68472.jpg

Tre Ålandsstipendier utdelade - pilotprojektet utvärderas nu

Emma Nylund, Senny Mattsson och Lydia Sundlöf har tilldelats var sitt Ålandsstipendium på 5000 euro. Utdelningen 2019 var den sista inom ramen för ett pilotprojekt, som nu kommer att utvärderas.

Foto: Senny Mattsson

- För mig betyder stipendiet mycket. Det ger mig möjlighet att fokusera på studierna på heltid och besöka min familj på Åland så ofta det går, säger Senny Mattsson, hemma från Hammarland.

Emma, Senny och Lydia studerar till klasslärare och påbörjar sitt andra studieår vid Åbo Akademi i Vasa hösten 2019. 

Det är tredje gången det varit möjligt för åländska studerande att söka stipendium från SFV för studier i Finland inom pedagogikområdet. Stipendierna utgör ett pilotprojekt och syftet är att utreda om ett stipendiesystem kan befrämja byggandet av aktiva kontakter mellan Åland och fastlandet, i ett läge då allt färre åländska studerande väljer Finland som studieland.

Pilotprojektet avslutas i och med utdelningen av 2019 års stipendier. Pilotperioden var 2017–2019 och pedagogikområdet fungerade som pilot- och utvärderingsområde. Stipendierna gällde studier som ger behörighet att verka som lärare inom småbarnspedagogik, klasslärare och speciallärare. Effekten av projektet utreds under 2019.