Dialogpaus - dialogledarutbildning

27 november 2019 kl. 09.30 – 16.00

Stiftelsen Dialogpaus grundades i maj 2019, med syftet att främja en konstruktiv samhällsdebatt, minska klyftorna i samhället och öka människors delaktighet i samhället.

Dialogpaus erbjuder modeller för konstruktiva och respektfulla diskussioner om samhälleliga teman. Nu har du möjlighet att utbilda dig inom området - varmt välkommen på Dialogledarutbildning!

Vad handlar det om?

Dialogpausmodellen är ett verktyg för konstruktiva samtal i grupp. Metoden har utvecklats av Sitra och ger praktiska verktyg för att planera och genomföra en dialog. Målet är att diskussionen för samman människor, och att deltagarna får en djupare förståelse för och olika perspektiv på ett ämne.

Genom dialogpausmodellen finns det möjlighet att stanna upp och reflektera i lugn och ro, samt bjuda in dem som kanske inte har så lätt för att delta i diskussionen.

Under utbildningsdagen blir du bekant med bakgrunden, modellens struktur, och du lär dig leda och planera en Dialogpaus-diskussion.

Målgrupp och resultat

Utbildningen riktar sig till organisationer eller personer som har intresse av att använda modellen i sin verksamhet.

Efter kursen känner du till Dialogpausmodellen, dess bakgrund och kontext. Du kan planera, starta och genomföra en Dialogpaus-diskussion.

Kursprogram:

9.30 Kaffe och introduktion
10.00 Dialogpausmodellen: bakgrund och struktur
11.00 Att leda en dialog
12.00 Lunch
13.00 Fördjupning och utmanande situationer
14.00 Kaffe
14.15 Case Laurikka- övning
15.15 Dialogpausmodellens effekter och fördelar. Avslutande sparrningsuppgift.
16.00 Kursen avslutas

Kursledare: Annika Tahvanainen-Jaatinen

Plats: SFV-kansliet,

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, anna-karin.ohman@sfv.fi

Evenemanget är gratis, men kräver anmälan senast 26.11.

Anmälan


Plats
SFV-kansliet i Vasa
Handelsesplanaden 23 B
65100 Vasa