SFV:s kursverksamhet
SFV:s utfdelning

Delta i SFV:s brainstorming!

19.04.2017 kl. 12:27
Välkommen att brainstorma om finlandssvenskarnas vardag! SFV genomför denna vår en nätbaserad brainstorming kring utmaningarna i finlandssvenskarnas vardag. I de tidigare brainstormingarna (år 2013 och 2015) deltog sammanlagt nästan tvåtusen personer.

Resultatet från brainstormingen används av SFV:s styrelse då strategiperioden 2018–2020 planeras.

”De finlandssvenska ödesfrågorna” ser visserligen ganska likadana ut från år till år. Men varje gång man frågar, finns det intressanta nyansskillnader. SFV tar gärna pulsen på detta, eftersom två frågor som oftast nämns som de viktigaste för finlandssvenskarna – bildning och kultur – även råkar höra till de områden SFV enligt sina stadgar skall stöda.

Det tar 15 till 20 minuter att delta. Kom ihåg att läsa instruktionerna noggrant. Skicka gärna brainstormingens webbadress (www.sfv.fi/brainstorming) vidare, och bjud in vänner via de sociala medierna. Om du känner personer som inte har tillgång till nätet, påminn om att de kan få hjälp på närmaste bibliotek. Brainstormingen pågår från den 19 april till den  7 maj 2017.

Till brainstormingformuläret