytta av. Introduktionen strävar till att deltagarna tillägnar sig Dialogpaus modellen och kan sedan själv förverkliga och arrangera diskussioner. Som utbildare fungerar Dialogakademin.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till organisationer som har intresse av att använda modellen i sin verksamhet.

Läs mer om Dialogpausmodellen: https://www.sitra.fi/sv/rondpaus/

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, anna-karin.ohman@sfv.fi eller 050-3421890.

Anmäl dig senast 3.10.

Jag vill anmäla mig till kursen


Plats
SFV-huset G18, festsalen
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors