Öka ditt kunnande i mångkulturellt bemötande

06 oktober 2021 kl. 15.00 – 17.30

Höj din och din förenings kompetens inom mångkultur och likabehandling!

Föreningen Ad Astra ordnar en utbildning för föreningar i Svenskfinland
i mångkulturellt bemötande.

Under kusen får du lära dig mer om andra kulturer, om dig själv och samhällets strukturer, och samt hitta glädje i vardagliga och festliga möten med nya människor. Kulturella tolkningsmönster, attityder, normer och värderingar spelar en stor roll och påverkar hur vi bemöter varandra. Mångkulturellt kunnande ger föreningens och din
egen vardag nya dimensioner.

I utbildningen ingår både teori, praktiska övningar och antirasism. Två utbildare är på plats. Kursen är tredelad och hålls 6.10, 20.10 och 3.11 kl 15-17.30.

Utbildningen sker på distans eller fysiskt beroende på coronaläget. Om kursen genomförs på distans så skickas länken till Zoom-rummet senare till den e-postadress du anger vid anmälningen.

Kom med på vår utbildning för ett välkomnande Finland!

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, 050-3421 890, anna-karin.ohman@sfv.fi

Anmäl dig senast 4.10. Anmälningen gäller för alla tre gångerna.

Jag vill anmäla mig till kursen


Plats
Nätet eller SFV-huset G18, rum 101
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors