Psykiska första hjälpen 1®

12 maj 2021 kl. 09.00 – 10.30
Psykiska första hjälpen är MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade varumärke. Utbildningen är lämplig för alla som är intresserade av att främja sitt eget och andras psykiska välbefinnande och förbättra sina kunskaper om psykisk hälsa.

Du som deltar i psykiska första hjälpen-utbildningen får:
  •  information om psykiskt välbefinnande och hur det påverkas
  •  verktyg att främja din egen och dina närståendes psykiska hälsa
  •  kunskaper i hur man klarar motgångar i livet

Utbildningen består av fem delar:

12.5 kl. 9-10.30: Den psykiska hälsan är en del av hälsa och välbefinnande
18.5 kl. 14-15.30: Känslokompetens
20.5 kl. 9-10.30: Livets många kriser
25.5 kl. 14-15.30: Människorelationer och växelverkan
1.6 kl. 9-10.30: Livshantering

Utbildningen genomförs på distans. Utbildningen innehåller föreläsningar och smågruppsdiskussioner. Utöver distanstillfällena bekantar du dig med kursboken Livskunskap för psykisk hälsa, som ingår i utbildningen. Deltagarna erhåller ett kursintyg på pfhj1.

Målgrupp: utbildningen riktar sig främst till dig som är anställd inom en förening eller ett förbund.

Utbildare: Anne Salovaara-Kero, Direktör Mieli/Österbottens kriscenter Valo och Monica Bäck, krismedarbetare Österbottens kriscenter Valo.

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, 050-3421 890, anna-karin.ohman@sfv.fi

Länken till Zoom-rummet skickas senare till den e-postadress du anger vid anmälningen.

Anmäl dig senast 3.5. Den här anmälan gäller för alla fem delarna.
Anmälan är bindande och förutsätter att du har möjlighet att delta i alla delar.

Jag vill anmäla mig till föreläsningen


Arrangörer: SFV:s studiecentral, Folkhälsans förbund och FinFami Österbotten


Plats
Nätet