Pågående: Föreningsliv och kurser online

16 april 2020 kl. 14.55 – 31 december 2020, 15.25

Vi är många inom föreningslivet som nu befinner oss i en situation där vi inte längre kan mötas eller hålla kurser på samma sätt som tidigare. Det betyder dock inte att vi inte kan mötas alls - i stället behöver vi hitta andra sätt att träffas! För i situationer där vi behöver hålla fysisk distans till andra, blir föreningsverksamhet om möjligt ännu mer värdefull. SFV arrangerade under april månad en webbkurs i tre delar med Linda Mannila, som disputerat i datavetenskap med inriktning på lärande.

Föreningsliv och kurser online del 1: Vilka möjligheter ger digitaliseringen för föreningsliv?

  • Vilka möjligheter ger digitaliseringen för att fortsätta kursverksamhet och föreningsliv på nätet?
  • Kan all föreningsverksamhet förverkligas på distans?
  • Hur kan det se ut i praktiken?

Se inspelningen av del 1


Föreningsliv och kurser online del 2: Att streama träffar online

  • Vilka verktyg kan man använda? 
  • Hur kan man planera upplägget?
  • Frågor och svar

Se inspelningen av del 2


Föreningsliv och kurser online del 3: Hur åstadkommer man interaktivitet online?

  • vilka verktyg kan man använda
  • hur kan man planera upplägget?

Se inspelningen av del 3

 


Plats
Nätet