Pågående: Goda webbmöten

15 december 2021 kl. 15.00 – 31 december 2021, 15.00

Bildningsalliansens Johanni Larjanko presenterar både utrustning och programvara du behöver, och diskuterar med deltagarna hur man skall planera för en lyckad träff.

Goda nätmöten del 1 av 2: Hur skapar man balans i ett hybridmöte?

I takt med att mycket av verksamheten flyttat till nätet har vi fått lära oss mötas virtuelltt. En del av mötena blir hybrider, där en del deltagare finns i samma fysiska utrymme, medan andra deltar på distans. Det kan handla om styrelsemöten, medlemsträffar eller föreläsningar. Hybridmöten ställer speciella krav på arrangören. Hur kan alla bli delaktiga, hur kan alla höras, hur kan man skapa balans mellan distansdeltagare och de som är fysiskt på plats?

Se inspelningen av del 1

Goda nätmöten del 2 av 2: Interaktiva nätmöten

Ibland räcker det inte med enbart chat. Vilka andra verktyg finns det för att öka interaktiviteten under nätmöten, eller om man till exempel skall ordna en anonym omröstning? Vad skall man fundera på före, under och efter nätmötet?

Se inspelningen av del 2

Webbinarierna är ett samarbete mellan SFV, Förbundsarenan och Bildningsalliansen.


Plats
Nätet