Föreningar och finlandssvenskar

26 april 2021 kl. 14.00 – 16.00

Är du intresserad av att veta mera om föreningarnas roll i framväxten av den finlandssvenska gruppidentiteten? Välkommen på en föreläsning med Maria Saaristo, vars forskning kartlägger  utvecklingen av det svensk- och tvåspråkiga föreningsnätverket över tid, samt dess roll för finlandssvenskheten som en kollektiv identitet. Saaristos avhandling visar att föreningslivet har en viktig roll i upprätthållandet av den finlandssvenska gemenskapen. 

Maria Saaristo doktorerade år 2020 vid statsvetenskapliga institutionen vid Helsingfors universitet om föreningarnas roll i konstruktionen och upprätthållandet av finlandssvenskheten i Finland.

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, 050-3421 890, anna-karin.ohman@sfv.fi

Kursen hålls via Zoom. Länken till Zoom-rummet skickas senare till den e-postadress du anger vid anmälningen.

Anmäl dig senast 24.4.

Jag vill anmäla mig till föreläsningen


Plats
Nätet