Föreningsutveckling i fokus

19 augusti 2021 kl. 15.00 – 17.00

Vet alla i din förening vem som gör vad i styrelsen? Har ni svårt att hitta en ny ordförande? Vill ni fortsätta som ni alltid gjort eller finns det behov av att omfördela uppgifterna? Har ni svårt att hitta nya medlemmar eller att behålla de gamla?

Välkommen på en kurs i föreningsutveckling med TALKO Österbotten som presenterar verktyg för hur man strukturerar föreningens administration och verksamhet på ett enkelt och användbart sätt. Verktyget hjälper er att få en klar bild av styrelsearbetet, hur uppgifterna är fördelade och hur styrelsen mår. Under kursen får ni också lära er hur man kan använda verktyget på egen hand i er förening.

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, 050-3421 890, anna-karin.ohman@sfv.fi.

Kursen hålls via Zoom. Länken till Zoom-rummet skickas senare till den e-postadress du anger vid anmälningen.

Anmäl dig senast 16.8.

Jag vill anmäla mig till föreläsningen

TALKO Österbotten är ett projekt som ingår i den transnationella projekthelheten TALKO. Projektet genomförs av Centria-ammattikorkeakoulu Oy och Yrkeshögskolan Novia. Finansiärer är Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, SFV, Svensk-Österbottniska samfundet och Letterstedtska föreningen.  


Plats
Nätet