Social aktivitet på recept

14 april 2021 kl. 13.00 – 15.00

Ensamhet bland äldre är ett folkhälsoproblem och flera studier visar att sociala aktiviteter och delaktighet kan avhjälpa detta.

Erika Johansson, Ingeborg Nilsson och Emil Rapo från Umeå universitet berättar om forskningsprojektet kring social aktivitet på recept som genomförs vid universitetet i samverkan med primärvården och kommunen. Genom den personcentrerade modellen kan man ge patienten förutsättningar att engagera sig i sociala aktiviteter som upplevs meningsfulla och ger värde i vardagen.

Föreläsningen varvas med gruppdiskussioner.

ANMÄLAN: www.lyyti.in/ilaag4

Kommande teman:
18.5 kl. 9 Positiv psykologi, Stefania Fält
17.6 kl. 9 Självmedkänsla, Ronnie Grandell

Material från tidigare webbinarier finns på vår padlet: https://padlet.com/FRKOsterbotten/ilaag

Webbinariet arrangeras av projektet ilaag – tillsammans i Österbotten i samarbete med Svenska folkskolans vänner. Ilaag är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsans förbund och Röda Korset Österbottens svenska distrikt. Läs mera om projektet här: www.folkhalsan.fi/ilaag

 


Plats
Nätet