69978.jpg

Christina Gestrin är årets Fredrika

Christina Gestrin jobbade för miljöfrågor långt innan flygskammen, klimatångesten och den globala uppvärmningen fyllde våra flöden. Nu får hon årets Fredrika Runeberg-stipendium på 10 000 euro för sitt långa och outtröttliga engagemang för miljön.

Bild: Christina Gestrin får Fredrika Runeberg-stipendiet för sitt miljöengagemang. Fotograf: Johannes Romppainen/Svenska kulturfonden.

Christina Gestrins arbete för miljön började redan på 1990-talet på miljöministeriet och i forststyrelsen. Under 15 år i riksdagen var Gestrin bland annat medlem i miljöutskottet.

– Samhällsmoderlighet är ett mångtydigt begrepp. När Fredrika Runeberg-stipendiet instiftades ville man uppmärksamma svenskspråkiga kvinnor som i Fredrika Runebergs anda stärker samhällsutvecklingen. Christrina Gestrins arbete och drivkraft är ett utmärkt exempel på samhällsmoderlighet i vår tid. Precis som Fredrika är också Christina Gestrin en föregångare i både samvets- och samhällsfrågor, säger stipendiekommitténs ordförande Ann-Luise Bertell.

Gestrin har lång erfarenhet som beslutsfattare och påverkare – lokalt, nationellt och i nordiska sammanhang. Stipendiekommittén lyfter fram att hennes arbete visar att litet och stort hör ihop. I miljöfrågor har vi alla en roll och ett ansvar - varje enskild människa, hela samhället och varje nation.

– Jag är glad att Östersjöns miljö, klimatet och en hållbar livsstil idag upplevs som de viktigaste frågorna i samhället. Så har det inte alltid varit, säger Christina Gestrin.

Om Christina Gestrin

 • Riksdagsledamot 2000-2015 (SFP)
 • Ordförande för Folktinget 2011-2015
 • Medlem i Nordiska rådet 2007-2015, bland annat ordförande för miljö- och naturresursutskottet
 • Ordförande för den parlamentariska Östersjökonferensen BSPC 2008-2011
 • Utrikesministerns särskilda representant för Östersjösamarbetet med fokus på miljön 2018-2019
 • Styrelseordförande för PEFC Finland, Finlands Skogscertifiering r.f. 2018-
 • Författare till rapporten Miljösamarbetet i Östersjöregionen - Ett exempel på fredlig dialog som Nordiska rådet publicerade år 2018

Om Fredrika Runeberg-stipendiet

Fredrika Runebergs stipendiefond finns inom Svenska kulturfonden. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne. Stipendiet delas ut varje år den 2 september. Mottagaren utses av en stipendiekommitté med representanter för 

 • Finlands svenska Marthaförbund,
 • Svenska kulturfonden,
 • Svenska kvinnoförbundet och
 • Svenska folkskolans vänner.

 
Läs mer om Fredrika Runeberg- stipendiet

Se tidigare pristagare