Dialogledarutbildning: konstruktiv dialog

11 november 2020 kl. 14.00 – 16.00

Dialogpausmodellen handlar om att kunna starta och genomföra en konstruktiv diskussion, där alla som vill får komma till tals. Dialogpausmodellen strävar efter att uppnå ett jämlikt möte som bygger på tillit och att deltagarnas förståelse för det ämne som diskuteras ökar.

Under utbildningen lär du dig leda och planera en Dialogpaus-diskussion, och blir bekant med bakgrunden och modellens struktur. Efter utbildningen kan du leda digitala dialoger, utgående från Dialogpausmodellen.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till organisationer och personer som har intresse av att använda modellen i sin verksamhet.

Läs mer om Dialogpausmodellen: https://www.sitra.fi/sv/rondpaus/

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, anna-karin.ohman@sfv.fi eller 050-3421890.

Max 20, minimi 10 deltagare

Kursen hålls via Zoom. Länken till Zoom-rummet skickas senare till den e-postadress du anger vid anmälningen.

Kursen är tvådelad och hålls 11.11 och 26.11 2020 kl. 14.00–16.00. Anmälningen gäller för båda gångerna. Anmäl dig senast 10.11.

Anmäl dig här


Plats
Nätet