69447.jpg

Elever fick stipendier ur SFV:s specialfonder

I år har 54 stipendier och bidrag delats ut ur SFV:s specialfonder. Mottagarna är till största delen elever i grundskolor runtom i Svenskfinland.

Ur SFV:s specialfonder (fonder vars avkastning går till de specifika ändamål som donatorn fastställt i samband med donationen) delas förutom elevstipendier även verksamhetsbidrag ut. Det gäller till exempel Eva Gardbergs fond, vars avkastning stöder Pojo svenska Marthaförenings verksamhet.

Andra exempel på specialfonder är Dipl.ing. Paul Thorwalls understödsfond, ur vilken avkastningen går till olika ändamål i Lappträsk kommun: dels som elevstipendier, dels som bidrag till ungdomsarbetet i Lappträsk församlingar. "Framåtsträvande elever" i Korsholms kommun får stipendier ur Erik Vilhelm och Else Maria Svarvars fond

Den totala utdelningen ur SFV:s specialfonder i år är 51 660 euro. 

SFV:s samtliga fonder fram till 2007 finns beskrivna i boken SFV:s fonder 1882-2007. Människor och händelser som utkom i samband med SFV:s 125-årsjubileum.

Se hela listan på 2019-års utdelning ur SFV:s specialfonder här.