69565.jpg

En Rookieklubb för ståuppkomik, en Nylandsturné för pedagogikstuderande och ett integrationsprojekt får bidrag av SFV

SFV har löpande ansökningstid för bidrag, och hittills i år har SFV:s styrelse tagit ställning till sammanlagt 214 ansökningar. Av dem har 88 fått positivt besked. Under sitt senaste möte beviljade SFV:s styrelse 28 bidrag.

SFV:s bidrag beviljas utgående från de verksamhetssektorer SFV definierat.

Inom sektorn Kultur och bibliotek beviljades till exempel ett bidrag på 7500 euro för en rookieklubb för finlandssvenska ståuppkomiker i Helsingfors. Fem klubbkvällar är inplanerade hösten 2019, där aspirerande komiker får chans att pröva sitt material på en levande publik. På plats är även en etablerad ståupp-artist, som drar ett eget set, och som hjälper de hugade komikerna med nätverkande och tips.

Inom sektorn Utbildning beviljades ett bidrag på 4000 euro för förverkligandet av Nylandsturnén: en tre dagar lång studieresa till Nylandsregionen för studerande vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Syftet är att väcka intresse för arbete i Nylandsregionen samt kontaktskapande till relevanta skolledare och skolor - och även till myndigheter på området, som Utbildningsstyrelsen.

Inom sektorn Fri bildning beviljades bland annat ett bidrag på 15000 euro för projektet Föräldrar i fokus, där målet är att skapa modeller för att främja nyanlända föräldrars och speciellt hemmaföräldrars inklusion i närsamhället och i skolans verksamhet. Det sekundära syftet är att öka språk- och kulturkännedomen hos hemmaföräldrarna, som ofta faller utanför de integrationsinsatser som sker på arbetsmarknaden. Projektet leds av Bildningsalliansen rf och Förbundet Hem och skola.

Lista på alla hittills beviljade bidrag 2019