Ordnas digitalt:Digitalisering och idéburet arbete

25 mars 2020 kl. 09.30 – 16.00

Seminariedagen Digitalisering och idéburet arbete 25.3 arrangeras virtuellt. 

Välkommen på en kursdag där vi blir bättre på att förstå digitaliseringens möjligheter, risker och utmaningar, samt hur vi ska positionera vårt arbete i denna kontext.

Dagen består av föreläsningar och workshops, och börjar med en föreläsning av teknikjournalisten Anders Thoresson från Sverige. Han är frilansjournalist, poddare, föreläsare, moderator och författare, och föreläser bland annat om hur tekniken förändrar samhället och om hur det går att använda tekniken på smartare sätt i arbetslivet.

Pris: 30 euro, inkl. lunch och kaffe.

Mer information och anmälan: https://evl.fi/plus/utbildning-och-arbetsliv


Plats
Ode, Helsingfors centrumbibliotek
Tölöviksgatan 4
00120 Helsingfors