När ensamheten blivit ett upprepningstvång

21 januari 2021 kl. 13.00 – 15.00

En serie fristående webbinarier för dig som i ditt yrke eller frivilliguppdrag möter människor som upplever ofrivillig ensamhet.
Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner kring hur vi tillsammans kan arbeta för att minska ensamhet.

Annika Paananen arbetar som socialhandledare/samtalsstöd vid Resurscentret Föregångarna i Vasa. Med utgångspunkt i schematerapin föreläser Paananen om varför en del individer undviker socialt umgänge samtidigt som de ändå lider av sin ensamhet, samt varför andra upplever sig vara ensamma trots att de har en stor umgängeskrets. Vår uppväxt och vår ursprungsmiljö formar vår självbild och verklighetsuppfattning, och dröjer sig kvar i formen av olika coping-stilar lång efter det att vi lämnat den fysiska miljö där de en gång uppstått. Att revidera vår självbild/verklighetsuppfattning kan ibland vara absolut nödvändigt för vårt tillfrisknande och/eller välmående – till det behövs insikt, mod och uthållighet.

Torsdag 21.1.2021 kl 13-15 via Zoom

Anmäl dig här: https://www.lyyti.fi/reg/ilaag1

Webbinariet är avgiftsfritt.

Kommande teman i serien:
18.2 The Power of Community Connections, Jenny Hartnoll
25.3 Sociala medier och ensamhet, Anna Henning
14.4 Social aktivitet på recept, Erika Johansson, Ingeborg Nilsson och Emil Rapo
18.5 Positiv psykologi, Stefania Fält
17.6 Självmedkänsla, Ronnie Grandell

Webbinariet arrangeras av projektet ilaag – tillsammans i Österbotten i samarbete med Svenska folkskolans vänner. Ilaag är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsans förbund och Röda Korset Österbottens svenska distrikt. Läs mera om projektet här: www.folkhalsan.fi/ilaag


Plats
Nätet