81536.jpg

Svenska folkskolans vänner rf – årsmöte

04.04.2022 kl. 13:14
Svenska folkskolans vänner rf håller årsmöte torsdagen den 21 april 2022 kl. 15 på SFV:s kansli i Helsingfors.

Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Föredragningslistan, styrelsens berättelse över föreningens verksamhet, bokslut och revisorns utlåtande för 2021 finns tillgängliga i originalform på föreningens kansli under mötet. Du kan beställa möteshandlingarna i samband med anmälan.

Medlemmar kan delta i årsmötet på distans. Deltagandet sker då via mötestjänsten Zoom.

Medlem som vill utnytja sin rösträtt på mötet ska anmäla sig till mötet på förhand.
 

Läs mer och anmäl dig


Notera att mötet gäller Svenska folkskolans vänner rf, inte Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf. Vilket möte skall jag gå på?