Dialogpaus – diskussion om ungdomsverksamhet

26 maj 2021 kl. 09.30 – 14.30

Ungdomsföreningars vardag och verksamhetsförutsättningar idag påverkas av en mängd olika faktorer och samhällsförändringar. En gemensam, öppen dialog om hur detta avspeglas i olika förbund och verksamheter i Svenskfinland kan hjälpa oss att utbyta erfarenheter, hitta lösningar och skapa möjligheter till samarbeten som gynnar och utvecklar det svenska.

Finlands svenska 4H, Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Ungdomsförbund och Svenska folkskolans vänner bjuder in anställda och förtroendevalda vid organisationer, föreningar och förbund som bedriver ungdomsverksamhet till en Dialogpaus-diskussion kring temat förändrade verksamhetsförutsättningar för ungdomsföreningar i Svenskfinland den 26 maj kl. 9:30-14:30 (inklusive lunchpaus).

Målsättningen med dialogpaus-diskussionen är att ge en djupare förståelsen för ämnet och få nya perspektiv.  Deltagarna får dela med sig av egna erfarenheter och tankar i en trygg miljö, samt ta del av andras upplevelser och synpunkter.  Diskussionen genomförs på distans via Zoom.

Representanter från kompetenscentret Kentauri medverkar för att i höst kunna erbjuda fortsatta workshoppar utgående från vad som lyfts fram i diskussionerna.

Målgrupp: anställda och förtroendevalda vid organisationer i tredje sektorn som bedriver ungdomsverksamhet på svenska.

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, 050-3421 890, anna-karin.ohman@sfv.fi

Länken till Zoom-rummet skickas senare till den e-postadress du anger vid anmälningen.

Anmäl dig senast den 12.5.

Jag vill anmäla mig till föreläsningen


Plats
Nätet