Introduktion i Dialogpausmodellen

05 oktober 2021 kl. 12.30 – 15.30

Dialogpausmodellen handlar om att genomföra en konstruktiv diskussion, där alla som vill får komma till tals. Genom dialogpausmodellen strävar man efter att uppnå ett jämlikt möte som bygger på tillit, och kan användas då man vill diskutera ett ämne där deltagarna har olika åsikter och syftet är att öka kunskapen i ämnet.

Under Dialogpaus introduktionen bekantar vi oss med dialogens grunder:

  • hur du leder dialogen, och
  • hur du kan anpassa dialogen till olika arbets- och gruppsituationer.  

Under introduktionen bekantar vi oss med hur man ordnar Dialogpaus diskussioner och olika verktyg som du har nytta av.

Efter att du deltagit i introduktionen ska du 

  • känna till och kunna använda dig av Dialogpaus-modellen, och
  • kunna förverkliga och arrangera diskussioner. 

Som utbildare fungerar DialogAkademin.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till organisationer som har intresse av att använda modellen i sin verksamhet.

Läs mer om Dialogpausmodellen: https://www.sitra.fi/sv/rondpaus/

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, anna-karin.ohman@sfv.fi eller 050-3421890.

Anmäl dig senast 3.10.

Jag vill anmäla mig till kursen


Plats
SFV-huset G18, festsalen
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors