77757.jpg

Uppsatstävling för finskspråkiga grundskolelever nu avgjord

19.05.2021 kl. 11:00
SFV arrangerar årligen tillsammans med föreningen Svensklärarna i Finland rf uppsatstävlingar i svenska för finskspråkiga grundskoleelever i årskurs 6 och 9. Årets tävlingar är nu avgjorda – se vilka som fick pris.

Prissummorna är 100 euro (I-pris), 70 euro (II-pris) och 40 euro (III-pris).
 

Juryns motiveringar:

Årskurs 6, lång lärokurs


Eleverna fick välja mellan följande rubriker:

 • Vad vet du om Finland?
 • Min bästis

I pris får Daniah Miriori, Kerttulan koulu, Reso, för sin ömsinta skildring av bästisen Hede. Daniahs språkbruk  är nyansrikt och klart och med sin målande beskrivning över väninnan kan läsaren lätt föreställa sig de två bästisarna tillsammans. I texten ryms väninnans familj, miljö, intressen och - främst av allt - betydelsen av en trofast vänskap. En gåva att ta med sig för resten av livet.

Delat II pris går till Eeva Haapakoski och Sagdiana Rakhimova från Friisilä skolan, Reso, för deras kluriga frågesport om Finland. Med åtta roliga och samtidigt allmänbildande frågor testar Eeeva och Sagdiana deltagarens kunskaper i saga och sanning om Finland. Här krävs kunskaper på alla håll. Klarar du provet?

III pris får Aino Kasvi, Taimon koulu, Nådendal, i det att hon förträffligt och träffande beskriver sin vänskap med bästa väninnan. De förstår varandra, har roligt ihop, kan vara ledsna tillsammans och är varandras stöd i vått och torrt. Ainos svenska är perfekt och i sin text lyckas hon väva in hon mycken substans med några beskrivande meningar.
 

Årskurs 9, medellång lärokurs


Eleverna fick välja mellan följande rubriker:

 • Finlands premiärminister Sanna Marin
 • Jag och sociala medier
 • Bloggen

I pris får Emmi Varkki, Vartiokylän yläasteen koulu, Helsingfors, för sin förträffliga utvärdering över sociala mediers för-och nackdelar. Emmi har skickligt delat upp sin text i logiska avsnitt och på en flytande svenska resonerar hon sig fram till självrannsakan och eget beteende vid hantering av sociala medier. Emmi är medveten om de negativa följder some kan ha, men hon inser också värdet av att hänga med sin tid. En utmärkt analys på en utomordentlig svenska där skribenten visar prov på mogenhet och klokhet.

II pris får Aino Ylikotila, Salmen koulu, Pyhäsalmi, för sin beskrivning av en ung studerandes vardag och drömmar inflätade i en deskriptiv tonårsblogg. Ainos svenska är nyansrik och skiftande i det att hon skickligt styr läsaren från tillstånd av allmän tristess till plötslig eufori då hon finner små ljuspunkter i tillvaron. Efter skoldagen väntar fika med kompisen och följande dag får hon äntligen sova ut.

III pris får Toivo Pajunen, Munkkiniemen yhteiskoulu, Helsingfors, för sin politiska analys över landets premiärminister och hennes hantering av Finlands bild inåt och utåt under coronatiden. En pragmatisk beskrivning av en politisk profil, skriven på en klar och redig svenska. I sin text visar Toivo tecken på begynnande journalistik: blir han kanske en utrikeskorrespondent eller samhällsanalytiker en dag?


Årskurs 9, lång lärokurs


Eleverna fick välja mellan följande rubriker:​

 • Mobbning
 • En semesterblogg
 • Min närmiljö

I pris får Ilpo Koivisto, Munkkiniemen yhteiskoulu, Helsingfors, för sin inspirerande beskrivning över sin egen hemtrakt. En trygg närmiljö med allt vad man kan önska sig tycker Ilpo är det finaste man kan få. Han lyfter på en god svenska upp betydelsen av att ha kompisar, butiker, friluftsmöjligheteter och naturen på nära avstånd och tänker att han vill stanna kvar i sin välbekanta och familjära stadsdel för en lång tid framöver ännu.

II pris får Vanamo Vormala, Vartiokylän yläasteen koulu, Helsingfors, i sin tänkvärda text om mobbning. Vanamo berör svåra, men aktuella, ämnen kring ett tema som får allt större dimensioner i dagens värld. På en beundransvärd svenska ifrågasätter Vanamo både sitt eget och också andras agerande vid mobbning. Lyssna på dig själv, uppmanar Valamo, och ge inte efter för gruppens tryck att mobba mera. Stå på dig och följ din inre röst, fortsätter Vanamo, som fort vill se mobbning försvinna ur allas liv. 

III pris får Sofia Honkanen, Vartiokylän yläasteen koulu, Helsingfors, för berättelsen om hennes drömresa till ett varmt land tillsammans med pappa. Sofia har klätt sig sommarfin inför resan och förmedlar stor förväntan i sin text. Spänningen i texten ökar gradvis, allt från förberedelserna hemma och flygresans hisnande moment fram till den stund hon får känna söderns varma vind fylla hennes sinnen då de tar mark. En fint skriven historia om en upplevelserik resa med många minnesvärda händelser – en resa hon snart vill göra om igen.


Årskurs 9, språkbad


Eleverna fick välja mellan följande rubriker:

 • En nyhet om miljön
 • Hur har covid-19 påverkat våra liv?
 • Tacktal

I pris får Aapo Suokko, Kilterin koulu, Vanda, för sin klartänkta reflektion över Covid-19 och dess påverkan i dagens samhälle. Aapo kan på en obehindrad svenska jämföra pandemins efterföljder som påverkar såväl samhället som vanliga människors liv. Med skarp analys ger Aapo en överblick över pandemis ursprung, den globala ekonomins nedgång och även människors beteende gentemot varandra. Aapos egna vardagsrutiner och familjerelationer har påverkats, men i sitt slutstycke ställer han oss frågan: Har vi förändrats för alltid – kommer vi att i framtiden bete oss annorlunda?

II pris får Fanni Olkkonen, Vartiokylän yläasteen koulu, Helsingfors, för sitt empatiska och känsloladdade avskedstal till sina lärare och skolkamrater då det nu är dags att lämna grundskolan och gå vidare i livet. På ett underhållande sätt och på löpande svenska blickar Fanni tillbaka och framåt i tiden och glömmer inte att tacka sina lärare och skolkamrater för allt stöd under åren. En stadig grogrund att bygga vidare på, det förstår Fanni att uppskatta till hundra procent. 

III pris får Matilda Pitkänen, Sipoonjoen koulu, Sibbo, för sin text över världsepidemin som för ett år sedan vände hennes värld upp och ned i ett andetag. Matilda har ett gott språk och en klar konsekvens i det att hon något uppgivet beskriver sin nya normala vardag. Inget är längre som förr, men Matilda finner tröst i vetskapen att sommaren snart är här och tanken på en egen liten stuga i skogen ger henne ny energi.